Hlavní navigace

Mistrovství v SQL 1+2

1. 7. 2004

Sdílet

Ačkoliv je dotazovací jazyk SQL bezesporu jedním z nejpoužívanějších, nic tonemění na faktu, že dobrých knih v češtině je mu věnováno jako šafránu. SoftPress se pokusil tuto nelic...
Ačkoliv je dotazovací jazyk SQL bezesporu jedním z nejpoužívanějších, nic to
nemění na faktu, že dobrých knih v češtině je mu věnováno jako šafránu.
SoftPress se pokusil tuto nelichotivou bilanci již podruhé zvrátit a tentokráte
mu posloužilo k překladu dílko renomovaného nakladatelství Sybex a neméně
zavedeného autora.
Zřejmě z ryze praktických důvodů byl celý materiál rozdělen do dvou svazků,
neboť představuje opravdu obsáhlý a důkladný úvod do problematiky SQL. Autor se
tématu pevně chopil a v mnoha ohledech je prakticky vyčerpal, rozhodně na
úrovni začátečníka či pokročilého programátora. Velkou výhodou je, stejně jako
u mnoha jiných učebnic SoftPressu, že výuka je koncipována jako nezávislý
výklad a ne jako popis určitého konkrétního řešení: se znalostmi z této knihy,
jež vycházejí ze zavedených norem, se posléze snadno usadíte na jakékoliv
konkrétní platformě.
První svazek zahrnuje většinu klasických výukových kapitol. Krok za krokem
čtenář postupuje od výkladu principu relačních databází přes základní pohled na
SQL k druhé části, pojednávající o tvorbě samotných databází. Kromě definování
struktur, vkládání a rušení dat je zde řeč o integritě a jejích možnostech.
Teprve sedmá kapitola, uvozující třetí část, přichází s dotazováním pomocí
SELECTů, propojováním tabulek a zanořováním poddotazů. Látka se zde již dosti
komplikuje a výklad se stává hutnějším. Čtvrtý oddíl nás zavádí za hranice
běžných výběrů, takže se seznámíme s pohledy a transakcemi, ale také s řešením
přístupových práv.
Pátou částí jsou započata poměrně pokročilá témata, jako návrh a modelování
databází či optimalizace kódu SQL. Zde plynule navazuje druhý svazek, v němž
mimo jiné najdeme přehled existujících norem a přesahy například do jazyka
Java. Podstatnou část druhého dílu však zabírá referenční příručka, spolupráce
s dalšími programovacími jazyky je již jen nepatrným příspěvkem.
Co do rozsahu a úplnosti témat jde jistě o jednu z nejobsáhlejších publikací v
tuzemsku, bezesporu obsahuje nejuniverzálnější výklad o SQL. Kniha vám bude
dobrou učebnicí i průvodcem v praxi.

Autor: Martin Gruber
Vydavatelství:
SoftPress, Brno, 2004
Počet stran: 480 + 494
Doporučená cena: 990 Kč

Autor článku