Hlavní navigace

MIRACLE V

1. 2. 1999

Sdílet

Společnost Tradia, s. r. o., nabízí na našem trhu informační systém MIRACLE V,výrobek švýcarské firmy LYNX Software Research AG. Informační systém, nabízený v plně lokalizované ver...
Společnost Tradia, s. r. o., nabízí na našem trhu informační systém MIRACLE V,
výrobek švýcarské firmy LYNX Software Research AG. Informační systém, nabízený
v plně lokalizované verzi v českém jazyce, přizpůsobený domácím podmínkám, byl
představen mj. na Invexu\98.
MIRACLE V nabízí možnosti simulovat, vytvářet nebo měnit podnikové procesy. Při
tom pomáhají kompletní funkční referenční modely, jež jsou k dispozici v
různých variantách. V současné době nachází uplatnění zejména rozsáhlý
referenční model určený pro obchodní a výrobní společnosti.
MIRACLE V je systémem "virtuálním", který umožňuje přizpůsobovat se potřebám
společnosti. Pro vyjádření této flexibility, či dokonce virtuality, bylo k
názvu připojeno písmenko V. Systém dovoluje pozorovat a libovolně přeskupovat
členění virtuálního podniku z nejrůznějších perspektiv. Mohou tak být vytvářeny
různé modely společností, které zatím vůbec neexistují, a prováděny simulace
namodelovaných procesů. Odpovídá-li model představám managementu společnosti,
je následně převeden do reality.
Často nepotřebnou a nákladnou byrokracii nahradí plně integrovaný tok dokumentů
(Workflow), jenž zároveň slouží pro měření procesů a podává v reálném čase
informace, jestli jsou nastavené procesy stále optimální. Vlastní pracovní
plochu uživatele (workplace) lze volně upravovat. Tak jsou uživateli poskytnuty
pouze ty objekty, které jsou potřebné k jeho pracovní činnosti. Objekty jsou na
pracovní ploše zobrazeny přehledně, úplně stejně jako prvky známé z Windows
95/NT (složky, zástupce, menu, kontextová menu, lišty a stavové řádky).
Celý informační systém MIRACLE V je podpořen rozsáhlým systémem nápovědy (help
systemem), v němž lze potřebné informace dynamicky generovat a zobrazovat.
Objektově orientované pracovní prostředí odráží průběh podnikových procesů na
všech úrovních, čímž umožňuje podniku flexibilně sledovat a zpracovávat veškeré
potřebné informace. Dynamický rozvoj společnosti je podpořen možnou modifikací
tohoto informačního systému s minimálními finančními a personálními nároky,
zejména pak ve srovnání se současně rozšířenými programovými balíky.
9 0052/FEL