Hlavní navigace

Microsoft Visual Basic Scripting - Příručka programátora

1. 6. 2000

Sdílet

Vydavatelství: Computer Press, BrnoPočet stran: 278 Doporučená cena: 280 Kč Možná také patříte mezi tvůrce internetových stránek, jimž přestal HTML kód se svými možnostmi dostač...
Vydavatelství: Computer Press, Brno
Počet stran: 278
Doporučená cena: 280 Kč
Možná také patříte mezi tvůrce internetových stránek, jimž přestal HTML kód se
svými možnostmi dostačovat. Nebo jste se naučili základům programování v MS
Visual Basicu, a chtěli byste své zkušenosti při tvorbě stránek využít. Pojďme
se spolu podívat, s čím vám tato kniha může pomoci.
Nemusíte se ničeho obávat ani v případě, že jste úplní začátečníci. První část
knihy vás provede úplnými základy, včetně krátkého "rychlokursu" jazyka HTML.
Přesto bych ovšem alespoň minimální zkušenost s psaním jednoduchých stránek
doporučoval, vše se vám tak bude lépe chápat. Úvodní kapitola však obsahuje
také jinou velmi důležitou pasáž. V několika odstavcích jsou zde uvedeny výhody
používání skriptů, které jsou prováděny prohlížečem, ve srovnání s používáním
programů, jež před generováním stránky provede server. Právě zde uvedené
argumenty prezentují VBScript (dosti zavádějícím způsobem) jako jazyk, jehož
možnosti snad končí prováděcí činností prohlížeče, což samozřejmě není pravda.
Jeho schopnosti a použitelnost prověřila již řada vývojářů při tvorbě stránek a
aplikací aktivních na straně serveru (technologie ASP), a právě o tuto
zajímavou část jazyka je kniha z mně neznámých důvodů ochuzena. Možná stačilo
trošku upravit název, a vše by bylo jasnější. Právě zdůrazňovaná nezávislost na
komunikaci se serverem je totiž hlavním mottem celého obsahu.
V následujících kapitolách úvodní části čtenář prochází základním seznámením se
samotným jazykem za pomocí jednoduchých příkladů, dostane se mu popisu
základních "pracovních nástrojů" (jež také nalezne na přiloženém CD-ROMu), a
podívá se blíže na technologii komponent ActiveX, které ho budou nadále věrně
doprovázet. Autor také v několika poznámkách vhodně upozorňuje, že svět
Internetu není omezen na řešení a standardy od Microsoftu, a doporučuje
testovat výsledky práce na více prohlížečích. Ve druhé části knihy (obsahuje
čtyři kapitoly) se čtenář dostane od jednoduchých základů k opravdovému
programování. Jsou zde zařazena témata o řízení toku programu, práci s funkcemi
a poli, a také kapitola o řešení chybových stavů. Výklad je poměrně důkladně
doplněn praktickými příklady a ukázkami výsledného vzhledu samotné stránky.
Závěrečná část (Rozšířená témata) je pak věnována objektovému modelu prohlížeče
Internet Explorer 4.0 (VBScript je samozřejmě objektově orientovaný jazyk) a
úvodu do technologie označované jako dynamický HTML. Užitečnou přílohou je pak
srovnávací tabulka jazyka Visual Basic a VBScript.
Kniha je zpracována přehledně a množství příkladů a ukázek jistě umožní
problematiku dobře zvládnout. Jako hlavní problém spatřuji, jak jsem již uvedl
výše, spíše otázku koncepce, jež zobrazila tento programovací jazyk pouze
zčásti a nepostihla tak jeho další možnosti. Pokud jste se tedy chtěli dozvědět
více např. o propojení stránek s databázemi, hledali byste marně.

Autor článku