Hlavní navigace

Media Center zadarmo

1. 5. 2007

Sdílet

Představení Open Source projektu Media Portal cd/dvd Pro přeměnu běžného počítače na multimediální centrum ...


Představení Open Source projektu Media Portal cd/dvd


Pro přeměnu běžného počítače na multimediální centrum toho zase tolik nepotřebujete. Stačí propojit grafickou kartu s televizorem a instalovat program Media Portal. Tato zdarma dostupná aplikace umožňuje sledovat televizní programy, přehrávat hudbu, prohlížet fotografie a ještě mnohem více.
vedením edice Windows XP Media Center Edition (MCE) umožnil Microsoft používat počítač jako centrum domácí zábavy. Počítač díky tomuto systému dostal možnost stát se plnohodnotným vybavením každého obývacího pokoje. MCE se dnes dá zakoupit předinstalovaný na nových počítačích, popřípadě si jej můžete zakoupit samostatně, a to za cenu okolo 3 200 Kč. Pokud se rozhodnete přeměnit svůj počítač na centrum pro přehrávání multimédií, aniž byste chtěli platit za nákup MCE, pak zbystřete pozornost. Existuje totiž projekt Media Portal, který poskytuje program podobného ražení zcela zdarma, protože se jedná o aplikaci vyvíjenou pod hlavičkou Open Source. Tento projekt má svoje internetové stránky na adrese www.teammediaportal.com. Svým rozhraním, kde pro ovládání slouží obrovská tlačítka a jednoduchá navigace, zajistí veškeré operace s obsahem multimediálního charakteru, jako jsou kupř. videa, DVD, televize, obrázky či soubory hudby. Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt šířený pod hlavičkou Open Source, existuje okolo něj komunita, která se neustále rozrůstá a pro tento program neustále vyvíjí nové a nové doplňky.

Přehled funkcí

V současnosti se program vyskytuje ve stabilní verzi 0.2.2. Tato verze kromě skutečně slušné podpory hardwaru se všemi důležitými základními funkcemi poskytuje i mnoho dalších specialit jako například sledování televizního programu s časovým posunem (Timeshift) nebo možnost nahrávání programu. Přehrávání obsahu pak můžete z pohovky ovládat buď pomocí dálkového ovládání, nebo bezdrátovou myší. Velikost rozhraní programu se nastavuje podle toho, zda pro prohlížení používáte monitor počítače nebo televizní obrazovku. K dispozici proto máte jak zobrazení v okně, tak režim zobrazení přes celou obrazovku. Pokud tento program propojíte s některou z aplikací pro přehrávání DVD jako třeba Intervideo WinDVD či Cyberlink Power DVD, pomocí nichž můžete sledovat filmy, pak snad ani neexistuje žádná funkce zábavního centra, kterou byste mohli postrádat. Do programu Media Portal se dají integrovat dokonce i takové funkce, které vám nenabídne ani MCE, ani jiné programy podobného ražení. Kromě komerčního programu Sceneo TV central od firmy Buhl Data pouze Media Portal umožňuje sledování satelitních televizních programů v digitálním formátu. Další vymožeností, která není u konkurenčních programů vůbec běžná, je například možnost přehrávání internetových rádií.

Systémové požadavky

Media Portal poctivě využívá všechny nejnovější technologie pro Windows, proto musí mít k dispozici celý soubor různých systémových nástrojů. Podmínkou pro správnou funkčnost je nainstalovaný Windows Media Player ve verzi minimálně 9 a rozhraní DirectX 9.0c. Nesmíme zapomenout ani na rozhraní Microsoft .NET Framework 2.0 a Windows XP Service Pack 2.
Všechny výše zmíněné součásti se dají snadno získat pomocí služby Windows Update. Program Media Portal sice spotřebovává skutečně jen minimum systémových prostředků, nicméně pro plynulé přehrávání videa a televize je nutné vlastnit počítač vybavený procesorem třídy Pentium 4 nebo jiným se srovnatelným výkonem. Program si nejlépe rozumí s televizními kartami, které obsahují MPEG Hardware Encoder. Mezi takové patří třeba televizní karta Hauppauge Win PVR 250. Jako jedno z mála multimediálních center pracuje tento program i s kartami pro příjem signálu DVB-S, jako je například karta Hauppauge Nexus-S nebo Technisat Skystar 2, a rovněž s kartami pro příjem signálu DVB-C či DVB-T. O tom, zda daná karta bude s programem Media Center pracovat, rozhodují do značné míry i ovladače, které se s televizní kartou dodávají. Úplný seznam všech podporovaných televizních karet pak najdete na internetové stránce wiki.teammediaportal.com/Supported_TVCards.
Zejména pro zobrazování informací při spuštěné televizi využívá Media Portal hardware kompatibilní s rozhraním DirectX 9. Pokud máte ve svém počítači kartu, která podporuje DirectX 9, pak Media Portal automaticky použije pro deinterlace metodu VMR9 ( Video Mixing Renderer).
Pomalý režim VMR7 Overlay již Media Portal ve svých nových verzích nepoužívá. Nezapomeňte, že starší grafické karty většinou podporují pouze rozhraní DirectX 8.

Instalace rozhraní

Samotnou aplikaci najdete jako soubor MEDIAPORTAL_0.2.2.ZIP o velikosti 30,2 MB. Po instalaci programu se objeví v nabídce Start složka MediaPortal. V ní klepněte na položku MediaPortal Setup, čímž spustíte průvodce nastavením programu. Instalace a konfigurace programu probíhá v angličtině, nicméně jazyk rozhraní programu si můžete později nastavit (k dispozici je i čeština).
Po zobrazení úvodní stránky stiskněte tlačítko Next. Objeví se dialogové okno General, kde nastavujete základní chování programu (spouštění přes celou obrazovku, skrývání ukazatele myši, zobrazování přípon multimediálních souborů...). Zde doporučujeme umístit zatržítko před položku Start MediaPortal in fullsreen mode, která zajistí, že se program spustí v režimu přes celou obrazovku. Pokud zde zatržítko neumístíte, pak se program spustí v okně a vy jej můžete do režimu přes celou obrazovku dostat pomocí klávesové zkratky <Alt><Enter>. Za normálních okolností program názvy souborů zobrazuje bez přípony. My vám však doporučujeme kvůli přehlednosti nechat soubory zobrazovat s příponami to zajistíte tak, že odstraníte zatržítko u položky Don`t show file extensions. Po provedení všech nastavení v tomto okně stiskněte tlačítko Next.
Nyní se objeví okno Skin. Zde v poli Display language zkontrolujte, zda je vybrána položka Czech, která zajistí, že s vámi bude program komunikovat v češtině. V poli Skin je standardně nastaveno světle modré rozhraní s názvem BlueTwo. Pokud se vám motiv rozhraní nelíbí, pak si jej můžete snadno změnit klepnutím na jinou položku ze seznamu. Tlačítkem Next se přesunete do dialogového okna Media, kde máte po stisku tlačítka Scan možnost nechat vyhledat soubory videa, hudby či obrázků. Po ukončení vyhledávání se zobrazí, kolik položek bylo nalezeno.

Nastavení elektronického programového průvodce (EPG)

Po stisku tlačítka Next se dostanete k nastavením pro příjem televizního signálu. Ze seznamu TV Tuner vyberte příslušnou zemi a v seznamu Input Source pak zdroj, z něhož televizní vysílání přijímáte (anténa nebo kabel). Po stisku tlačítka Scan se spustí vyhledávání programů. Ve spodní části okna se poté zobrazí seznam všech nalezených programů a po označení libovolného z nich uvidíte v okně náhledu právě vysílaný pořad. Pokud se vám nepodaří v tomto kroku nastavit obraz nebo zvuk, pak je nutné po ukončení průvodce pro nastavení příjmu televizního signálu spustit pomocný modul (nabídka Start/MediaPortal/MediaPortal Setup/Television). V něm pak je možné provést podrobnější nastavení televizní karty. Co se týče seřazení a případné přejmenování jednotlivých vysílačů, doporučujeme tyto akce provádět později přímo v programu Media Portal přes menu Options/Configuration rozbalením objektu Television a označením položky TV Channels. Podobně se po stisku tlačítka Next provádí vyhledání a nastavení rozhlasových stanic.
Po dalším stisku tlačítka Next se dostanete do dialogového okna pro nastavení elektronického programového průvodce (EPG), což není nic jiného než programový magazín. Pokud máte v systému zabudovanou analogovou televizní kartu, pak Media Portal využívá služeb projektu XMLTV, který je rovněž šířen pod hlavičkou Open Source. Jedná se víceméně o soubor skriptů, které dokáží z internetových stránek načíst televizní program, a ten následně převedou do formátu XML. V tomto případě odstraňte zatržítko před položkou Grab EPG from DBV a poté stiskněte tlačítko Update TV database with time zone compensation. Tím se spustí aktualizace databáze XMLTV. Poté se přesuňte na záložku Schedule. Zde ze seznamu Grabber vyberte příslušnou položku, která odpovídá internetové stránce programového magazínu. Například při výběru položky tv_grab_de_tvtoday se stáhne německý televizní program z internetových stránek magazínu TV-Today.
Vlastníte-li digitální televizní kartu, pak nepotřebujete XMLTV Media Portal totiž všechna potřebná data získá ze streamu DVB. V tomto případě zatržítko u položky Grab EPG from DBV ponechejte a v seznamu Languages to grab vyberte položku Czech.
Po dalším stisku tlačítka Next se přesunete do dialogového okna pro nastavení dálkového ovládání, kde vyberte svůj typ dálkového ovládání a znovu stiskněte tlačítko Next. V dialogovém okně, které se objeví, se ocitnete v nastavení údajů pro získávání dat o počasí. Klepněte zde na tlačítko Add. Objeví se další dialogové okno, do nějž zadejte název nejbližšího velkého města (pozor v angličtině). Namísto slova Praha je nutné použít slovo Prague, místo München použijte Munich apod. Zadaný název potvrďte stiskem tlačítka Search, vyberte ze seznamu to správné město a postupně stiskněte tlačítka Add City, Next a Finish.
Co se týče možností nastavení, Media Portal je skutečně na vysoké úrovni. Při výběru položky Configuration z menu Options se dostanete do dialogového okna pro podrobné nastavení televize, rádia, hudby nebo DVD. V naprosté většině případů všechny funkce pracují při standardním nastavení bez problémů, nicméně nějaké doladění je přesto potřeba. Klepněte na objekt DVD a v něm označte položku DVD Codec. V seznamu Video Codec, kde se nastavuje kodek pro přehrávání filmů na DVD, uvidíte položku MPV Decoder Filter. Tento kodek je však co do kvality obrazu pouze průměrný. Daleko vyšší kvality obrazu dosáhnete, pokud v tomto poli vyberete nějaký jiný kodek, například Nero, Intervideo (Win DVD) či Cyberlink (Power DVD). V poli Audio renderer pak vyberte svoji zvukovou kartu.
Nyní označte objekt Pictures a vyberte položku Picture Extensions. V poli se seznamem přípon vyberte gif a klepněte na tlačítko Remove. To samé proveďte i pro příponu bmp. Tím dosáhnete toho, že se při zobrazování ve fotogalerii nebudou zobrazovat obrázky sloužící pouze operačnímu systému (ikonky apod.). V objektu Television označte položku Recording a nastavte parametry pro nahrávání televizních programů jako například minimální velikost nahrávky, aby zůstala na disku, formát názvu souboru a umístění, kam se mají nahrávky ukládat.
Odpovídající pozornost byste měli věnovat i jemnému doladění nastavení kodeku v objektu Decoder Filters. Zde se konfiguruje kupříkladu režim prostorového zvuku či poměr stran obrazu při přehrávání filmů.
V objektu Plugins se dají poklepáním povolit standardně zakázané a tedy šedě vybarvené položky. Mezi tyto dodatečné moduly patří kupř. časovač, zobrazování zpráv z kanálů RSS či připojení k Itunes nebo k programu Winamp. Některé plug-iny mají vlastní možností nastavení, k nimž se dostanete přes klepnutí pravým tlačítkem myši. Změny v nastavení plug-inů se však projeví až po restartování Media Portalu.7 0145/OK o

Zkuste Media Portal ovládat na dálku

Media Portal se samozřejmě ovládá pomocí klávesnice a myši, daleko pohodlnější je ale bezesporu dálkové ovládání využívající infračerveného záření. Nejsnáze se dá Media Portal ovládat dálkovým ovladačem od Microsoftu. Můžete si jej koupit například na adrese www.czechcomputer.cz pod kódem 34640 za 665 Kč s DPH. V nastavení programu pak dálkové ovládání zapnete klepnutím na objekt Remote, kde na záložce Microsoft MCE umístíte zatržítko před položku Use Microsoft MCE remote or keyboard. Součástí řady televizních karet je také dálkové ovládání, které můžete použít i v programu Media Portal (například televizní karta Hauppauge PVR 350). Povolíte je opět klepnutím na objekt Remote a přesunutím na příslušnou záložku.
Vlastníte-li kartu bez dálkového ovládání, pak můžete tuto funkci doplnit pomocí freewarového programu Winlirc, který spolupracuje s libovolným dálkovým ovladačem, takže jej následně můžete použít i pro ovládání Media Portalu. Budete potřebovat pouze nějaký vhodný přijímač signálu, který zasunete do zásuvky USB.