Hlavní navigace

Morpheus v novém?

1. 3. 2004

Sdílet

Poslední verze programu pro výměnu dat na P2P sítích, Morpheus 4, přinášístaronovou funkci. Možnost pracovat s protokolem Fasttrack na kompatibilních sítích. Uživatelé tak mohou vidě...
Poslední verze programu pro výměnu dat na P2P sítích, Morpheus 4, přináší
staronovou funkci. Možnost pracovat s protokolem Fasttrack na kompatibilních
sítích. Uživatelé tak mohou vidět a stahovat data sdílená konkurenčními klienty
KaZaA. Je to zajímavá událost.
Morpheus patří mezi veterány P2P. Původně tvořil společně s programem KaZaA
Media Desktop (KMD) páteř sítě Fasttrack. Poté bohužel došlo k rozkolu mezi
společností Streamcast Network, která jej provozuje, a majiteli Fasttracku
ohledně licencování. Spor skončil odchodem Morphea ke konkurenčnímu protokolu
Gnutella. To pro něj představovalo začátek éry neprosperity. Gnutella je zcela
jiná síť. Na rozdíl od Fasttracku je stavěna jako velice heterogenní a volná.
Jestliže Fasttrack umožňuje alespoň částečnou kontrolu nad nasdíleným obsahem,
Gnutella nic podobného nemá. Rozdílné jsou také mechanismy vyhledávání,
vzájemného navazování spojení, přenosů souborů. Gnutella, respektive protokol,
který je dnes označován jako G1, trpí některými problémy, jež od něj odvádějí
uživatele.

Volání po nápravě
Ve světle nesmírně heterogenního světa výměnných sítí a aplikací po pádu
Napsteru a masivní decentralizaci většiny sítí Morpheus dlouho prohrával, a do
jisté míry tomu tak stále ještě je. Klient, který vyniká hezkým artworkem, tedy
vnějším rozhraním, ale má mnoho potíží se stabilitou a obsahuje obtížný
spyware, pravda příliš uživatelů nepřitáhne zejména tehdy, jestliže je stejný
obsah, jaký nabízí, dostupný prostřednictvím jiných, rovněž bezplatných a zcela
čistých programů.
Dalším problémem Morphea, který jej stál další uživatele, bylo otálení s
implementací nového protokolu označovaného jako Gnutella2. Program jej
nepodporoval ani tehdy, kdy se na novou síť začala kromě uživatelů stěhovat i
většina zdrojů, tedy obsahu, na kterém celý výměnný systém stojí. Jeho tvůrci
místo toho stavěli svou propagaci na optimalizaci stávajícího připojení ke
Gnutelle, což ovšem nestačilo.

Éra agregovaných klientů
Proto byl Morpheus přetvořen. Verze 4 obsahuje podporu obou protokolů Gnutella,
ale také eDonkey nebo Overnet. Přibyla opět podpora sítě Fasttrack. Morpheus se
tak stal dalším agregovaným klientem. Tedy takovým, který podporuje v jedné
aplikaci více různých sítí a víceméně je schopen s nimi pracovat se všemi
zároveň, i přes jejich technologickou různost. I když agregované klientské
programy existovaly již dříve, pravou popularitu si získaly až s příchodem
konkurenční aplikace Shareaza, pravděpodobně nejlepšího klienta určeného pro
síť Gnutella2, i když vývojáři dalších klientů a protokolů poněkud
opovrhovaného.

Fasttrack? Jak dlouho?
Morpheus umožňuje z jednoho místa přístup k obrovskému počtu různých zdrojů v
mnoha různých sítích. To, co zatím pokulhává, je jejich vzájemná
interoperabilita, tj. možnost stahovat část jednoho souboru z jednoho protokolu
a jinou z dalšího za předpokladu, že jde o současný výskyt přesně identických
kopií. V každém případě se však z Morphea stal skokem pravděpodobně, co se
obsahu týče, nejlépe zásobený P2P klient na světě.
Společnost Sherman Networks, která provozuje síť klientů KaZaA postavenou právě
na Fasttracku, je novou vlastností Morphea nepříjemně překvapena. Nedávno se jí
podařilo zvítězit v bitvě s nesmírně populárním odlehčeným klientem K Lite K++,
a už je v její síti další parazit. Fasttrack umožňuje za určitých okolností
vymezit, jaký klient má mít do sítě přístup a jaký ne. Toto opatření již bylo v
minulosti použito, a tisíce klientů tak skončily jako mrtvý a nepoužitelný
software. Stejná funkce může být použita i proti Morpheovi, a pokud se oba
provozovatelé nedohodnou jinak, je možné, že použita bude. Na druhou stranu je
však třeba dodat, že omezení sítě na určitou, respektive vyšší než určitou,
verzi klienta je nesmírně náročný a destabilizující krok, a Sherman Networks si
toto musí velmi dobře uvědomovat.

Jaký je?
Nový Morpheus je hezký. Má přitažlivý, avšak na prostředky počítače náročný
design. Obsahuje funkci chatu, zabudovanou antivirovou kontrolu příchozích
souborů, poměrně snadnou konfiguraci, filtrování vadných souborů atd. Bohužel,
nese s sebou nepříjemnou zátěž bundlovaných aplikací, ačkoliv samotní tvůrci
popírají, že by šlo o spyware (rozhodně jde). Aplikace občas nepříjemně padá,
zejména pokud ji upgradujete ze starších verzí. Potíže se také vyskytly tehdy,
je-li aplikací zároveň odesíláno více souborů. Na některých počítačích dochází
k zvláštním jevům, kdy Morpheus bez důvodu velmi dlouho startuje a při jednom z
cca tří spuštění spotřebovává enormní množství systémových prostředků, i když
sám je stále funkční.

Stojí za to?
Nová "beta" verze stojí za vyzkoušení. Přes nedostatky představuje bránu k
ohromnému množství dat, daleko většímu, než jaké je přístupné s eDonkey nebo se
Shareazou, či jakoukoliv verzí KaZaA. Bohužel, významnou měrou se na tomto jevu
podílí přítomnost Fasttracku.
Zajímavé odkazy: http://www.morpheus.com, http://www.p2punited.org