Hlavní navigace

Modely, dokumentace, zpětné inženýrství - Visio 5.0 Enterprise Edition

1. 5. 1999

Sdílet

Visio nám představuje další produkt, doplňující řadu Visio Standard (recenzinaleznete v čísle 3/98), Professional a Technical. Je založen na Visiu Professional, a je rozšířen o speciá...
Visio nám představuje další produkt, doplňující řadu Visio Standard (recenzi
naleznete v čísle 3/98), Professional a Technical. Je založen na Visiu
Professional, a je rozšířen o speciální komponenty navržené pro reprezentaci
informací, které jsou potřeba pro modelování sítí, softwarové inženýrství a
návrh databázových systémů.

Systémové požadavky a dokumentace
Jak již bylo řečeno, Visio Enterprise vychází z Visia Professional 5.0 a
obsahuje všechny jeho stencily, šablony a diagramy. Součástí instalace je také
Microsoft Visual Basic for Applications, který je právě pro tuto verzi Visia
velmi důležitý. Pro správný chod potřebujete alespoň procesor Pentium, 32 MB
operační paměti a 130 MB na pevném disku, přičemž dodatečné komponenty budou
vyžadovat další prostor.
V krabici naleznete 3 uživatelské příručky. První pojednává o ovládání a snaží
se nastínit filosofii práce s programem a jeho součástmi. Druhá je zaměřena na
vývoj vlastních aplikací s podporou jazyka Visual Basic. A konečně třetí
manuál, ten je zaměřen na 3 speciální oblasti (viz dále), jimiž se Visio
Enterprise liší od svých "bratrů".

Enterprise
Visio Enterprise je určeno pro profesionály v informačních technologiích, kteří
vyvíjejí, řídí a starají se o komplexní podnikovou informační architekturu.
Jestliže navrhujete nový informační systém, nebo spravujete a modifikujete
systém stávající, Visio vám pomůže namodelovat vaše požadavky praktickými
kombinacemi řešení zejména pro:

Návrh a řízení podnikových sítí - umístění a rozvržení sítě a všech jejích
komponent, od routeru přes hub až k pracovní stanici. AutoDiscovery, fungující
na principu SNMP, umí automaticky detekovat všechny komponenty vaší sítě
LAN/WAN a uložit je do databáze, kterou za pomoci průvodce následně zobrazíte
přehledným diagramem. To vše proběhne bez přerušení chodu sítě.

Modelování softwarových aplikací modeluje proces návrhu a odlaďování softwaru
těmito metodami Booch, Rumbaugh, Shlaer-Mellor, Nassi-Scheiderman, ROOM,
Express-G, Jacobson a SSADM, včetně přepisu do UML (Unified Modeling Language).
Speciálním propojením do vývojového prostředí Microsoft Visual C++ a Microsoft
Visual Basicu získáme přepis existujících kódů do UML 1.2 modelů, z nichž
vytvoříme přehledné diagramy pro analýzu a editaci. Visio automaticky
kontroluje syntaxi a sémantiku, aby vše odpovídalo UML standardu v.1.2.

Návrh informačních databází - obsahuje robustní nástroje pro modelování,
zajišťující návrh, kontrolu a reinženýring databází od vedoucích DBMS vývojářů.
Uživatelé mohou pracovat konkrétně s databázemi vytvořenými těmito programy:
IBM DB2; Oracle; INFORMIX OnLine a INFORMIX Universal Server; Inprise dBASE;
Microsoft Access, FoxPro, Visual FoxPro a SQL Server; Corel Paradox 8; Sybase
SQL Anywhere Studio a Sybase SQL Server; a se všemi databázovými systémy
kompatibilními s ODBC.

Závěrem
Práce s programem je pro člověka znalého dané problematiky snadná, ovládání
jednotlivých komponent je intuitivní. Produkt jako celek poskytuje pracovníkům
v oblasti IT větší prostor pro tvůrčí činnost a ušetří spoustu času a peněz.


9 0230/OK

Visio 5 Enterprise Edition
+ inteligentní komponenty
+ podpora formátu DXF a DWG (i AutoCAD 14.0)
+ tištěná dokumentace
- produkt není, ani nebude lokalizován
K recenzi poskytla firma:
Abakus Distribution, a. s.
Křižíkova 35, Praha 8
www.visio.com
Cena: 45 430 Kč (bez DPH)