Hlavní navigace

Malý průvodce Internetem

1. 3. 1999

Sdílet

STŘEDOVĚKÁ KRÁSA NA SÍTI "Nikdo by nemohl vyvážit cenu knih v jiné hodnotě. Neboť to, co nám poskytují...


STŘEDOVĚKÁ KRÁSA NA SÍTI"Nikdo by nemohl vyvážit cenu knih v jiné hodnotě. Neboť to, co
nám poskytují, nekonečně přesahuje rozkoš, již nám dává moc,
víno a ženy..." napsal ve 14. století bibliofil Richard de Bury.
Jeho slova platí dodnes. I ve věku počítačů nás knihy stále
potěší, jsou našimi rádci a přáteli. A což teprve rukopisné
knihy středověku s nádhernými iluminacemi, v nichž i písmo je
povýšeno na umění!

Středověké rukopisy, i když pro většinu lidí obsahově nedostupné
svým jazykem (latina, řečtina) či složitým způsobem písma, jsou
velmi vděčným objektem pozornosti návštěvníků knihoven a muzeí.
Lidé jsou přitahováni především jejich nádhernou výzdobou. Není
tedy divu, že pro většinu evropských knihoven představují
středověké rukopisy chloubu jejich fondů. Knihovny by rukopisy
rády vystavovaly, ale středověké manuskripty potřebují vzhledem
ke svému stáří zvláštní péči při uchovávání a manipulaci, a tak
je veřejnost může vidět jen při vzácných krátkodobých výstavách.
Proto se již velmi brzy začalo při prezentaci středověkých
rukopisů využívat výhod počítačů a posléze i Internetu. Počítače
však pronikají do jejich studia mnohem hlouběji; umožňují ve
vysoké kvalitě uchovávat grafickou stránku rukopisu, jež tak
může být přístupná badatelům bez nežádoucí manipulace s
originálem. Počítačové zpracování obrazu může navíc pomoci i při
zkoumání nejasných, přepsaných či málo čitelných míst.
Na Internetu se obrazy středověkých rukopisů zatím objevují více
méně jako prezentace knihoven či jako ukázky pro studijní účely.
Není jich zatím mnoho, ale přibývá jich.
Jako každý obor lidské činnosti mají i středověké rukopisy svoje
speciální seznamy webovských stránek. Jedním z nich je
medievalisty hojně využívaný Labyrint - zdroje pro
medievalistické studie na georgetownské universitě:
www.georgetown.edu/labyrinth/index.html. Na stránkách Labyrintu
lze nalézt mnoho odkazů na internetovské stránky věnované různým
oborům a obdobím středověkého života. V sekci "Manuscripts
(Paleography, Codicology)" jsou pak odkazy na stránky s obrázky
středověkých rukopisů.
Zajímavý je server s názvem "Učňovská příručka iluminovaných
středověkých rukopisů" s podtitulem "Jak si vyrobit vlastní
iluminovaný rukopis". Na adrese
medieval.arthistory.sbc.edu naleznete řadu informací o
materiálu, písmu, výzdobě rukopisů a mnoho odkazů na jiné
stránky se středověkými rukopisy.
Následující přehled je pokusem o shromáždění těch
nejzajímavějších odkazů na stránky s obrázky.

Anglie

www.clues.abdn.ac.uk:8080/besttest/alt/comment/best_toc.html
Projekt úplného počítačového zpracování Aberdeenského bestiáře
je nádhernou ukázkou, jak by mělo počítačové zpracování
středověkého rukopisu vypadat. Na stránkách jsou vystaveny
obrázky všech 103 fólií manuskriptu s přepisem do latiny a
překladem do angličtiny. Edice textu rukopisu je doplněna
historií rukopisu, jeho kodikologickým a paleografickým rozborem
a úplnou bibliografií. Časem by se takovéto vydání mělo stát
standardem pro všechny středověké rukopisy.

rsl.ox.ac.uk/imacat.html
Slavná Bodleian Library v Oxfordu vystavuje 26 ukázek ze svých
vzácných sbírek. K vidění jsou např. zajímavé anatomické
ilustrace ze 13. století.

image.ox.ac.uk
Projekt "Staré rukopisy na Oxfordské universitě" přináší ukázky
ze vzácných rukopisů všech knihoven této university. Jsou zde
ukázky raných keltských rukopisů a mnoha dalších středověkých
rukopisů. Rukopisy jsou prezentovány vždy celé, fólio po fóliu.

Austrálie

www.slsa.sa.gov.au/treasures/antiphonal/index.html
Stejným způsobem jako Aberdeenský bestiář má zpracován svůj
nejvzácnější rukopis, italský Antifonář ze 13. století, Státní
knihovna Jižní Austrálie.

Belgie

www.konbib.nl/kb/100hoogte/menu-tours-en.html
Server Královské knihovny v Bruselu nabízí sto komentovaných
ukázek ze svých nejvýznamnějších rukopisů.

www.ulg.ac.be/libnet/enlumin/enl01.htm
Universita v Liége vystavuje ukázky vždy několika obrázků z 16
středověkých rukopisů ze svých sbírek. Obrázky jsou komentovány
ve francouzštině a jsou k dispozici ve dvou formátech - *.jpg a
*.gif.

Francie

www.bnf.fr/enluminures/aaccueil.shtm
Francouzská Národní knihovna vystavuje 1 000 iluminací
středověkých rukopisů na stránce nazvané "Doba krále Karla V.
(1338 - 1380)". Jsou zde např. ukázky z tzv. Velkých
francouzských kronik (mj. setkání francouzského krále Karla V. s
Karlem¦IV. císařem římským a králem českým).

Irsko

www.tcd.ie/kells.html
Na serveru nejstarší irské university, Trinity College v
Dublinu, jsou z jejích sbírek vystaveny ukázky Evangeliáře z
Kellsu z druhé poloviny 8. století. Jde o ukázku nádherných
iluminací, charakteristických pro irskou školu.

Itálie

www.unesco.org/webworld/vatican/index.html
Na serveru UNESCO lze nalézt několik prezentací knihoven, které
dosud nemají svůj vlastní web. Jednou z nich je i Vatikánská
knihovna, knihovna s mnohasetletou tradicí. Vystavena je řada
krásných iluminací z nejrůznějších rukopisů.

Maďarsko

gallery.euroweb.hu/html/~gothic/miniatur/index.html
"Webovská galerie umění" nabízí mimo jiné velkou kolekci
gotických rukopisů z období od 13. do 15. století. Celkem 56
ukázek je rozřazeno do 7 sérií, zachycujících období po 50
letech.

Spojené státy americké

www.uky.edu/~kiernan/BL/kportico.html
Na serveru university v Kentucky se nacházejí informace o
digitálním zpracování jednoho z prvních děl v angličtině -
Beowulfa. Na stránce jsou k vidění ukázky využití počítačů při
studiu středověkého rukopisu, např. skenování v ultrafialové
oblasti spektra, které může pomoci při studiu poškozených míst
rukopisu.

wally.rit.edu/cary/manuscripts/index.html
Rochesterův technologický institut v New Yorku zpřístupnil výběr
51 listů středověkých rukopisů východní Evropy z 12. - 16.
století z Careyovy grafické sbírky. Velmi pěkné ukázky ilustrují
vývoj iluminátorského umění v průběhu pěti století.

www.library.upenn.edu/special/gallery/schoenberg/schoenberg.html
Knihovna Pensylvánské university prezentuje na svém webu řadu
ukázek z tzv. Schoenbergovy sbírky. Velmi pečlivě popsané, dobře
naskenované ukázky z mnoha středověkých rukopisů z celé Evropy.

www.georgetown.edu/labyrinth/professional/pubs/sala/
Georgetownská universita kromě Labyrintu zveřejnila kolekci
středověkých právních listin z archivu rodiny Sala. Na ukázkách
je velmi dobře patrný rozdíl ve způsobu psaní běžných listin na
rozdíl od nádherně zdobených a pečlivě psaných rukopisných
kodexů.

www2.art.utah.edu/Paging_Through/index.html
Museum krásného umění v Utahu má krásné stránky věnované
středověkým rukopisům s mnoha ukázkami a velmi zasvěceným
komentářem.

Španělsko

www.bne.es/ingles/tesoros.htm
Španělská Národní knihovna nabízí upoutávku na kolekci svých
CD-ROMů s obrazy rukopisů ze svých sbírek. Je přístupna i
obrazová ukázka, bohužel ne v příliš velkém měřítku.

Švédsko

www.kb.se/eng/djavueng.htm
Největší rukopisnou knihu světa, tzv. Ďáblovu bibli (zvanou též
Codex gigas), má ve svých sbírkách Švédská královská knihovna.
Na svém webu vystavuje bohužel jen krátkou informaci a jeden
obrázek. Pro nás je však důležité, že původem pochází tato kniha
z Čech. Podle legendy ji napsal za jedinou noc jako pokání mnich
z Podlažického kláštera. Rozměry kodexu jsou opravdu gigantické:
89,5 x 49 cm, váha 75 kg.

Česká republika

digit.nkp.cz
Národní knihovna v Praze se jako nejvýznamnější česká knihovna
zapojila do mezinárodního projektu UNESCO na záchranu kulturního
dědictví - Memoriae Mundi (Paměti světa), a začala převádět své
nejvzácnější rukopisy do počítačové podoby. Na svém serveru
vystavuje ukázky z tohoto projektu - např. Antifonář sedlecký,
Kronika Ulrycha z Richentalu aj.

kix.fsv.cvut.cz/rkz/
A nakonec jednu českou specialitu: největší literárně-historický
spor světa, spor o pravost Rukopisu královédvorského a Rukopisu
zelenohorského (RKZ). Na serveru ČVUT mají RKZ své stránky
spravované Českou společností rukopisnou. Kromě plného textu
Rukopisů a jejich obrazů jsou zde informace o celém sporu a
mnoho textů. Najdete zde např. celou, více jak 300stránkovou,
knihu J. Enderse "Jazykovědný rozbor RKZ" a jeho druhou, neméně
rozsáhlou studii "Estetický rozbor RKZ". Pro diskusi byla
založena i elektronická konference o RKZ. K dispozici jsou také
základní informace v angličtině, němčině a ruštině.
Jakýmsi doplňkem je hypertextové zpracování posledního hmotného
průzkumu RKZ, včetně veškeré obrazové dokumentace, na adrese
otokar.troja.mff.cuni.cz/~podolsky/RKZ/RKZ.htm .


Slovníček
Antifonář - církevní kniha, obsahující antifony čili střídavé
bohoslužebné zpěvy mezi sólovým hlasem a sborem.
Bestiář - středověká kniha o zvířatech a jejich symbolech.
Evangeliář - sbírka výňatků z evangelií čtených při bohoslužbách.
Fólio - list rukopisu.
Iluminace - barevný kreslený obraz ve středověkých rukopisech,
často ve spojení s úvodní iniciálou textu.
Kodex - forma rukopisné knihy psané na dvojlistech, sešívaných v
tzv. složky. Synonymní označení pro rukopis či knihu vůbec.
Kodikologie - věda o středověkých kodexech zkoumající je z
hlediska materiálu a obsahu , ale i okolnosti vzniku, vliv na
kulturu ap.
Medievalistika - věda zabývající se všemi aspekty středověku.
Paleografie - věda o starých písmech a jejich vývoji.