Hlavní navigace

Krátké zprávy

1. 5. 1999

Sdílet

Co najdete na ComNetu ´99Veletrh ComNet Prague vstupuje letos do sedmého ročníku. Již tradičně patří v jarních měsících k významným tuzemským událostem v oblasti informačních a ...
Co najdete na ComNetu ´99
Veletrh ComNet Prague vstupuje letos do sedmého ročníku. Již tradičně patří v
jarních měsících k významným tuzemským událostem v oblasti informačních a
telekomunikačních technologií. Spolu s ním se pravidelně koná i odborná
konference, která naváže na loňský ročník tématem Elektronický business, s
podtitulem Informační a komunikační technologie ve službách ekonomiky.
Pořadatelem konference bude vydavatelství počítačových časopisů IDG Publishing
a. s., vlastní organizaci zajišťuje redakce týdeníku CW.
Akce ComNet Prague ´99 se bude konat ve dnech 11. až 13. května 1999 v
Průmyslovém paláci Výstaviště Praha v Holešovicích. Organizátoři očekávají, že
se letošního veletrhu zúčastní na 200 vystavovatelů, kteří se budou prezentovat
na ploše o rozloze 13 500 m2, a na 20 000 návštěvníků z řad odborné i laické
veřejnosti.

ComNet Solutions Park
Speciální projekt ComNet Solutions Park bude probíhat po celou dobu veletrhu
ComNet Prague \99. Návštěvníkům veletrhu budou prakticky představena celá
konkrétní řešení nikoli pouze technologické komponenty v nejrůznějších
oblastech, kam komunikační a informační technologie vstupují. Zvláštní
pozornost bude věnována řešením, jež mohou okamžitě použít malé a střední firmy.
Stěžejní řešení, která budou v prostoru expozice ComNet Solutions Park
demonstrována, se budou týkat následujících témat:
- telefonní ústředna jako integrující a optimalizující komunikační soustava
firmy,
- informační systém malé a střední firmy,
- přímé bankovnictví,
- telelearning, podnikové vzdělávání a on-line výcvik na pracovišti,
- digitální řešení PR agentury
a dalších oborů.

Prezentace budou probíhat touto formou:
Živé ukázky řešení
V expozici ComNet Solutions Park budou instalována funkční kompletní řešení. Za
pomoci průvodců si je návštěvníci veletrhu budou moci prakticky vyzkoušet.
Diskusní aréna
Abychom návštěvníkům veletrhu umožnili seznámit se i s ostatními aspekty
představovaných řešení, budou v areálu ComNet Solutions Parku návazně na
praktické ukázky probíhat přednáškové cykly zakončené diskusní arénou.

Konference Elektronický business
Každoroční součástí veletrhů ComNet Prague jsou vysoce odborné doprovodné
konference. Letos název konference ComNet Prague\99 zní Elektronický business.
Tento název je také současně hlavním tématem příspěvků osobností z oboru
informačních technologií a českého Internetu. Na konferenci budou diskutovány
praktické i teoretické aspekty elektronického virtuálního obchodování včetně
legislativních. Konference ComNet Prague \99 se bude konat ve dnech 10. a 11.
května 1999 v hotelu Diplomat (Evropská 15) a pořádá ji IDG Publishing a. s.,
ve spolupráci s IDG World Expo.


Spamová aféra na PIW \99
Skončil druhý ročník Prague Internet World 1999. Vedle poněkud chudší sestavy
vystavovatelů než vloni (ostatně, sama výstava je jen doprovodnou akcí) byl
tentokrát více zaměřen na konference o problematice Internetu a jeho využití v
obchodování, případně na problematiku ochrany práv, soukromí a s tím
související potíže s neustále rostoucím počtem spamů (tedy nevyžádaných
reklamních e-mailů). Rád bych se nyní zaměřil na aféru, jež rozladila skoro
tisíc předregistrovaných lidí, kteří se na PIW chystali. Bohužel se totiž vinou
nedostatečné ochrany dat ze strany organizátorů stali tito adresáty několika
spamů.
Avšak chronologicky. Pokud jste se chtěli výstavy zúčastnit, stačilo se přes
Internet zaregistrovat na webových stránkách Prague Internet World
(www.internetworld.cz). Tuto možnost využilo přes tisíc zájemců, kteří tak
souhlasili i s tím, že obdrží e-mailem nabídky některých vystavovatelů. Tuto
databázi adres organizátoři výstavy předali vystavujícím. Pořádající společnost
sice tvrdí, že tak učinila s patřičným upozorněním, ale bohužel v této chvíli
mám k dispozici jen jejich čestné slovo.
I jejich pozdější vyjádření v e-mailech bylo poněkud vágní. Cituji:
"Vystavovatelé DTB obdrželi pro vlastní potřebu a neměli oprávnění ji
poskytnout komukoliv dalšímu." ... "DTB akreditovaných novinářů jsme NIKOMU
neposkytli! DTB předregistrovaných osob byla poskytnuta vystavovatelům ale
pozor to se dělo SE SOUHLASEM předregistrovaných osob." ... "Nepředpokládali
jsme, že ji (databázi pozn. autora) někdo tak amatérským způsobem zveřejní a
někdo jiný ji zneužije."
A co se tedy nestalo? Najednou tisíc adresátů dostalo e-mail od jakési firmy
Svět hardware, v němž v řádku cc: byly adresy oné tisícovky lidí zcela veřejně
viditelné a zneužitelné. Podle mého mínění jde jak o hloupost či nezkušenost
lidí ze Světa hardware, tak i o lajdáckost ze strany organizátorů PIW, že takto
důvěřivě seznam e-mailových adres předali dál. Podrobné znění smluv mezi
organizátory a vystavovateli je samozřejmě tajné, ale možná by stálo za úvahu
část týkající se databáze adres zveřejnit.
Výsledek se dostavil vzápětí všech tisíc lidí se stalo obětí spamu nazvaného
Hip-Hop Flava a informujícího o jakýchsi pochybných hip-hopových aktivitách u
nás. Co však horšího spam obsahoval připojený attachment, který po spuštění
nahrál do počítače nejnovější viry Happy99 a Melissa (všem obětem doporučuji si
stáhnout novou verzi Norton Antiviru od Symantecu a otestovat si počítač).
Jeden z postižených na to dokonce sám upozornil, a doporučoval jedinou rozumnou
věc, která se v té chvíli dala dělat: e-maily se spamem rovnou vymazat, a žádné
attachmenty nespouštět.
Další hlouposti na sebe nedaly dlouho čekat teď již samotní někteří adresáti,
neznalí práce s e-mailem, si začali stěžovat. Bohužel všechny tyto stížnosti
vtipný tvůrce spamu přesměroval na všech tisíc adres, takže další spamy
pocházely od samotných obětí. Nastal pěkný mišmaš. A do toho druhý týden poté
přišly nové spamy s pornografickou tematikou, a opět obsahující v přiloženém
souboru virus.
Otázka zní, kdo za to může? Organizátoři PIW tvrdí, že oni ne, že za to může
firma Svět hardware (která nám po uzávěrce zaslala svoji omluvu), ale nechávám
na úsudku čtenáře, nakolik je kdo a jak zodpovědný za tak tristní "zboží",
jakým seznam e-mailových adres bezesporu je.


AltaVista nabízí multimediální vyhledávání
Vyhledávací a navigační server AltaVista (www.altavista.com), který je pobočkou
společnosti Compaq, je obohacen o novou multimediální vyhledávací službu AV
Photo & Media Finder. AltaVista ji vyvinula společně s Cambridge Research
Laboratory společnosti Compaq, a umožňuje zájemcům vyhledávání fotografií,
videoa audioklipů. Poskytuje propojení k více než 17 milionům různých
fotografií, videoa audioklipů formátů jako např. MP3, RealAudio, WAV, AU,
QuickTime, ASF, MPEG, AVI.
Použití produktu AV Photo & Media Finder je stejně snadné jako rutinní textové
vyhledávání. Tato technologie je přístupná na internetovém vyhledávači
AltaVista. Pod vyhledávacím oknem se nachází odkaz právě na tuto službu.
Uživatelé pak zadají dotaz, a výsledek je jim okamžitě dodán ve formě
zmenšeného náčrtu se stručným popisem. Výsledky vyhledávání jsou seřazeny podle
důležitosti a podle toho, nakolik výsledek odpovídá zadanému dotazu. Kliknutím
na link k fotografii, videonebo audioklipu je pak uživatel nasměrován na jeho
domovskou stránku, kde si ho může prohlédnout. Výsledky vyhledávání obrázků
jsou zobrazeny formou prostých ikon, pod nimiž najdete informaci o velikosti
fotografie a rozměrech, a navíc link na vizuálně obdobné obrázky.
Dá se říci, že vyhledávání na Webu tímto krokem AltaVista posunula výrazně
kupředu a mnoha uživatelům tak šetří čas, který doposud při podobných
vyhledáváních ztráceli.


Novinky od firmy Oracle
Oracle8i uzavírá milionovou výzvu
Společnost Oracle Corporation oznámila další výborný výsledek
softwaru Oracle8i a serveru Sun Enterprise 10000 v benchmarku TPC-D. Je to už
třináctý špičkový výsledek v benchmarkových testech, a představuje
sedmdesátiprocentní zlepšení proti předchozímu světovému rekordu, který rovněž
vytvořil Oracle8i. Tímto také skončila akce Oracle Million Dollar Challenge.
Larry Ellison, předseda a CEO Oraclu, odstartoval Milionovou výzvu Oraclu během
svého projevu na veletrhu COMDEX loni v listopadu. Výzva byla určena Microsoftu
nebo komukoli jinému, kdo bude schopen na určitém standardním benchmarku
dokázat, že Microsoft SQL Server 7.0 dokáže zadaný dotaz zpracovat maximálně
stokrát pomaleji než Oracle8i. Microsoft na výzvu zveřejněnou na webové stránce
Oraclu během tří měsíců nijak nezareagoval.
"Microsoft měl víc než tři měsíce, aby na naši výzvu odpověděl, a neslyšeli
jsme od nich jediné slovo," řekl Jeremy Burton, viceprezident Oraclu pro
marketing serverů. "Jednoduchým důvodem je to, že SQL Server 7.0 je v
technologii datových skladů několik let pozadu; dokonce nebyl ještě publikován
ani jeden výsledek benchmarku TPC-D. Každý zákazník, uvažující o nasazení SQL
Serveru, by měl mít vážné obavy z jejich neschopnosti demonstrovat jeho výkon v
kritické oblasti datových skladů."
Oracle od uvedení databázového serveru Oracle8i publikoval třináct výsledků
testu TPC-D na deseti rozdílných hardwarových platformách a pěti operačních
systémech. Tyto výsledky demonstrují výkonový náskok Oraclu na klíčových
platformách, které zákazníci používají. Na stupnici 1Tb dosáhl poslední test
Oraclu hodnoty 121 824 QppD (výkon při zpracování dotazu TPC-D) a 10 566 QthD
(propustnost dotazu TPC-D) a poměru cena/výkon 283 USD QphD. Tyto hodnoty byly
naměřeny s databází Oracle8i release 8.1.5.2 na jednom serveru Sun Enterprise
10000 s 9,81 Tb diskového prostoru. Tato systémová konfigurace by měla být
komerčně dostupná 1. srpna 1999.

Oracle8i pro Linux
Na výstavě Linux World v kalifornském San Jose oznámil Oracle na začátku března
očekávanou podporu Oraclu8i pro platformu Linux. Znamená to, že produkční verze
bude rozesílána do 60 dnů. Od té doby, co Oracle oznámil podporu platformy
Linux (září 1998), uzavřel strategická partnerství s hlavními dodavateli
aplikací pro Linux (Caldera Systems, Pacific HiTech, Penguin Computing, Red Hat
Software, S.u.S.E. Linux a VA Research Linux Systems), a poskytl více než 40
000 vývojářů zdarma svou databázi pro platformu Linux na testování. Největší
dodavatel programovacích nástrojů založených na platformě Linux, firma Cygnus
Solutions, začal pracovat na nové verzi svého programového balíku GNUPro
Toolkit pro Oracle8i Linux.

15 vedoucích firem vytvořilo nový standard pro internetové služby
Firmy Alcatel (www.alcatel.fr), Cable & Wireless (www.cwcom.co.uk), Electricité
de France (www.edf.fr), Enron Communications (www.enron.net), Ericsson
(www.ericsson.com), IBM (www.ibm.com), Lucent Technologies (www.lucent.com),
Motorola (www.motorola.com), Network Computer (www.nc.com), Nortel Networks
(www.nortelnetworks.com), Oracle Corporation (www.oracle.com), Philips
Electronics (www.philips.com), Sun Microsystems (www.sun.com), Sybase (www.
sybase.com) a Toshiba (www.toshiba.co. jp) se domluvily, že společně vytvoří a
budou podporovat standard Open Service Gateway, který má být řešením pro
širokou škálu internetových služeb poskytovaných do domácností a na domácí
pracoviště připojená do mateřských kanceláří po Internetu. Jde o řešení na bázi
jazyka Java a specifikace standardu budou navrženy tak, aby doplňovaly a
rozšiřovaly všechny standardy a iniciativy na tomto poli (např. Bluetooth, CAL,
CEBus, HAVi, HomePNA, HomePnP, HomeRF, Jini technology, LonWorks a VESA).
Standard by měl zahrnovat pravidla pro dodávání, instalaci deinstalaci a správu
aplikací pro služby poskytované po Internetu, včetně zajištění bezpečného
přenosu dat. Bližší informace: www.osgi.org.

Oracle nabízí podporu pro změnu letopočtu
Na konci února firma oznámila program Oracle Upgrade2000, který nabízí pro
všechny svoje zákazníky, jež mají produkty nepodporující bezproblémový přechod
na změnu letopočtu (nazývaný často zkratkou Y2K). Jde o databázové systémy
Oracle verze 7.3.3 a dřívější; nabídka platí do konce dubna 1999. Na první
pohled jde o krok, který ušetří mnoho problémů uživatelům a nepřináší žádný
zisk firmě. Oracle ale tímto krokem může výrazně snížit množství starších verzí
mezi uživateli, a tím se pro něj zjednoduší technická podpora. Specialisté
firmy Oracle tak budou v daleko menší míře muset znát funkcionalitu starších
verzí softwaru.

Oracle8i Appliance od HP
Hewlett Packard jako první počítačový výrobce začne vyrábět stroje pro Oracle8i
Appliance, v minulosti známé pod kódovým označením Raw Iron. Tyto tedy nebudou
potřebovat samostatný operační systém. Nový software by měl razantně snížit
náklady a komplexnost nasazení počítačů, přitom by měl uživatelům zaručit
výrazný nárůst výkonu. Oracle bude OEM partnerům dodávat serverový software,
jenž jim umožní zahrnovat do svých balíků internetovou databázi Oraclu
Oracle8i, umožňující podnikatelské aplikace pro Internet. Systém Oracle8i
Appliance odstraní komplexnost a poskytne firmám škálovatelné databázové
servery s nízkými provozními náklady. V rámci této aliance plánují HP a Oracle
společně šířit (prostřednictvím distribučních kanálů HP) hotové "serverové
spotřebiče". Předkonfigurované internetové servery na počítačích HP pomohou
malým, středním i velkým podnikům snížit jejich náklady na výpočetní systémy, a
to bez komplexnosti operačních systémů pro obecné použití.


Elán a jeho cesty
Doufám, že ještě ovládáte slovenštinu. Jinak budete muset při spuštění tohoto
CD-ROMu použít své zásoby angličtiny. Nedivte se výběru jazyka, vždyť sama
skupina Elán ze Slovenska pochází, zpívala zde, a dokud jsme ještě byli jeden
stát, často koncertovala i v Česku. Po rozdělení státu pak byl její comebackový
koncert v pražské Lucerně beznadějně vyprodán.
Tento CD-ROM nabízí v podstatě vše, co by si srdce fanouška skupiny mohlo přát
(až na nahrávku písničky Kaskadér, která mně osobně na nosiči výrazně chybí ale
to je subjektivní dojem). Jinak zde najdete kompletní seznam skladeb, u mnoha
pak i texty s akordy (každý jinak výtvarně vyveden), audioi videoukázky,
nechybí dokonce ani čistě hudební podklad pro karaoke (to je to moderní zpívání
pouze na hudbu, jež znáte např. z Carusošou). V ceně je navíc zahrnuto tričko s
podpisem zdarma.
Na pevný disk se vám nejdříve nahraje nezbytný startovací soubor (má mírně přes
3 MB, potřeba však bude dalších 7 MB), a pak se již spustí samotný CD-ROM.
Pokud se chcete podívat na intro, prosím. Ale mohlo být poněkud kratší onen
prvotní fór totiž brzy pomine. Stačí kliknout, a jste na hlavní nabídce. Spodní
lišta nabízí formou ikon sekce História (o tom, jak skupina vznikla a jaké byly
její mezníky), Kíúčové osobnosti (detaily o všech členech kapely, včetně
oblíbených jídel a podpisů), Skladby (viz výše), Albumy (kompletní seznam
vydaných desek, včetně jejich obalů či sleeve-notů), Interview (občas musíte
hádat, kdo se skrývá pod ikonkou), Fotoalbum (včetně fotek z dětství!), a ve
složce RÖzne najdete odkazy na knihy, filmy, v nichž skupina účinkovala nebo k
nim napsala písně, je zde i puzzle se soutěží (a malé překvapení se skrývá pod
číslem 15), prostě, jak už jsem zmínil v úvodu, mé srdce fanouška zaplesalo.
Jediná negativní věc mne zarazila po spuštění CD-ROMu jsou ovlivněny všechny
současně spuštěné aplikace zežloutnou. Nevím, zda jde o tvůrčí záměr či zda mám
podivný počítač, ale poněkud mne časem bolely oči při koukání na žluté okno
Wordu.
Ještě bych rád zmínil vlastní přehrávač písniček (jsou ve speciálním formátu
výrobní firmy), na němž je také vidět, že se tvůrci firmy KDK snažili vytvořit
vlastní aplikaci, alternativní k MP3 přehrávači WinAmp, a nutno říct, že se jim
snaha zdařila.

Elán a jeho cesty
+ snadné ovládání
+ přehledný a ucelený soubor faktů
+ grafické ztvárnění
+ vlastní aplikace CD přehrávače
+ tričko zdarma
- příliš dlouhé intro
- grafické rozhraní ovlivní jiné aplikace
K testu poskytla firma:
DTP Studio, s. r. o.
www.dtpstudio.cz
Cena: 817 Kč (s DPH)