Hlavní navigace

Makra ve Wordu: Příklady automatizace práce s dokumenty - 7.díl

21. 6. 2020

Sdílet

 Autor: © FotolEdhar - Fotolia.com
Díky návodům uvedeným v tomto seriálu se vytváření složitých dokumentů stane záležitostí několika klepnutí myši.
JD Sartain 21. 6. 2020

Předcházející díl

 

Makra ve Wordu patří mezi taková ty drobná kouzla, které vám umožní naprogramovat a následně na přání kdykoliv spouštět složité operace při práci s dokumenty. V tomto seriálu vám představíme několik příkladů, které můžete použít jako inspiraci při svých začátcích. V prvním příkladu budeme vytvářet firemní hlavičku pro dopisy, druhý příklad se zaměří za vkládání již předem naformátovaných tabulek a ve třetím nadefinujeme a následně navrhneme vlastní formát knihy.

 Makro 3: Vytváření vlastních formátů knih – pokračování

K. V dalším kroku klepněte na záložce Rozložení na šipku nacházející se v sekci Odstavec vpravo dole. V dialogovém okně, jež se vzápětí zobrazí, vyberte záložku Odsazení a mezery.

L. V sekci Obecné nastavte položku Zarovnánína hodnotu Do bloku a položku Úroveň osnovy na hodnotu Základní text.

M. V sekci Odsazení nastavte hodnoty Vlevo = 0 cm; Vpravo = 0 cm; Speciální = První řádek; O kolik = 0,6.

N. V sekci Mezery nastavte hodnoty Před = 0 b.; Za = 0 b.; Řádkování = Násobky; Výška = 1,5. Nakonec zadání potvrďte stiskem tlačítka OK.

O. Napište přibližně jeden odstavec obecného textu. Poté jej poklepáním označte a z místní nabídky, která se za okamžik zobrazí, vyberte položku Styly. Ve stejnojmenném dialogovém okně pak vyberte ze seznamu styl používaný firmou (CorpStyle).

Poznámka: Pokud vaše firma žádný vlastní styl nepoužívá, pak vyberte styl Normální.

Odsazení, mezery a styly pro vlastní formáty knih.

P. Nyní klepněte na záložku Vložení a pak zde se přesuňte do sekce Záhlaví a zápatí. Zde klepněte na tlačítko Záhlavía ze seznamu vyberte příslušný styl. Nakonec napište text záhlaví.

Poznámka: Všimněte si zobrazení záložky Návrh obsahující možnosti úprav záhlaví a zápatí.

Q. Na záložce Návrh pro záhlaví a zápatí v sekci Možnosti povolte možnost Jiné na lichých a sudých stránkách. Poté klepněte pravým tlačítkem myši, abyste zobrazili místní nabídku. V ní klepněte na položku Odstavec a v sekci Obecné nastavte pro položku Zarovnáníhodnotu Vpravo (pro záhlaví lichých stránek). Následně se přesuňte dolů na zápatí. Poklepejte do oblasti zápatí a následně na záložce Návrh v sekci Záhlaví a zápatí klepněte na položku Číslo stránky> Dolní okraj stránky> Číslo ve formátu prostého textu 3 (číslo zarovnané vpravo).

R. Vložte konec stránky a pak opakujte kroky P a Q ještě jednou, tentokrát proto, abyste přidali záhlaví a zápatí na sudé stránky.

S. Nakonec podle pokynů v kroku 4 nahrávání makra ukončete, a to klepnutím na záložku Zobrazení a položku Zastavit záznam.

Záhlaví, zápatí a stránky pro vlastní formáty knih.