Hlavní navigace

Microsoft Works 2000 CZ

Sdílet

KomponentyJako každý kancelářský balík, i Works obsahují několik základních pilířů. Prvním a zřejmě nejdůležitějším je textový editor. Umožňuje všechny obvyklé způsoby pr...
Komponenty
Jako každý kancelářský balík, i Works obsahují několik základních pilířů.
Prvním a zřejmě nejdůležitějším je textový editor. Umožňuje všechny obvyklé
způsoby práce s texty, ačkoliv je jeho použití svým způsobem zaměřeno na méně
zkušené uživatele. O organizaci jednotlivých komponent bude další odstavec.
Důležitá je samozřejmě kompatibilita s různými formáty dokumentů, která je zde
stejně široká jako např. ve Wordu. Je možno zapnout kontrolu pravopisu, kde lze
nastavit i kontrolu podle národního prostředí (pokud je na počítači
nainstalována). Vkládání všemožných objektů je též jednoduché, pomocí ikon na
pracovní liště.
Dalším důležitým pilířem je tabulkový kalkulátor. I ten umožňuje práci s jinými
formáty tabulek, takže nebude problém s převedením jejich obsahu ze starších
souborů.
Pro potřeby inventarizace je zde databázová aplikace. Je tedy možno
inventarizovat třeba majetek v domácnosti či obsah knihovny. Další
"inventarizační" aplikací je pak nezbytný adresář. Ten jak známo umožňuje
zavést si pořádek v kontaktech jak obchodních, tak osobních. Věc velmi
užitečná, zvláště když kapesní digitální záznamník je už naštíru s pamětí a
kontakty se stále množí. Další navazující aplikací je pak kalendář, který
dovolí udělat si pořádek ve svém pracovním (i mimopracovním) časovém plánu.
Důležitým parametrem dneška je konektivita, tudíž je do balíku Works
zakomponováno i spouštění aplikací, navázaných na Internet. Ťuknutím se spustí
Outlook Express (pro nezasvěcené: poštovní klient) nebo Internet Explorer (to
snad ví každý, co je tahle aplikace zač). Další možnosti pak skýtá připojení na
síť Microsoft Network, internetový počin společnosti Microsoft, kdy je možno
on-line prohlížet např. Encartu nebo hrát on-line hry.
Propojení komponent
Podobně jako v případě volby Nový dokument Office ve "velké" Office, i ve
Worksech je nejprve nabídnut průvodce, který má uživateli usnadnit práci.
Seznam témat průvodce není členěn podle aplikací, ale podle tematických okruhů.
Každý okruh pak obsahuje několik šablon. Ťuknutím na některou z nich se pak
spouští příslušná aplikace. Tato cesta je poměrně uživatelsky příjemná, protože
nevyžaduje bližší znalosti parametrů jednotlivých, výše probraných komponent
kancelářského balíku. Druhou cestou je přímo volba aplikace, ve které chce
uživatel něco tvořit. K dané aplikaci se zobrazí seznam předpřipravených
šablon, každá z nich pak spouští příslušného průvodce. Tvorba dokumentů je tak
velmi jednoduchá a intuitivní. Škála šablon je poměrně široká a z valné části
pokrývá požadavky domácností a menších kanceláří, tedy cílové skupiny uživatelů.
Mezi těmito dvěma základními režimy se přepíná ťuknutím na příslušnou záložku
na pracovní ploše Works. Poslední záložkou je Historie, kde je seznam
(chronologicky řazený) otevíraných dokumentů, což značně usnadňuje orientaci
při práci s větším objemem podobně pojmenovaných souborů ("přece vím, že jsem
na tom včera dělal, ale jak se to jen jmenovalo"...).
Za zmínku stojí ještě jeden ovládací prvek, a to zapisovací políčko a tlačítko
s nápisem Najít. Dovoluje vyhledávat podle zadaných slov mezi šablonami a
aplikacemi tu, jež nejvíce uživateli vyhovuje.
O aplikaci
Samotná pracovní plocha neobsahuje takřka žádné možnosti nastavení. Jednotlivé
aplikace mají dostačující škálu nástrojů pro běžnou domácí práci, pro
specializovanější činnosti je třeba se porozhlédnout jinde. Nicméně znovu bych
upozornil na naprosto dostačující rozsah pro domácí použití. Nedostatek bych
viděl v naprosté absenci součástí pro úpravu obrázků. Na to pak musí posloužit
buď některá komponenta Windows (Malování, Imaging), nebo jiný specializovaný
program.
MS Works 2000 CZ
optimum pro jednodušší kancelářské práce
vhodné i pro začínající uživatele
chybí prostředí pro úpravu obrázků
K recenzi poskytla firma: Microsoft, s. r. o.
Novodvorská 1010/148, Praha 4
Cena: 2 330 Kč (bez DPH)