Hlavní navigace

Mobilní KB

1. 6. 2005

Sdílet

Nová služba nabídne klientům KB ovládat účet v on-line režimu prostřednictvímklávesnice a displeje mobilního telefonu. Služba Mobilní banka KB funguje na bázi technologie Java a veške...
Nová služba nabídne klientům KB ovládat účet v on-line režimu prostřednictvím
klávesnice a displeje mobilního telefonu.
Služba Mobilní banka KB funguje na bázi technologie Java a veškerá komunikace
mezi klientem a bankou probíhá formou datových přenosů. Prostřednictvím Mobilní
banky mohou klienti zadávat platební příkazy, zjišťovat aktuální zůstatek na
svých účtech, kontrolovat transakční historii, přehled blokací z platebních
karet, využívat šablony pro opakované platby a posílat oznámení o provedených
platbách. Mobilní bankovnictví je, stejně jako ostatní kanály přímého
bankovnictví Komerční banky, dostupné 24 hodin denně 365 dní v roce, a to v
české i anglické verzi. Využívat ho mohou klienti všech tuzemských mobilních
operátorů. Od května do konce září 2005 je Mobilní banka nabízena zdarma a
klientům nebudou v průběhu tohoto období účtovány měsíční poplatky za vedení
této služby.
Bezpečnostní řešení Mobilní banky bylo navrženo v souladu s nejnovějšími
trendy. Na začátku každého přístupu ke službě je provedena identifikace a
autentizace klienta. Informace přenášené mezi klientem a bankou jsou šifrovány
algoritmem AES.
Pro využívání tohoto nového kanálu přímého bankovnictví je nezbytný mobilní
telefon splňující technické podmínky služby, aktivované datové služby u
operátora a telefonické bankovnictví Expresní linka, s nímž je sdíleno
zabezpečení služby. Pro aktivaci služby Mobilní banka KB může klient využít
stávající SIM kartu, služba nevyžaduje dodatečný nákup specializované SIM karty.
Na vývoji aplikace Mobilní banka spolupracovala s Komerční bankou společnost
Cleverlance, která dodala řešení Mobilní banky na klíč.
Odkaz: http://www.kb.cz