Hlavní navigace

Listopad 2005: Mezinárodní rozměr

1. 1. 2006

Sdílet

V polovině listopadu vyvrcholilo celosvětové fórum o informační společnosti (WSIS). Žádnou zásadní změnu ale nep...


V polovině listopadu vyvrcholilo celosvětové fórum o informační společnosti (WSIS). Žádnou zásadní změnu ale nepřineslo. To na českém trhu elektronických komunikací došlo k další konsolidaci, skrze akvizice Contactelu, Nextry a Telenor Networks, které pro GTS Noveru koupila její mateřská GTS Central Europe. Český Telecom v listopadu konečně nabídl režim FRIACO, ale od ÚOHS dostal rekordní pokutu ve výši 205 milionů.
Listopad byl měsícem, kdy v Tunisu vyvrcholil dvouletý Světový summit o informační společnosti (WSIS, World Summit on Information Society). Svolala jej Mezinárodní telekomunikační unie (ITU), coby odborná agentura Organizace spojených národů, kvůli řešení aktuálních otázek kolem internetu a tzv. informační společnosti. Konkrétních bodů jednání bylo více, ale největší pozornost se soustředila kolem dvou otázek:
l tzv. Internet governance, neboli "vlády nad Internetem,"
l kolem Fondu solidarity, přes který by bohatší země financovaly rozvoj informační společnosti v zemích třetího světa.
Zajímavé je, že ani v jedné z těchto oblastí nedošlo k žádnému zásadnějšímu posunu. Fond solidarity byl sice ustaven, ale bohaté země do něj nepřispívají. Raději volí tradiční formy pomoci zemím třetího světa, nejspíše kvůli obavě z toho, že by neměly žádný vliv nad skutečným využitím Fondu. V oblasti "vlády nad Internetem" se nakonec také nic nezměnilo. Nadále ji bude držet ve svých rukou organizace jménem ICANN (Internet Corporation for Assigned Numbers and Names), která je sice soukromým subjektem, zastupujícím více různých subjektů, ale je stále značně pod vlivem USA (a je nevýdělečnou organizací podle práva státu Kalifornie). Snahy odejmout vládu nad internetem z rukou ICANNU a svěřit je do rukou nějaké "více mezinárodní" organizace, nejlépe spadající přímo pod spojené národy či Mezinárodní telekomunikační unii, se nakonec nerealizovaly. Země světa i nejrůznější organizace, které nejsou v ICANN zastoupeny, se ale změny nedočkaly. Vše zůstává při starém a je to tak asi dobře. Když něco funguje, není příliš rozumné to měnit.
A tak mediálně nejviditelnějším výstupem celého dvouletého a dvoufázového summitu o informační společnosti se nakonec stalo něco úplně jiného. Jakýsi "počítač pro chudé děti", který v závěru summitu představila nevládní iniciativa OLPC (One Laptop Per Child). Jde o skutečně inovativní notebook, s výrobní cenou do 100 USD, který by byl distribuován dětem z chudých zemí, např. v Africe. Ti by jej pak mohli používat i místo učebnic, které jim leckdy úplně chybí. Kromě řady zajímavých vlastností je tento notebook charakteristický i způsobem svého napájení: aby byl použitelný i v místech bez dostupné elektřiny, je vybaven i klikou. Stačí chvíli točit, a pak je možné s ním pracovat.

Dvojitá akvizice

Mezinárodní rozměr měly i akvizice, ke kterým došlo v závěru roku v České republice. V rychlém sledu za sebou koupila společnost GTS Central Europe, se sídlem v Nizozemí a s kořeny v Rusku (vlastní ji společnost Antel Holding, sama vlastněná skupinou Menatep) celkem tři tuzemské společnosti, a k tomu ještě dvě slovenské. Největší akvizicí byla koupě Contactelu od dánského TDC (které bylo záhy samo prodáno). K tomu pak GTS CE záhy přikoupila od norského Telenoru také jeho dvě dceřiné společnosti se sídlem v ČR: Nextra Czech Republic (zabývající se poskytováním služeb koncovým zákazníkům), a Telenor Networks (poskytující služby jiným operátorům, na velkoobchodním principu). Jelikož norský Telenor chtěl prodat tyto dvě společnosti pouze v jednom balíku s jejich sestrami na Slovensku, koupila rovněž GTS CE.
Všechny tři české společnosti, zakoupené ze strany GTS CE (tj. Contactel, Nextra a Telenor Networks), by měly být integrovány do české dcery GTS CE, kterou je společnost GTS Novera (vzniklá již dříve, spojením původního GTS Czech a další akvizice, Aliatelu). Tím GTS Novera dále naroste a zvýší svou sílu ještě více se "odpoutá" ostatním alternativním operátorům, a ještě více se přiblíží Českému Telecomu, kterému bude moci o to důstojněji konkurovat.

Konečně FRIACO

V polovině listopadu, ve vší tichosti přišel Český Telecom s velkoobchodní nabídkou režimu FRIACO (Flat Rate Internet Access Call Origination). Tedy s paušálním zpoplatněním internetové originace, jak se v odborné terminologii říká tomu, kdy alternativní operátor vede hovor svého zákazníka nejprve skrze síť Českého Telecomu, teprve pak skrze svou síť. Podstatné ale je, jakým způsobem mu za to platí. Až dosud to bylo po skutečně provolaných minutách, což alternativní operátory nutilo zpoplatnit koncové zákazníky také po minutách (v rámci služeb na bázi tzv. volby operátora). Teprve režim FRIACO, po kterém alternativní operátoři volali tak dlouho, umožní i jim zavedení paušálních tarifů pro koncové zákazníky.
Stejně tak to ale může být jen jakási předehra k tomu, aby sám Český Telecom mohl zavést internetový dial-up za paušál a nebyl přitom obviněn z toho, že zneužil své dominantní postavení a nedal stejnou možnost i svým konkurentům. Ti ale, do poloviny prosince s žádným vlastním paušálem na bázi režimu FRIACO nepřišli.

Pokuta pro Český Telecom

Když už jsme u Českého Telecomu: 24. listopadu mu ÚOHS, již v čele s novým předsedou Martinem Pecinou, napařil rekordní pokutu ve výši 205 milionů za vázání volných kreditů ve svých měsíčních paušálech. Vlastně to ale bylo jen druhoinstanční potvrzení předchozího prvoinstančního rozhodnutí z května 2005. Telecom se hned nechal slyšet, že to nenechá jen tak a půjde k soudu. Má přitom v ruce jeden velmi zajímavý argument: zavedení oněch volných kreditů do měsíčních paušálů mu v roce 2002 formálně nařídil sám telekomunikační regulátor (Český telekomunikační úřad). A teď mu za to jiný regulátor (ÚOHS) napařil pokutu.


Autor článku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).