Hlavní navigace

Krátké zprávy

1. 11. 2002

Sdílet

Nové slovníky LingeaV souvislosti s proběhnuvším veletrhem Invex 2002představila společnost Lingea, přední dodavatel elektronických slovníků na našem trhu, své existující novinky a n...
Nové slovníky LingeaV souvislosti s proběhnuvším veletrhem Invex 2002
představila společnost Lingea, přední dodavatel elektronických slovníků na
našem trhu, své existující novinky a nejbližší vydavatelské záměry. Rodina
anglických lexikonů byla doplněna o dva specializované díly, jimiž jsou
Dictionary of Medicine a Dictionary of Law. Při jejich tvorbě spojila Lingea
síly s nakladatelstvím Peter Collin Publishing. Dalším jazykem je překvapivě
polština, takže dnes můžete zakoupit Velký slovník polsko-český a technický
slovník polsko-český, ovšem velmi blízko je rovněž vydání velkého
francouzsko-českého lexikonu, což je jistě napjatě očekávaná novinka. Lze ji
reálně očekávat do konce roku a Lingea má velkou naději, že se tímto stane
prvním dodavatelem takovéhoto slovníku na našem trhu.
Odkaz: http://www.lingea.cz-PAT


Nový český chameleon

Právě na tyto dny (konec října) si společnost SuSE CR připravila uvedení nové
verze svého balíku SuSE Linux 8.1 CZ. Uživatelé, kteří se rozhodnou distribuci
zakoupit, se mohou těšit především na několikasetstránkový český manuál a
instalaci operačního systému s plnou podporou našeho rodného jazyka. Na 7 CD
(či jednom DVD nosiči) najdete několik tisíc aplikací, mezi nimiž jsou tradičně
kancelářský balík OpenOffice či řada programů pro práci s multimédii. Použijete-
li tuto distribuci, můžete si vytvořit velmi kvalitní pracovní stanici např.
pro grafickou práci, ale samozřejmě také síťový server.
Odkaz: http://www.suse.cz-PAT


Adobe na stůl i server

Dvě zajímavé novinky pro zcela rozdílnou cílovou skupinu v průběhu posledního
měsíce uvolnila společnost Adobe. Dlouho očekávána byla středoevropská verze
7.0 programu Photoshop, neboť anglické provedení je na trhu již dosti dlouho a
tuzemští uživatelé se na nové, zásadní funkce těšili. Plně lokalizováno je
uživatelské rozhraní a rovněž výbava písem je přizpůsobena pro naše podmínky.
Ze zcela jiného soudku je Adobe Content Server 3.0. Toto serverové řešení je
primárně určeno institucím, jako jsou knihovny a studovny, a slouží ke správě a
publikování elektronických knih ve formátu PDF.
Odkaz: http://www.adobe.com-PAT


Co se děje u McAfee

Společnost Network Associates, resp. divize McAfee, připravila dvě zajímavé
novinky. Jednou z nich je aplikace McAfee Active Client Security, jež slouží ke
komplexní ochraně pracovních stanic. K možnostem antivirové složky tím přibývá
funkcionalita firewallu a spojenými silami tak lze lépe čelit kombinovaným
útokům, jež zahrnují např. červy a trojské koně. Druhá novinka je určena
uživatelům platformy Linux, a to na velkých serverových počítačích IBM S/390.
Právě na těchto strojích běží distribuce SuSE Linux, pro niž jsou řešení McAfee
nově portována a zabezpečí ochranu nejnáročnějších aplikací.
Odkaz: http://www.mcafee.com-PAT


RC5-64 bitů zlomena

Velmi zajímavou zprávu uveřejnila společnost RSA Security, resp. její oddělení
RSA Laboratories. Vyhlásila vítěze soutěže "RC5-64 Secret-Key Challenge",
jejímž cílem bylo nalézt tajné klíče této šifry. Vítězem se stalo sdružení
krycího jména "distributed.net", což také napovídá, jaká metoda byla ke zdolání
úkolu zvolena. K provedení potřebných výpočtů bylo použito strojového času
počítačů zhruba 300 000 dobrovolníků a řešení i při takto masivním nasazení
trvalo zhruba 4 roky. Tým, jenž získal odměnu 10 000 USD, tak empiricky
prokázal náročnost celého úkolu a prověřil bezpečnost šifry při použití
dostatečné délky klíče.
Odkaz: http://www.rsasecurity.com/-PAT
Na všech frontách

Patrik Malina

S trochou nadsázky by se dalo říci, že přerod společnosti, jejímiž dávnými
symboly byli Peter Norton a žluté krabice s různými zajímavými udělátky, je
dokončen. Dnes máme co do činění s předním hráčem na "trhu s bezpečností",
neboť Symantec tu dobře nakoupil, tu sám vyvinul a vylepšil, a výsledkem je
ucelené portfolio produktů, jež řeší zabezpečení systémů ve všech možných
rovinách. V souvislosti s nedávnými novinkami se na některé podíváme blíže.

Vůdčím softwarovým produktem i nadále zůstává velmi dobře zavedený Norton
Antivirus, jejž využívá velká část domácích uživatelů i firemní klientely.
Čerstvě byla uvedena verze 2003 pro domácí zákazníky, jež nadále pokračuje v
trendu co nejvíce odstínit uživatele od různých manuálních operací a zbavit jej
dilemat nesrozumitelných dotazů. Samozřejmostí jsou průběžné, bezzásahové
internetové updaty, odstraňování virů a červů zcela mimo uživatelskou (z)vůli a
důsledná kontrola různých komunikačních služeb. Norton Antivirus patří již
delší dobu mezi velmi úspěšné nástroje v boji proti kombinovaným hrozbám (např.
červ + trojský kůň) a jeho vlastnosti jsou nadále vylepšovány.

K zásadnímu kroku v nastoupené cestě firemních řešení došlo uvedením aplikace
Symantec Client Security. Jak napovídá název, jedná se o klientský software,
jehož místo je na pracovních stanicích v rozsáhlejší lokální síti či extranetu.
Program pracuje jako personální firewall a klient firemního antivirového
řešení, a díky bezprostřední komunikaci se "základnou" ve firemním prostředí
zajišťuje nejtěsnější úroveň ochrany klientských počítačů. Pochopitelně vzorně
spolupracuje s centrální správou, přebírá si definiční soubory pro konfiguraci
paketových filtrů či aplikačních protokolů a poslušně hlásí, co se kde děje.

Z podobného soudku jsou i další produkty, jež byly uvolněny koncem září. Jedním
z nich je Norton Internet Security 2003, což je nová verze již dobře zavedeného
balíku pro domácí uživatele. Slouží ke komplexní ochraně počítačů domácích
uživatelů, kteří nepoužívají architekturu běžnou ve firmách (tzv.
demilitarizovaná zóna) a jsou přímo připojeny do internetu. Systém zahrnuje
klasický firewall, ale také kontrolu obsahu či chování aplikací přistupujících
na síť. Zásadní předností je pak "live update", jenž např. udržuje aktuální
databázi závadných webových stránek, a rovněž relativně jednoduché ovládání. Do
stejné kategorie patří také speciální novinka Norton Personal Firewall. Patříte-
li mezi pokročilejší uživatele či správce, má pro vás Symantec také něco. Svých
verzí s označením "2003" se totiž dočkaly jak Norton SystemWorks, tedy "nástroj
pro všechno", tak Norton Ghost dobrý duch pro klonování disků ve velkém.
Odborná konference GOPAS TechEd Praha 2002

Patrik Malina

Pokud patříte mezi vážnější zájemce o technologie firmy Microsoft, a to jak v
oblasti vývoje aplikací, tak na poli správy systémů a sítí, jistě jste někdy
zatoužili (či ve šťastnějším případě i sáhli) po návštěvě "velkého" TechEdu,
tedy konference pořádané Microsoftem na kontinentální úrovni. Ačkoliv v
tuzemsku probíhá pod režií domácího zastoupení firmy série podobně zaměřených
přednášek, srovnatelný program v takovémto rozsahu a formě dosud neexistoval. V
průběhu září toto změnila počítačová škola GOPAS pořádáním 1. ročníku své
konference.

Shoda názvu rozhodně není samoúčelná. Jako předobraz pražskému setkání
posloužila poslední konference, jež proběhla na počátku léta v Barceloně.
Prakticky veškerý prezentační materiál a osnovy jednotlivých přednášek byly
převzaty od zahraničních autorů, se kterými se tuzemští lektoři GOPASu přímo ve
Španělsku setkali. Z důvodu značného rozsahu témat probíhala akce v průběhu
celého týdne (resp. 5 dnů) a výklad byl rozdělen do dvou souběžných linií.
Jedna obsahovala témata pro správce systémů a síťové specialisty, druhá pak
vývojářskou tematiku, aktuálně téměř výhradně zaměřenou na platformu MS.NET.
Krom vlastních přednáškových bloků byla k dispozici rovněž "pracovna" či
počítačová laboratoř, jež dovolovala experimentovat prakticky s čímkoliv, takže
přechod od teorie k praxi byl bezproblémový.

V části zaměřené na správce a síťové architekty, byla pochopitelně řeč
především o aktuálně připravované rodině .NET serverů, tedy serverových
sourozencích Windows XP. Na řadu přišla témata jako nové funkce služby DNS
Server, rozšíření možností Active Directory, zabezpečení pomocí různých
technologií (např. IPSec), ale také velmi pokročilé záležitosti jako změny v
jádře Windows či luštění výpisů paměti při pádech a debuggování při chybách
kernelu. Dále byla řeč o zabezpečení a novinkách ISA Serveru či replikacích
databázového stroje MS SQL Server 2000. Ze serverových aplikací nové generace
se účastníci mohli blíže seznámit např. s MS Application Center 2000 či MS
Operation Manager.

Druhý běh byl zcela věnován vývojářské problematice. Zájemci se mohli seznámit
s novinkami, jež plynou ze zavedení platformy MS.NET, neboť v této oblasti
prakticky nezůstal "kámen na kameni". Společnou přednáškou o .NET Frameworku
byla celá konference zahájena, a poté následovala témata jako Windows Forms a
tvorba klientských aplikací, migrace aplikací z Visual Basicu 6.0 do VB.NET,
bezpečnost v prostředí .NET či úvod do technologie přístupu k datovým zdrojům
ADO.NET. Nechyběly přednášky o tvorbě webových aplikací pomocí ASP.NET. V této
souvislosti nemohu nezmínit obdivuhodný výkon lektora Miroslava Bradiče, jenž
celý týden v podstatě sám jako přednášející "táhl" celou tuto vývojářskou
sekci, a to i jako asistent při praktických "laboratorních" sezeních.

Po formální stránce byla celá akce připravena poměrně profesionálně. Účastníci
obdrželi hodnotné studijní materiály, hlady rozhodně netrpěli a odborní lektoři
jim byli po celou dobu k dispozici. Samozřejmostí byly počítače pro komunikaci
s vlastní e-mailovou schránkou či dostupnost aktualizovaných verzí přednášek na
webových stránkách (přesvědčte se sami). Myslím, že počet účastníků (hodně nad
stovku) je dobrým příslibem do budoucna. Tato aktivita Gopasu ukázala, jakými
cestami se školící firma do budoucna může ubírat a o jakou formu vzdělávání by
klienti mohli mít zájem.

Odkaz: http://www.gopas.cz