Hlavní navigace

Krátké zprávy

1. 7. 2000

Sdílet

Certifikát bezpečnostiProdukt Oracle Advanced Security prošel jednou z nejpřísnějších certifikací, jež má vysoké požadavky na ochranu pro vládní organizace. Oracle Advanced Security...
Certifikát bezpečnosti
Produkt Oracle Advanced Security prošel jednou z nejpřísnějších certifikací,
jež má vysoké požadavky na ochranu pro vládní organizace. Oracle Advanced
Security for Oracle8i Release 8.1.6 nástroj, který chrání velké sítě a
rozšiřuje ochranu při přístupu k Internetu obdržel Federal Infromation
Processing Standard 140-1 Level 2 validation. Oracle Advanced Security chrání
proti hrozbám, jimž jsou vystaveny firemní sítě. Zajišťuje integritu
dat,soukromí, ověření a autorizaci při přenosu dat přes interní a externí sítě.
Firma Video On Line oznámila, že její služba POST.CZ přivítala již
půlmiliontého uživatele. Toto magické číslo zahrnuje všechny uživatele, kteří
za posledních pět měsíců alespoň jednou otevřeli svůj e-mail. Na serveru je
přitom den co den otevřeno na 50 000 unikátních poštovních schránek a 1 450
nových přibývá.-MIC
Server Hosting Contactelu
Jedná se o nové pojetí služby SERVER Hosting. K dispozici je oddělený
zamykatelný klimatizovaný fyzický prostor o šířce devatenácti palců (19") a
dvanácti jednotek (12 U), připojený do páteřní sítě Contactelu o rychlosti 100
Mb/s. Fyzický přístup k takto umístěnému serveru, například k jeho konfiguraci,
je možný 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, bez nutnosti předem hlášeného přístupu
nebo dalších poplatků. Součástí služby je také nepřetržitá dodávka elektrické
energie, zajištěná dvěma nezávislými napájecími okruhy.-MIC
Ambiciózní projekt Muzea věd nyní k dispozici ve virtuální podobě na Internetu
Michal Chautur
Muzeum věd v Londýně, které patří mezi přední světová muzea orientovaná na
vědu, průmysl a techniku, zřídilo novou webovou stránku, jež uživatelům nabízí
rychlý přehled nejambicióznějšího projektu této instituce za 150 let její
existence, tzv. Wellcome Wing. Tento projekt, který stál 50 milionů liber,
zabírá plochu 10 000 čtverečních metrů a trval 10 let, bude předním světovým
centrem pro veřejnou prezentaci současné vědy. Do otevření expozice Wellcome
Wing 30. června tohoto roku poskytne internetová stránka návštěvníkům
exkluzivní možnost nahlédnout do plánů muzea; stejně jako nová expozice
poskytuje i internetová stránka skutečně uchvacující zážitek v jedinečném
prostředí.
Projděte se virtuálně
Díky webové stránce budou moci návštěvníci prolétnout čtyřmi patry a expozicemi
digitální technologie (Digitopolis), biomedicíny (Kdo jsem?), vědních oborů
budoucnosti (V budoucnu) a aktuálních otázek vědy (Anténa). Webová stránka je
obrazem revoluční architektury muzejního křídla, a klepnutí na klíčové slovo
zobrazí podrobnosti o příslušném exponátu exponáty se na stránku zařazují
postupně.
Stránka pomáhá potenciálním návštěvníkům z celého světa, aby se s muzeem
seznámili, než je fyzicky navštíví, ale rovněž obohacuje významnou vzdělávací
funkci Wellcome Wing. V novém školním roce budou moci učitelé tuto stránku
navštívit, než se se svojí třídou odeberou do muzea, budou se tak moci na
návštěvu připravit a po návratu do školy udržovat zážitek v paměti a při životě.
Kde ji najdete?
Tuto zajímavou a bezesporu atraktivní podívanou můžete zhlédnout i vy na adrese
HTTP:// WWW.SCIENCEMUSEUM.ORG.UK/WELLCOME-WING. Zbývá dodat jen tolik, že v MS
Internet Exploreru 5 jsem měl se zobrazením jisté potíže, ale v Netscape
Communicatoru 4.5 fungovala bez chybičky.
eCity žije
Michal Chautur
Ve virtuálním městě eCity na internetové adrese www.eCity.cz, stejně jako na
dalších internetových serverech v České republice, je ve druhém čtvrtletí 2000
živo. Po lednovém a únorovém poklesu registruje eCity nárůst aktivity obyvatel.
Počet expedovaných zásilek s nákupy obyvatel tohoto internetového města dosáhl
od začátku jeho fungování v říjnu loňského roku do konce dubna počtu 4 142 ks.
Zákazníci se vracejí
Důraz organizátorů projektu přispěl k tomu, že 96 % z obyvatel, kteří provedli
v eCity nákup, realizovalo další. Většina z těch, kdo už v eCity nakoupili, má
za sebou už čtvrtý, pátý a více nákupů. Obyvatelé, kteří jsou spokojeni,
navštěvují eCity pravidelně a každý měsíc realizují v obchodech v eCity alespoň
jednu objednávku.
Zajímavá je stále se rozšiřující nabídka. Ke konci dubna nabízelo své zboží za
solidní cenu obyvatelům eCity již 80 obchodů. Jsou mezi nimi přední čeští
internetoví obchodníci, kteří zde představují to nejzajímavější z nabídky
jejich vlastních obchodů. Jsou zde však i značky jinak klasických obchodníků a
výrobců, pro něž je přítomnost v eCity jedním z prvních kroků směrem k
všudypřítomnému Internetu. Zkušenost získaná s minimálními nároky na investice
pro ně může být odrazovým můstkem k další aktivitě v oblasti ebusinessu.
eKreditiv
Nákup s tzv. eKreditivem nastavený jako standard pro všechny nákupy (s výjimkou
objednávek služeb) v eCity byl v době svého zavedení před 7 měsíci dále, než
byli schopni čeští internetoví obchodníci jít. Kupující si vybere zboží,
potvrdí objednávku, a na jeho bankovním účtu jsou on-line zablokovány peníze ve
výši ceny zboží. Nemůže s nimi disponovat, ale zůstávají na jeho účtu. Teprve
poté, co je nákup doručen a obchodník má informaci o převzetí zboží, začíná
běžet doba určená kupujícímu pro kontrolu dodávky. Pokud je spokojen a zboží
odpovídá jeho objednávce, jsou peníze za nákup po skončení lhůty pro kontrolu a
případné vrácení zboží převedeny na účet prodejce.
eKreditiv byl pro eCity vyvinut s cílem překonat bariéru nedůvěry českého
uživatele Internetu k nákupům. Při vzrůstají internetové nabídce a poptávce, ke
které jak se zdá i v Čechách konečně dochází, je eKreditiv další cestou ke
zvýšení komfortu, jenž odliší kvalitu českých internetových obchodů. Nároční
obyvatelé eCity se jistě dočkají dalších obchodů, které jim nabídnou plný
sortiment svého zboží se standardem eCity.
Největší B2B Exchange na obzoru
Michal Chautur
Dvanáct předních firem z oblasti high-tech (AMD, Compaq, Gateway, Hitachi, HP,
Infineon, NEC, Quantum, Samsung, SCI Systems, Solectron a Western Digital)
ohlásilo, že plánuje vytvořit nezávislou společnost, která bude provozovat
otevřený B2B Exchange (tedy internetový obchod typu business-to-business) pro
oblast high-tech.
Nová společnost bude zajišťovat služby pro kupující a obchodníky v oblasti
počítačových komponent pro všechny zapojené strany. Nový internetový Exchange
tak umožní těmto firmám zefektivnit řízení dodavatelsko-odběratelských řetězců,
zlepšit dodávky produktů a služeb na trh, a zvýšit tak spokojenost zákazníků.
Forrest Research předpovídá, že během nejbližších let dosáhne objem on-line
obchodů typu business-to-business s high-tech komponentami výše 600 miliard
dolarů. Jedná se tedy o největší tržní příležitost v oblasti e-businessu.
Zakládající společnosti jsou jedněmi z největších nakupujících a prodávajících
firem v oboru počítačů a elektronických komponent.
Společnosti předpokládají, že Exchange bude spuštěn během 90 dní. Zakladatelé
plánují přispět k majetku společnosti základní částkou 100 milionů USD a na
základě svého vkladu získají ve firmě ekvivalentní vlastnický podíl. Novou
společnost chtějí využívat i pro své vlastní dodavatelské aktivity.
EleGant pro low-end Web
Michal Chautur
Společnost Globe Internet přišla se zajímavou novinkou v oblasti firemních
internetových prezentací. Prezentace EleGant je primárně určena malým firmám a
fyzickým osobám, které vnímají internetovou prezentaci jako nutný doplněk své
propagace, ale zpracování individuální WWW prezentace v Internet studiu je pro
ně nákladné a v současnosti neefektivní.
Klient má možnost si na adrese http://elegant.servery.cz vytvořit rychle a
jednoduše prezentaci vlastní firmy bez jakékoliv znalosti programování v HTML.
Zadání prezentace probíhá formou on-line dialogu s "chytrou" databází, která
klienta provede předdefinovanou strukturou stránek, nabídne mu alternativy
barevnosti a designu, požádá ho o zadání potřebných textů a obrázků.
Po odeslání všech podkladů proběhne zpracování prezentace web-designérem Globe
Internet, a tato je vystavena na server klienta. Nejedná se tedy o žádné
"strojové" zpracování stránek, ale o ekonomické řešení WWW prezentace
realizované "živým" tvůrcem webových stránek. Za kompletní zpracování své
prezentace totiž klient zaplatí pouhých 4 900 Kč, což je pravděpodobně méně,
než kolik by zaplatil za tvorbu profesionální webovské prezentace. Nicméně i
zde bude pravděpodobně platit více než kde jinde rčení "za málo peněz málo
muziky". Ale nechme se praxí překvapit.
Krátké zprávy
Střediska e-businessu
Společnost Intel Corporation oznámila zřízení středisek pro řešení
elektronického obchodu v Evropě. Tato střediska poskytnou komplexní zařízení a
prostředky pro vytváření a ověřování souborů řešení internetového obchodu
založených na architektuře Intel, a představují pro firmu investici do rozvoje
evropského elektronického obchodu ve výši mnoha milionů dolarů. První střediska
ve švédském Stockholmu, anglickém Readingu a německém Mnichově budou otevřena
během příštích šesti měsíců. Plánují se i další střediska v Amsterodamu a
Paříži.-MIC
GeoW@P
Společnost Informix, dodavatel softwarových technologií pro internetová (Web)
řešení, ohlásila, že společnost ESRI Italia, vedoucí poskytovatel geografických
informačních systémů (GIS), uvedla již svůj druhý produkt založený na
technologii Informix. Řešení GeoW@P, které pracuje s protokolem WAP, je
založeno na relačních databázích Informix Dynamic Server 2000 a Informix
Internet Foundation2000. GeoW@P umožňuje majitelům mobilních telefonů přístup
ke geografickým informacím z jejich telefonů prostřednictvím připojení k
Internetu.-MIC
Pameti.cz
Nový specializovaný internetový obchod s paměťovými moduly pro značkovou
výpočetní techniku zahájil přímý prodej vybraného sortimentu zboží. Tento druh
prodeje doplňuje stávající způsob nabídky zboží s využitím znalostní databáze.
Do přímého prodeje jsou zařazeny obecné paměťové moduly (DRAM, DIMM, SIMM) a
celá řada flash paměťových karet (SSFDC/Smart Media, Compact Flash, ATA Flash
apod.) včetně adaptérů. Využívání informací ze znalostní databáze zůstává i
nadále hlavním způsobem výběru zboží na serveru pameti.cz, který v současné
době nabízí všem zákazníkům 6 430 paměťových modulů pro 5 840 zařízení, což
představuje 36 645 jedinečných vazeb.-MIC
Dětské počítačové tábory
Již třetí ročník letních dětských počítačových aktivit pořádá pražské školící
středisko AutoContu CZ. Cílem těchto táborů, jež budou probíhat v týdenních
cyklech během celého července a srpna, bude zpřístupnit nejmodernější výpočetní
techniku dětem od 8 do 16 let. Zvláštní důraz bude přitom kladen na komunikaci
s dětmi a na posílení jejich vyjadřovacích schopností.
Děti se seznámí se základy MS Windows, Internetem a elektronickou poštou. Dále
se naučí využívat vztahů a spolupráce jednotlivých programů, budou vytvářet své
vlastní kresby pomocí grafických programů a tvořit jednoduché www stránky.
Závěrem jim bude odměnou velký turnaj v některé ze síťových počítačových her.
Pro děti, které již práci na počítači v základech ovládají, bude připravena
novinka odborné počítačové tábory se zaměřením na Internet. Ty nejprve nastíní
filosofii tvorby internetových stránek a poté je seznámí se základy vytváření
stránek pomocí HTML a tvorbou jednoduchých efektů pomocí Java Scriptů.
Dětské počítačové tábory jsou nevýdělečnou akcí, cena za jedno dítě činí 2 500
Kč (resp. 2 700 Kč) + 5% DPH za týdenní výuku. Cena zahrnuje program od 8 do 18
hodin a tři jídla denně. V dopoledních hodinách děti absolvují povídání o
počítačích stylem škola hrou. Poté pokračují v samostatné práci na počítačích.
V odpoledních hodinách následuje dle počasí výlet do přírody či volný program v
učebně.-MIC
Webzdarma.cz
V minulých dnech začala fungovat nová internetová stránka http://webzdarma.cz,
která významným způsobem rozšiřuje nabídku na poli českého freehostingu. Jedná
se o bezplatné poskytování prostoru WWW, spolu s několika dalšími zajímavými
službami, mezi nimiž nechybí umístění firemních i osobních stránek, velký
uživatelský prostor (50 MB) ani diskusní fórum. Nedílnou součástí služby
WebZdarma.Cz je i možnost zřízení adresy WWW ve tvaru domény 3. řádu s možností
výběru z dvanácti různých domén 2. řádu, možnost FTP přístupu, neomezený přenos
dat, bezplatná registrace do českých vyhledávačů a mnohé další.-MIC
3Com OfficeConnect
3Com oznámil uvedení produktu 3Com OfficeConnect 812 ADSL Router, který
umožňuje rychlé připojení LAN na Internet přes Asymmetric Digital Subscriber
Lines (ADSL). Pomocí ADSL routerů mohou malé podniky jednoduše a bezpečně
komunikovat s více místy, jako jsou vzdálené kanceláře a pracovníci. Firmy
mohou stahovat velké soubory za zlomek času oproti běžným analogovým modemům.
3Com OfficeConnect 812 ADSL Router podporuje G.lite a full-rate technologie, a
je navržen pro spolupráci s vedoucími poskytovateli ADSL služeb. Malé a střední
podniky přednostně vyhledávají 3Com, protože 3Com dodává jednoduchá a levná
řešení pro přístup k Internetu.-MIC
Powerware 5115
Společnost Power Systems uvedla na trh nový nepřerušitelný systém elektrického
napájení (UPS) Powerware 5115, typu line-interactive, který je vhodný pro
ochranu vysoce výkonných PC a malých serverů v prostředí kanceláří vybavených
počítači tvořícími lokální počítačovou síť. UPS 5115 nabízí pro tato zařízení
ve své cenové a výkonnostní třídě výjimečně kvalitní ochranu. Dodává se ve
čtyřech výkonnostních provedeních (500 VA, 750 VA, 100 VA a 1400 VA). Při plném
zatížení zajišťuje typický pětiminutový zálohovací čas. Jednotka má kompaktní
konstrukci šířka 150, délka 268 a výška 185 mm. Je vybavena sofistikovaným
systémem správy dobíjení akumulátorů ABM (Advanced Battery Management) od
společnosti Powerware, který prodlužuje výdrž akumulátorů až o 50 procent a
umožňuje 60 dní předem indikovat konec jejich životnosti. UPS je také vybavena
funkcí rychlého dobíjení akumulátorů ABMt, vstupním regulačním obvodem, který
koriguje široký rozsah odchylek vstupního napětí bez použití akumulátorů. UPS
zajišťuje pevné vstupní napětí pro napájená zařízení, a chrání je tak před
nepříznivými vlivy. Uživatel může také bez problémů svépomocí vyměňovat
akumulátory. Součástí systému jsou i prostředky pro připojení UPS k počítačům.-
MIC
Nemáte anglický slovník?
Michal Chautur
Pokud ne, můžete si zrovna nyní jeden šikovný pořídit. Firma Trinity Systems
totiž právě uvedla do prodeje univerzální anglický audioslovníček s názvem
Angličtina 2 000 slov. Slovníček je určen jako studijní materiál pro vybudování
základní slovní zásoby pro všeobecnou komunikaci v anglickém jazyce.
Audioslovníček Angličtina 2 000 slov je sestaven z výběru dvou tisíc
nejpoužívanějších anglických výrazů, které jsou uvedeny společně s jejich
českými překlady, aby si posluchač mohl výraz v duchu nebo nahlas zopakovat.
Dále je každý výraz začleněn do kontextové anglické věty, rovněž opatřené
českým překladem. Anglické věty jsou sestaveny a namluveny rodilými mluvčími,
aby jejich poslech podporoval pochopení anglického jazykového myšlení.
Prodej produktu Angličtina 2 000 slov, obsahujícího pět kazet a tištěný
slovníček, byl zahájen v bookstoru na stránkách výukového projektu
http://www.anglictina.com, kde také najdete zvukovou ukázku. Doporučená
prodejní cena byla stanovena na 499 Kč.
Nákup nápojů: on-line
Michal Chautur
Společnosti Coca-Cola a Marconi oznámily zahájení pětileté spolupráce, zaměřené
na aplikaci on-line technologie, která může znamenat revoluci v oblasti prodeje
nealkoholických nápojů. Předpokládá se, že společnost Coca-Cola a systém
plnících závodů Coca-Cola investují do inteligentní on-line prodejní
technologie Marconi částku 100 milionů dolarů.
Marconi Online bude výhradním dodavatelem inteligentní prodejní technologie a
podpory v oblasti správy dat pro společnost Coca-Cola. Cílem celého projektu je
pomocí telekomunikační technologie Marconi propojit více než půl milionu
prodejních zařízení po celém světě.
Za určitou dobu se spotřebitelé budou setkávat s:
- Bezhotovostním prodejem využití mobilních telefonů pro službu Dial-a-Coke;
kreditní, debetní, Smart karty a internetové nakupování, umožňující
bezhotovostní nákupy.
- Multimediálními aplikacemi audio, video a dotykové obrazovky pro interakci se
spotřebitelem.
- Reklamními příležitostmi kupony a pohyb po Internetu.
Plnicí závody firmy Coca-Cola již mají po celém světě přibližně 60 000 on-line
prodejních zařízení především na Novém Zélandu, v Austrálii a v USA tato
zařízení využívají technologii a správu dat právě od firmy Marconi, nicméně
nový inteligentní prodejní systém bude brzy uveden do provozu na několika
dalších trzích.
Otestujte svůj Web - Vyzkoušejte nový SW od Mercury Interactive
Michal Chautur
K otestování svého Webu můžete nyní použít nové verze Astra LoadTest 4.0 a
Astra QuickTest 4.0 od společnosti Mercury Interactive. Astra LoadTest 4.0
umožňuje přesně lokalizovat úzká místa ve výkonnosti webovské infrastruktury.
Spolu s novými verzemi produktů Astra byly představeny také nové monitory
webových serverů pro BroadVision, ColdFusion, SilverStream nebo WebLogic.
LoadRunner
LoadRunner je nástroj určený pro tvorbu a řízení zátěžových testů. Na základě
jejich výsledků lze předpovídat chování a výkonnost systémů. Prověřuje celou
podnikovou infrastrukturu když emuluje tisíce uživatelů, aby vymezil problémy,
pomohl optimalizovat výkonnost a urychlil nasazení systémů do provozu.
LoadRunner podporuje nejširší řadu podnikových aplikačních prostředí, včetně
zakázkových systémů klient/server, aplikací pro plánování podnikových zdrojů,
elektronického obchodování a starších systémů.
Astra
Řada produktů Astra byla vyvinuta výhradně pro testování webovských aplikací.
Astra QuickTest pak je obdobou WinRunneru, určenou výhradně k funkčnímu
testování Webu. Astra LoadTest je obdobou LoadRunneru sloužící výhradně pro
zátěžové testování webovských aplikací. Použití produktů Astra umožňuje
zrychlení a zjednodušení procesu testování webovských aplikací a vyladění
jejich výkonnosti na optimální úroveň.
ActiveTest
ActiveTest je služba poskytovaná přes Internet pomocí nástroje LoadRunner.
ActiveTest vytváří definovanou zátěž webové stránky. LoadRunner emuluje
přístupy uživatelů ze vzdálených míst rozmístěných na Internetu a zaznamenává
doby odezvy pro jednotlivé virtuální uživatele. Dokáže emulovat až 4 000
transakcí za vteřinu. ActiveTest napomáhá odhalit úzká místa v systému a nalézt
hranice jeho výkonnosti. Využití služby vede ke zlepšení chodu systému a ke
zjištění jeho budoucího chování při náhlém zvýšení počtu přístupů řádných
uživatelů.
Závěr
Zkušební verze Astra LoadTest 4.0 a Astra QuickTest 4.0 jsou ke stažení na
adrese http://www.astratryandbuy.com.
Lahůdky pro grafiky - Nové stanice od SGI
Michal Chautur
Společnost SGI představila novou generaci pracovních stanic Silicon Graphics
230, Silicon Graphics 330 a Silicon Graphics 550 na bázi procesorů Intel,
určenou pro tvůrčí a technické profesionály. Stanice podporují operační systémy
Linux nebo Windows NT a budou dodávány s nově ohlášenou grafikou SGI VPro.
Silicon Graphics 230, 330 a 550 akcelerují grafické funkce OpenGL 1.2, jako je
transformace a osvětlení (transform and lighting), mapování textur (texture
mapping) a antialiasing, pomocí nichž dosáhne uživatel realističtějších 3D
modelů. Tyto funkce neodmyslitelně patří k oblasti profesionálních uživatelů
Windows NT, a poprvé jsou k dispozici i uživatelům pracovních stanic pod
Linuxem. Nové systémy jsou postaveny na bázi procesorů Intel Pentium III a
Pentium III Xeon, a mají certifikaci pro operační systémy Microsoft Windows NT
4.0 a Linux Red Hat 6.1.
Nové produkty jsou pro uživatele Linuxu prvními stanicemi optimalizovanými k
práci s grafikou. Kvůli minimální podpoře OpenGL mnoho vývojových pracovníků
váhalo doposud s převodem grafických aplikací do prostředí Linuxu. V této
chvíli SGI vyplňuje existující mezeru a nabízí vývojářům i uživatelům
grafického softwaru platformu s hardwarovou akcelerací 3D grafiky OpenGL v
Linuxu. Ve stejném duchu bylo ohlášení komentováno předními odborníky známých
softwarových a poradenských firem.
Stanice se dodávají s jedním nebo dvěma procesory Intel Pentium III, případně
Pentium III Xeon, 133MHz sběrnicí, až 2 GB operační paměti a nejvýše 90 GB
vnitřní diskové paměti. Stanice jsou vybavovány novými grafikami z řady VPro.
Tyto karty obsahují až 64 MB rychlé paměti DDR (Double Data Rate), disponují
geometrickým výkonem přes 17 milionů trojúhelníků za vteřinu (5 pixel, smooth
shaded, Z-buffered) a až 540 megapixelů za vteřinu. Zlepšují tím realističnost
a interaktivní práci s velkými 3D modely.
Stanice byly konstruovány se zřetelem k současným i budoucím potřebám
uživatelů. Za účelem ukládání velkých souborů lze diskový prostor rozšířit až
na 90 GB. Systém obsahuje volné sloty pro dodatečné PCI, PS2a USB periferie.
Napájecí zdroj o příkonu 300 nebo 450 W je dimenzován s přihlédnutím k
dodatečné instalaci dalších procesorů, grafických a V/V zařízení, jako
videoadaptérů, zvukových karet a vysoce výkonných síťových karet. Systém je
připraven pro budoucí grafické a procesorové technologie, jakými jsou např. AGP
Pro 4x a procesory Intel příští generace.
Pro servis stanice není potřeba žádných nástrojů. Diskové jednotky jsou
montovány do patentovaných "saní", které usnadňují manipulaci s jednotkami.
Šasi stanice lze chránit uzamčením před nežádoucí manipulací. Počítače se
dodávají s předinstalovaným operačním systémem Linux, Windows, případně bez
operačního systému. Partnerům SGI je tím umožněno přizpůsobit a konfigurovat
systém podle konkrétních požadavků zákazníka, zatímco koncový uživatel, který
dostane připravený produkt přímo od SGI, může začít ihned pracovat.
Live!Ware pro W2K
Michal Chautur
Soubor programů Live!Ware pro Windows 2000, určený pro rodinu zvukových karet
Sound Blaster Live!, uvedla na trh společnost Creative Technology. Součástí
nové verze Live!Ware jsou jak ovladače, tak hlavní aplikace pro zvukové karty
SB Live! určené pro nejnovější OS Windows 2000, založený na Windows NT.
Verze obsahuje VDM ovladače pro Windows 2000 a podporu pro EAX 2.0. Mezi
aktualizovanými aplikacemi jsou Audio HQ, Creative Recorder, Creative Launcher
a Creative Mixer.
Live!Ware využívá reprogramovatelnosti vysoce výkonného procesoru na zpracování
zvuku EMU 10K1 pro implementaci nových funkcí a zlepšení starších,
poskytovaných kartou SB Live!. Live!Ware dohromady s kartou SB Live!
představuje plně integrované řešení, které na stolní počítač přináší
nepřekonatelný digitální zvukový zážitek.
Aktualizace Live!Ware je zaměřena na uživatele, jež si chtějí instalovat
kteroukoli z rodiny karet Sound Blaster na systému s novým OS Windows 2000,
nebo pro ty, kteří chtějí upgradovat svůj systém pro běh pod Windows 2000.
Další informace najdete na adrese http://www. soundblaster.com/liveware.
3D Blaster GeForce - První gigatextelový hráčský akcelerátor
Michal Chautur
Společnost Creative Labs Europe uvedla na evropský trh grafický akcelerátor
nové generace 3D Blaster GeForce 2 GTS. Tato karta je založena na nejnovějším
grafickém procesoru od společnosti NVIDIA (Gigatextel Shading Graphics
Processing Unit GPU), umožňujícím v reálném čase provádět stínování na úrovni
jednotlivých pixlů, což výrazně zlepšuje vzhled obrázků až na špičkovou
fotorealistickou kvalitu.
Karta 3D Blaster GeForce 2 GTS, která je další generací praxí ověřené karty 3D
Blaster 256 Pro, uvádí na světlo světa radikálně novou technologii od
společnosti NVIDIA s názvem Shading Rasteriser NSR, jež umožňuje stínování až
na úrovni jednoho pixelu. Tento nový stroj simultánně pracuje se sedmi pixely v
jednom průchodu ve čtyřech proudech, což umožňuje vytvořit osm textelů v jednom
hodinovém cyklu. Nová architektura přináší špičkový výkon, umožňující rychlost
vyplňování až 1,6 gigatextelu. S druhou generací strojů pro hardwarové
transformace a osvětlení (TL) tato nová karta může zpracovat více než 25
milionů trojúhelníků za sekundu.
Nová karta na sobě nese paměti 32 MB DDR, pracující na frekvenci 333 MHz, a
zajišťuje tak přenosové pásmo 5,3 GB/s. Toto řešení umožňuje uživatelům PC, aby
si vychutnali přesné znázornění povrchu a textur v reálném čase tvořící filmům
ekvivalentní, na detaily bohatá prostředí. Tyto přesvědčivé vizuální prvky jsou
umožněny operacemi na úrovni pixelu. V tomto procesu jsou bodům přiřazeny různé
atributy jako je barva, světlo, stín, odrazivost, lesk a další, tak aby bylo
přesně možno modelovat komplexní prostředí.
Technické parametry
Karta je osazena zmiňovaným specializovaným stínovacím procesorem NVIDIA
GeForce 2GTS. Disponuje AGP 4x s podporou rychlých zápisů, hardwarovým
celoobrazovkovým antialiasingem (FSAA), stínováním a rastrováním NSR od
společnosti NVIDIA. Je osazena 32 MB paměti DDR efektivně pracující na
frekvenci 333 MHz, šířka pásma dedikované paměti je 5,3 GB/s. Čtyři proudy
zpracování pixelů, které renderují až 8 pixelů během hodinového cyklu, umožňují
dosáhnout špičkové výkonnosti 1,6 gigatextelu. Karta obsahuje optimalizované
akcelerace příkazů Direct3D a OpenGL a podporuje rozlišení obrazovky až 2 048 x
1 536 bodů, optimalizovaných pro barevnou hloubku 32, 16 a 8 bitů na pixel.
Obnovovací frekvence až 240 Hz zabraňuje vytváření nestabilního obrazu. Novinka
podporuje vyspělé zpracování videa pro ovladače DirectShow, kódování MPEG1,
MPEG2.
Cena a dostupnost
3D Blaster GeForce 2 GTS bude dostupný on-line a v maloobchodní síti od května
2000 za odhadovanou maloobchodní cenu 349,99 USD.
WAP překladač - WebSphere Transcoding Publisher
Michal Chautur
Nový softwarový produkt, jenž dokáže dynamicky převádět informace publikované
na Webu (text i obrázky) do formátu čitelného pro nejrůznější přístroje
připojitelné k Internetu, předvedla společnost IBM.
IBM WebSphere Transcoding Publisher rozšiřuje pole užití internetových dat a
aplikací na novou generaci elektronických zařízení, jakými jsou moderní mobilní
telefony (WAP), palubní počítače v automobilech a osobní digitální diáře.
Zpřístupnění aplikací nevyžaduje žádné speciální úpravy či přepsání, protože
Transcoding Publisher mění formát dat podle požadavků koncového čtecího
zařízení.
Software je založen na otevřených průmyslových standardech a může být
provozován v prostředí operačních systémů AIX, Linux, Solaris, Windows NT a
Windows 2000. Podle analytiků společnosti Gartner Group překročí počet
mobilních telefonů užívaných ve světě 1 miliardu. Do roku 2004 pak bude 70 %
nových mobilů a 80 % osobních digitálních diářů nabízet některé z typů napojení
na Internet.
Přeloží cokoliv
WebSphere Transcoding Publisher vystavěný na rozšiřitelné, na Javě založené
architektuře, konvertuje data a aplikace napsané ve standardních internetových
jazycích HTML a XML do jiných formátů, např. do Wireless Markup Language (WML).
Je rovněž schopen převést grafiku do tvaru, který je čitelný na daném zařízení,
případně změnit ji na hypertextový odkaz.
IBM již začala u vybraných projektů tuto technologii používat. Jde například o
interaktivní v reálném čase nabízené a využívané služby Sabre, Inc., a Nokia,
které umožňují cestujícím provádět změny v jejich letovém itineráři a získávat
aktuální informace aerolinek nezávisle na místě pobytu a času prostřednictvím
mobilních telefonů Nokia. IBM WebSphere Transcoding Publisher je dostupný od
konce března 2000 v deseti jazykových mutacích.
WebRamp Entré - Víceuživatelský přístup na Internet
Michal Chautur
WebRamp Entré může poskytovat vše, co rostoucí firma potřebuje pro přístup na
Internet, za rozumnou cenu. Můžete vytvořit novou LAN nebo připojit WR ke
stávající síti, a současně zajistit vysokorychlostní přístup na Internet a
elektronickou poštu. Dále WR poskytuje dva analogové porty, tudíž není třeba v
kanceláři instalovat další telefonní linky vyhrazené pro telefon a fax. Protože
ISDN má dva kanály, které fungují společně přes jeden kabel, můžete zatímco
prohlížíte Web přijímat fax nebo hovořit po telefonu. Nemusíte kupovat žádné
zvláštní zařízení, pouze připojte svůj standardní telefon nebo fax do
analogových portů na zadní straně WebRampu.
WebRamp Entré byl navržen pro běžné uživatele, kteří nemají čas, aby se stali
specialisty na směrovače nebo ISDN. Instalační software WebRampWiz vede
konfiguraci krok za krokem. Nemusíte zadávat komplikované příkazy nebo zadávat
do programu umístění souborů. Vše se odehrává způsobem ukaž a klikni. WebRamp
Entré přichází s jednoduchými pracovními listy, které usnadňují práci s ISP a
poskytovatelem ISDN.
EasyIP odstraňuje omezení spojená se sdílením jednouživatelského účtu na
Internetu. Pomocí zdokonaleného mapování portu je schopen WebRamp podporovat
servery hostujících webstránek a také softwarové aplikace jako NetMeeting,
CU-SeeMe, Quake a Doom.
WebRamp Entré podporuje Easy IP, které velmi usnadní adresování Internet
Protokolu. EasyIP automaticky a dynamicky přiřazuje adresy v síti LAN, takže se
touto záležitostí nemusíme vůbec zabývat. S Easy IP můžeme pro připojení
využívat jednouživatelský účet namísto finančně náročnějšího účtu připojení
LAN. Tím, že pro kancelář sdílíme tento jednouživatelský účet, můžeme ušetřit
nemalé finanční náklady u ISP.
WebRamp Entré poskytuje další zabezpečení tím, že zabrání příchozím požadavkům
z Internetu vstoupit do LAN. V konfiguraci single dynamic IP není vaše LAN
dostupná ani viditelná pro vnější prostředí. Tím je zabráněno hackerům provádět
telnetting ve vaší LAN. WebRamp je dodáván se zabezpečením pomocí hesla, tak
aby byla vaše síť uchráněna před nežádoucími průniky. Pokud je WebRamp
konfigurován jako statický IP směrovač, podporuje filtrování IP paketů. Zbývá
dodat, že maximální počet uživatelů je 253.
iTV na dosah ruky
Michal Chautur
Na výstavě NAB 2000 (National Association of Broadcasters), která proběhla v
první polovině dubna v Las Vegas, demonstrovaly společnosti Marconi, Motorola,
Oracle, SGI a ViaGate Technologies výsledky společného úsilí při vývoji
interaktivní televize (iTV).
iTV využívá media streamů, které lze individuálně ovládat. Marconi, Motorola,
Oracle, SGI a Viagate dokázaly vytvořit kombinaci počítačového a komunikačního
hardwaru a softwaru, jež dovolí divákům změnit vzhled i obsah vysílání.
Poskytovatelé těchto služeb budou nabízet videoobsah uživateli podle
připraveného seznamu, případně prostřednictvím webovského prohlížeče.
Přenosový řetězec iTV se skládá ze škálovatelného serveru SGI Origin 200, v
němž je uložen obsah, a dále Oracle Video Serveru (OVS), kterým se obsah
distribuuje do sítě. Dalším článkem je ATM switch ASX--1000 fy Marconi, přes
nějž je obsah odesílán do jednotlivých domácností pomocí modemu ViaJet A400 a
přijímací brány ViaWay A406 fy ViaGate. Z přijímací brány se již signál vede po
telefonní lince do vstupního zařízení, které se díky svému běžnému umístění
nazývá (pro nás poněkud problematickou) zkratkou STB, z anglického Set-Top-Box,
a z něj do samotného televizoru.
Přenos není nijak omezen z hlediska přenosových rychlostí ani síťových
protokolů. Výhodou je, že díky škálovatelnosti je systém schopen růst podle
potřeby. Kapitálová investice je jednorázová a provozní náklady jsou poměrně
nízké, díky možnosti volit jen tak velké zařízení, jaké je v dané chvíli třeba.
Správa dat probíhá z jednoho místa. Výhodou pro zákazníka je možnost sám řídit
media stream, volit formát apod.
Nalaďte si Sun
Michal Chautur
Na výstavě Cable 2000 bylo možné naladit Sun Microsystems. Společnost Sun totiž
předvedla komplexní řešení interaktivní televize a širokopásmových
internetových služeb pro programátory a operátory kabelových sítí. Řešení
umožňující vývoj a implementaci nových služeb.
Společnost Forrester Research odhaduje, že do roku 2004 bude téměř jedna
čtvrtina domácností v USA používat interaktivní televizi a že do roku 2003 bude
mít jedna třetina všech domácností, jež mají zavedenou kabelovou televizi,
širokopásmový přístup k Internetu. Očekává se, že příjmy z reklamy na Internetu
dosáhnou do roku 2004 výše 11 miliard USD a během pěti let budou mít tři
čtvrtiny veškeré reklamy interaktivní podobu.
Rostoucí trh s interaktivní televizí a širokopásmovými službami potřebuje
spolehlivou platformu, o kterou by se mohla opřít příští generace takových
služeb jako je interaktivní televize, EPG (electronic programming guides),
vysoce rychlý přístup k Internetu, interaktivní reklama, nebo telefonní a
e-mailové služby.
Bude standardem Java?
Technologie Java umožňuje hladkou spolupráci digitálních televizorů od různých
dodatavelů. Díky bohatému obsahu a interaktivitě se předpokládá, že jejich
provozovatelé udrží předplatitele a zvýší příjmy. Takové zařízení je přitom
možné upgradovat, aniž by se muselo dokupovat nové vybavení.
Sun Enterprise servery, operační systém Solaris a technologii Java TV využívají
k vývoji, zajištění a implementaci příští generace interaktivní televize a
širokopásmových služeb takoví partneři jako Accelerate Interactive, Inc., AT&T,
BBC, The Bulldog Group, Emperative, Interactive Enterprise Ltd., IntoNetworks,
Veon, Vertigo Multimedia, Video Propulsion, nebo 4DL. Technologie Java se tak
stala rychle téměř standardem pro HAVi (Home Audio/Video Interoperability) a
DVB (Digital Video Broadcasting).
Metr na surfaře
Michal Chautur
Na častý problém správců sítí v malých a středních firmách s měřením stupně
zatížení internetového připojení jednotlivými uživateli sítě odpovídá nově
uváděný produkt od Tiny Software. Tiny Network Monitor dovolí správcům odhalit
rezervu nebo naopak úzké hrdlo v jejich internetovém připojení. Zároveň umožní
zjistit uživatele, kteří v pracovní době příliš zatěžují připojení stahováním
objemných souborů.
Program monitoruje provoz vytvářený na počítačích připojených k lokální síti.
Tiny Network Monitor vytváří podrobné on-line grafy zatížení internetového
připojení a zpracované statistické přehledy pro zvolený časový interval.
Správce tak získává přehled o tom, který uživatel přenesl jaký objem dat a v
kterém okamžiku data přenášel. Díky přehledům pak může nastavením jiných
pravidel svého firewallu odlehčit přetíženým internetovým spojům a
optimalizovat jejich využití v čase.
Manažerům firem dává program do ruky silný nástroj, který umí odhalit brouzdání
zaměstnanců po Internetu v pracovní době a přinést tak firmám značnou úsporu v
nákladech. Tiny Network Monitor běží v prostředí operačního systému Windows
95/98/NT/2000 jako rezidentní aplikace. Program funguje na principu sledování
všech paketů jdoucích po síti. Instaluje se na libovolný počítač v síti a jeho
provoz sítě nezpomaluje, ani nevyžaduje žádné změny v nastavení počítače nebo
sítě.
Tiny Network Monitor je první program, který Tiny Software bude prodávat a
distribuovat na českém trhu výhradně přes Internet, a to včetně manuálu a
sériového čísla. Jeho cena je stanovena na 3 490 Kč.
Connex N3000 - Samostatná zálohovací jednotka
Michal Chautur
Dceřiná společnost firmy Western Digital Connex uvedla na trh zařízení pro
síťovou správu dat založené na systému síťově připojeného ukládání dat (Network
Attached Storage) a na systému síťově propojeného ukládání dat (Storage Area
Network).
Zařízení N3000 eliminuje potřebu složitého rozšiřování serveru, nutného při
serverovém zálohování. Použitím rozšiřitelného diskového pole (RAID 5) je
zařízení vysoce dostupné i pokud jednotlivé pracovní stanice pracují v
rozdílném prostředí. Prostřednictvím jednoduchého on-line připojení poskytuje
Connex systémovým administrátorům možnost finančně efektivní správy dat a
budoucí možnost zvyšování kapacity bez přerušení síťového připojení.
Samotná instalace probíhá v několika jednoduchých krocích za méně než 15 minut,
přičemž N3000 okamžitě přinese do systému UNIX nebo NT kapacitu až 80 GB.
Zařízení obsahuje také vlastní off-line systém zálohování buď na dvě interní
magnetopáskové mechaniky (AIT-2), nebo prostřednictvím SCSI řadiče na externí
páskové mechaniky nebo externí knihovny. Connex N3000 je proti serverovému
řešení správy dat výhodný zejména svojí kombinací nízké náročnosti na obsluhu,
jednoduchého ovládání a budoucí rozšiřitelnosti.
Inkoustový blesk
Michal Chautur
Světovou novinku, která by mohla znamenat malou revoluci v inkoustovém tisku,
uvedla na náš trh firma Tally tiskárnu T3016. Tam kde se dosud pro hromadný
tisk dodací listy, faktury, účetní sestavy, poštovní poukázky používaly jen
maticové, včetně řádkových a někde laserové tiskárny s poměrně drahým provozem,
lze s úspěchem nasadit tuto novinku, která spojuje výhody obou technologií
nízké provozní náklady a kvalitní tisk.
Experti vývojového oddělení firmy Tally se tímto počinem snaží vzkřísit původní
smysl inkoustového tisku nabídnout uživatelům technologii rychlého tisku s
vysokým výkonem a kvalitou, nízkým hlukem a energetickou náročností, a
především s velmi nízkými provozními náklady, srovnatelnými s náklady na provoz
maticových tiskáren. Výsledkem tohoto vývoje je právě tiskárna T3016.
Technické parametry
Princip tisku je založen na piezoelektrické inkoustové technologii užívající
inkoust na olejové bázi, který je absolutně vodostálý. Maximální rychlost tisku
je 2 000 znaků za sekundu, což je asi 16 stran A4 za minutu. Zařízení disponuje
maximálním rozlišením 360 x 360 dpi. Maximální hodinový výkon je pak 1 000
stran A4 (ECMA).
Tiskárna tiskne na volné jednotlivé listy nebo traktorový papír až do formátu
A3 (max. šíře 406 mm), 60-180 g/m2. Mezi doplňky patří automatický podavač 2 x
190 listů, face-down, řezačka a druhý traktor (kompatibilní s T2170). Životnost
tiskové hlavy je udávána na více než 3 miliardy znaků draft. Náklady na tisk
pak výrobce uvádí přibližně 0,09 Kč na A4 při 5% pokrytí, což je jistě
úctyhodný výsledek. Příkon při plném výkonu je nejvíce 50 W. Zásobník inkoustu
by měl vydržet 40 milionů znaků draft. Zařízení váží 19 kg a jeho vnější
rozměry jsou 623 x 430 x 277 mm.
Pořizovací cena je 128 500 Kč bez DPH. Tuto tiskárnu od května 2000 dodávají v
ČR všichni autorizovaní partneři Tecoma, spol. s r. o.
Rekordní pevné disky - Novinky od IBM
Michal Chautur
První pevný disk s kapacitou 75 GB IBM Deskstar uvedla na český trh společnost
Actebis. Jeden tento disk pojme 18 DVD filmů v MPEG3 formátu nebo 159 hudebních
CD disků či obsah dokumentů, jež by poskládané na sebe dvacetkrát převýšily ty
nejvyšší mrakodrapy světa. IBM Deskstar75 GXP udává nový standard i v dalších
parametrech: díky rozhraní ATA66+, 7 200 otáčkám a vylepšené elektronice dokáže
přenášet data rychlostí až 444 Mb/s interně (externě 100 MB/s) s průměrnou
přístupovou dobou 8,5 ms. V režimu Silent Seek klesá jeho hlasitost až na 3
belly, což jej umožňuje používat i ve videoa televizních set-top boxech.
Skleněná plocha
Tento pevný disk se v kategorii hustoty záznamu dostává na pomyslné první místo
mezi pevnými disky IBM u disku Deskstar 40GV dosáhla v běžné sériové výrobě
hustoty záznamu 14,3 miliardy bitů na jeden čtvereční palec. Tato vysoká
hustota dat umožňuje uložení více informací na menší prostor, a tím i výrobu
spolehlivějších, tišších a levnějších pevných disků. Deskstar 40GV s kapacitou
40 GB je první disk pro stolní počítače, kde IBM použila technologii skleněných
ploten namísto obvyklých hliníkových. Hladší a tužší skleněné plotny umožňují
čtecím hlavám zaznamenat a přečíst informace na menších ploškách, a data tak
mohou být umístěna blíže u sebe. Skleněné disky druhotně umožňují i větší
rychlost a plynulost čtení dat.
Disk Deskstar 40GV je navíc prvním diskem vybavených technologií Load/Unload.
Tato funkce zajišťuje parkování záznamových hlav mimo plochu datového prostoru,
jakmile není disk používán. Ve výsledku se tak výrazně snižuje nebezpečí
poškození disku nárazem.
Nejnižší cena za MB
Pro IBM nezvyklá je i cenová politika těchto novinek ačkoliv se jedná o
špičkovou technologii, je ve výsledku cena za jeden MB stejná nebo nižší než u
starších modelů, konkrétně okolo 30 haléřů za megabajt. V modelové řadě disků
IBM Deskstar 75GXP je nyní dostupno šest variant s kapacitou 15 až 75 GB.
LiveMotion 1.0 - Ostrá verze je na světě
Michal Chautur
Velké naděje vkládá firma Adobe do nového nástroje pro vytváření internetové
grafiky a animací softwaru LiveMotion, protože po březnovém uvedení veřejné
beta-verze na serveru Adobe. com otestovalo tento nový nástroj přes 360 000
uživatelů. Minulý měsíc získal program LiveMotion dokonce cenu Best of Show v
kategorii softwaru pro návrh internetových stránek na výstavě Spring Internet
World 2000 v Los Angeles. Není tedy divu, že firma Adobe s uvedením ostré verze
dlouho neotálela a v současnosti by měl být již dostupný všem koupěchtivým
zájemcům.
Tvůrčí svoboda
První verze LiveMotion 1.0 dovoluje návrhářům a vývojářům webových stránek
pracovat efektivně s využitím široké tvůrčí svobody, protože nabízí intuitivní
a pružné funkce. Uživatelé mají například možnost kreslit nebo importovat
vektorové obrazy, nezávisle animovat atributy objektu přímo na objektově
orientované časové ose, použít pojmenovaná návěští pro spouštění akcí a
přiřazovat interaktivní chování jednotlivým objektům. LiveMotion pracuje s
animacemi založenými na čase, ne na snímcích, a podporuje formáty souborů s
vrstvami z programů Adobe Photoshop a Illustrator. LiveMotion navíc nabízí
možnost výstupu do mnoha grafických formátů včetně GIF, JPEG, PNG, Photoshop a
formátu SWF. Bude také v další verzi podporovat formát SVG (Scalable Vector
Graphics) konsorcia W3C.
LiveMotion je integrovaný s rodinou profesionálních návrhářských nástrojů pro
Internet a dynamická média společnosti Adobe, včetně programů Adobe GoLive,
Adobe Illustrator, Adobe Photoshop a Adobe After Effects.
Cena
Adobe LiveMotion 1.0 by měl být v současnosti dostupný za odhadovanou koncovou
cenu 15 240 Kč.
Notebooky s motorem
Michal Chautur
Společnost Toshiba uvedla nedávno novou řadu ultralehkých notebooků Portégé
3410CT a Portégé 3440CT, které mají vodou chlazený procesor. Oba modely jsou
koncipovány především pro manažery, trávící na cestách většinu svého času.
Uživatelé přitom v žádném případě nemusí slevovat ze svých požadavků na
rychlost, objem ukládaných dat a kompatibilitu.
Nové modely jsou nástupcem modelu Portégé 3110CT. Portégé 3440CT pracuje s
procesorem Intel Pentium III, který je taktován na 500 MHz. Naproti tomu
notebook Portégé 3410CT je vybaven úspornějším procesorem Intel Celeron,
taktovaným na 400 MHz. Standardní paměť SD-RAM o kapacitě 64 MB lze u obou
notebooků rozšířit až na 192 MB. Rychlost práce s novými modely Portégé je
zvýšena i použitím vyrovnávací paměti druhé úrovně. Ta má kapacitu 256 KB a
komunikuje s procesorem přes sběrnici dat pracující na frekvenci 100 MHz.
Samozřejmostí u všech notebooků Toshiba je pak vestavěný homologovaný modem
V.90 (56 Kb/s). Na pevný disk lze uložit 6 GB dat.
Unikátní chlazení
Díky unikátní technologii chlazení může být i velmi malý notebook značně
výkonný. Teplo je totiž kapalinou odváděno z bezprostřední blízkosti procesoru
pod klávesnici, kde se v soustavě "miniaturních radiátorů" voda postupně
chladí. Hovořit o procesoru jako motoru notebooku už tedy téměř není nadsázkou.
Liší se displeji
Modely Portégé 3440CT a Portégé 3410CT se liší zejména velikostí displeje,
která je 11,3 palce u modelu 3410CT, respektive 10,4 palce u modelu 3410CT.
Displej Portégé 3440CT navíc pracuje v SVGA rozlišení 1 024 x 768 bodů!
Implementací SVGA rozlišení u této kategorie notebooků. Použití většího
polysilikonového displeje následně umožňuje zvýšení počtu zobrazovacích bodů.
Komfort při práci na tomto displeji podporuje rovněž 64bitový grafický
akcelerátor, využívající 8 MB VRAM paměti.
K novým notebookům řady Portégé je v základní výbavě dodáván I/O adaptér
(replikátor portů), nebo NetWork I/O adaptér (Portégé 3440CT). Na I/O adaptéru
naleznete mj. konektory USB, externí SVGA, vstup napájení a u verze NetWork
konektor RJ-45 pro připojení do sítě LAN.
Nová modelová řada Portégé jako doplněk nabízí použití Multi Media Port
Replikátoru. Tato "multimediální stanice" obsahuje SelectBay slot, dobře známý
z řady Tecra, jehož prostřednictvím lze použít veškerá SelectBay zařízení
nabízená pro řadu Tecra 8100, jako např. DVD-ROM, CD-RW, FDD, ZIP mechaniku a
mechaniku LS 120. V základní verzi je Multi Media Port Replikátor vybaven
mechanikou CD-ROM, dále PC Card slotem (zde Toshiba myslí na uživatele Token
Ring sítí) a všemi zbývajícími konektory, které najdete také na NetWork I/O
Adaptéru. Notebook sám je vybaven 2 sloty pro použití PC karty Type II nebo 1
PC karty typu III, portem pro připojení externího monitoru, jedním USB
konektorem a konektorem interního modemu RJ-11.
Závěr
Při běžném provozu může notebook pracovat až 3 hodiny s běžnými bateriemi.
Pokud ale uživatel připojí zvláštní vysokokapacitní baterii, prodlouží se práce
až na 8,5 hodiny. Dovozce uvádí koncovou cenu pro Portégé 3410CT na 94 900 Kč a
pro Portégé 3440CT na 119 900 Kč, obě bez DPH.