Hlavní navigace

Krátké zprávy

1. 1. 2006

Sdílet

Společnost Interoute, majitel a provozovatel nejhustěji propojené hlasové adatové sítě v Evropě, oznámila otevření nového centra podpory zákazníků v Praze. V novém pražském centru b...
Společnost Interoute, majitel a provozovatel nejhustěji propojené hlasové a
datové sítě v Evropě, oznámila otevření nového centra podpory zákazníků v Praze.
V novém pražském centru bude pracovat 150 odborníků v oblasti služeb zákazníkům
a prodeje, kteří se budou zpočátku soustředit na zákazníky ve střední a
východní Evropě a na dalších rozvíjejících se trzích. Existující centrum služeb
zákazníkům v Ženevě se bude soustředit na zavedené trhy a na nový byznys
společnosti Interoute v oblasti hostingu. Interoute zachová provozní centrum v
Londýně. Ve své vlastní síti další generace nabízí Interoute celou řadu
špičkových telekomunikačních produktů, například službu Arena, což je
nejúspěšnější evropská platforma pro ob
chodování se službami VoIP, první evropskou službu ethernetové sítě VPN a
vyspělou hostingovou platformu.-CZ

Brave mění majitele
Společnost BGS Retail, s. r. o., člen holdingu BGS LEVI Group, a. s. a dceřinná
firma společnosti LEVI International, a. s., odkoupila značku Brave od
společnosti AAC Czech, a. s. Značka Brave je jednou z nejsilnějších značek
počítačů v České republice podle množství prodaných počítačů. V loňském roce se
v České republice pod značkou Brave prodalo 34 000 kusů počítačů.
Česko-slovenský holding BGS Levi Group, a. s., je s obratem téměř 9 miliard Kč
v roce 2004 jedním ze dvou největších IT distributorů na česko-slovenském trhu.
Koupě značky Brave je dalším krokem k naplnění strategie holdingu, kterou je
získání vedoucí pozice na česko-slovenském trhu v IT distribuci. Strategií BGS
Retail, s. r. o., je dále dodávat počítače pod značkou Brave do obchodních
řetězců a dealerského kanálu. Výrobu a marketingovou podporu značky bude
zajišťovat mateřská společnost Levi International, a. s. Do konce roku bude
nabídnuto několik skladových modelů Brave a jedné výrazné novinky s příchutí
Windows XP Media Center se dočkali zákazníci obchodního řetězce Makro ještě
letos.
V prvních měsících roku 2006 budou dostupné také konfigurovatelné sestavy. BGS
Retail s.r.o. získala ochrannou známku Brave a získala tak práva k jejímu
výhradnímu užívání. Odkoupením ochranné známky Brave nepřebírá společnost BGS
Retail s.r.o. žádné závazky společnosti AAC Czech a.s. týkající se obchodních
vztahů.-CZ

Karneval triple-play
"Kabelový operátor Karneval nabídne během roku 2006 plnohodnotný triple-play
velkoplošně," řekl Robert Gardner, generální ředitel Karneval Media. S
triple-play budou moci zákazníci využívat výhod konvergovaných služeb video,
data a hlas dostupných z běžné kabelové zásuvky. Triple-play by měl nabídnou
dle vyjádření společnosti video, internet a telefonické služby za nejnižší ceny
na trhu. Zákazníci dostanou navíc vyúčtování těchto služeb na jediném výpisu a
současným odběrem vícero služeb ušetří stovky korun měsíčně. Prioritou je nyní
však úspěšný start a prodej služeb digitální televize, které odstartovali ve
vybraných částech sítě Karnevalu během prosince. Po uvedení DigiTV ve vybraných
částech sítě bude služba postupně dále rozšířena do všech oblastí. Karneval je
první společností v tuzemsku, která zahajuje komerční vysílání digitální
televize. Digitální telefonické služby představí Karneval během prvního
čtvrtletí 2006. Telefonické služby Karnevalu dovolí zákazníkům stále užívat
jejich současné telefony a telefonovat tak, jak jsou zvyklí, přes zásuvku
kabelové televize. -CZ

Studie BSA a IDC poukazuje na zisky z omezení pirátství
Přiznejme si to, většina domácích uživatelů počítačů v ČR vnímá softwarové
pirátství jako něco normálního a jde vcelku o běžnou cestu, jak si pro
domácnost opatřit nejnovější software a hry. Nebudeme se nyní pouštět do debaty
staré jako samotný software, kde je vlastně vina (a rozhodně to nejsou pouze,
jak se s oblibou říká, socialistické návyky), ale podívejme se, jak situaci
vidí BSA tedy organizace, která se do našeho povědomí zapsala spíše
kontroverzními akcemi a represí a je vnímána společností daleko negativněji než
samotní piráti, jimž by měla svou činností (osvěta, lobbying) ztěžovat život.
Snížení celosvětové míry softwarového pirátství z dnešních 35 procent o 10
procentních bodů by mohlo během čtyř let vést k vytvoření 2,4 milionů nových
pracovních míst, zvýšení hospodářského růstu o 400 miliard amerických dolarů a
ke zvýšení daňových výběrů o 67 miliard amerických dolarů. Uvádí to studie
zveřejněná organizací Business Software Alliance (BSA).
Výzkum provedený společností International Data Corporation (IDC) dospěl k
závěru, že každý pokles softwarového pirátství o jeden procentní bod by mohl
přinést globální ekonomice 40 miliard dolarů. To by v důsledku vedlo k
celosvětovému nastartování růstu odvětví informačních technologií.
Studie, kterou zadala organizace BSA, je dostupná on-line na adrese
http://www.bsa.org/ idcstudy a je jedinou studií svého druhu, která hodnotí
vliv snížení míry softwarového pirátství na IT sektor v 70 zemích celého světa.
Zároveň upozorňuje na výhody, které by těmto zemím plynuly z omezení pirátství
a propagace ochrany duševního vlastnictví. IT průmysl se svými 1,1 milionu
firem a 11 miliony zaměstnanců přináší každoročně 900 miliard dolarů na daních
a přispívá téměř 1,7 bilionu dolarů k celosvětovému ekonomickému bohatství.
Podle IDC je softwarový průmysl ve zvýšené míře motorem růstu IT sektoru. Růst
počtu pracovních příležitostí v IT sektoru v posledních čtyřech letech celkem
2,8 milionu pracovních míst v letech 2000 až 2004 je bezezbytku tvořen nárůstem
pracovních míst souvisejících se softwarem. V období 2004 až 2009 bude
softwarový sektor vytvářet nové pracovní příležitosti i nové společnosti
rychleji než jakýkoliv jiný segment IT průmyslu.
Hlavní zjištění
Potírání softwarového pirátství může zrychlit růst IT: I když IDC v současnosti
předpokládá do roku 2009 růst globálního IT sektoru o třetinu, snížení
softwarového pirátství o 10 procentních bodů by mohlo tento růst zvýšit na 45
procent. V Číně se do roku 2009 předpokládá růst IT sektoru o 85 procent, a to
i přesto, že míra softwarového pirátství zde dosahuje 90 procent. Nicméně
snížení pirátství o 10 procentních bodů by mohlo zrychlit růst IT v Číně na 209
procent což je 124procentní rozdíl.
Nižší míra softwarového pirátství zvyšuje přínosy IT. Studie zjistila, že
existuje nepřímá úměra mezi mírou softwarového pirátství v dané zemi a
velikostí jejího IT sektoru, který ovlivňuje HDP. Čím nižší je míra
softwarového pirátství, tím vyšší jsou přínosy IT včetně vybraných daní.
Jedenáct zemí s největšími IT sektory v této celosvětové studii mělo průměrnou
úroveň softwarového pirátství 29 procent o šest procentních bodů méně, než je
35procentní vážený celosvětový průměr. Patří k nim Singapur, Švédsko, USA,
Velká Británie, Švýcarsko, Dánsko, JAR, Lucembursko, Finsko, Austrálie a Nový
Zéland.
Země s nejvyšší mírou softwarového pirátství mohou získat nejvíce: Čína, Rusko,
Indonésie, Vietnam, Kazachstán, Ukrajina a Srbsko a Černá hora, kde softwarové
pirátství přesahuje 80 procent, by zaznamenaly podle globálního průzkumu
největší přínosy. Rusko by při snížení své 87procentní míry pirátství o 10
procentních bodů zaznamenalo čtvrté největší zvýšení HDP a jeho IT sektor by se
během čtyř let ztrojnásobil ze stávajících 9,2 miliardy dolarů na 30 miliard
dolarů.
Regionální závěry
Evropská unie: EU představuje celosvětově druhý největší IT sektor hned za
severní Amerikou. IT sektor EU má objem 311 miliard dolarů a dává práci 365
tisícům firem, které zaměstnávají téměř 2,5 milionu IT pracovníků. Odvětví
přináší každý rok vládám na daních 268 miliard dolarů. Pokud by se podařilo
snížit míru softwarového pirátství ze současných 35 procent o 10 procentních
bodů, IT sektor Evropské unie by mohl do roku 2009 vzrůst o dalších 88 miliard
dolarů, přinést 25 miliard na daních a vytvořit 155 tisíc nových pracovních
míst v IT.
Severní Amerika: Severoamerický IT sektor je při velikosti 423 miliard dolarů
největším na světě. Tvoří ho 325 tisíc firem, které zaměstnávají tři miliony
lidí a generují 425 miliard daňových příjmů. Pokud by se zde podařilo snížit
stávající 22procentní míru softwarového pirátství o 10 procentních bodů, IT
sektor by mohl do roku 2009 vzrůst na 587 miliard dolarů a zaměstnávat téměř
3,6 milionu pracovníků.
Asie-Tichomoří: IT sektor v asijsko-tichomořské oblasti už přinesl hmatatelné
výsledky. Během posledních čtyř let přibylo 880 tisíc pracovních míst a objem
tohoto odvětví se zvýšil na 195 miliard dolarů ročně. Při ekonomickém stimulu v
podobě snížení zdejší 53procentní míry pirátství o 10 procentních bodů by mohl
místní IT sektor vytvořit v letech 2006 až 2009 o 3,5 milionu pracovních míst
více více než všechny ostatní regiony dohromady.
Latinská Amerika: Navzdory tomu, že se jedná o oblast s nejvyšší mírou
softwarového pirátství ze všech, zvětšil se IT sektor v Latinské Americe na 25
miliard dolarů, zaměstnává téměř 600 tisíc osob a na daních ročně přináší 6,9
miliardy dolarů. Pokud by se v této oblasti snížila míra softwarového pirátství
ze současných 66 procent o 10 procentních bodů, sektor by se mohl do roku 2009
zvětšit na 41 miliard dolarů a vytvořit více než 230 tisíc nových pracovních
míst.
Střední východ & Afrika: IT sektor na Středním východě a v Africe je malé, ale
rostoucí průmyslové odvětví, kde působí 32 tisíc firem zaměstnávajících více
než 220 tisíc lidí a přinášejících ročně 6,6 miliardy dolarů na daních. Při
10bodovém snížení místní 58procentní míry softwarového pirátství by IT sektor
mohl do roku 2009 dosáhnout objemu 27,5 miliardy dolarů, vytvořit 95 tisíc
nových pracovních míst a vést k hospodářskému růstu v hodnotě 5,4 miliard.
Kromě přehledu ekonomických přínosů, kterých může být dosaženo zvýšenou
ochranou duševního vlastnictví a omezením softwarového pirátství, navrhuje
rovněž zmíněná studie zemím, které se chtějí těšit z ekonomických výhod,
následujících pět kroků:
- Aktualizovat státní zákony o autorských právech, aby implementovaly závazky
Světové organizace pro ochranu duševního vlastnictví (World Intellectual
Property Organization, WIPO).
- Vytvořit účinné mechanizmy vymáhání práva tak, jak to požaduje Světová
obchodní organizace (WTO) včetně přísných protipirátských zákonů.
- Vyčlenit na řešení tohoto problému vládní zdroje, včetně státních jednotek
pro ochranu duševního vlastnictví, nadnárodní spolupráce a většího počtu
školení zaměřených na vymáhání práva.
- Zlepšit vzdělávání veřejnosti a její povědomí o problematice.
- Jít příkladem tím, že veřejný sektor bude používat pouze legální software.
A co Čechy?
Zatímco IDC odhaduje růst českého IT sektoru do roku 2009 na 47 procent,
snížení míry pirátství o 10 procentních bodů by mohlo vést k 58procentnímu
růstu.
IDC odhaduje, že za českým IT sektorem nyní stojí 6 400 firem, které dávají
práci 56 tisícům zaměstnanců, do státní kasy z něj ročně plyne 823 milionů
dolarů. Tuzemský softwarový průmysl je ohodnocen na 2,7 miliardy dolarů. Studie
poukazuje, že snížení tuzemského pirátství o 10 procentních bodů v rozmezí let
2006 a 2009 by mohlo přinést:
- Odhadovaný růst tuzemského IT sektoru by do roku 2009 stoupl z 47 na 58
procent a zvýšil hodnotu odvětví na 4,3 miliardy dolarů.
- Vzniklo by 2 900 nových dobře placených pracovních míst v oblasti IT.
- Přírůstek k domácímu HDP by mohl činit 951,9 milionu dolarů.
- Dalších 96,2 milionu dolarů by se mohlo objevit ve formě daňových odvodů.

FW se zřejmě loučí
Rozhraní FireWire (původem od Applu) bylo světu poprvé představeno v roce 1993
na veletrhu Comdex. Apple totiž dříve nedotknutelný FireWire přestává
integrovat do svých nových zařízení (iPod Nano, Intel iBooks apod.), což bude s
nejvyšší pravděpodobností znamenat, že se s tímto rozhraním již brzy oficiálně
rozloučíme. O tom, že tyto spekulace nejsou tak úplně liché, hovoří i zdroje
blízké samotnému Applu.

Mobil pozná obličej
Nový patent společnosti Oki (u nás známé především jako výrobce tiskáren)
zajistí, že mobilní telefon bude prostřednictvím vestavěného fotoaparátu
schopen bezpečně rozpoznat, kdo chce s přístrojem pracovat. Technologie FSE
(Face Sensing Engine) zvládne během 280 milisekund identifikovat obličej osoby,
která právě s mobilním telefonem manipuluje. Pokud se jí nepodaří k získaným
informacím přiřadit žádnou z databáze povolených tváří, okamžitě zablokuje
veškeré funkce, jež by mohly být cizí osobou zneužity. V praxi FSE funguje tak,
že si "pamatuje" nejrůznější parametry lidského obličeje, zaměřuje se zejména
na proporce mezi jeho jednotlivými částmi, všímá si i různých detailů. Dokáže
se však hravě přizpůsobit stavu, kdy se daná osoba směje nebo naopak pláče,
případně má nový účes. FSE by mohlo znamenat průlom v oblasti zabezpečení
mobilních zařízení, neboť většina již integrovaný fotoaparát obsahuje, a tak by
v ideálním případě stačilo dodat patřičné softwarové vybavení. Společnost Oki
si jako poměrně smělý cíl stanovila prodej pěti milionů licencí v příštích dvou
letech. Budeme se zájmem sledovat, zda se jí tento závazek podaří splnit.

CDMA posiluje signál
Eurotel pokračuje ve svém plánu postupného zlepšování kvality datové sítě CDMA.
Během listopadu byly nové základnové stanice postaveny v lokalitách Brno (2x),
Příbor, Uničov, Ostrava (3x), Volyně a okolí, Nezvěstice a okolí (okres Plzeň-
Jih). Tento krok hodnotíme veskrze kladně, neboť se ukazuje, že Eurotel myslí
na CDMA i ve chvíli, kdy má spoustu starostí se zaváděním hlasových služeb 3G.

Jak si stojí GSM?
Podle údajů asociace 3G Americas (www.3gamericas.org) tvoří zákazníci se
službami založenými na sítích skupiny GSM asi 77,6 % z celkového objemu trhu s
mobilním telefonováním a přilehlými datovými službami. Na konci třetího
čtvrtletí 2005 telefonovalo (či stahovalo data) prostřednictvím GSM, GPRS, EDGE
či UMTS více než 1,6 miliardy zákazníků, což je přibližně jedna čtvrtina
současné celosvětové populace. Meziroční nárůst mezi třetími kvartály let 2004
a 2005 činil neuvěřitelných 384 milionů zákazníků. Další statistický údaj říká,
že dnes na naší planetě existuje ve 212 státech nejméně 670 mobilních operátorů
z rodiny GSM. Z této skupiny alespoň 100 operátorů komerčně provozuje nadstavbu
EDGE, dalších více než 80 sítí tuto technologii momentálně testuje. Rovněž UMTS
zaznamenává v poslední době obrovský boom, zatímco v roce 2004 se počet
uživatelů této technologie blížil číslu 11 milionů, dnes bychom jich napočítali
nejméně trojnásobek.

Číslo mobilu ve Zlatých stránkách? Děkuji, nechci!
Mobilní operátoři v České republice dnes evidují přes 11 milionů zákazníků. Ve
Zlatých stránkách se mají postupně objevovat čísla těch tarifních zákazníků
mobilních operátorů, od nichž operátor dostane výslovný souhlas. Ten však
dodnes dalo jen asi 30 tisíc z nich, což znamená pouhá 2 % z celkového objemu
tarifních zákazníků v ČR. T-Mobile měl původně v úmyslu zahrnout do telefonních
seznamů veškerá čísla tarifních zákazníků, kteří se proti tomuto kroku výslovně
nepostaví, ale nakonec se musel podřídit interpretaci zákona ze strany
ministerstva informatiky, jež nařizuje, aby byli do seznamů zařazeni pouze
zákazníci, kteří si to přejí. Eurotel i Oskar Vodafone se k této formě řešení
odhodlali již dříve, jejich zákazníci se do seznamů zařazují pouze na základě
výslovného souhlasu.

Chystá Vodafone dvojčata?
Ze zákulisí operátora Vodafone k nám pronikly spekulace o připravovaném
spuštění dalšího bratrského mobilního operátora v Německu, kde již ale jedna
pobočka Vodafone působí. Koncepční název tohoto projektu je Tango, přičemž
centrální vedení Vodafone má již údajně zpracovány i konkrétní plány a ke
spuštění tím pádem může dojít prakticky kdykoliv. Ptáte se, co si od toho
Vodafone slibuje? Tango by mělo být určeno pro méně majetné zákazníky, čemuž by
odpovídala nabídka služeb i cen. Tango by se jakožto virtuální operátor zaměřil
na vychovávání zákazníků k samostatnosti (správa účtu přes internet apod.),
díky čemuž by ušetřil na provozu infolinky a podobných výdajích (něco podobného
známe i z našich luhů a hájů pod názvem Oskarovo Po svém). Samotný Vodafone by
se následně mohl zaměřit na majetnější klientelu a vybudovat si image
"luxusního operátora".

Jak běží Flarion?
Na serveru www.dsl.sk se objevily první praktické testy datové technologie
Flarion, kterou provozuje slovenský T-Mobile pod názvem "Rýchly internet". Tato
služba s pokrytím přibližně 22 % obyvatel Slovenska staví na technologii
mobilního připojení k internetu pomocí FLASH-OFDM (Fast Low-latency Access with
Seamless Handoff Orthogonal Frequency Division Multiplexing) od společnosti
Flarion. Sada testů prokázala, že průměrná rychlost downloadu v tomto testu
činila 680 kb/s (85 kB/s), odezva dosáhla hodnoty 53 ms.

Eurotel TIP končí
Eurotel plánuje v průběhu roku 2006 definitivně ukončit provoz analogové sítě
Tip, která v jeho režii běžela na bázi technologie NMT již od roku 1991. Pásmo
450 MHz tak bude plně k dispozici datové službě CDMA. Stávajícím zákazníkům
využívajícím hlasové funkce Eurotel Tip operátor automaticky nabídne možnost
zvýhodněného přechodu k sítím GSM, kdy při podepsání smlouvy na dobu určitou
získají zdarma tarif Max nebo dostanou dotovaný telefon za symbolickou 1 Kč.

SMS do zahraničí s ST
Majitele pevných linek na Slovensku možná potěší zpráva, že Slovak Telecom s
platností od 25. 11. 2005 umožnil svým zákazníkům posílat zprávy SMS do
zahraničí. Cena za odeslání SMS v rozsahu 160 znaků činí 3,80 Sk (4,52 Sk s
DPH). Slovak Telecom dále uvedl, že počet uživatelů jeho sítě vybavených
přístroji s podporou zasílání SMS již překročil hranici 50 000.

Volání zdarma u Orange
Líbilo by se vám volat v následujících 15 měsících do sítě Orange každý den od
8 do 18 hodin zdarma? Akční nabídka Orange to umožní těm zákazníkům, kteří si
do 1. ledna 2006 aktivují paušální program "Paušál 499 Sk" s úpisem ("Dodatek k
zmluve") alespoň na jeden a čtvrt roku. Operátor stanovil měsíční limit FUP ve
výši 2 000 minut (tedy více než hodina bezplatného telefonování do Orange
denně). Po překročení této hranice bude zákazníkovi odeslána informační SMS, v
případě opakovaného porušení pravidel může Orange volání zdarma omezit. Hovory
do cizí sítě jsou v rámci této nabídky zpoplatněny sazbou 4,50 Sk za minutu
mimo špičku a 6,90 Sk ve špičce, odeslání zprávy SMS přijde ve všech časových
pásmech na rovné 2 Sk. Uvedené ceny nezahrnují DPH.

Panasonic dává sbohem GSM
Panasonic oznámil, že se již nadále nehodlá zabývat výrobou mobilních telefonů
pro sítě GSM, přičemž toto rozhodnutí odůvodnil dlouhodobě nízkým tržním
podílem a také špatnými finančními výsledky v posledních letech. Jako náhradní
produkční program zvolil Panasonic mobilní telefony pro sítě třetí generace
(3G), což je oblast, která momentálně zažívá obrovský celosvětový boom. Časem
bychom se podle dostupných informací mohli od tohoto výrobce dočkat i nějakého
zajímavého smartphonu s nově vyvinutým operačním systémem na bázi Linuxu.

Po třetí minutě až do března
Speciální nabídka Eurotelu s názvem Dlouhé hovory, v jejímž rámci mohou všichni
jeho zákazníci volat po třetí minutě zdarma, byla prodloužena do konce března.
Pro pořádek připomeňme, že volání do vlastní sítě je tímto příznivým způsobem
účtováno vždy, pro hovory na pevnou linku platí pouze ve všední dny od 19 do 7
hodin nebo také o víkendech či svátcích. Za volání do ostatních sítí v ČR si
operátor vždy účtuje běžné hovorné. Více informací o aktivaci a konkrétních
provozních podmínkách hledejte na www.eurotel.cz.

Reagují na e-maily?
Agentura United Interactive (www.unitedinteractive.cz) provedla porovnání
úrovně kvality e-mailové komunikace českých mobilních operátorů. Výsledný index
ERI vyjadřuje schopnost testovaného subjektu reagovat na e-mailové dotazy,
přičemž se hodnotí zejména rychlost a kvalita odpovědí. Pokud by testovaný
subjekt reagoval naprosto ideálně, mohl by u ERI dosáhnout maximální hodnoty
100, to se však žádnému z testovaných operátorů nepovedlo. Z trojice tuzemských
bijců si tentokrát v ringu nejhůře vedl Oskar Vodafone, jenž dosáhl na index
76,5 ERI. Druhé místo obsadil T-Mobile s výsledkem 86,6 ERI, konečně pomyslný
vavřín získal Eurotel za svých 91,2 ERI. Průměrná hodnota ERI u českých
operátorů dosáhla při tomto srovnávacím testu hodnoty 84,8 bodů, což znamená
celkové zlepšení úrovně e-mailové komunikace asi o 1,3 procentního bodu v
porovnání se stejným testem provedeným v únoru 2005.

Eurotel představil 3G
K oficiálnímu spuštění sítě Eurotel 3G (technologie UMTS), v jejímž rámci mohou
uživatelé využívat výhod videotelefonie, rychlých datových přenosů a celé řady
dalších příbuzných služeb, došlo podle plánu 1. prosince 2005. Zjistili jsme,
že operátor nabídne zajímavé zaváděcí ceny za videohovory (1 Kč/min) a že data
přenesená prostřednictvím sítě UMTS budou v plné míře dostupná i majitelům
tarifů Data Nonstop. Více o 3G od Eurotelu hledejte na jiném místě tohoto
časopisu. Další zajímavou informací, bezprostředně související s tou předchozí,
je spuštění speciální verze portálu Live! na adrese http://3g.eurotel.cz
(pozor, funguje pouze na novějších typech mobilních telefonů s podporou 3G).
Eurotel se zde snaží nabídnout obsah, který dá konečně technologii 3G
technologii smysl ať již se bude jednat o zpravodajský portál iDnes, kamery
zachycující dopravní situaci na krizových úsecích dálnic, 24hodinové vysílání
hudební televize Óčko nebo propracované Java hry s velikostí nad 200 kB, vždy
přinese toto řešení třetí generace o něco více komfortu než standardní GSM s
nadstavbou GPRS nebo EDGE. Eurotelu se navíc podařilo nabídnout zajímavé
zaváděcí ceny, a tak si dokážeme živě představit, že by s projektem 3G Live!
mohl zaznamenat skutečný úspěch. Podmínkou je však dlouhodobé udržení poplatků
za služby na úrovni dostupné řadovému spotřebiteli a zároveň agresivní cenová
politika v oblasti dotací telefonních přístrojů s podporou 3G, bez jejichž
rozšíření existence portálu postrádá smysl.

Hledáte svůj Strop?
Nově spuštěný FlexiStrop od Oskar Vodafone zajistí, že svůj účet za mobilní
služby budete mít ještě více pod kontrolou. Díky této bezplatné službě si
můžete v Samoobsluze nastavit libovolnou nejvyšší částku, kterou chcete měsíčně
provolat. Konkrétní hodnotu FlexiStropu lze nastavit v celých stokorunách již
od 100 Kč, horní výši omezuje pouze výše volacího limitu daného zákaznického
účtu. Po provolání 50 % stanovené částky odešle Oskar Vodafone zdarma na dané
telefonní číslo informační SMS. Jakmile je překročen limit v plné výši,
operátor další odchozí volání okamžitě zablokuje, příchozí hovory a SMS ale
samozřejmě omezeny nejsou. V případě potřeby je možné SIM kartu snadno
odblokovat, k tomu je však třeba znát heslo do internetové samoobsluhy. Díky
svým vlastnostem se Flexistrop hodí zejména pro použití v malých a středních
firmách, kde je nutno účinně omezovat útratu zaměstnanců, případně pro
usměrnění přespříliš upovídaných potomků. Pokud se vám zdá, že jste o něčem
podobném u Oskara již dávno slyšeli, máte pravdu, služba FlexiLimit se
FlexiStropu v mnoha ohledech podobá, ovšem s tím rozdílem, že nedokáže po
vyčerpání paušálního "kreditu" volání zablokovat, má pouze informativní
charakter. Vedle těchto dvou kontrolních nástrojů mohou zákazníci Oskar
Vodafone používat i Chytrý přehled, jenž v případě potřeby formou SMS informuje
o aktuálním počtu provolaných minut, poslaných SMS, zbývajících volných minut
apod.

Největší továrna na PDP
Panasonic oficiálně otevřel novou továrnu na výrobu plazmových televizorů (PDP)
v Japonsku. Nový závod se nachází v městě Amagasaki v prefektuře Hjógo na
západě Japonska a provoz zde byl zahájen s dvouměsíčním předstihem oproti
plánu, aby bylo možné uspokojit rychle rostoucí poptávku po velkých plasmových
televizorech ještě na letošním předvánočním trhu.
Nová továrna je největším výrobním závodem na PDP na světě. Továrna již dosáhla
výrobní kapacity 125 000 kusů měsíčně a přispěla k celkovému zvýšení produkční
kapacity firmy Panasonic v oblasti plasmových televizorů na 300 000 kusů
měsíčně, včetně produkce dvou továren v Ósace a jedné v čínské Šanghaji. Až v
březnu 2007 začne třetí továrna pracovat na plný výkon a bude produkovat 250
000 přístrojů měsíčně, přesáhne celková kapacita firmy Panasonic 5 milionů
plasmových televizí ročně. Společnost Panasonic tak bude disponovat největší
výrobní kapacitou v oblasti plasmových televizí, což jí umožní udržet si v
tomto tržním segmentu dominantní postavení.

Nadace Eurotel
Nadace Eurotel dnes vyhlásila čtvrtého nositele Ceny Nadace Eurotel. Stal se
jím projekt rodinného dětského domova s chráněným bydlením pražské diecéze
Církve československé husitské. Cena Nadace Eurotel je vyvrcholením grantového
řízení. Představuje speciální bonusové ocenění ve výši 1 milion korun pro
novátorský projekt, který správní radu nadace zaujal svou snahou změnit
společenské standardy. V grantovém řízení rozděluje Nadace Eurotel neziskovým
organizacím z celé ČR každoročně 10 milionů korun. Od svého založení věnovala
na podporu znevýhodněných dětí již více než 55 milionů korun.
Pražská diecéze Církve československé husitské usiluje o vytvoření dětského
domova s kapacitou 8-9 dětí v podmínkách, které se co nejvíce blíží prostředí
rodiny. Cílem dětských domovů rodinného typu je navodit pocit klidu, důvěry a
bezpečí a tím napomáhat tomu, aby se děti vypořádaly s prožitými bolestnými
zážitky, samy nacházely správné postoje a hodnoty, učily se nést odpovědnost za
své jednání a dodržovat dohodnutá pravidla. Pro děti, které dosáhnou
plnoletosti, bude v Dubenci k dispozici chráněné bydlení s kapacitou 2-5 míst.
Chráněné bydlení je přestupní stanicí, která pomáhá mladým lidem připravit se
na samostatný život. V dětských domovech žije v České republice přibližně 7 000
dětí. Až na výjimky se jedná o velké ústavy s kapacitou 30-50 míst. Po dosažení
plnoletosti opustí dětské domovy okolo 500 mladých lidí ročně.
Cena Nadace Eurotel je udělována od roku 2002.
Jejími držiteli jsou: Sdružení Borůvka Borovany (2002), které se zaměřuje na
poskytování odlehčovacích (respitních) služeb pro rodiny s dětmi s těžším
zdravotním postižením. Sdružení tak snižuje pravděpodobnost umístění dětí do
ústavů sociální péče. Respitní pobyty představují úlevu pro rodiče, umožňují
dětem zůstat v domácím prostředí, vyrůstat se sourozenci, chodit do školy a
navázat přátelství s lidmi bez postižení.
Sdružení SK Kontakt z Karlových Varů (2003) za projekt rehabilitace
prostřednictvím plavání "Jedeme dál, naskočte si." Tento projekt je zaměřen na
rozvoj fyzických schopností dětí znevýhodněných zdravotním postižením, dává jim
šanci zažít úspěch.
Sdružení STŘEP (2004), jež poskytuje od roku 1997 sociální služby rodinám s
dětmi, které jsou v důsledku nejrůznějších obtíží ohrožené odebráním z rodin
nebo soud o jejich odebrání již rozhodl, ale je v jejich zájmu, aby se do
kvalitativně lepšího rodinného prostředí mohly vrátit. Jeho programy vznikly
jako reakce na vysokou institucionalizaci péče o sociálně znevýhodněné a
zanedbávané děti a na absenci sociálních služeb, které by v rámci sociálně-
právní ochrany státu pomáhaly dětem zlepšit podmínky v jejich rodině.
Vedle grantového řízení a Ceny Nadace Eurotel rozděluje nadace také tzv.
dlouhodobou podporu. Nadační příspěvek po dobu dvou let má možnost získat
nestátní nezisková organizace, která získala grant od Nadace Eurotel ve dvou po
sobě následujících ročnících grantového řízení nebo je držitelem Ceny Nadace
Eurotel. Cílem těchto dvouletých grantů je podpořit stabilitu financování
neziskových organizací a zajistit tím kontinuitu kvalitním projektům, které
významně pomáhají znevýhodněným dětem. Letos Nadace Eurotel takto rozdělila 1
milion 200 tisíc korun mezi 10 nestátních neziskových organizací.

Nové flashe
Micron Technology a Intel Corporation oznámili uzavření dohody o založení nové
firmy na výrobu NAND flashových pamětí pro oblast spotřební elektroniky,
výměnných datových médií a kapesních komunikačních zařízení. Nový výrobce, jenž
byl nazván IM Flash Technologies, spojí výrobní technologie, majetek, znalosti
a rozsah výroby, které společnosti Intel a Micron potřebují k úspěchu na rychle
rostoucím, vysoce konkurenčním a stále významnějším trhu s flashovými pamětmi
NAND.
Nová firma využije zkušenosti s vysoce efektivní výrobou produktů NAND
společnosti Micron a technologii víceúrovňových buněk a další inovace v oblasti
flashových pamětí pocházejících od společnosti Intel. Souběžně se smlouvou o
společném podnikání uzavřely společnosti Intel a Micron také samostatnou
dlouhodobou dohodu se společností Apple, která ihned projevila o velkou část
produkce NAND flashových pamětí z IM Flash Technologies zájem.

Zimní sjízdnost republiky
Řidiči budou dostávat informace přímo do svého vozidla. Takový projekt
představili na tiskové konference v Ostravě místopředseda vlády a ministr
dopravy Milan Šimonovský se svou kolegyní, ministryní informatiky Danou
Bérovou. Už letos však mohou řidiči využít jiné novinky: zveřejňování
aktuálních a ověřených informací o zimní sjízdnosti a uzavírkách na
internetovém Portálu veřejné správy. Tyto informace od letošního listopadu
zveřejňuje Národní dopravní informační centrum, které pro tyto účely vzniklo v
Ostravě. Shromažďují se v něm údaje od 800 mobilních dispečerů z celé ČR. Oba
ministři teď usilují o to, aby se tyto ověřené informace dostaly přímo k
řidičům v silničním provozu.
"Prvním krokem je podepsání smlouvy s Českým rozhlasem, který se zavázal, že
tyto dopravní informace bude předávat svým posluchačům," uvedl ministr
Šimonovský. Český rozhlas tak vedle pravidelné Zelené vlny a informací od
dobrovolných dopravních zpravodajů bude prostřednictvím svých vysílačů šířit
datový signál RDS-TMC. V případě dopravní nehody či kolony na dálnici dostane
řidič, který jede po této dálnici nebo v její blízkém okolí, informaci přímo do
svého vozu. Musí však být vybaven speciálním navigačním přístrojem, který se
prodává spolu s autorádiem. Cena tohoto přístroje se dnes pohybuje v řádu
desítek tisíc korun. Předpokládá se ale, že po zahájení vysílání ověřených a
autorizovaných informací, a tedy rozšířením jeho možností využití služby
dynamické navigace, cena přístrojů nepochybně klesne, takže by jím v budoucnu
mohli být vybaveni všichni řidiči.
Množství informací se bude postupně rozšiřovat. Od února by měl začít fungovat
monitorovací a informační systém na dálnici D1. Do začátku roku zde budou
nainstalovány čtyři kamerové systémy a čtyři proměnné informační cedule, a to
zejména v úseku vedoucím přes Vysočinu. Postupně se kamery a cedule budou
instalovat na dalších dálnicích a silnicích. Všechny dopravní informace se pak
budou shromažďovat a ověřovat v Národním dopravním informačním centru v
Ostravě. "Řadu dopravních informací mají k dispozici státní instituce, jakými
jsou policie, hasiči či správa silnic. Tyto údaje se však v minulosti vzájemně
neověřovaly a zůstávaly uvnitř rezortů, nefungovala výměna ani publikování pro
veřejnost. Nyní mají řidiči všechny informace dostupné na jednom místě a online
v elektronické podobě," vysvětluje ministryně informatiky Dana Bérová význam
společného projektu. Zimní zpravodajství, informace o uzavírkách a dopravních
omezeních jsou společně s aktuálními meteorologickými předpověďmi dostupné na
Portálu veřejné správy http://www.portal. gov.cz a dále na webu ministerstva
dopravy http://www.mdcr.cz a Ředitelství silnic a dálnic http://www.rsd.cz.

ATI snižuje náklady
Kanadská společnost ATI, známá především díky výrobě 3D grafických čipů a
čipsetů základních desek, oznámila, že se jí podařilo u některých svých
produktů snížit výrobní náklady. Zatímco dříve byl jeden čip X1600XT prodáván
za 75 USD, nyní přijde na 62 USD, což znamená slevu ve výši asi 17,5 %. Mezi
další zlevněné čipy patří např. X1600PRO (nyní za 45 USD), X1300PRO (s cenou 34
USD za kus) a konečně X1300LE (nová cena 25 USD).

Vzducholoď studentů ČVUT
U příležitosti konání 2. ročníku Philips International Jazz Festival se nad
Kongresovým centrem Praha vznášela během sobotního večera 5. listopadu 2005
osvětlená 6 metrová dálkově řízená vzducholoď se samonosnou konstrukcí, kterou
sestrojila skupina 11 studentů strojní fakulty ČVUT sdružených pod názvem
AirshipClub.com. Unikátní projekt si klade za cíl najít širší uplatnění moderní
univerzální dálkově řiditelné vzducholodě v běžném životě. Jedinečnost
projektu, který vedle RDC (Research and Development Center) a Ústavu
přístrojové a řídicí techniky Fakulty strojní ČVUT podpořila také společnost
Philips Česká republika, spočívá v možnosti provozu vzducholodě bez vizuálního
kontaktu s použitím GSM komunikace. V současné době sdružení spolupracuje
například s VŠCHT a Českou Zemědělskou Univerzitou na možnosti snímkování polí
a zemědělských porostů. Zajímavé je např. použití termovize k měření
zaplevelení či napadení porostů. Projekt Vzducholoď byl využit i pro téma
doktorské práce, v níž je řešena otázka automatického rozpoznávání náledí a
vlhkosti na vozovkách s využitím optických metod. Další člen týmu Petr Mareček
pro změnu pracuje na doktorské práci na téma detekce vzniku požárů.

Bomby na netu
Společnost Internet Security Systems (ISS), jeden z dodavatelů řešení
preemptivního zabezpečení pro Internet, zaznamenala na webu nárůst stránek s
extrémistickým a ilegálním obsahem. Podle společnosti ISS vzrostl počet
internetových hostitelů poskytujících tento obsah během posledního roku na 188
000. To odpovídá více než 16 milionům samostatných internetových stránek. V
kasselském centru pro zpracování dat společnosti ISS pracuje tisíc počítačů,
které soustavně procházejí Internet a vyhledávají nové webové stránky. Každý
den jsou nepřetržitě a automaticky analyzovány a klasifikovány obrázky, grafika
a texty nalezených internetových zdrojů. V současnosti je zaznamenáno více než
5 miliard internetových stránek a obrázků. Společnost ISS ukládá obsah do
filtrační databáze. Tato databáze obsahuje 60 milionů položek a jde tak o
nejaktuálnější, nejefektivnější a nejvýkonnější internetový filtrační seznam na
světě. Každá stránka s nežádoucím obsahem je zařazena do jedné z 60 tématických
kategorií od domácího bankovnictví, nakupování na Internetu, přes hudbu a
sport, až po zbraně, extrémistické stránky a nabídky zaměstnání. Tato
klasifikace umožňuje uživatelům filtračního seznamu přizpůsobit přístup k
Internetu tak, aby odpovídal jejich způsobu využití obsahu. Společnost ISS
filtrační databázi denně dynamicky aktualizuje a doplňuje až o pět milionů
stránek a obrázků.

Netgear powerline
Netgear ohlásil uvedení nové řady vysokorychlostních produktů typu powerline
nové generace na trh. První produkt svého druhu v odvětví Netgear 85 Mbps
Wall-Plugged Ethernet Switch (XE104) nabízí až šestkrát vyšší propustnost než
stávající produkty typu powerline HomePlug 1.0 a navíc nabízí čtyři vestavěné
porty pro souběžné připojení více zařízení navzájem propojených sítí. Tato
jednotka, která je určena k zapojení do zdi, umožňuje vysoce kvalitní
vysokorychlostní širokopásmové připojení kdekoliv v domácnosti, aniž by bylo
nutná kabeláž mezi pokoji, a to dokonce i v takových oblastech, kde není
dostupná bezdrátová síť. Díky změně elektrické zásuvky na čtyřportové připojení
typu Fast Ethernet (10/100 megabitů za sekundu) prostřednictvím produktu 85
Mbps Wall-Plugged Ethernet Switch mohou zákazníci rychle a snadno získat síťové
řešení disponující rychlostí a porty nezbytnými k podpoře rostoucího počtu
síťových zařízení v digitální domácnosti.

Rok v PC: Carly odešla, AMD je na křížové výpravě a Dell zpomaluje
Trh osobních počítačů v poslední době neprávem získal nálepku zralého,
stagnujícího segmentu informačních technologií. Pravda, základní koncept PC je
přes dvacet let starý a není s ním spojen onen prudký módní efekt, kdy se dalo
rychle zbohatnout, ale i rychle zkrachovat. Stolní počítače jsou zkrátka běžnou
výbavou mnohých stolů, to však neznamená, že by vývoj ustrnul a na trhu se
neděly zajímavé události. Podívejme na chronologicky na některé z nich:
Únor: Rada ředitelů společnosti Hewlett-Packard propustila dosavadní generální
ředitelku Carly Fiorinu, strůjkyni historické fůze HP s Compaq Computer. V
oficiálním prohlášení stálo, že vedení společnosti by rádo dalo přednost více
praktickému řediteli, který by se věnoval každodennímu chodu společnosti. Jak
je v USA zvykem, dostala i Carly Fiorina bohaté odstupné, konkrétně 21 milionů
dolarů. Carly Fiorina opustila velkou společnost finančně, tržně i teritoriálně
která je druhá nejlepší v mnoha oborech, včetně PC. Její zásluhy jsou nesporné,
byla však kritizována za snobské způsoby vedení, zatímco společnost trvale
ztrácela na postupujícího konkurenta Dell. V březnu přišel nový CEO Mark Hurd,
který ponechal HP beze změn, až na 15 000 propuštěných.
Duben: Společnosti AMD a Intel vypustily svoje první dvoujádrové procesory
(dual-core). Vědomi si toho, že vývoj rychlých jednojádrových procesorů je
silně bržděn produkovaným teplem a omezeními v možnostech chlazení, spojili se
procesoroví vývojáři se svými serverovými kolegy, aby výrazně pokročili ve
vývoji zdvojených procesorů. Cesta Intelu ke dvojitému procesoru byla plná
úskalí, vedoucí vývojového týmu zmínil, že první dvoujádrový procesory byl
zkonstruován překotně tak, aby stihl soutěžit s konkurencí AMD. Koncem roku je
stav na americkém trhu zhruba vyrovnaný, což je pro Intel, doposud dominantního
na poli procesorů, dosti nezvyklý a jistě nepříjemný pocit.
Červen: Apple Computer ohlašuje, že bude využívat procesory Intel, a to
začátkem příštího roku. Tímto by mohlo dojít ke konci éry, kdy byl Apple
oddělen od zbytku trhu osobních počítačů. Představitelé Applu odůvodňují tento
krok tím, že budoucí plány Intelu nabízejí procesory s lepším poměrem výkonu ku
spotřebě než procesory od IBM PowerPC. Očekává se, že Apple využije dvoujádrové
procesory Intel Pentium M pro své nové notebooky a Mac mini PC a nakonec
převede své stolní počítače Power Mac na instrukční sadu x86.
Červen: Společnost AMD žaluje Intel pro porušování protimonopolních zákonů.
Kromě toho zahájila proti svému konkurentovi energickou veřejnou kampaň, ve
které obviňuje Intel z autorství smluv s prodejci počítačů, kde byla marže z
prodeje procesorů Intel vázána na objem nakoupených procesorů AMD. Zástupci
Intelu to ostře odmítli a prohlásili, že budou u soudu v Delaware tvrdě hájit
svou pozici. Konec sporu se očekává na konci roku 2006 a mezi předvolanými
svědky budou významné osobnosti IT průmyslu, mj. Michael Dell a Carly Fiorina.
Listopad: Dell hlásí druhé ztrátové čtvrtletí v řadě, tímto skončil jeho prudký
růst započatý v tzv. "post dot-com era", tedy v období po splasknutí bubliny
podnikání v internetu, kdy investoři nalévali spoustu peněz do společností s
pochybným podnikatelským plánem, jejichž hodnotou byla často právě jen přípona
com. Rozhodně se však nejedná o krizi, jen se nepodaří dosáhnout výnosů
plánovaných pro rok 2006 ve výši 60 miliard dolarů. Společnost vidí příčiny
poklesu v celkovém pádu poptávky na americkém spotřebitelském trhu, avšak
někteří analytikové vidí příčinu v rychle rostoucích nákladech souvisejících s
expanzí společnosti na nové světové trhy, kdy společnost upřednostňuje model
přímého prodeje koncovým zákazníkům.
A několik IT výroků roku
"Asi jsem nebyl ten správný chlapík pro místo prezidenta společnosti s 90 000
zaměstnanci a náš tým proto nepracoval příliš dobře." Steve Case, bývalý
prezident AOL Time Warner, komentuje zjevnou skutečnost, že spojení American
Online a Time Warner vedlo k velkému zmatku (13. ledna).
"Nedávali jsme pozor, nechali jsme se rozptýlit všemi těmi lidmi s piercingem a
modrými vlasy." Larry Singer, viceprezident, globální informační systémy v Sun
Microsystems, vysvětluje skutečnou příčinu, proč společnost ztratila během
dot-com éry náskok (12. září).
"K čertu s nano. Co sakra nano dělá? Kdo potřebuje poslouchat tisíc písniček?"
Člověk z Motoroly rozčilující se nad tím, že nový hudební přehrávač od Apple
zastínil slavnostní uvedení nového mobilu Motorola Rokr (23. září).
"Vím, na co se asi ptáte: Je za tím vším bizarním chováním posledních šesti
měsíců, té horečky v nakupování ostatních společností, nějaké strategie, nebo
je Oracle prostě Oracle?" Prezident Oracle Charles Philips (zatím to vypadá
spíše na druhou možnost, 18. dubna).
"Společnost velká jako tahle... si musí utřídit priority. Ve Spojeném
království tomu říkáme ,zákon malinového džemu\: Čím rozestřenější je kultura,
tím je tenčí." Howard Stringer, když se stal šéfem Sony. Také mluvil o čaji s
královnou a její poznámce, že dálkové ovladače Sony mají "příliš mnoho
šipek" (23. červen).
"Vidíme spoustu možností, co by Google mohl či nemohl dělat. Když si přečtete
dnešní noviny, kromě léčby rakoviny může Google dělat všechno." Steve Ballmer,
Microsoft CEO, snažící se předstírat, že nesleduje orlím zrakem konkurenci 24
hodin denněa sedm dní v týdnu (19. října).
"Vím, co nevím a dodnes neznám technologii a neznám účetnictví a finance."
Bernie Ebbers, bývalý CEO společnosti WorldCom, hájící se před soudem během
přelíčení o skandálních podvodech této firmy. Nakonec byl shledán vinným a
odsouzen ke 25 rokům ve věznici, odvolal se (1. března).

Levný Walkman
Uvedení nového přehrávače Network Walkman na japonský trh bylo ve znamení
milého překvapení, a to příznivé ceny, rozhodně nižší, než jaká byla očekávaná.
Modely série A jsou k dostání ve výbavě s flashovou pamětí i s pevným diskem,
cena se pohybuje v rozmezí 10 až 44 dolarů.
Nejvýraznější cenový rozdíl je však patrný ve flashové sérii přehrávačů
A-600, která je přímým konkurentem Apple iPod nano, kde ceny jednotlivých
verzí, lišících se kapacitou 0,5-2 GB, jsou nejméně o 40 dolarů nižší, než se
čekalo. Za pozornost jistě stojí, že nový Apple iPod nano byl slavnostně
představen veřejnosti jen o několik hodin dříve, než tak učinila Sony se svými
walkmany řady A.
2GB NW-A608 je již k dostání a aktuální cena se pohybuje kolem 20 dolarů,
přitom ještě v září Sony předpokládala cenu 27 dolarů. Pro srovnání iPod nano
ve 2GB verzi stojí zhruba 17-18 dolarů.
Sony, podobně jako mnohé další japonské společnosti, nevyhlašuje oficiální
maloobchodní cenu, místo toho upřednostňuje předpokládanou koncovou ("street
price"). Podle Sony je tedy současný rozdíl ve výsledné ceně způsoben chybným
odhadem, nižší cenu však lze vysvětlit i snahou Sony získat větší podíl na
trhu, na který potom dodá i dražší verze svých přehrávačů.
Nižší ceny činí přehrávače řady A konkurenceschopnějšími, například hi-endový
20GB NW-A3000 stojí 27 dolarů, což je zhruba stejně jako Toshiba X20 Gigabeat,
rovněž nedávno uvedený na trh.
Sony zdůrazňuje vysokou výdrž baterií nových přehrávačů vzhledem k jejich
celkovým rozměrům. U flashových modelů by měla baterie za optimálních podmínek
vydržet až 50 hodin. Toto také Sony podpořila některými bizarními
marketingovými akcemi, například 50hodinovým výstupem tří tanečníků.
Odkaz: http://www.sony.com

Notebook bez HDD
Japonský NEC zahajuje prodej notebooku bez pevného disku pro podnikové
zákazníky, kteří disk nepotřebují, resp. je pro ně z nějakého důvodu nežádoucí.
PC Parafield byl vyvinut jako náhrada za současné obdobné systémy, tzv.
thin-client. Kombinuje vysokou rychlost, bezpečnost a možnost použití na
libovolném místě.
Běžné přenosné počítače mohou také pracovat kdekoli, ale představují
bezpečnostní riziko, protože mohou být ukradeny či ztraceny. Současná
thin-client řešení toto nebezpečí eliminují napojením počítače na podnikovou
síť, toto připojení však není vždy k dispozici.
NEC se tedy pokouší využít předností obou systémů a vyhnout se jejich slabým
stránkám. Operační systém a běžné programy jsou uloženy ve flash ROM paměti,
takže PC Parafield může pracovat i bez připojení na síť. ROM paměť není
klasická volně přepisovatelná flash, podobá se paměti BIOS má tedy omezenou
možnost změny dat. Jako pracovní úložiště dat funguje RAM, která je vyprázdněna
při vypnutí počítače. Objeví-li se potřeba uložit nějaká data, nabízí se síť
nebo USB disk.
Zvnějšku vypadá PC Parafield jako standardní laptop velikosti B5 a jeho
vybavení je běžné, až na zmíněnou absenci disku. Základem je procesor Pentium M
frekvence 1,73 GHz, systém Windows XP, ROM o velikosti 3 GB pro systém a
aplikace, 512 MB RAM. Obrazovka je běžná 12,1" XGA 1 024 x x 768. Hmotnost činí
1,3 Kg, k dostání je za 3 750 dolarů.
Podle NEC by v konečném důsledku měl být Parafield PC levnější než dřívější
thin-system notebooky, protože společnosti nebudou muset vytvářet širokou síť a
výkonné servery.

JVC MiniDisc přehrávač
Nejnovější MiniDisc přehrávat společnosti JVC je skutečně vytrvalý kousek. Malý
XM-C37 zvládne až 55 hodin přehrávání, popřípadě 105 hodin v long play módu,
což je pořádný rozdíl v porovnání s konkurencí, obvykle nabízející 10-20 hodin.
Po 20 minutách nabíjení je možné hrát ještě 15 hodin. Samozřejmě je to výzva
pro konkurenci, nicméně nyní je XM-C37 z hlediska výdrže jednička, s cenou 170
dolarů.
Odkaz: http://www.jvc.co.jp

Seiko Spectrum
Možná jste, jako většina, spokojeni se svými náramkovými hodinkami, ale možná
chcete něco extra a běžné "extra" hodiny ukazující tep a teplotu vám už
nestačí, potom jsou právě vám určeny hodiny Seiko Spectrum. Mají to být první
náramkové hodinky s ohebným displejem, který se přizpůsobí vaší ruce. Je jisté,
že ohebné displeje budou nalézat ve spotřebitelských výrobcích stále větší
uplatnění. Pokud je tedy chcete, raději si pospěšte, Seiko vyrábí prvních 500.
Cena odráží cílený luxus 2 200 dolarů.
Odkaz: http://www.seikowatches.com

Sharp W-Zero3
Na trhu PDA (kapesní počítače) dochází v poslední době ke změnám, což platí
zvláště pro Japonsko, kde se PDA vlastně doposud řádně neuchytily. V tomto
smyslu je pro někoho překvapením a pro někoho logickým krokem, že společnost
Sharp představila nové PDA W-Zero 3 vybavené systémem Windows Mobile 5.0.
Displej je 3,7" VGA (640 x 480), který je vhodný pro prohlížení webu
instalovaným plnohodnotným webovým prohlížečem, samozřejmostí je Wi-Fi. Mezi
podporované možnosti patří telefonování prostřednictvím japonské sítě Willcom
PHS (Personal Handyphone Service), v jiným podmínkách to lze například
přirovnat k mobilnímu internetovému telefonování přes internet. Dokonce ještě
před začátkem prodeje se lidé na nové PDA zapisují do pořadníku,.
Odkaz: http://www.willcom-inc.com

Tenká jako papír
Vývojoví inženýři japonské společnosti NEC sestrojili ohebnou baterii, slabší
než jeden milimetr, která navíc může být nabita za třicet sekund.
Společnost NEC označuje svůj výrobek jako "radikální organickou beterii", mj.
protože obsahuje pro životní prostředí méně škodlivé látky něž tradiční
dobíjecí baterie. Co se týče rychlosti nabíjení, při předváděcí akci byl článek
dobit na 80 % za 30 s. Samotný předváděcí kousek je velký zhruba čtyři
centimetry čtvereční a byl připevněn na destičku velikosti kreditní karty. Po
nabití mohl článek zhruba 20 minut napájet integrovanou "LED" diodu.
Tato baterie byla vyvinuta pro použití v oblastech jako je rádiová identifikace
RFID (Radio Frequency Identification), kdy může potřebné přístroje (konkrétně
aktivní RFID karty) napájet až po dobu několika týdnů. Většina dnešních RFID
karet nebo etiket jsou pasivní zařízení, neschopná sama o sobě vysílat data.
Fungují, když jsou v blízkosti rádiové čtečky, což znamená, že pracují na
vzdálenost několika centimetrů. Naproti tomu aktivní štítky fungují jako
miniaturní rádia a jsou schopné přenosu dat na větší vzdálenost.
Podle současných plánů společnosti NEC není komerční využití tohoto vynálezu
aktuální, natož pak úvahy o ceně vše záleží na budoucím vývoji.
Tato milimetrová baterie není prvním počinem NEC na poli radikálních
organických baterií, větší verze podobné baterie byla představena již dříve a
mluví se o ní jako o možném budoucím nouzovém zdroji energie pro osobní
počítače, protože je schopna po krátkou dobu dodávat velké množství energie.
Při testu napájela baterie počítač 15 sekund, což by stačilo na překonání
energetického výkyvu v síti, není však jisté, zda by to stačilo pro uložení
dat. Tato konkrétní baterie byla sestavena ze čtyř článků, každý o rozměrech 55
x 43 x 5 mm, což jsou zhruba 3-4 kreditní karty. Každý článek vážil 20 gramů.

Grafická paměť Hynix
Hynix Semiconductor, druhý největší jihokorejský výrobce paměťových čipů, uvedl
na trh doposud nejrychlejší paměťový čip určený pro grafické karty. GDDR4
znamená Graphics Double Rate 4 z toho plyne, že se jedná o jeden stupeň vyšší
paměť něž současné nejvýkonnější užívané GDDR3. Čipy jsou vysokopropustné DRAM
paměti, schopné zpracovat množství herních grafických dat dosud nevídanou
rychlostí, údajně by se měla rychlost zpracování zvýšit až na dvojnásobek.
GDDR4 jsou zároveň vhodné pro 64bitové zpracování dat.
Hynix GDDR4 čipy pracují s rychlostí přenosu 2,9 Gb/s a mohou zpracovat 11,6 GB
dat za sekundu. První vzorky by se měly v nejbližší době dostat k
zainteresovaným osobám, tedy klíčovým zákazníkům a odborným novinářům. Hromadná
výroba započne v první polovině roku, do poloviny léta by měla být rychlost
zpracování dat zvýšena na 14,4 Gb/s. Doposud nejrychlejší čipy měly nejvyšší
rychlost přenosu 1,6 Gb/s. Pro Hynix je zejména důležité, že nyní získal před
svým největším konkurentem, společností Samsung, náskok. První Samsung GDDR4
byl 256MB modul s rychlostí 2,5 Gb/s, z hlediska hustoty i rychlosti menší než
nyní vydaný Hynix. Odpověď Samsungu na sebe jistě nenechá dlouho čekat, neboť
již dříve ohlásil, že do konce roku zvýší rychlost GDDR na 2,8 Gb/s.
Internetové stránky ostatních hlavních výrobců pamětí zatím neobsahují
informace o chystané výrobě GDDR4, ale jistě se jich brzy dočkáme.

Eizo S2410W
Po nedávno uvedeném 21" širokoúhlém monitoru S2110W uvedl Avnet na trh novou
24" verzi tohoto širokoúhlého multifunkčního LCD pod označením Eizo S2410W.
Model S2410W, stejně jako monitor S2110W představuje nově vyvinutý širokoúhlý
panel s 24" úhlopříčkou a technologií S-PVA se systémem přímého podsvětlení
displeje pro zdvojnásobení maximálních hodnot jasu. Díky vysokému
jasu/kontrastu, velmi krátké době odezvy a širokým úhlům pohledu bude vhodný
nejen pro zpracování pohyblivého videa a animace, ale pomocí 14bitové gama
korekce se bude hodit rovněž pro zpracování digitální fotografie nebo návrhové
systémy CAD/CAM a monitorovací pracoviště.
Model S2410W byl navržen zejména pro GIS, hráče, videoeditaci a rovněž jako
druhá TV pro domácnost. Přímým systémem podsvětlení umožňuje optimální
nastavení jasových a kontrastních poměrů pro 2 základní režimy využití práce v
režimu PC umožňuje změnu jasu v rozsahu 40 až 250 cd/m2 při zachování
kontrastního poměru 400 : 1, což je optimální pro profesionální práci s
barevnou fotografií. Práce v režimu TV umožňuje změnu jasu v rozsahu 80-500
cd/m2 při zachování kontrastního poměru 1 000 : 1, což je pro sledování
pohyblivého videa optimální.
Odkaz: http://www.eizo.cz

Autor článku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).