Hlavní navigace

Milénium se blíží - Norton 2000 2.0

1. 11. 1999

Sdílet

Jak se blíží konec tohoto roku a letopočet 2000, hovoří se o možných problémechsouvisejících s touto dosti zásadní změnou datumu čím dál častěji. Počítačové a informačními s...
Jak se blíží konec tohoto roku a letopočet 2000, hovoří se o možných problémech
souvisejících s touto dosti zásadní změnou datumu čím dál častěji. Počítačové a
informačními systémy obecně bude nutné podrobit pečlivé analýze a předejít tak
možným problémům. Nevěřím sice v některé katastrofické předpovědi a scénáře
psané nejrůznějšími "odborníky", bude však nutné věnovat jistou pozornost nejen
samotným výpočetním systémům, ale i dalším elektronickým zařízením na ně
navazujícím. Méně se však hovoří o problémech vyplývajících z aplikací nestejně
interpretujících datumový formát a o následně vzniklých problémech při práci s
jejich datovými soubory obsahujícími datumové položky.
Nechci zde napadat výrobce softwarových aplikací, zejména kancelářských, ale na
otázku jednotného uložení a interpretace datumových položek již mohli myslet
mnohem dříve. Pak by nehrozilo nebezpečí, že některé podpůrné DLL řady široce
používaných aplikací mohou působit nepřesnosti při jejich interpretaci.
Uživatelé PC mnohdy znají problémy při samotné práci aplikací s různými verzemi
mnoha důležitých DLL obecně (i v našem současném letopočtu 99).
Je zřejmé, že výrobci firmy Symantec a Viasoft pociťují silný zájem uživatelů a
trhu obecně (nebo strach), a přišli tak v krátké době s novou verzí Nortonu
2000 2.0. Náš časopis se tak v krátké době vrací podruhé k recenzi tohoto
programového balíku.

Instalace a práce
Je nutné zdůraznit, že Norton 2000 pracuje v operačních prostředích Windows 3.x
(nemyslím si, že by majitelé počítačů s procesory 386 a 486 chtěli svoje PC
ihned vyhodit), Windows 95/98 až samozřejmě po Windows NT. Další minimální
hardwarové požadavky jsou 16 MB RAM a 10 MB prostoru na disku (+ necelých 50 MB
na odkládací soubor).
Celá práce s hlavním programem probíhá ve třech krocích: prvním je System Date
Test. Ten se zřejmě stane prubířským kamenem pro mnoho BIOSů. Není však třeba
zoufat v případě problémů pomůže utilita BIOS Fix. Druhý krok s názvem
Application Scan podrobně prozkoumá všechny přítomné aplikace a jejich
jednotlivé komponenty, a poslední krok Data File Scan již svým názvem napovídá,
že dojde k prověření datových souborů. Výsledky lze tisknout nebo uložit.
Máte-li chuť, můžete si také nainstalovat SQL Server Database Client. Ten
pomůže sledovat, vyhodnotit a porovnat údaje získané prohlédnutím aplikací a
datových souborů.

Novinky
Norton Fix Assistant umožňuje v tabulkách souborů z MS Excelu rozšířit
dvouciferně psané datum (99) na čtyřcifernou formu (1999). Lze prověřovat jak
komprimované soubory, tak třeba soubory uložené na disketách. Šikovnou novinkou
je přehledné setřídění nalezených problémových hlášení odstupňovaných v tzv.
Severity levels, tedy dle míry závažnosti. Tímto rozlišením (jež mimochodem
obsahovala i předchozí verze) lze předejít jisté nervozitě, ke které může
uživatel dojít po zhlédnutí "nekonečného" výpisu chybových hlášení. Program
rozlišuje pět úrovní závažnosti, a to jak při kontrole aplikací, tak i datových
souborů. Pro představu: střední úroveň chyba Severity 3 po aplikačním skenu
může představovat situaci, kdy je třeba při tisku tabulky hlášena chyba
formátování datumu, ale jinak je tabulka podle datumu setříděna správně.
Díky technologii Live update lze kdykoli aktualizovat databázi aplikací, které
Norton 2000 zná, balíkem nových dat. Je možné se připojit na BBS nebo download
provést prostřednictvím Internetu. V mém případě se jednalo o soubor velikosti
950 KB. Pro úplnost dodávám, že lze také nechat na programu, aby si zdroj pro
update našel sám.

Na závěr
Test provedený na dvou PC (486 a Pentium 233) dopadl celkem podle očekávání.
Systém Date Test proběhl na obou bez problémů, avšak skenování mých aplikací
vyvolalo celou řadu chybových hlášení střední a lehčí úrovně (především DLL
knihovny aplikací MS Office 95). Skenování datových souborů způsobilo na
počítači se 486 pravidelnou a spolehlivou havárii. Protože ono skenování
probíhalo poměrně dlouho, nebyl jsem schopen zjistit, který soubor "ukončoval"
program a jestli se vůbec jednalo o tentýž. Na druhém PC však proběhlo toto
skenování bez problémů.
Je třeba upozornit, že program má řadu dalších možností, ať již celou paletu
základních nastavení či nabídku rozšířených editací datových formátů, úrovní
Severities, mapy aplikací a extenzí atd. V případě tohoto programu tedy
doporučuji (celkem výjimečně) pozorné pročtení dodaného manuálu.9 0652/OK o
Norton 2000 2.0
přehledné výsledky
jednoduché ovládání
nestabilita při kontrole neznámých souborů

K recenzi poskytla:
PR agentura Virklis
Na Zámecké 8, Praha 4
Cena: 2 820 Kč (bez DPH)