Hlavní navigace

Mozilla Firefox - Objevte znovu web

1. 7. 2005

Sdílet

Uživatelské rozhraní Mozilly Firefox se příliš neliší od toho, na jaké jstezvyklí z Internet Exploreru. Oproti němu se zde můžeme již na první pohled setkat s menším počtem ovláda...
Uživatelské rozhraní Mozilly Firefox se příliš neliší od toho, na jaké jste
zvyklí z Internet Exploreru. Oproti němu se zde můžeme již na první pohled
setkat s menším počtem ovládacích tlačítek, žádné důležité však nechybí.
Základní nastavení zpřístupňuje uživateli tlačítka pro pohyb uvnitř webového
serveru o stránku dozadu a dopředu. Nechybí tlačítko pro obnovení (nové
načtení) aktuální stránky a pro zastavení přenosu. Lišta s adresním řádkem se
chová přesně tak, jak bychom očekávali. Po zadání webové adresy a jejím
potvrzení začne prohlížeč požadovanou stránku načítat. Za tímto panelem ale
můžeme najít věc, která se do Internet Exploreru musí externě instalovat -
totiž proužek pro vyhledávání. Ten bývá implicitně svázán s dnes
nejpopulárnějším vyhledávačem Google, nicméně ve výchozím nastavení Firefoxu je
k dispozici několik dalších možností a nechybí ani varianta přidat (při
znalosti příslušných řetězců) svůj vlastní. Proužek urychluje přístup k
vyhledávači tím, že umožňuje obejít jeho otevření. Stačí do něj zadat
požadavek, vybrat stroj, který jej má provést a vše potvrdit.

Nastavení
Přestože je výchozí uživatelské rozhraní Firefoxu spartánské, samotný prohlížeč
nabízí mnohem více možností nastavení. Postačí klepnout pravým tlačítkem myši
na panel nástrojů a z menu vybrat patřičnou položku. Následně se objeví okno, v
němž se nacházejí všechna dostupná tlačítka a další estetické prvky, které je
možné na lištu nástrojů umístit. Pokud můžeme doporučit, velmi se osvědčilo
tlačítko pro otevření nového panelu, případně nového okna. Od věci není ani
správce stahování a v případě, že používáte Tablet PC nebo jiné zařízení, které
nepracuje pouze (nebo vůbec) s klasickou klávesnicí, tak také nezbytné tlačítko
Přejít. Obecně se ale doporučuje používat minimum tlačítek. Toto doporučení
vychází ze zkušenosti, neboť v praxi se ukázalo, že většina uživatelů tolik
voleb stejně nepotřebuje.
Další nastavení prohlížeče můžeme provést prostřednictvím okna Možnosti, které
je dostupné z menu Nástroje. V něm se nachází většina voleb aplikace a
především nastavení jejího zabezpečení. Nastavit můžete chování aplikace při
otevření, její nastavení jako výchozí prohlížeč, chování při stahování souborů,
zpracování webových stránek a mnoho dalšího. Pokud budete chtít využívat
prohlížení v panelech (což většina uživatelů chce), doporučujeme jednoznačně
nastavit zobrazení panelů i v případě, že je otevřený pouze jeden. Značně si
tím práci s panely usnadníte a především zajistíte konzistentní vzhled a
proporce prohlížeče po celou dobu práce. Plug-iny prohlížeče a jeho rozšíření a
další vizuální motivy (vzhledy) mají samostatné konfigurační dialogy, ke kterým
se opět dostaneme prostřednictvím roletového menu Nástroje z hlavního okna
Firefoxu. Firefox nabízí, stejně jako jiné prohlížeče, možnost pracovat s
lištou záložek. Na tuto lištu můžeme umístit odkazy na své oblíbené servery a
dále pak definovat, zda se má odkaz otevřít v postranní liště Firefoxu. Tato
postranní lišta slouží také k zobrazení historie a dalších informací. Dá se ale
říci, že není prozatím propracovaná jako v případě "velké" Mozilly a není ani
tolik použitelná.

Integrované zprávy
Ve Firefoxu je integrovaná čtečka hlaviček zpráv ve formátu RSS. Tato čtečka se
vyvíjela různým způsobem, nicméně v současné době je možné ji velmi dobře
používat. Pravděpodobně nejjednodušší je definování RSS kanálů jako záložek a
jejich otevírání formou interaktivní složky. Standardně jsou ve Firefoxu v
české verzi tímto způsobem předdefinovány zprávy ze serveru Krátce.cz. Po
klepnutí na složku přehledu zpráv je možné zobrazovat jednotlivé kategorie
nabízeného obsahu a dále pak otevírat jednotlivé zprávy. Stejným způsobem je
možné definovat jiné servery a vytvářet velmi jednoduše vlastní přehledy zpráv.
Je ovšem potřeba podotknout, že se jedná o čtečku poměrně jednoduchou, a pokud
chcete například pracovat s velkým počtem různých kanálů, které čtete
pravidelně, pak vám stačit nebude. V takovém případě můžete použít spíše jinou,
lépe vybavenou čtečku, jako je například FeedReader, nebo nástroje pro práci s
RSS kanály, které nabízí poštovní program Mozilla Thunderbird.

Oblíbený problém
Po nainstalování Firefoxu se některým uživatelům stává, že program nefunguje.
Je sice možné jej spustit, ale nenačítá žádnou stránku a nefungují ani
plug-iny, které vyžaduje internet nebo čtečka RSS. V takovém případě bývá někdy
příčinou osobní firewall. Zkontrolujte, zda jste v něm Firefox povolili - pokud
ne, učiňte tak. Nestává se, že by osobní firewall obsahoval Firefox implicitně
jako
zakázaný, nicméně nechtěné přehmátnutí po jeho instalaci může snadno způsobit,
že se program stane prakticky nepoužitelným.

Užitečné adresy
( http://www.firefox.cz - Zde doporučujeme začít.
( http://www.czilla.cz - Český server o Mozille.
( http://www.mozdev.org - Databáze doplňků.
( http://update.mozilla.org - Hotové doplňky, schémata, nástroje.
( http://www.mozilla.org - Domácí stránky Mozilla Foundation a všech jejich
projektů.

Mozilla Firefox: Rozšíření prohlížeče

Další funkce
Bylo by zbytečné popisovat další funkce, s nimiž se můžeme u Mozilly Firefox
setkat. Všechny jsou totiž velmi jednoduché, bezproblémové a bezpečné. Firefox
je ideálním webovým prohlížečem díky své otevřenosti, kompatibilitě a také
bezpečnosti. Mezi jeho nejzajímavější funkce patří např. možnost výběru vzhledu
a schopnost rozšíření prohlížeče velkým množstvím různých doplňků, na které se
podíváme nyní. Doplňky jsou vyvíjeny (podobně jako prohlížeč) mnoha
dobrovolníky po celém světě, avšak na rozdíl od něj jsou mnohem méně
koordinované. To znamená, že použití kteréhokoliv z nich je tak trochu
experimentem, ale ten se ve velké většině případů v pozitivním slova smyslu
vyplatí.

Co je to rozšíření?
Rozšíření prohlížeče můžeme v současné době rozdělit na tři části. Jsou to
plug-iny, doplňky a vzhledy. Pod pojmem plug-iny se v případě webových aplikací
obvykle rozumí kusy programového kódu, které slouží k zobrazení určitého typu.
Plug-inem je například přehrávač Flash, systém zajišťující chod appletů v
jazyce JAVA a další podobné věci. Doplňkem pak rozumíme něco, co rozšiřuje
funkcionalitu prohlížeče o nové tlačítko, zobrazování zcela nového obsahu mimo
stránky nebo o funkci, která zdokonaluje práci se stávajícími stránkami, aniž
by jimi byla přímo vyžadována. Vzhledy jsou skiny - vizuální motivy prohlížeče.
Nejsou pro jeho chod nutné, respektive je není nutné měnit, ale Firefox se pak
stane mnohem použitelnějším. Všech těchto rozšíření existuje pro Firefox i
ostatní produkty z dílny Mozilla Foundation nepřeberné množství.

Kde vzít doplněk?
Nejsnazší cestou k doplňkům a vzhledům jsou weby, které obsahují jejich
databáze. Pátrání po nejvhodnějším vylepšení Firefoxu doporučujeme zahájit na
stránkách update.mozilla. org, kde najdete velké množství různých a většinou
spolehlivých doplňků. Jejich instalace vypadá většinou tak, že stačí klepnout
na příslušný odkaz, doplněk se stáhne a do prohlížeče sám zavede. Je
pochopitelně možné jej pouze stáhnout a instalovat do jiného prohlížeče,
případně instalovat později. Firefox není schopen doplňky nebo vzhledy načítat
za chodu, a proto je nutné jej před aplikací každé nové funkce nebo vizáže
restartovat. To sice může být nepříjemné, ale vzhledem k tomu, že nové věci do
prohlížeče neintegrujeme každý den, dá se to vydržet. Doplněk v podobě souboru
poznáme podle přípony XPI.
Po klepnutí na odkaz s doplňkem prohlížeč zobrazí varovný dialog. Po jeho
potvrzení proběhne stažení a samotná instalace. Doplněk se objeví i ve správci
rozšíření. Z tohoto správce jej můžeme odinstalovat nebo také aktualizovat. Při
tomto procesu je Firefox schopen najít svou novější verzi (pokud existuje) a
také novější verze takřka všeho, co je do něj dodatečně doinstalováno.
Podobným způsobem se do aplikace integrují i grafické vzhledy. Jejich manažer
umí kromě akcí známých ze správce rozšíření a kromě použití vybraného vzhledu
zobrazovat náhledy jednotlivých vizuálních témat. Faktem ovšem je, že mnoho
autorů místo náhledů umisťuje prostě svoje logo, a tak si často nelze udělat
přesnou představu o tom, jak vybrané téma doopravdy vypadá. To je sice škoda,
na druhou stranu i loga vzhledů, respektive jejich autorů vypadají většinou
velice dobře, čili není čeho litovat. Vizuální motivy nelze kombinovat (může
být použit vždy jen jeden). Před použitím jakéhokoliv jiného je nutné Firefox
opět restartovat.

Galerie zajímavých doplňků

Forecast Fox
Forecast Fox je doplněk pro Firefox 1.0 (a vyšší), který zobrazuje aktuální
počasí a také předpověď v zadaném místě. Data pro předpovědi jsou získávána z
populárního serveru weather.com a pocházejí z meteorologických stanic po celém
světě. Po nainstalování tohoto doplňku si můžeme vybrat, kde chceme, aby byl v
okně prohlížeče zobrazen. Poté vybereme měrné jednotky (pro náš region Metric)
a především kód místa, odkud se chceme předpověď dozvědět. Pokud kód neznáme,
nevadí - v možnostech (Options) tohoto doplňku je i funkce pro jeho nalezení
podle zadaného řetězce. K dispozici je velké množství míst na celém světě,
včetně několika v České republice, a tak obvykle stačí vyhledat nejbližší velké
město a předpovědi se dočkáme. Forecast Fox podporuje více profilů, má bohaté
nastavení zobrazování předpovědí, přičemž všechny jednotlivé elementy můžeme
přizpůsobit svým potřebám. Nicméně i výchozí nastavení je dostatečné a tento
doplněk se skvěle hodí pro zobrazení předpovědi na nejbližší jeden až dva dny.
(Pokud potřebujeme přesnější a komplexnější data o počasí, je vhodné
poohlédnout se po něčem jiném.) Forecast Fox podporuje také práci s profily, v
jejichž rámci můžeme nastavovat různá místa. To se hodí především v případě,
kdy používáme Firefox v notebooku a často s ním cestujeme. Je to užitečný
doplněk, který určitě stojí za vyzkoušení.

TabBrowser Preference
Jedná se o velmi malý, ale velmi užitečný doplněk. Nepřichází s žádným novým
nápadem, ale integruje do Firefoxu funkci, která je obvyklá v plné Mozille. Umí
totiž do lišty, v níž si vybíráme záložky otevřených webových stránek, přidat
dvě důležité ikonky. Do levé strany této lišty doplní ikonku pro otevření
nového panelu, do pravé pak ikonku pro uzavření aktuálního. Tato funkce (v
Mozille obvyklá) vývojářům Firefoxu z neznámé příčiny utekla a je tak nutné ji
suplovat tímto způsobem. Dá se ale říci, že se jedná o způsob dostatečný.
Nástroj má nepatrnou velikost a doporučujeme jej jen proto, že výrazně
zjednoduší práci s panely.

Mozilla Archive Format
Pokud potřebujete ukládat webové stránky na lokální disk svého počítače pro
jejich pozdější použití, pak vám ve Firefoxu možná něco oproti Internet
Exploreru chybí. Tím něčím je formát MHT, do něhož Internet Explorer (ovšem
pozor, pouze pokud je nainstalován i Outlook Express) umí uložit webovou
stránku se všemi komponentami. Tato stránka je pak snadno přenosná a především
při otevření bez připojení k internetu se obvykle podstatným způsobem
nedeformuje. Firefox možnost exportu do MHT nenabízí, ale je možné do něj
doinstalovat něco lepšího. Tím je Mozilla Archive Format. Doplněk po
nainstalování a základním nastavení (provádí se v nástrojích) umí ukládat celé
stránky analogickým způsobem a navíc je ještě na disku komprimuje, takže
zabírají mnohem méně místa. Používá se k tomu formát RDF, který Firefox
standardně využívá. Archivované stránky lze otevřít v libovolném jiném
prohlížeči se stejným doplňkem a lze se k nim vůbec chovat stejně jako v
případě MHT souborů Internet Exploreru. Výhodou doplňku je možnost ukládat
nejen jednotlivé stránky, ale i kompletní seznamy otevřených oken v prohlížeči.
Archivy je možné procházet a spravovat, práce s nimi je velice jednoduchá.
Nedostatkem tohoto plug-inu je, že má v současnosti ještě čas od času tendenci
způsobit zamrznutí prohlížeče, nedochází k tomu ale příliš často. Jako náhrada
za MHT je dostačující.

Adblock
Mozilla Firefox již obsahuje nástroje pro základní zajištění soukromí a
blokování nechtěného obsahu (např. vyskakovacích oken). Adblock ale jde ještě
dál a umožňuje do něj doplnit funkce, které většinou nabízejí až osobní
firewally: schopnost nenačítat do stránek reklamy. Při provozování doplňku
Adblock musíme u jednotlivých serverů vždy zadat, co považujeme za nevhodnou
reklamu a co ne. Rovněž lze u jednotlivých stránek zobrazit seznamy položek,
které je Adbloc schopen blokovat, a z nich si pak vybrat. Také můžeme definovat
jednoznačné filtry (nebo nejednoznačné, včetně použití hvězdičkové konvence).
Adbloc je ale potřeba používat s určitou opatrností, aby se při zablokování
podstatných komponent pro nás web naopak nestal zcela nepoužitelným.

Dictionary Search
Opět jednoduchý a užitečný nástroj, byť zatím jej můžeme používat pouze v
angličtině. Když na zobrazené stránce nějakému slovu nerozumíme, stačí si jej
po nainstalování tohoto doplňku označit (v případě slova na něj stačí dvakrát
kliknout a označí se), otevřít kontextové menu a vybrat příslušnou položku.
Následně je v novém panelu otevřen server dictionary.com a v něm se vyhledá
právě to slovo, které jste označili. Někdy je to užitečné více, někdy méně.
Vzhledem k malému rozměru a praktickému přínosu (přinejmenším potenciálnímu)
opět tento doplněk doporučujeme vaší pozornosti.

Google Pagerank
Zajímavý doplněk. U zobrazených serverů či stránek je schopen ukazovat jejich
"rank" ve vyhledávači Google. Přestože názory na užitečnost této proměnné se
liší, platí, že čím vyšší tato hodnota je, tím vyšší pozici by dotyčná stránka
ve zmíněném vyhledávači měla a tím je tedy relevantnější. Podobné funkce již do
svých vlastních "lištiček" začlenily i jiné vyhledávače. Jedná se ovšem jen o
ryze informativní údaj.

Bandwith Tester
Tento nástroj do Firefoxu příliš nezapadá, někteří lidé jej ale jistě rádi
využijí. Pomocí práce se soubory určené velikosti je schopen změřit přibližnou
rychlost a prostupnost vašeho připojení k internetu. Není to ani optimální, ani
přesné řešení, nicméně pro základní informaci o přibližné rychlosti připojení
ho lze dobře využít. Doplněk se instaluje do prohlížeče, ale otevírá se jako
samostatné okno.
Existuje mnoho dalších doplňků a nepřetržitě vznikají nové. Vaší pozornosti
doporučujeme např. univerzální stahovací manažer Flashgot.

Výběr je bohatý
Výběr možností dalšího rozšíření Firefoxu je velice bohatý. Je ale potřeba
dávat pozor, abychom prohlížeč "nepřeplácali". Pak by se totiž z rychlého a
užitečného programu mohlo, zejména po instalaci některých méně osvědčených
doplňků, stát pomalé a obtížně použitelné monstrum. Je proto vhodné udržovat
jej v takovém stavu, aby obsahoval nezbytné potřebné minimum, a zbavovat se
nechtěného balastu.