Hlavní navigace

Krátké zprávy

1. 6. 2000

Sdílet

Spoločné pracovisko RADECO bolo zriadené na základe zmluvy o spolupráci, ktorúspomínané subjekty podpísali v minulom roku. Jeho cielom je podpora vedecko-výskumnej činnosti FEI STU, skval...
Spoločné pracovisko RADECO bolo zriadené na základe zmluvy o spolupráci, ktorú
spomínané subjekty podpísali v minulom roku. Jeho cielom je podpora
vedecko-výskumnej činnosti FEI STU, skvalitnenie pedagogického procesu, podpora
výchovy nových vedeckých pracovníkov a zapojenie študentov do riešenia
spoločných projektov z praxe.
V rámci spoločného pracoviska RADECO bola na Katedre jadrovej fyziky a techniky
vybudovaná učebňa IBM, technologicky vybavená serverom IBM Netfinity 3500 a
pracovnými stanicami IBM PC 300 GL zapojenými do lokálnej siete. V tejto sieti
je inštalovaná univerzálna softvérová platforma CIMVIEW, určená na systémové a
technické riadenie výrobného procesu. Počítačová sieť učebne IBM je prepojená s
výpočtovým strediskom vo VÚJE, aby bolo možné zabezpečiť prísun dát z reálneho
prostredia a umožniť ich spracovanie v akademickom prostredí.-man


Jubilejný ročník výstavy Cofax
Stanislav J. Manca
V Bratislave sa uskutočnil už desiaty ročník výstavy Cofax. Ako by sme ho mohli
charakterizovať? Najprv niekoíko čísel. Tohto roku bol, žiaí, opäť počet
vystavovateíov nižší a dosiahol číslo 152. Vystavovalo sa v necelých dvoch
pavilónoch na ploche 6 750 m2 a počet návštevníkov prevýšil 40 000. Medzi nimi
nechýbal ani predseda vlády Mikuláš Dzurinda, minister dopravy a spojov Jozef
Macejko a minister hospodárstva Ďubomír Harach.
Pokúsme sa odpovedať na otázku, čím táto výstava je a čím nie je. Cofax je v
prvom rade zaujímavé, i keď kontroverzné spoločenské podujatie spojené s
pútavými prezentáciami technológií, výrobkov a služieb i so sprievodnými
akciami, no so slabou prácou s verejnosťou. Žiaí, v dnešnom "status quo" sa
však akosi nedá hovoriť o výstave, a už vÖbec nie o veítrhu. Podoba s
"Downgrade" teda vÖbec nie je náhodná. Čo sme mohli na tohoročnom Cofaxe vidieť?
Najväčšie expozície patrili spoločnostiam Globtel, EuroTel, Slovenské
telekomunikácie, Hewlett-Packard, HTC, PosAm, Datalan, ELAS a Datalock.
Ťažiskom tohoročného zamerania bol Internet a jeho previazanie s informačnými
technológiami, kde sa predstavili aj také spoločnosti ako Nextra, PSG a
Profinet. Okrem zopár prezentácií technológie DVD nám však na výstave citeíne
chýbali tradične poňaté multimédiá, ktoré patria medzi osvedčené a hádam
najväčšie lákadlá najmä pre mladších návštevníkov. Rovnako citeíne absentovali
rÖzne roadshow vo "veíkom štýle" takých spoločností, ako je Microsoft, Oracle,
IBM, SAP, Novell a iných, ktoré sa výstavy priamo nezúčastnili. Viac či skÖr
menej úspešne sa ich však snažili už tradične nahradiť firmy Globtel a EuroTel.
Akékoívek zhodnotenie podobnej akcie je však viac-menej subjektívne. V
nasledujúcich riadkoch sa preto s vami podelíme o dojmoch z tejto výstavy.
Hovoriť o vyslovených novinkách v prípade informačných technológií pravdu
povediac veíký zmysel nemá. SpÖsobilo to najmä mohutné skrátenie ich životného
cyklu i všeobecná dostupnosť informácií vďaka Internetu, a preto uvedenie
takýchto noviniek k termínu raz do roka sa dá iba veími ťažko naplánovať. Tento
trend sa dá ešte ako-tak udržať v prípade telekomunikácií, a preto našu
"prechádzku" začneme práve tam. Potom prejdeme k tradičným IT spoločnostiam.
Novinkou od firmy Globtel bolo uvedenie WAP služieb, ktoré nasledovalo asi za
týždeň po konkurenčnom riešení od spoločnosti EuroTel. Na WAP stránke
spoločnosti Globtel sa už v testovacej prevádzke nachádzali zaujímavé
informácie, ako Business služby, Globtel GSM, Telefónny zoznam, Infoservis,
Zábava a Iné linky. Zaujímavé možnosti služieb WAP-u ukázala aj Kontrola
spotreby, kde si po zadaní štvormiestneho čísla PIN a telefónneho čísla mÖžu
zákazníci sledovať stav svojho účtu. Rovnako medzinárodnú linku G1 firma
Globtel rozšírila a zlacnila pre väčší počet krajín.
Stratégiou spoločnosti EuroTel okrem podobne koncipovanej stránky WAP bola
najmä podpora riešenia v podobe karty Easy a jej troch hlavných výhod: žiadne
mesačné poplatky, 30 sekundové impulzy a kontrola zostávajúcej sumy na displeji.
Kontroverzná štátna spoločnosť Slovenské telekomunikácie sa rovnako snažila
prihriať si svoju "polievočku" v podobe poskytovania služieb pre Internet
formou finančne zvýhodnenej novinky EuroISDN alebo analógového riešenia
Internet ST Online. Rovnako sa o to pokúšala v podobe doplnkových služieb k
základnej hlasovej službe JTS s názvom ST Bonus a elektronickej odkazovej
schránky ST Box.
Za poskytovateíov Internetu spomeňme spoločnosť Nextra, ktorá zaujala ponukou
pripojenia synchrónnou digitálnou linkou s využitím doplnkových služieb pod
názvom Nextra FIX komplet.
Spoločnosť Ericsson v rámci odbornej konferencie IT fórum, súbežne
prebiehajúcej s Cofaxom, predstavila integrovaný IP telefónny systém WebSwitch
2000, ktorý umožňuje integrovať prenos hlasu, dát a mobilitu v jednom sieťovom
riešení.
V ponuke spoločnosti Hewlett-Packard sa objavilo niekoíko zaujímavých výrobkov.
Okrem rady počítačov pre široké využitie HP Brio BA 400 a servera s podporou
dvoch procesorov Pentium III HP NetServer LC2000 to bola najmä kombinácia
tlačiarne, kopírky a skeneru s názvom OfficeJet G55 s technológiou PhotoREt
III. Rovnakou technológiou disponovala aj tlačiareň HP DeskJet 1220C, tlačiaca
vo formáte A3.
Spoločnosť DSi v stánku firmy PSGnet predstavila zaujímavé hardvérové riešenie
BUDDY, ktoré umožňuje z jedného počítača vytvoriť dva jednoduchým pridaním
druhého monitora, klávesnice s myši. V podstate ide o kartu PCI, kábel,
rozvádzací adaptér s príslušnými portami a driver.
Rovnako nás zaujala spoločnosť ABEL, ktorá ponúka systém renovácie tonerov,
ihličkových a atramentových kaziet s dvojročnou zárukou, pričom udávaná úspora
je až 70 %.
Spoločnosť Datalan iste netreba osobitne predstavovať, za desať rokov svojej
existencie priniesla osvedčené komplexne poňaté riešenia z oblasti
infokomunikačných technológií, a nesklamala nás ani v tomto roku. Za všetky
mÖžeme spomenúť napríklad zaujímavé bezpečné riešenie pre veími tenkého klienta
Sun Ray1.
Spoločnosť HT Computers priniesla zaujímavé alternatívne riešenie v podobe
šikovného počítača Compaq Prosignia S316, pracujúceho na báze procesora Intel
Celeron 466 MHz. Táto spoločnosť predstavila aj zaujímavý notebook Toshiba
Portége 3440 CT, ktorý bol ocenený tohoročnou cenou Počítadlo 2000.
Skutočne pozoruhodné profesionálne monitory IIYAMA z rady Vision Master a z LCD
rady Pro Lite sme mali možnosť vidieť v ponuke spoločnosti VARADY.
Súčasťou výstavy Cofax je od začiatku aj prestížne ocenenie Počítadlo. Tak ako
každý rok, aj tentoraz ho udelili ako cenu za mieru prínosu a inovatívnosti
zástupcovia odbornej tlače z Českej a Slovenskej republiky. Bez rozlíšenia
kategórie ho získali spomenutý notebook Toshiba Portége 3440 CT od spoločnosti
HT Computers, digitálny fotoaparát Canon Power Shot S20 s rozlíšením až 2 048 x
1 536 dpi od spoločnosti European Peripherals a pÖvodný slovenský softvér Work
Flow Note od spoločnosti PosAm, ktorý zjednodušuje informačné toky vo firme.
Stalo sa dobrým zvykom, že súčasťou výstavy Cofax je aj množstvo sprievodných
podujatí. Vo finále súťaže stredoškolákov Programujem s Cofaxom sa zúčastnilo
29 tímov a víťazmi sa stala dvojica Peter Košinár a Samuel Imriška z Gymnázia
Jura Hronca z Bratislavy. Medzi populárne sprievodné podujatia pre širokú
verejnosť patrila výstava e-mail art, rÖzne zábavné softvéry a samozrejme
bohatý program v jednotlivých expozíciách. Za všetky spomeňme konferenciu IT
Forum 2000, ktorá bola venovaná najmä vývojovým trendom, progresívnym
technológiám produktom a službám. Je iba na škodu, že spomedzi 27 prednášok
bola iba jedna zabezpečená odborníkmi z vysokej školy, konkrétne z MFF UK.
Takto nám však v ústach ostala akási trpká príchuť marketingu a komercie z
tohto bezpochyby zaujímavého a potrebného podujatia.
Jubilejný desiaty ročník výstavy Cofax sa skončil so zmiešanými pocitmi. Ostáva
veriť, že aj na budúci rok nájdu slovenské firmy v sebe dostatok kreativity,
odvahy i financií na uskutočnenie jej novo koncipovaného jedenásteho ročníka.

Autor článku