Hlavní navigace

Květen 2005: ve znamení průzkumů

1. 7. 2005

Sdílet

V průběhu května se doslova roztrhl pytel s výsledky nejrůznějších průzkumů aanket. Naštěstí potvrdily, že v České republice nežije 105,5 procent obyvatel. I tak je nás ale jen 26 ...
V průběhu května se doslova roztrhl pytel s výsledky nejrůznějších průzkumů a
anket. Naštěstí potvrdily, že v České republice nežije 105,5 procent obyvatel.
I tak je nás ale jen 26 procent počítačově gramotných. Zato mobilní telefon
vlastní kolem 75 procent obyvatel starších 18 let, což nás řadí na evropskou
špičku. A jak jsme na tom s rozvojem širokopásmového internetu? Třetí od
konce...

S výsledky nejrůznějších průzkumů a statistik to bývá složité. Již dávno se
například tuší, že statistika je "přesná věda s nepřesnými čísly". V poslední
době se ale přidává ještě další nepříjemný nešvar - různé vymezení toho, co a
jak s vlastně měří, počítá či jinak vyhodnocuje. Typickým příkladem bývají
statistiky o počtu uživatelů Internetu, které se rozchází často až diametrálně.
Důvod je ale jednoduchý, protože jednou je za uživatele Internetu považován
někdo, kdo jej používá denně. Jindy zase ten, kdo s ním pracuje alespoň jednou
za týden. Jindy za měsíc atd. No a to by v tom byl čert, aby se takové výsledky
nelišily opravdu významně.

Jaká je penetrace mobilů v ČR?
V poslední době se ke kuriózním výsledkům řadí i údaje o počtu uživatelů
mobilních telefonů v ČR. Pokud bychom si totiž spočítali údaje o počtech
zákazníků, které vykázali naši mobilní operátoři na konci roku 2004 ve svých
výročních zprávách, došli bychom k celkovému počtu cca 10,783 milionu. Jestliže
ale celá Česká republika měla ke stejnému datu 10,221 milionu obyvatel, pak by
to odpovídalo penetraci cca 105,5 procenta. Inu statistika je mocná zbraň.
Znamená to tedy, že mobil u nás má 105,5 procenta obyvatel?
To samozřejmě ne, to by ani nešlo. Takže jinak: připadá u nás 105,5 mobilů na
100 obyvatel? To už je lepší. Stále to ale nevypovídá o tom, kolik lidí má
alespoň jeden mobil, a kolik lidí nemá mobil žádný. Vlastně to vůbec nevypovídá
ani o počtu mobilů, ale o počtu aktivních SIM karet. Mobilní operátoři nás
totiž trochu klamou, když hovoří o zákaznících, a ve skutečnosti počítají SIM
karty. A vlastně ani to ne: úplně přesně jsou to přidělená telefonní čísla. No
a dnes již existují i takové SIM karty, které "nesou" více telefonních čísel
současně.
V každém případě jeden člověk může mít více SIM karet, resp. telefonních čísel,
a někdo zase žádné. Proto celkový průměr může vyjít nad 100%, konkrétně na
105,5 procenta. Jak je to ale potom s počtem těch, kteří mají alespoň nějaký
mobilní telefon?

Penetrace mobilů: jen 74 %
Na to, kolik lidí vlastní či alespoň používá mobilní telefon, dokáží odpovědět
až klasické průzkumy. Jeden takový provedl koncem roku Český statistický úřad,
a dospěl k docela zajímavému zjištění: i v naší malé zemi, která se zdála být
mobilům velmi zaslíbená, k nim má přístup jen asi 74 procent dospělé populace
(od 18 let výše). Takže mobilní operátoři ještě mají koho oslovovat, i když
"poslední Robinsoni" v mobilním moři pro ně nebudou asi tak snadným soustem.
Možná ale uspějí s maximobilem od Jablotronu, co vypadá a používá se jako
klasický pevný telefon. Podle očekávání je totiž nejnižší penetrace mobilů
právě mezi nejstaršími spoluobčany, kteří si prťavé mobily zvykají jen obtížně.

Penetrace mobilů: až 84%
Jiný průzkum, jehož výsledky byly zveřejněny také v květnu, přinesl poněkud
odlišný výsledek: přístup k mobilům má až 84 procent obyvatel ČR. Rozdíl oproti
74 procentům ale není ani tak statistickou odchylkou (či dokonce chybou), jako
spíše důsledkem jinak vymezené cílové skupiny: už to nebyla celá dospělá
populace, ale jen populace mezi 18 a 60 lety. Vynecháním nejstarší části
obyvatel, s nejméně mobily, pak celkový průměr nutně musel stoupnout.
O jaký průzkum se ale vůbec jednalo? Byl to průzkum informační a počítačové
gramotnosti, který si objednalo naše Ministerstvo informatiky ČR u společnosti
STEM/MARK. Když už pořádá kurzy práce s počítači, v rámci Národního programu
počítačové gramotnosti, chtělo vědět, jaké to přináší výsledky a jak na tom s
tou "počítačovou" gramotností vlastně jsme.
Dopadlo to tak, že naše počítačová gramotnost dosahuje úrovně 26,3 procenta.
Tedy: 23,6 procenta lidí ve věku od 18 do 60 je "počítačově gramotných". Je to
hodně, nebo naopak málo?
Těžko říci, protože žádný průzkum se stejnou metodikou proveden nebyl, takže
není s čím srovnávat. Dokonce nejde srovnávat ani s úkolem, který si vláda
vytyčila ve svém strategickém dokumentu "Národní informační a komunikační
politika": do roku 2006 dosáhnout počítačové gramotnosti alespoň u poloviny
obyvatel ČR. Ovšem s důležitým dovětkem, že má již o gramotnost "na úrovni
kursů Národní počítačové gramotnosti". No a jejich laťka je posazena poněkud
níže, než laťka ze které vzešel výsledek 26,3 procenta. Takže ta polovina
počítačově gramotných obyvatel by se možná přeci jen dala splnit.

Jak jsme na tom s broadbandem?
V samotném závěru května Evropská komise zveřejnila svůj průzkum penetrace
broadbandu v členských zemích. V absolutních číslech na tom nejsme zase až tak
špatně, díky malým zemím jako je Kypr a Lucembursko, kde mají přípojek ještě
méně než u nás. Zato ale v přepočtu na počet obyvatel už to rozhodně žádná
sláva není. V rámci unijní pětadvacítky jsme až třetí od konce, s penetrací na
úrovni 2 procent! Za námi je už jen Slovensko (1 procento), a Řecko (0,5
procenta). O rozhodně lichotivé není.