Hlavní navigace

Mistrovství v Lotus Notes a Domino 6

1. 12. 2005

Sdílet

Kniha pojednává o možnostech programování Lotus Notes a Domino 6. Protože alevyužívají řady rozdílných technologií (jež jsou popsány v jiných knihách) a protože IBM nabízí obsáh...
Kniha pojednává o možnostech programování Lotus Notes a Domino 6. Protože ale
využívají řady rozdílných technologií (jež jsou popsány v jiných knihách) a
protože IBM nabízí obsáhlou dokumentaci Domino Designer on-line, sestavili
autoři tuto příručku spíše jako manuál. Navíc se nesnažili podrobně popsat
veškeré možnosti dostupné programátorům Lotus Notes či Domino. Místo toho se
zaměřili na tipy a postupy, díky nimž se z dobrých vývojářů stávají vynikající
vývojáři. Ale i začátečníci by měli být schopní využít příklady aplikací při
vlastních projektech. Text se soustředí zejména na kriticky důležité vlastnosti
a funkce Domina 6, jejichž popis je založen na rozsáhlých zkušenostech autorů.
Nápověda systému Domino 6 je ideálním místem, kde se můžete začít seznamovat s
mnoha zmíněnými nástroji a postupy. V celé knize se autoři velmi často obracejí
na Nápovědu, avšak rozhodně nechtějí její text pouze opisovat. Hodnotu textu
zvýšili přidáním původních příkladů, které by mohly pomoci při optimalizaci
aplikací s vynaložením minima času a úsilí.
Obsah knihy je užitečný pro všechny vývojáře, a to bez ohledu na úroveň jejich
zkušeností s Lotus Domino. Kniha je napsána tak, aby čtení nevyžadovalo žádné
předcházející znalosti - úroveň popisu jednotlivých příkladů a postupů tím však
není nijak dotčena. S technologií Lotus Domino pracují autoři již řadu let - v
době psaní této knihy to bylo dohromady více než 22 let - a díky tomu dobře a
do hloubky rozumí všem základním konceptům této aplikace. Kromě toho mají
značné zkušenosti s výukou technologie a s jejím popisováním. A právě díky tomu
byli schopni napsat knihu tak, aby byla srozumitelná pro začátečníky a současně
v ní našli něco nového i zkušení profesionálové.
V knize jsou využívány příklady, které jsou rozvíjeny postupně. Jinými slovy,
příklady na sebe vzájemně navazují nejen v rámci kapitol, ale i v celé knize.
Přitom jsou zvoleny tak, abyste viděli vývoj několika aplikací od úplného
začátku. Některé příklady jsou vyvíjeny v kontextu "nástrojových" aplikací,
přičemž mnohé z těchto nástrojů mohou být užitečné jak pro administrátory
systému Lotus Domino, tak i pro vývojáře.

Autor: Brian Benz, Rocky Oliver
Vydavatelství: CP Books, Brno
Počet stran: 966
Cena: 1 490 Kč

Autor článku