Hlavní navigace

Mozartem snadno a rychle - Poloprofesionální domácí hudební studio Magix Music Maker 7

Sdílet

Stejně jako k Magix Music Studiu, dorazila číslovka sedm i k jeho sourozenci,Music Makeru. Na rozdíl od svého bratříčka však zůstal v jednom kuse (viz recenzi v minulém čísle), nicmén
Stejně jako k Magix Music Studiu, dorazila číslovka sedm i k jeho sourozenci,
Music Makeru. Na rozdíl od svého bratříčka však zůstal v jednom kuse (viz
recenzi v minulém čísle), nicméně i zde nastoupilo několik změn k lepšímu.
Filozofie pokroku je u obou produktů stejná: postupnými kroky a vylepšeními
vybrušovat už tak zdařilý program do takřka dokonalé podoby. Motivujícím
činitelem je jistě i silnější orientace současných uživatelů na prezentační
možnosti a internetové technologie. Už šestá verze prosadila možnost spojit s
vlastní tvořenou hudbou i videoinformaci. Tohoto trendu se drží i verze nová, u
níž se mi subjektivně jeví práce a koordinace obrazu s hudbou dopracovanější a
přirozenější.

Music Maker neumožňuje vytváření vlastní hudby ve smyslu skládání noty k notě,
ale pracuje na principu kombinování předpřipravených zvukových vzorků, tzv.
samplů (jednorázový zvuk) a smyček (nějaký, třeba basový motiv). Základní sada
vzorků je obsažena přímo na instalačním médiu, další lze získat nákupem dalších
CD. Sampl, jako digitalizovanou formu zvuku, lze utvářet do zvolené formy. K
tomu slouží řada filtrů některé jsou realtimové a jejich modifikace se projeví
okamžitě na přehrávané sekvenci, jiné úpravy se aplikují až posléze na hotovou
skladbu.

V případě videa lze postupovat podobně. Obrazové "samply" se dají získat
nákupem připravených kolekcí nebo prostřednictvím specializovaného
digitalizačního zařízení. Music Maker udržuje obrazovou a zvukovou stopu
originálu oddělenou, takže lze upravovat každou z nich zvlášť. Tak si např.
můžete doma zrealizovat jednoduché dabingové studio.

Skládání jednotlivých hudebních klipů je obdobné starším verzím, jednu skladbu
lze sestavit ze 64 stop, ve verzi DeLuxe až z 96. Když už je řeč o DeLuxe,
jedná se o vybavenější verzi, která kromě navýšení počtu stop obsahuje i
některé přidané efekty (dynamické efekty a editaci křivky efektu ve stopě,
apod.). Jde tedy vesměs o specialitky, které ne každý dokáže zužitkovat.

Novinkou je také užší sepětí se stále populárnějším formátem MP3. Lze jej
používat nejen jako vstupní, ale i jako výstupní. Co se týče videa, je
akceptováno AVI (resp. VIS proprietární formát Music Makeru 7), a ve stejném
formátu jsou výsledné klipy i prezentovány. Verze DeLuxe umožňuje ještě použití
RealVidea, Windows Media a QuickTimu.

Magix Music Maker 7

podpora formátu MP3
práce s videem

K recenzi poskytla firma: TOP Distributor, s.r.o. Slévárenská 20 709 00
Ostrava-Mariánské hory, http://www.topcd.cz
Cena: 1 999 Kč (vč. DPH)
(verze DeLuxe 3 999 Kč vč. DPH)