Hlavní navigace

MS Internet Explorer 5.5 CZ - Rady a návody pro práci

1. 4. 2001

Sdílet

Společnost Microsoft poprvé uvedla beta-verzi 5.5 svého prohlížeče Explorer najaře loňského roku, jako odpověď na produkt Netscape Communicator 6 společnosti Netscape. Během půlroku ji...
Společnost Microsoft poprvé uvedla beta-verzi 5.5 svého prohlížeče Explorer na
jaře loňského roku, jako odpověď na produkt Netscape Communicator 6 společnosti
Netscape. Během půlroku ji následovala verze Internet xplorer 5.5, jež se stala
součástí MS Windows ME.


Komponenty

Internet Explorer 5.5 sestává z následujících komponent: Prohlížeč vlastní
prohlížeč webových stránek, Průvodce připojením na internet průvodce pro
okamžité připojení na internet a jeho konfiguraci, MS Outlook Express program
pro správu elektronické pošty a diskusních skupin, Windows Media Player
aplikace pro přehrávání multimediálních souborů, podporující většinu běžných
formátů souborů, Sada pro prohlížení off-line nástroj pro označování a
stahování stránek z internetu pro práci off-line (bez připojení k netu), MSN
Messenger Service funkce pro přenos rychlých zpráv mezi uživateli, MS
NetMeeting aplikace umožňující telefonii po internetové lince, která umožňuje
dvěma uživatelům hovořit pouze za místní telefonní poplatky a Macromedia Flash
Player komponenta umožňující zobrazování digitálních animací.


Vlastnosti a vylepšení

V porovnání s MSIE 5.0 nepřišla verze 5.5 s mnoha zásadními změnami a funkcemi.
Jednou z nich je náhled na stránku před tiskem, největší rozdílem je především
vylepšení prvků dynamického HTML, které umožňuje lepší synchronizaci časových
událostí v DHTML (time events), obarvování stylů a posuvných lišt, novou
úspornější interpretaci rámců a vnořených rámců a nově podporované funkce CSS.
Dále je vylepšena možnost vytváření vlastních tagů, jimž lze přiřazovat
jedinečné chování a které lze využívat nejen styly, ale také skriptováním.
Novou funkcí je možnost aktivace editování zvolené části stránky na rozdíl od
verze 4.0, ve které bylo možno editovat pouze stránku celou, což nebylo z
hlediska bezpečnosti příliš příznivé. Co se týče efektů, v nové verzi je
zahrnuta funkce vyskakujícího okna, obsahujícího část dokumentu aktuální
stránky. Také byla vylepšena podpora CSS, díky níž je nyní možné definovat
okraje odsazení od okolních objektů, a to i od těch, které nejsou uzavřeny v
bloku. Je rovněž začleněna podpora stylu prvního písmene a řádku textu, takže
je možné elegantní a jednoduché vytváření novinových stylů. Problém těchto
nových funkcí však tkví v jejich zpětné nekompatibilitě se staršími prohlížeči,
které nemusí být vůbec schopny takto vytvořenou stránku interpretovat.

Lze tedy konstatovat, že hlavním přínosem verze 5.5 je vylepšení technologií,
nikoliv výrazné zlepšení grafického rozhraní (GUI) nebo uživatelského komfortu.


Jak postupovat při instalaci?

Instalace MSIE 5.5 s podporou skriptování zabere na disku okolo 5 MB , ve
srovnání s jinými produkty je tedy poměrně velmi úsporná. Chcete-li ve Windows
2000 aktualizovat spolupracující poštovní aplikaci Outlook Express na úroveň
verze 5.5, nejdříve nainstalujte programové vybavení obsažené na CD Servis Pack
1, a potom teprve MSIE 5.5. Při opačném postupu se Outlook Express
nezaktualizuje.

- Nainstalujte si jazykovou verzi IE odpovídající verzi vašeho systému Windows,
jinak nelze zaručit využití všech služeb aplikace.

- Instalaci spustíte souborem ie5setup.exe.

- Zvažte, zda z hlediska diskového prostoru budete instalovat všechny součásti
IE 5.5, nebo jen ty, které budete bezprostředně používat.

- Po ukončení 1. fáze instalačního procesu stiskněte tlačítko Dokončit a po
restartu počítače poklepejte na pracovní ploše na ikonu Průvodce připojením na
internet.

- Z Průvodce zvolte ruční nebo síťové připojení a následně potvrďte volbu
Připojuji se prostřednictvím telefonní linky a modemu.


Tipy pro instalaci

Kde je možné Internet Explorer pořídit?

- v informačním servisu Microsoft, tel. číslo: 02/21503150
- na www.microsoft.com/windows/ie_intl/cs/download
- na www.emwac.cz/download
- na cédéčkách PC WORLDu
- na prezentacích Microsoftu
- jako bonus k různým časopisům.


Jak postupovat při instalaci modemu

Existuje dvojí způsob: automaticky nebo ručně.

- Automatický proces je výhodný pouze v případě, kdy Windows bezpečně detekují
typ modemu. (To se obvykle provede automaticky při prvním spuštění počítače po
HW instalaci modemu.) Pak systém také automaticky detekuje port (obvykle COM 2
až 4).

- Manuální proces je nutný v případě, že databáze ovladačů nainstalované verze
Windows neobsahuje ovladač pro váš modem, a pak jej vyberete ze seznamu,
obvykle stiskem tlačítka Z diskety, kdy poté prohledáte přiložený CD-ROM či
disketu dodanou s modemem. Ovladače mají souborovou koncovku .inf.

- Pak už zbývá jen s pomocí Průvodce zadat zbývající údaje o vás a
poskytovateli internetových služeb: stát (Česká republika [42]), směrovací
číslo (např. 050 pro Pardubice) nesmí se však zadat v případě čísel
začínajících na 09 (např. 0971200555 pro Video OnLine), poté tlačítkem Upřesnit
zobrazit dialogové okno pro zadání vašeho uživatelského jména a hesla (které
jste zvolili během uzavírání smlouvy s poskytovatelem) a nakonec pojmenovat
spojení, jímž se budete k poskytovateli připojovat.

- Zjistěte si, zda vaše telefonní ústředna podporuje tónovou volbu, a v případě
že ne, zadejte volbu pulzní.

- V ovládacích panelech poklepejte na ikonu Modemy a v dialogovém oknu Obecné/
Vlastnosti potlačte volbu před vytáčením počkat na vyzváněcí tón. České
telefonní linky tuto vlastnost nepodporují a modem by hlásil, že nemůže navázat
spojení.

Pokud by modem působil problémy, v ovládacích panelech a v dialogovém oknu
Diagnostika spusťte klepnutím na tlačítko Další vlastnosti testovací program.
Pokud bude u některých kroků testu atribut ERROR, poraďte se s technickým
pracovníkem, protože půjde nejspíše o HW závadu.Tipy pro běžnou práci s prohlížečem

Zvětšení pracovního pole (obrazovky)

V nabídce Zobrazit zvolte příkaz Celá Obrazovka. Totéž lze provést stiskem
klávesy F11.Zápis adresy URL (Uniform ResourceLocator jednotné zadání lokace zdroje)

Při zápisu dodržujte psaní velkých a malých písmen. Některé servery pracují s
operačním systémem UNIX, který je rozlišuje.Zkrácený zápis URL

URL lze zapsat bez označení typu protokolu, prohlížeč si jej doplní
automaticky. Namísto http://www.cisco.com lze zapsat jenom zkráceně
www.cisco.com.Současná práce s více okny

Při načítání jedné stránky můžete otevřít okno další stránky tak, že v nabídce
Soubor zvolíte příkaz Nový objekt a potom Okno. Totéž lze jednoduše provést
použitím klávesové zkratky CTRL+N.Ukládání dokumentu na disk

Načtená stránka se dá uložit na disk několika způsoby. Nejdříve v nabídce
Soubor zvolte příkaz Uložit jako. Zobrazí se vám dialogové okno Uložit stránku
WWW.

V poli Uložit do: zvolíte cílovou složku na disku (struktura složek se zobrazí
ve velkém poli), potom do pole Název souboru: zadejte název, pod kterým chcete
dokument uložit (pokud nechcete ponechat automaticky zobrazený původní), a
následně zvolte v poli Typ souboru: jeden z následujících formátů: Úplná
stránka WWW (*.htm, .html) uloží se zdrojový kód stránky včetně obrázků; Archiv
WWW pro elektronickou poštu (*.mht) zdrojový text včetně obrázků uložený do
jediného souboru; Stránka WWW, pouze HTML (*.htm, .html) zdrojový text stránky;
Textový soubor pouze holý text zpracovatelný v textových editorech. Nakonec
zvolte v poli Kódování: vhodný typ znakové sady (nejlépe Středoevropské jazyky
Windows).Zástupce stránky na ploše

Zástupce stránky vytvoříte v nabídce Soubor provedením příkazu Odeslat a
Zástupce na pracovní plochu.Tisk pouze některých rámů stránky

V dialogovém okně Tisk vyvolaném příkazem Tisk. klepněte v sekci Tisk rámců na
příslušný rámec a pomocí přepínačů vpravo proveďte požadovanou volbu.Přidání stránky do oblíbených položek

Zobrazenou stránku můžete přiřadit do oblíbených položek tak, že v nabídce
Oblíbené provedete příkaz Přidat k oblíbeným položkám. V zobrazeném dialogovém
okně Přidat oblíbenou položku můžete zaškrtnutím políčka Zpřístupnit off-line
stránku uložit na disk k pozdějšímu prohlížení off-line a v poli Název: zadat
název, pod kterým ji budete chtít vyvolávat (automaticky je nabízen titulek
stránky).Přidání stránky do panelu nástrojů Odkazy

Zobrazenou stránku můžete přidat do panelu nástrojů Odkazy tak, že z řádku
Adresa přetáhnete její ikonu na panel nástrojů Odkazy.Vyhledání znakového řetězce na stránce

Potřebujete-li vyhledat znakový řetězec na zobrazené stránce, v nabídce Úpravy
spusťte příkaz Najít (na této stránce). V dialogovém okně Najít zadáte
požadovaný řetězec (text) do pole Co hledat: a dále můžete upřesnit, zda
jakýkoliv řetězec nebo pouze celá slova a zda rozlišovat velká a malá písmena.
Také můžete zvolit směr prohledávání (Nahoru/Dolu). Okno lze zobrazit známou
klávesnicovou zkratkou CTRL+F.

Ve verzi Microsoft Internet Explorer 6.0 lze očekávat následující vylepšení:
integrace přehrávače Windows Media Player, panely nástrojů s prvky pro ovládání
digitálních obrázků, klipů a hudby, komunikační nástroj Instant Messenger,
podpora nových prvků DHTML a kaskádových stylů, antivirová podpora, 128bitové
šifrování a správa cookies. Bude si ji možné opatřit samostatně a také bude
součástí nové verze MS Windows. Vydání komerční verze se předpokládá v první
polovině tohoto roku.Doporučená literatura:
Miroslav Renda, Český Internet Explorer 5, Grada 1999
Miroslav Renda, Internet Explorer 5.5, Grada 20001 0142/FEL o
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).