Hlavní navigace

Macromedia Studio MX - komplexní řešení pro tvorbu internetových aplikací

Sdílet

Macromedia je známým matadorem v ringu tvůrců nástrojů pro webové vývojáře.Studio MX je soubor několika programů, které je ovšem možné zakoupit i samostatně. Proto bude i tato recen...
Macromedia je známým matadorem v ringu tvůrců nástrojů pro webové vývojáře.
Studio MX je soubor několika programů, které je ovšem možné zakoupit i
samostatně. Proto bude i tato recenze rozčleněna na oddíly, popisující
jednotlivé komponenty. Jednou z částí Studia MX je i Macromedia Flash MX, na
který jsme přinesli recenzi v jednom z minulých čísel PC WORLDu, proto se o něm
nebudu příliš rozepisovat.


Začneme zostra Dreamweaver

Stěžejní částí celého balíku je aplikace Dreamweaver MX. Tento velice silný
nástroj umožňuje snadno vytvářet stránky s dynamickým obsahem. Dreamweaver je
editor webových stránek, poskytující vysoký komfort při jejich tvorbě.
Integruje v sobě jednak vizuální návrh stránky, stejně jako je tomu v případě
moderních textových editorů nebo třeba konkurenčního Microsoft FrontPage. Na
rozdíl od něj však zároveň zobrazuje zdrojový kód, takže je možné plynule během
editace přecházet z jednoho typu práce k druhému, aniž by se muselo otevírat
další okno. Tím se dostávám k jednomu, říkejme tomu tak, úskalí.

Uživatelské rozhraní aplikace je mírně řečeno velmi pestré, pesimista by řekl
přeplácané. Tato nepřehlednost je ovšem vykoupena zmiňovanou výhodou, že je vše
zobrazeno najednou. A po několika hodinách práce přijde uživateli natolik
známe, že se s jeho bohatostí bez problému sžije.

Logickou stavbu článku podepřeme podrobnějším rozborem okna aplikace. Kromě
zmiňovaných největších ploch wysiwyg editoru a zdrojového kódu, je na obrazovce
ještě několik menších lokalit. Zde musím trochu odbočit k fungování editoru.
Pokud učiníte nějakou změnu v místě, kde je zobrazeno okno editoru wysiwyg,
jsou do zdrojového kódu neprodleně vloženy příslušné tagy. Podobně je tomu při
editaci, kdy je okamžitě zvýrazněna odpovídající část zdroje. Moderní HTML
(event. XML) tagy však obsahují řadu nastavitelných vlastností (Properties).
Aby byla jejich konfigurace co nejjednodušší a tím se dostávám zpátky k popisu
je jejich přehled aktivně zobrazován v dolní části okna. Teoreticky tak
existují celkem tři (!) možnosti jak udělat tutéž věc, na uživateli je, aby si
zvolil takovou, která mu v dané situaci nejlépe vyhovuje. Tím je popsána, kromě
nástrojové lišty, větší část uživatelského rozhraní. Zbytek tvoří sada záložek.
Co obsahují, bude popsáno níže. Je totiž nutné nejprve popsat duši aplikace a
pak detaily jejího vzhledu.

Moderní webové stránky, možná by bylo lepší nazvat je aplikacemi, mají obecně
řečeno dvě složky. První je vzhled, druhou je obsah (to se týká nejen
internetu, ale zanechme filozofování). Zatímco vizáž je možno svěřit jiným
částem balíku Studio MX, obsah budeme tvořit právě v prostředí Dreamweaveru.
Moderní stránky musí mít nejen dynamický vzhled, ale zejména obsah. Statická
prezentace, byť barevná, dnes již nikoho neoslní. V prostředí internetu je
vyžadována interaktivita, barvami pouze okořeněná (jedná se o můj vlastní
názor). Stručně a jasně, stránky by měly být schopné měnit svůj obsah podle
přání klienta. Jsou tedy opatřeny formuláři a podporovány silou nějaké
databáze. Dreamweaver je na všechny tyto požadavky připraven.

Pro lepší osvětlení si uveďme příklad: Váš autobazar není příliš na očích,
proto ani obraty nejsou nijak vysoké. Rozhodnete se tedy být moderní a nabízet
vozidla prostřednictvím Sítě. Protože není příliš šikovné vytvářet zvlášť
stránku pro každý vůz, vložíte údaje o nich do vybrané databáze. Zároveň
spustíte webový server, který umí provádět server-side skripty, tedy jakési
programy, které klient spouští na serveru a výsledek jejich běhu je pak vrácen
jako "statická" HTML stránka. Za pomoci těchto skriptů je webový server schopen
oslovit databázový stroj a získat z něj potřebná data. Uvedené představuje
obecný model, nyní jak s takovouto situací naloží recenzovaný produkt.

Předně je třeba zvolit, v jakém jazyce budou skripty generovány. Tuto volbu za
vás ale pravděpodobně provedl správce webového serveru jeho konfigurací. Pro
informaci tedy doplním, že aplikace podporuje PHP, ASP, JSP a ColdFusion
skriptování. Pro každý z vyjmenovaných typů existuje trochu jiný způsob
přístupu k databázi, ale obecně lze říct, že připojit se ke zdroji dat není
obtížné, pokud máte k dispozici potřebné parametry (jako je přihlašovací jméno
a heslo nebo síťovou identifikaci databázového serveru). Nerad bych zacházel do
přílišných podrobností, takže zase obecně. Vazba záznamů z databáze na proměnné
ve skriptu je řešena pomocí tzv. RecordSetu. Do něj jsou vybrány jednotlivé
sloupce tabulek inkriminované databáze a jsou pak transparentní pro daný
editovaný dokument. Lze je jednoduchým způsobem zobrazovat nebo zahrnovat do
výpočtů. Parametry napojení na databázi a definice výkonných funkcí jsou
uchovávány separátně a maximalizují tak přenositelnost na úrovni zdrojového
kódu. Rázem tak máte k dispozici možnost vyvíjet svůj produkt tak, že bude
přenositelný na jinou strukturu bez podstatnější změn. Propojovací skripty
nemusíte explicitně psát, jejich funkční šablony jsou už v aplikaci umístěny.
Samozřejmě že tvůrci nemohli zakomponovat všechny možné kombinace používaných
webových serverů, užitého skriptovacího jazyka a spolupracující databáze, takže
se může stát, že zrovna vámi uvažovanou architekturu v nabídce nenajdete. I na
to však ve své obchodní strategii Macromedia myslela a umožňuje přímo do
prostředí programu integrovat moduly jiných firem, které přidávají další funkce
a podporovaná prostředí. Protože jsem testoval produkt na spojení webového
serveru Apache a databáze PostgreSQL, musel jsem plug-in využít, neboť
Dreamweaver uvedený databázový stroj nepodporuje. Ovšem je integrován přístup k
MySQL, MS SQL nebo Oracle databázím. Pokud tedy používáte poměrně rozšířenou
kombinaci Apache HTTP serveru s podporou PHP skriptování ve spojení s MySQL
databází, nebudete mít vůbec žádný problém s tvorbou dynamických stránek. Více
možností nabízí serverové řešení přímo do Macromedie, tedy ColdFusion server,
kterýžto obsahuje některé funkce, jež do ostatních serverů musíte dodávat. Více
o ColdFusion si přečtete v samostatném odstavci.

Konečně se dostávám k pravé části uživatelského rozhraní. První ze záložek
tvoří položka Design. Umožní definovat celkový vzhled stránky pomocí editoru
CCS. V další záložce se skrývá například kompletní příručka k HTML, některé
užitečné JavaScripty, které lze snadno do stránky přidat. V této záložce Code
je obsažen i Tag Inspector, jehož název mluví za vše. Logicky následuje záložka
Application. To je místo, kde definujete chování serveru, nastavujete RecordSet
a další součásti výkonného jádra dynamické stránky. Pomocí přehledných a
srozumitelných dialogových oken provede aplikace uživatele konfigurací. Další
záložka Files obashuje informaci o souborovém systému konkrétního webového
situ. Management souborů je další silnou stránkou. Aktuální kopie všech
vytvořených souborů v daném projektu je uchovávána lokálně. Protože Macromedia
myslí i na ty, kteří vyvíjejí za ostrého provozu svého serveru, umožňuje
definovat tzv. testovací server, na němž se spouští upravené nebo nově
vytvořené server-side skripty. Připomínám, že náhled statické stránky není
prakticky potřeba, neboť její vzhled je trvale zobrazen v editoru. Poslední
souborová vazba pak směřuje přímo na ostrý server, kam jsou nové soubory
ukládány. Protože na rozsáhlejších projektech spolupracuje obvykle několik
vývojářů, obsahuje Dreamweaver i prostředí pro spolupráci, sdílení poznámek a
rozdělení úkolů. Zobrazené záložky lze modifikovat prostřednictvím menu
nastavení aplikace, uvedený výčet vychází ze základního nastavení. Výše
uvedenou kritiku přehlednosti lze eliminovat skrytím celého pravého panelu
jakoby mimo obrazovku. Konečně celé uživatelské rozhraní lze široce upravovat a
ohýbat k obrazu svému, takže nakonec si svoje najde každý.

Popisovat všechny funkce Dreamweaveru není dost dobře možné, v krabici je
přiložen kvalitní tištěný manuál, který této složce Studia MX věnuje hodně přes
sto stran. Pokud nekamarádíte s knihami, uvítáte i tutoriál, jenž vás naučí s
programem pracovat.

Pro zjednodušení práce je připravena řada průvodců a šablon, značně
urychlujících vývoj aplikace. Příkladem může být jednoduchý způsob vkládání
navigačních menu, práce s formuláři, automatizované vkládání kódu skriptu a
navíc vysoký stupeň integrace s ostatními členy Studia MX.

Závěrem tedy podtrženo a shrnuto, pokud vyvíjíte webové stránky se skutečně
dynamickým obsahem i v týmu, pak Dreamweaver MX je bezesporu něco, o čem byste
měli přemýšlet. Zdánlivě vysoká cena není v žádném případě nijak nadhodnocena a
je vykoupena vysokou užitnou hodnotou. Relativní otevřenost produktu umožňuje
zahrnout pro potřeby uživatelů další rozšíření, z nichž celá řada je volně
dostupná ke stažení na internetu.Pokračujeme v krasojízdě - Flash MX

Jak je již zmíněno, samostatná recenze produktu Flash MX vyšla v našem časopisu
v letošním červnovém čísle. Proto v tomto odstavci nebude recenze příliš
obsáhlá.

Flash MX je vývojové prostředí pro tvorbu interaktivní a dynamických webových
stránek. Vytvořené soubory jsou uchovávány ve formě jakýchsi videosekvencí v
proprietárním formátu firmy Macromedia. Přehrávače těchto souborů jsou však
zadarmo ke stažení na internetu buď jako samostatné aplikace, nebo ve formě
plug-inů do webového prohlížeče.

Práce s programem je vhodná spíše pro zkušenější uživatele, konečně jako v
případě celého Studia MX.

Celá filozofie systému Flash movie je v podstatě odstranit zatížení serveru
vykonáváním skriptu, a pokud možno ulehčit i klientskému počítači. Interaktivní
stránka obsahuje zmiňovaný Flash objekt, který je serverem poskytnut.
Přehrávání filmečku je pak řízeno buď interakcí s uživatelem (přejetí myší
apod.), nebo probíhá nezávisle, podobně jako třeba animovaný gif. Výhodou je
nevytěžování síťového provozu stálou komunikací, na klientské straně pak není
spouštěn žádný skript. Je to výhodné z hlediska bezpečnosti (neobjevuje se
maligní skript) a ochrany autorských práv (ve zdrojovém kódu stránky není
zobrazen zdroj skriptu). Na interface je přidána logická vrstva (zpravidla ve
formě XML souboru), která reaguje na uživatelský vstup, pokud je samozřejmě
povolen.

Některé rozšiřující funkce formátu Flash jsou přímo podporovány aplikačním
serverem ColdFusion. Umožňuje to vylepšit interakci klienta se serverem.

O uživatelském rozhraní platí prakticky totéž co o Dreamweaveru. Je, podle mého
názoru, komplikované, na druhou stranu ale dobře konfigurovatelné, takže lze
nalézt kompromis mezi jednoduchostí a funkčností.

Pro začínající nebo mírně pokročilé je určen rozsáhlý a dobře zpracovaný systém
nápovědy, cvičných lekcí a tutoriál. Zvládnutí produktu není úplně automatické,
zato čas investovaný do jeho prozkoumání se bohatě vrátí v podobě komfortního
vývoje dobře vypadajících výsledků.

Systém práce s programem je poměrně jednoduchý. Stejně jako v klasickém filmu
je celá sekvence rozdělena na jednotlivé "záběry". Pracovní plochu lze zase
popsat systémem vrstev, které se různě prolínají. Výsledkem je třeba neměnné
pozadí pod nějakými aktivními prvky. Jak bylo již naznačeno, změny stavu nebo
interakci uživatele lze propojit s nějakou akcí, příkladem může být tvorba
atraktivních menu na hlavní stránce webového serveru. Dalším zajímavým
příkladem, který je ostatně i součástí přidaných demonstračních řešení, je
on-line dotazník, jenž má skutečně kvalitní vzhled. Jistě lze nalézt nesčíselné
množství dalších situací, kdy uvedený model najde uplatnění.

K této kapitolce lze dodat následující: pokud vyvíjíte flashové aplikace, pak
jistě už nějakou verzi Macromedia Flashe máte. Jste-li zatím pouze ve fázi
rozhodování, pak Flash MX vezměte určitě do úvahy. Konečně, získáte nástroj
špičkové úrovně přímo od tvůrce formátu, takže lze očekávat bezproblémovou
kompatibilitu a funkčnost. A pokud budete svojí práci věnovat dostatek úsilí,
můžete se spolehnout na kvalitu výsledku.Ohňostroj tvůrčích možností - Fireworks MX

Dvě předešlé části Studia MX dodávaly stránkám především funkčnost. Dreamweaver
prakticky neumožňuje grafiku editovat, Flash MX je také určen spíše k
interaktivní grafice a zapojuje se do obrazu podle výše popsaného schématu.
Fireworks je integrovaný bitmapový a vektorový editor. Obě možnosti vytváření
grafiky je možné kombinovat dle libosti a tím využívat výhod obou přístupů.

Užvatelské rozhraní je podobné již popisovaným produktům, proto jenom potvrdím,
že je ve velké míře konfigurovatelné, zobrazuje spoustu užitečných informací a
funguje dostatečně interaktivně na to, aby práce byla plynulá. Pokud máte
jasnou představu, jak by měl design budoucí stránky vypadat, jistě se úkolu
zhostíte zcela samozřejmě. Na okraj bych chtělů poznamenat, že můžete
vytvořenou grafiku použít nejen na webu, ale pro toto použití je celý produkt
spíše nastaven. Předurčení je znát i z charakteru šablon a obsahu nápovědy.

Stejně jako u předešlých produktů je obsažena kvalitní nápověda a cvičné lekce,
které uživatele naučí s Fireworks pracovat. Kromě přímého kreslení je možno
samozřejmě grafiku importovat a následně upravovat pomocí řady grafickch
efektů. Výhodou je použití vrstev obrázku, takže jednotlivé objekty lze
upravovat bez ovlivnění těch ostatních. Nastavování barevnosti, průhlednosti a
ostatních parametrů je bezproblémové a po zorientování se i jednoduché.
Hodnotnou možností je i vytváření interaktivní grafiky, jako jsou tzv.
rollovery (obsah dotčené oblasti se mění podle polohy myši nebo jiné akce
uživatele) či aktivní menu.

Při troše grafického nadání tak není problém vygenerovat něco, co po zhlédnutí
nevyvolá šok nebo dokonce vyrážku. Pokud se, jako já, obáváte při svých
schopnostech zmíněných následků aplikace svých výtvorů na někoho jiného, můžete
se uchýlit k efektním úpravám toho, co již někdy někdo vytvořil. Efekty, jimiž
lze poničit práci někoho jiného více než zdařile, se zaměřují jednak na
barevnost snímku, barevné přechody, rozmazání nebo naopak zaostření hran. U
každého z nich lze nastavovat celou řadu parametrů, takže čistě experimentovat
s nastavením zabere spoustu času. Při jasné výchozí myšlence je ovšem čas k
dosažení výsledku skutečně minimalizován. Kromě efektů, aplikovaných přímo na
obrázek, lze použít maskování, tedy překládání existující grafiky nezávislou
maskou, která jeho zjev příslušně upraví. Udělat z fotografie vaší tchýně
démonickou tvář v mlžném oparu na úvodní stránce webu věnovaného fantasy není
úkolem neřešitelným. Práce s texty je i v grafice důležitým detailem, neboť
nevhodně umístěný a nevhodně vypadající text může podstatně poškodit vzhled
celé stránky. Pro psaní textů lze volit ze spousty nabízených fontů, barvu
textu přizpůsobit nebo vyplnit texturou, vrhnout stín patřičným směrem a
způsobem. Je tedy evidentně pouze na uživateli, jak naloží s nabízenou silou a
zda se mu ji podaří zkrotit. Konečně, stejně jako oheň, počítače a software, je
i ohňostroj Fireworks výborným sluhou, ale tvrdohlavým pánem (jenom maličká
parafráze).

Pro informaci lze dodat, že přímo v prostředí Fireworks lze propojit jednotlivé
grafické objekty s databázovým zdrojem ve formě XML souboru (definováním
propojením na databázi a stanovením proměnných), navázání je pak provedeno za
pomoci příslušného průvodce.

Svojí funkcí se Fireworks MX příliš neliší od ostatních nástrojů na úpravu
grafiky. Obsahuje nicméně všechny standardní funkce. Zajímavá je možnost spojit
vektorový a bitmapový přístup. Sada v aplikaci obsažených efektů, filtrů a
funkcí je rozsáhlá a optimalizována spíše pro webovou grafiku. Ukazuje na to i
výběr dodatečných funkcí, jako je přímý způsob generování dynamické grafiky,
tvorba pop-up menu či animovaných sekvencí.Freehand 10 umělecká zóna

Dalším produktem v řadě je Macromedia Freehand 10, liší se tedy číslicí od
ostatních produktů s příponou MX. V tomto případě se jedná o vektorový grafický
editor. Nabízí stejnou funkčnost jako jiné grafické editory, založené na tomto
principu. Jednotlivé objekty je možné upravovat samostatně, je samozřejmě
dovoleno seskupovat je pro jednodušší manipulace, sestavovat jejich pořadí.
Vlastnosti jednotlivých objektů se upravují buď pomocí plovoucích oken
nástrojů, která je možné nechat zobrazené nebo interaktivně vizualizovat, nebo
přímou cestou pomocí menu aplikace.

S editorem se pracuje standardním způsobem, na uživatele nečeká žádná
nepředloženost nebo úskalí. Používání všech nástrojů je jasné i bez jinak
tradičně dobře připravené nápovědy. I zde najdete učební lekce, zaměřené na
zvládnutí základních postupů. Samotnou činnost pak omezuje jen představivost
autora a jeho grafické schopnosti. V této souvislosti jsou zajímavé možnosti
rozšířit používané nástroje pomocí plug-inů. Některé z nich jsou již vloženy,
jako je například editor sloupcového grafu. Ten je vytvořen automaticky z
tabulky, kterou vyplní uživatel v prostředí přehledného průvodce. Těžiště práce
však tvoří mravenčí snažení v úpravách objektu, které ve výsledku znamená
graficky dokonalé dílo. Každý dopředu promyšlený krok lze jednoduše realizovat.
Pokud nejste ani pak s výsledkem srozuměni, stačí pokračovat jinou cestou.

Za připomenutí zde stojí fakt, že jednotlivé části obrázku lze upravovat
separátně a nevzniká tedy nebezpečí, že neuváženou úpravou v jedné části
obrázku poškodíte takřka nenávratně část jinou. Objekty lze podsouvat, tedy
měnit jejich zobrazované pořadí, a tudíž i viditelnost. Na rozdíl od jiných
grafických editorů ale není ztracena informace o skryté části objektu. Ten je
pak možné například přesunout zpátky na popředí, aniž by chyběla vykousnutá
část. Kromě psaní textu pak vystačíte pouze s jednou rukou (i když i psát se dá
jenom jednou rukou :-), neboť propracované rozhraní je jednoduché ovládat pouze
myší. Práce s programem je návyková, často se stává, že nejste spokojen s
nějakým detailem. Pro tento účel je možno zvětšit část obrázku prakticky
libovolně a úpravy provádět komfortně i při zvětšení. Takových nedodělků se asi
najde více, a při úpravách ani nepostřehnete, jak utíká čas. Svědčí to o
ergonomii aplikace, neboť u špatně navrženého rozhraní nebo programové chybě
člověka poměrně záhy začne práce rozčilovat, a je si časových ztrát až bolestně
vědom.

Malou zvláštností snad může být to, že ukládání výtvoru na disk je umožněno ve
formátech fh10, což je proprietární formát, nebo eps, takže ve formě
postscriptového souboru. Když máte tedy tiskárnu, která s postscriptem
kamarádí, pak pro vás nebude problém tisknout přímo ze souboru. Pro nás, co
takovou možnost nemají, nezbývá než využít vestavěného exportu obrázku do
nějakého lidštějšího (rozuměj rozšířenějšího) formátu, který je optimální např.
pro umístění obrázků na web nebo pro běžný, ovšem obvykle hůře vypadající, tisk.

Přiznejme na druhou stranu, že právě tvorba grafiky pro web nebo jednoduché
kreslení je asi nejčastější. Všechny výhody práce s programem tak ocení zejména
profesionál, pro kterého je pracovní náplní zabývat se detaily vedoucími k
dokonalému obrázku. Je tedy možné vytvářet například i propagační a reklamní
materiály se solidním vzhledem.

Freehand 10 je slušnou vstupní branou do světa profesionální grafiky a designu,
obsahuje dostatek editačních prvků pro práci s grafickými objekty. Práce s
programem je bezproblémová a umožní relativně snadno vytvářet relativně
kvalitní výsledky. Relativita je v tomto případě vztažena ke schopnostem
autora, a nikoliv k možnostem aplikace. Představuje rozumný doplněk k ostatním
produktům v balíku Studio MX.Kam umístit vytvořený obsah ColdFusion Server

Aby byla nabídka v krabici úplná, obsahuje i serverové řešení se sympatickým
názvem ColdFusion MX ve verzi Developer (plně funkční s omezením přístupu pouze
pro vývojové účely). Jedná se o aplikační server, který se instaluje na počítač
s webovým serverem. Pokud tedy máte naistalován některý běžný webový server
(např. IIS nebo Apache) pod některým běžným operačním systémem (Windows, Linux,
UNIX), pak můžete využít serverového řešení od firmy Macromedia.

Aplikace se skládá de facto ze tří základních komponent. První z nich je
vlastní server, druhý pak CFML ColdFusion Markup Language, což je firemní
mutace nebo spíše rozšíření standardu HTML, a server-side ActionScript, jehož
účel není třeba objasňovat. Poslední složkou je administrátorský nástroj pro
správu serveru. Jestliže klientský počítač pošle požadavek webovému serveru, je
zpracování stránky předáno aplikačnímu ColdFusion serveru. Zdroj je předán ve
formátu cfm nebo cfc, a teprve ColdFusion jej zpracuje do podoby HTML stránky,
kterou web server předá jako odpověď na požadavek. CFML je obdobný klasickému
HTML, obsahuje tedy stejnou architekturu tagů, dodává ovšem možnost definovat
tagy vlastní a přidává sadu vestavěných rozšíření. Příkladem je přímá podpora
proměnných a vyhodnocování jejich relací. Běžné HTML tagy (přeložitelné snad
jako značky) ponechává bez povšimnutí, reaguje jenom na rozšíření.

ColdFusion se samozřejmě domluví i s běžnými databázovými stroji, které
podporují standard JDBC, což je rozhraní, jež používá API pro spouštění SQL
příkazů. Z toho plyne, že pokud máte "rozumnou" SQL databázi, ke které jsou pro
používaný operační systém dodávány příslušné ovladače, nebudete mít s
přípojením mezi ní a aplikačním serverem žádné problémy.

Proč zvolit právě tento aplikační server? Výhoda z pohledu uživatele Macromedia
produktů je jasná: silná podpora vývojového prostředí Dreamweaveru a Flashe pro
funkce ColdFusion serverů. Pro ostatní může být výhodou schopnost plné
splupráce s jinými aplikačními Java servery. ColdFusion je plně kompatibilní se
standardy .NET, .NET/COM, CORBA, Java nebo XML. Výhodou je jistě i otevřená
architektura, takže je možné přidávat komponenty jiných firem. Lze ocenit i
integrované servisní služby, jako je monitorování zátěže serveru, fulltextové
vyhledávání, dynamickou tvorbu grafů a podporu pro externí web services.V jednotě je síla aneb Studio MX

Uceleným balíkem programů útočí Macromedia do řad vývojářů, kteří dosud
používali jiné nástroje pro vývoj webových stránek a webových aplikací. Ačkoliv
cena není úplně zanedbatelná, užitná hodnota ji zcela jistě několikanásobně
převyšuje.

Záměrně jsem si nechal na závěr popis vzájemné integrace jednotlivých součástí
balíku. Slušná je i integrace s HTML editorem HomeSite od stejného výrobce.
Produkty jsou provázány na mnoha úrovních. Počínaje existencí tlačítek na
nástrojové liště Dreamweaveru, kdy se přímo do vytvářených stránek vkladájí
příslušné objekty, pokračujíc přes podporu ColdFusion vymožeností.

Pokrytí problematiky je natolik široké, že pro vývoj velmi kvalitních a
profesionálně vypadajících stránek zřejmě nebudete potřebovat žádný jiný
produkt. Přes to všechno je architektura všech aplikací dostatečně otevřená.
Macromedia rozhodně nepodlehla bludu vlastní bezchybnosti a všemocnosti, a
umožňuje velice snadným způsobem přidat do produktů moduly třetích stran.
Poskytuje tak i uživatelům jiných než mainstreamových serverových řešení, aby
mohli aplikace Studia MX používat. Otevřenost je v tomto případě jasně ku
prospěchu věci.

Na druhou stranu, hardwarová náročnost programů, zejména Dreamweaveru a
samozřejmě ColdFusion serveru, vyřazuje z okruhu potencionálních zákazníků
všechny, kdo nemají dostatek výkonu. Ovšem při dnešních cenách dostatečně
výkonných počítačů není tato poznámka nijak zásadní skvrnou, neboť cena Studia
MX je srovnatelná. Podpora pro týmovou spolupráci při vývoji jak ze strany
aplikací, tak serveru však míři i do větších vývojářských firem, pro které asi
otázka výkonu není nijak zásadní.

Pokud tedy chcete rychle vyvíjet bohaté internetové aplikace a stránky, pak
Macromedia Studio MX je pro vás takřka ideální volbou. Navíc je v balíku verze
jak pro Windows, tak pro Mac OS, což rovněž naznačuje, že to Macromedia s
otevřeností myslí skutečně vážně. Vysoký výkon a integrace produktů je jasné
plus, důvod proč investovat nemalý peníz do nákupu.


Macromedia Studio MX

cenove výhodná varianta
vyvázená a komplexní sestava
K recenzi poskytla firma: Digital Media, s. r. o., Schweitzerova 22, Olomouc
http://www.digitalmedia.cz
Cena: 21 037 Kč (bez DPH)