Hlavní navigace

Levné volání po internetu - VoIP versus telefonní linka(CD)

1. 9. 2003

Sdílet

Dávno před počítači tak jak je známe dnes, dávno před komunikační sítízaloženou na přenosu paketů, dávno před vyspělou elektronikou existovala metalická telefonní síť. A přeno...
Dávno před počítači tak jak je známe dnes, dávno před komunikační sítí
založenou na přenosu paketů, dávno před vyspělou elektronikou existovala
metalická telefonní síť. A přenos hlasu je velice důležitým komunikačním
prostředkem i dnes. Bez ohledu na textovou, souborovou a multimediální
komunikaci je telefonování stále ještě základem vzájemné domluvy pro práci i
pro zábavu. A ještě jím asi nějakou dobu zůstane.

V dobách před masovým nástupem internetu do domácností se předpokládalo, že síť
a telefonní služby zůstanou trvale odděleny. S tím počítá například i ISDN
technologie poněkud nesmyslně prosazovaná Českým Telecomem prakticky až dodnes.
Skutečnost je ale odlišná, a mohou za to možná trochu nečekaně mobilní telefony.

Na rozdíl od pevných linek, byť jsou označovány za digitální, je hlasový signál
v mobilních sítích typu GSM veden v digitální formě po celé trase, tedy z
jednoho koncového přístroje do druhého. Propojit takovou síť se světem
internetu, respektive TCP/IP, je jednodušší než pevnou linku. Hovory jsou
koneckonců digitálními daty a je lhostejno, kde se nacházejí. Samotná mobilní
síť, respektive její provozovatelé, pak mohou využít IP sítě pro rychlý a
laciný přenos informací svých zákazníků, pro telefonování po internetu, byť s
ním dotyčný majitel mobilu nemusí přijít do styku.

Bohužel, integrace hlasových služeb do služeb internetu má také své nedostatky
a úskalí. Při projektování IP sítě se pohlíželo zejména na redundanci spojení,
a méně už na jeho rychlost a především pravděpodobnost. Data, rozdělená do
paketů, cestují ke svému cíli po různých trasách. To způsobuje jednak zpoždění,
jednak riziko změny pořadí příchozích paketů. To nevadí u webové stránky nebo
e-mailu, ten se zkompletuje až teprve poté, co přijde celý, ale velmi to vadí u
informací přenášených datovým proudem, tedy i u telefonních hovorů. Odstraněním
takovéhoto nedostatku je jednak zvýšení rychlosti a prostupnosti sítě nad limit
vyžadovaný použitým kódováním, jednak vytvoření ochranných mechanismů. Pokud
obojí existuje, mohou být telefonní služby s originací nebo terminací v IP síti
bez problému možné.


Z netu na net

Používat internet jako médium pro telefonní spojení začalo být reálně možné
poté, co Microsoft integroval do svých klientských operačních systémů program
Netmeeting, a poté, co ve světě vznikly adresářové servery, které jsou pro jeho
provoz nezbytné (u nás třeba ils.atlas.cz). Netmeeting, avšak dnes již i mnoho
dalších podobných aplikací, má jedno zásadní omezení. Lze s ním totiž prakticky
realizovat pouze hovory mezi stanicemi připojenými k internetu. Hovor je
bezplatný (nepočítaje v to náklady na konektivitu), avšak nemůže opustit rámec
IP sítě, nemůže být vyveden do jiného systému pro přenos hlasu. To je omezení,
které umožňuje jen část z možných využití IP telefonie a neřeší například
nahrazení tradiční pevné linky internetovou.


Existují alternativy

Ihned poté, co se IP telefonování ukázalo být životaschopným, začaly vznikat
komunikační brány, přechodová zařízení. Ta dokáží spojit hovor mezi IP sítí a
jinou, pevnou nebo mobilní. To už je bohužel služba, která je nad rámcem
přímého propojení mezi dvěma klienty v rámci jedné sítě, a tak je vyloučeno,
aby byla bezplatná. To, co bezplatné zůstává, je však ta část hovoru, která je
vedena po internetu. Pokud hovoříme např. se vzdáleným zahraničím, je to jeho
většina, a pochopitelně také převážná část nákladů za hovor. Volání z internetu
na pevnou nebo mobilní síť je tak mnohem levnější, než volání po pevné lince.

Abychom mohli telefonování z internetu využívat, potřebujeme klientskou
aplikaci (například net2phone.com), patřičný účet a také něco peněz. Komerční
služby VoIP pro veřejnost dnes již nejsou novinkou a stále se zlepšují.


Vnitřní svět

Existují i další způsoby, jak může IP síť výrazně zlevnit telefonování, a
dokonce odbourat potřebu klasické pevné linky. Například firma, mající několik
poboček na různých místech a vnitřní telefonní okruh, by musela utrácet značné
částky za telefonování mezi pobočkami, ale vlastně uvnitř své vlastní sítě. V
systémech typu VPN, kde různé pobočky sdílí jednu virtuální síť založenou na
přenosovém médiu veřejného IP prostředí, lze takové hovory z obyčejných
telefonních přístrojů na obyčejných stolech směrovat do sítě a v jiné pobočce
zase do těchto telefonů. Uživatel, stejně jako v případě levnějších dálkových
hovorů z mobilního telefonu ani nepozná, že jeho hlas neprochází standardní
telekomunikační sítí, ale vlastně internetem. To vše levně a kvalitně.


Konec pevných linek?

Ve světě IT se stále více hovoří o konvergovaných řešeních. Ta se v první řadě
obvykle týkají těch zákazníků, z nichž je možné vydobýt co největší zisk. Avšak
i v případě domácností existuje pro takováto komunikační řešení bohatá živná
půda. Tam, kam dnes vede mnoho různých kabelů telefonní linky, společné antény,
místní sítě, kabelové televize a dalších, může v budoucnu vést pouze jeden.
Jedno centrum, které obstarává na bázi masivní konektivity různé služby, není
pouze utopií, ale relativně blízkou budoucností, jež v některých případech
(kabelové televize poskytující telefonní služby a fungující jako ISP) již
dokonce funguje. Pevná linka z našich domovů zřejmě nějakou dobu nezmizí.


Zajímavé adresy

ils.atlas.cz
http://www.net2phone.com
http://www.actiontec.cz
http://www.dialpad.com
moje.tiscali.cz/voip.php
http://www.deltathree.com
http://www.hottelephone.net
http://www.phonefree.com
messenger.msn.com
http://www.iconnecthere.com/
http://www.hotcaller.com/
http://www.fayn.czCo je to?

VoIP - Voice over IP, přenos hlasu po IP síti

Originace/terminace - bod, odkud se, respektive kam se volá

ISP - Internet Service Provider firma zajišťující připojení k internetu