Hlavní navigace

Microsoft Office 12: Máte v Kanceláři všechno?

1. 10. 2005

Sdílet

Možná jste již dávno ztratili orientaci, možná je vám to vlastně jedno: vždyťpokud používáte MS Office 2000, MS Office XP nebo produkty balíku Office 2003 System, většinou si asi vys...
Možná jste již dávno ztratili orientaci, možná je vám to vlastně jedno: vždyť
pokud používáte MS Office 2000, MS Office XP nebo produkty balíku Office 2003
System, většinou si asi vystačíte s tou troškou funkcí, jež se za léta
proměnily pramálo. A co populární formát PDF? Že jej znáte, je pravděpodobné,
ale asi netušíte, kdo jej vyvinul a spravuje. Nebo je to jinak? Víte snad
dokonce, s jakou verzí Office pracujete? A víte, že výsledkem vývoje by v
příštím roce měl být "Office 12", souborový standard Metro a grafický editor
Acrylic? Pojďte se podívat, co se chystá!

Situace na trhu s kancelářským softwarem mírně připomíná zákopovou válku -
vzájemně válčící strany se tu rychlejším, tu pomalejším postupem dopracovaly do
fáze, kdy bojují o zájem svých stávajících zákazníků (je třeba je udržet) či
konkurenčních (nezbývá než je "přetáhnout" mezi své). Výchozí pozici mají
všichni velmi slušnou: MS Office je bezesporu vítězem marketingovým, Open
Office boduje jako "alternativa" a chlubí se nespornými kvalitami. Ostatní
výrobci tu a tam něčím zajímavým překvapí, zatímco udržují běžné funkce na
dostačující úrovni. Navzdory této situaci, kdy munice pro velkolepé přestřelky
je poskrovnu, kráčí vývoj vpřed. Společnost Microsoft nadále nenápadně
pokračuje v nastoupené cestě a vylepšuje svůj Office, na druhou stranu se však
pokusila před časem zaútočit a otevřít novou "válečnou frontu". Na novinky ze
tří oblastí se nyní podíváme blíže.

Opravdu konečně XML?
Pokud bychom na tomto místě stručně napsali, že jednou z nejzajímavějších
novinek v Office 12 bude ukládání dokumentů do formátu XML, pozornější čtenáři
a poučenější uživatelé by nás měli za blázny. A řekneme-li, že se jedná možná o
jednu z nejpodstatnějších změn, bude nás mít za šílence i zbytek uživatelské
obce! Takže, je to opravdu tak horké?
Po stránce technologické se samozřejmě o žádnou převratnou novinku nejedná.
Samotný jazyk XML, jenž slouží k popisu datových struktur, je letitým
pamětníkem a Microsoft jej poprvé zavedl do balíku Office ve verzi 2000. Tehdy
bylo cílem podpořit export dokumentů do podoby webových stránek. K popisu
složitých struktur třeba ve Wordu jazyk HTML zcela nevyhovoval, a tak tvůrci
řádně popustili uzdu fantazii a použili tvárný XML. Zůstalo však u této
prezentační funkce a Office XP neznamenaly žádný výrazný posun vpřed. V balíku
Office 2003 se však objevuje aplikace InfoPath a jazyk XML již je jejím
vnitřním základem, což je dáno jednak způsobem jejího použití, jednak zřejmě
budoucími záměry tvůrců.
S chystaným balíkem Office 12 by však měla přijít zásadní změna. Souborové
formáty, jež jsou odvozeny od jazyka XML, se stanou výchozím způsobem ukládání
dokumentů v programech Word, Excel a Power Point! Pokud stále není tato změna
zřejmá, připomeňme, že stávající formáty .doc, .xls či .ppt tak budou po více
než deseti letech poslány do zálohy, aby nepřekážely dalšímu vývoji. Software
je bude nadále schopen využívat, ale pokusíte-li se uložit nový dokument,
výchozí variantou bude formát na bázi XML.
Proč jde o tak výraznou změnu? Stávající formáty (.doc, .xls, .ppt) jsou tzv.
binární, což znamená, že kromě speciálně přizpůsobených aplikací je nic jiného
nedokáže zpracovat. Důsledkem této koncepce je smutný svět, jak jej známe: z
poškozeného dokumentu něco zachráníte jen zázrakem (přestože třeba 99 % dat je
v pořádku), různé verze dokumentů se chovají nevyzpytatelně a výrobci
konkurenčního softwaru jsou vystavováni neustálému tlaku díky nedokumentovaným
změnám a modifikacím, jež znemožňují kloudně soubory zpracovávat. Nová podoba,
označovaná jako MS Office Open XML Formats, by mohla situaci od základu změnit.
Jakýkoliv vytvořený dokument bude přístupný v univerzálně čitelné formě, a to
pomocí libovolné aplikace pro čtení souborů. Ostatní výrobci budou moci snáze
upravit své technologie tak, aby editace mimo MS Office byla na špičkové
úrovni. Mnohem důležitější však je, že dokument již nebude nic skrývat - při
důsledné kontrole se nestane, že třeba spolu s textem či tabulkami odešlete i
nežádoucí privátní data. Ačkoliv se bezesporu jedná o výrazný posun vpřed, je
třeba upozornit na jednu "vývojovou" souvislost: výše popsanou "revoluční"
koncepci využívá třeba balík Open Office již řadu let a Microsoft k němu
přistoupil po letech obhajování problematické pozice binárních formátů.
Za velmi zajímavým technologickým vývojem, souvisejícím s XML, však nalezneme
neméně interesantní "politické" pozadí. Společnost Microsoft je proslulá svou
taktikou bránit binární formáty a jiná vlastní "neprůhledná" řešení, takže k
takto zásadnímu kroku musela existovat silná motivace. Jedním z důvodů je jistě
pád do vlastní pasti: ačkoliv stávající formáty byly po léta propagovány jako
výborná možnost vzájemné spolupráce aplikací, i samotní tvůrci zřejmě dospěli k
závěru, že to není úplně pravda. I programy od Microsoftu spějí k větší
integraci a XML je cestou, jež tomu má napomoci. Binární varianty uložení
dokumentů prostě ztratily opodstatnění.
Další důvod pro změnu je o něco spekulativnější, ovšem možná velmi blízký
realitě. Zástupci řady státních institucí po celém světě stále častěji
prosazují v úřednických postupech použití otevřených formátů dokumentů, což
jediné může zajistit průhledné toky dat mezi občany a státní správou a
svobodnou volbu aplikace pro úpravy. A protože Microsoft je tradičním
dodavatelem pro "státní správu", kde jde o hodně peněz, nechce zřejmě udělat
tragickou chybu v podobě setrvání u starých pozic a zavřít si tak do této
oblasti dveře. Výsledkem je naděje pro občana, že přes vysokou penetraci
produktů Microsoftu na úřednických počítačích bude moci psát své dokumenty v
editoru jakéhokoliv výrobce bez rizika, že úřad takové podání zamítne jako
technologicky nekompatibilní.

Odkazy: Stránky o využití XML v Office 12
http://www.microsoft.com/office/preview/default.mspx


Pojedete v Metru?
Když Microsoft nedávno nejen zmínil, ale i předvedl svou nově vyvíjenou
technologii Metro (přesněji XPS Print path), uživatelé tradičních kancelářských
aplikací si toho většinou vůbec nevšimli. Proč také, když se předvádění konalo
na konferenci zaměřené na vývoj hardwaru? Přesto se jedná o novinku, která by
se mohla prosadit právě v oblasti "kancelářské" práce s dokumenty, a proto se
na ni podíváme blíže.
Formát Metro by se měl stát novým způsobem popisu tiskových stránek dokumentů.
Mezi jeho význačné vlastnosti patří především to, že není určen k přímé
komfortní úpravě (editaci), ale měl by naopak sloužit k uchování, přenosu a
prohlížení vyhotovených stránek v cílové grafické podobě. Technologie je
založena rovněž na principech XML a takto sestavené dokumenty by měly s sebou
nést kompletní popis stránek tak, aby žádné cílové zařízení nemohlo žádoucí
podobu znetvořit. Jistě jde o velmi potřebnou věc, a to obzvláště ve věku
internetu a desítek různorodých platforem...
Připomíná vám předchozí odstavec něco? Pokročilejší uživatelé jistě zavětřili,
že něco podobného zde přece už řadu let máme! Formát Metro skutečně sleduje
nápadně podobné či stejné cíle jako existující, nesmírně populární technologie
PDF. Také se po zveřejnění a předvedení vzedmula první diskusní vlna,
označující Metro za potenciálně silného konkurenta PDF. Takové úvahy mají své
částečné opodstatnění: Metro totiž najdeme v příštím roce v novém operačním
systému Windows Vista (dříve Longhorn), a to nejen jako hračku pro distribuci
dokumentů po internetu. Microsoft se totiž po dlouhých letech rozhodl změnit
způsob zpracování tiskových dat ve Windows a nový formát je středobodem nového
kolotoče: data z jakékoliv aplikace by měla být převedena do "univerzálního"
Metra a poté zaslána na fyzickou tiskárnu. I tohle se vám zdá povědomé?
Samozřejmě, v současném světě zastává obdobnou funkci třeba standard
PostScript. Proto tedy předvádění na hardwarovém fóru, proto obavy a spekulace
řady komentátorů - pokud se k tomuto záměru přikloní výrobci tiskových zařízení
a připraví stroje, jež budou schopné přímo pracovat s formátem Metro při tisku,
může spanilá jízda nového standardu začít. Přestože Microsoft opět nic
zásadního neobjevil, ale zpracoval existující koncepce do vlastní podoby, jde
bezesporu o velmi zajímavou novinku.
Kolem Metra panuje řada nejasností a jednou z nich je podpora na různých
platformách. Pokud nebude k dispozici alespoň prohlížeč, použitelný mimo systém
Windows Vista, na revoluci a svržení PDF do hlubin zapomnění to prozatím
nevypadá. Stejně tak zůstane výraznou nevýhodou i omezení na "všechna" Windows,
neboť PDF dnes přečteme na široké paletě zařízení s různými operačními systémy.
Přesto by se mohlo jednat ve světě výhradních uživatelů Windows o výraznou
změnu, z jejichž kancelářských aplikací budou vycházet proudy dokumentů v
Metru, i když to ještě chvilku potrvá.

Odkazy: Nejčastěji kladené dotazy o Metru
http://www.microsoft.com/whdc/device/print/metro_FAQ.mspx
Specifikace a referenční dokumentace Metra
http://www.microsoft.com/whdc/device/print/metro.mspx

Další pokus o grafiku
Do třetice se pozastavíme u oblasti, v níž Microsoft již jeden pokus učinil,
ovšem výsledek si vyžádal minimálně toto chystané "druhé podání". Pamatujete si
grafický editor Photodraw, jenž byl součástí balíku Office 2000? Poměrně
těžkopádný nástroj se v nebývale tvrdé a neúprosné konkurenci grafických
programů neprosadil a tvůrci z Redmondu na chvíli v této oblasti ustoupili do
pozadí. Svěží vítr přinesl letos nově chystaný nástroj s kódovým názvem
Acrylic, který lze dokonce stáhnout v podobě testovací verze a podrobněji
vyzkoušet.
Ve srovnání s výše zmíněným tristním pokusem vypadá tato aplikace o poznání
nadějněji. Mezi zajímavé prvky patří snaha alespoň mírně setřít rozdíl mezi
vektorovou a bitmapovou grafikou, což dobře odpovídá tradičním snahám
Microsoftu odstavit uživatele od technologických podrobností. V prvních
náznacích je patrná snaha o podporu zavedených formátů (Adobe Photoshop,
Illustrator, PDF...) a také zde najdete známé tvůrčí prostředky jako vrstvy,
štětce, výplně, gradienty atd. Ani zde tedy nenajdeme příliš originality -
koneckonců základ aplikace byl zakoupen od jiné firmy. Snahou je nabídnout
uživatelům nástroj, jenž v portfoliu dosud chyběl. Úspěšnost jeho prosazení
bude, jak jinak, svázána především s cenovou dostupností a zvoleným způsobem
distribuce, neboť byla nastoupena technologicky vyhovující cesta.

Odkazy: Domovská stránka editoru Acrylic
http://www.microsoft.com/products/expression

Těšíte se?
Možná to vypadá, že v oblasti aplikací pro "kancelářské" nasazení není nic
nového, co by se dalo vyvíjet, neboť vše už existuje a nic nového
nepotřebujeme. Novinky firmy Microsoft jakoby tuto pravdu potvrzovaly, ačkoliv
je svým absolutním vyjádřením nesmyslná: XML jako nativní formát tu už máme,
PDF úspěšně táhne publikačním světem a kvalitních grafických programů pro
každého je přehršel. Přesto redmondským stálo za to namířit úsilí tímto směrem,
takže minimálně můžeme očekávat zajímavé konfrontace.