Hlavní navigace

MIRACLE V

1. 1. 1999

Sdílet

Společnost Tradia, s.r.o., nabízí na našem trhu informační systém MIRACLE V, výrobek švýcarské firmy LYNX Softwar...


Společnost Tradia, s.r.o., nabízí na našem trhu informační systém MIRACLE V, výrobek švýcarské firmy LYNX Software Research AG. Informační systém je nabízen v plně lokalizované verzi v českém jazyce, přizpůsobený domácím podmínkám, a byl představen mj. na Invexu’98.
MIRACLE V nabízí možnosti simulovat, vytvářet nebo měnit podnikové procesy. Při tom pomáhají kompletní funkční referenční modely, jež jsou k dispozici v různých variantách. V současné době nachází uplatnění rozsáhlý referenční model pro obchodní a výrobní společnosti.
MIRACLE V je systémem „virtuálním“, který umožňuje přizpůsobovat se potřebám společnosti. Pro vyjádření této flexibility, či dokonce virtuality, bylo k názvu připojeno písmenko V. Systém dovoluje pozorovat a libovolně přeskupovat členění virtuálního podniku z nejrůznějších perspektiv. Mohou být vytvářeny různé modely společností, které zatím neexistují, a prováděny simulace namodelovaných procesů. Odpovídá-li model představám managementu společnosti, je převeden do reality.
Často nepotřebnou a nákladnou byrokracii nahradí plně integrovaný tok dokumentů (Workflow), jenž zároveň slouží pro měření procesů a podává v reálném čase informace, jestli jsou nastavené procesy stále optimální. Vlastní pracovní plochu uživatele (workplace) lze volně upravovat. Tak jsou uživateli poskytnuty pouze ty objekty, které jsou potřebné k jeho pracovní činnosti. Objekty jsou ve workplace zobrazeny přehledně jako prvky známé z Windows 95/NT (složky, zástupce, menu, kontextová menu, lišty a stavové řádky).
Celý IS MIRACLE V je podpořen rozsáhlým systémem nápovědy (help system), v němž lze potřebné informace dynamicky generovat a zobrazovat.
Objektově orientované pracovní prostředí odráží průběh podnikových procesů na všech úrovních, čímž umožňuje podniku flexibilně sledovat a zpracovávat veškeré potřebné informace. Dynamický rozvoj společnosti je podpořen možnou modifikací tohoto informačního systému s minimálními finančními a personálními nároky, zejména pak ve srovnání se současně rozšířenými programovými balíky.

Autor článku