Hlavní navigace

Moderní počítačová grafika

1. 6. 2005

Sdílet

Publikací věnovaných jedné z nejpopulárnějších oblastí využití výpočetnítechniky je na trhu nepřeberné množství. Počínaje aplikovanými oblastmi jako digitální fotografie či t...
Publikací věnovaných jedné z nejpopulárnějších oblastí využití výpočetní
techniky je na trhu nepřeberné množství. Počínaje aplikovanými oblastmi jako
digitální fotografie či trojrozměrné animace a konče nejjednoduššími příručkami
je tato látka zpracována v mnoha titulech, mezi nimiž ovšem tento rozhodně
vynikne. Nevěnuje se totiž oblasti aplikací, ale přesně opačnému konci:
východiskům a metodám, jež se uvnitř těch nádherně fungujících programů
ukrývají.
Kniha je již druhým vydáním u nás v podstatě výjimečné učebnice, zahrnující
podrobný výklad metod používaných při práci s dvoja trojrozměrnou počítačovou
grafikou. Autoři se nepustili do žádného populárně naučného výkladu, neboť
ambicí bylo podat výklad exaktní, vědecky přesný a v podstatě vyčerpávající. Z
toho vyplývají i zvolené a použité prostředky, takže pokud jste jako čtenáři
zvyklí na eufemismy v podobě zatajování matematické podstaty různých postupů či
na sáhodlouhé opisy, zde je všechno jinak. Látka je prokládána přesnými
definicemi a vyčerpávajícími popisy, matematický aparát se používá jako
základní výkladový prostředek.
Veškerý velmi hutný materiál je rozdělen na několik základních částí. První
oddíl je zaměřen na grafiku rovinnou a najdeme zde základní pojednání o
grafických prostorech, digitalizaci obrazu, obrazových formátech, ale také
podstatu zobrazení různých plošných útvarů a používané postupy při úpravě
obrazu. Druhý rozsáhlý oddíl je věnován modelování trojrozměrných objektů, a to
opět od základních principů po reprezentace různých druhů těles.
Další část knihy pak pojednává o tématech navazujících, a to zobrazování
prostorových dat. Třetí oddíl je zaměřen např. na modelování povrchů a
především pak na věrné podání světelných podmínek, část čtvrtá se zabývá
animací a virtuální realitou. Poslední, pátá část knihy je pak ryzím přehledem
používaného matematického aparátu v oblasti počítačové grafiky.
Kniha je vyčerpávajícím vědeckým pojednáním a u nás svého druhu ojedinělou
monografií pro zpracovanou tematiku. Ocení ji především programátoři a další
specialisté.

Autor: Jiří Žára, Bedřich Beneš, Jiří Sochor, Petr Felkel
Vydavatelství: Computer Press, Brno, 2004
Počet stran: 609
Doporučená cena: 399 Kč

Autor článku