Hlavní navigace

Krátké zprávy

1. 7. 2002

Sdílet

Odkazy: http://www.daquas.cz/fox/devcon2002, http://www.universalthread.com-PAT Linux společnými silami K velmi zajímavému kroku přistoupily firmy, známé jako výrobci populárních l...
Odkazy: http://www.daquas.cz/fox/devcon2002, http://www.universalthread.com-PATLinux společnými silami

K velmi zajímavému kroku přistoupily firmy, známé jako výrobci populárních
linuxových distribucí. Společnosti Caldera International, Inc., Conectiva S.A.,
SuSE Linux AG a Turbolinux, Inc., oznámily vznik společného subjektu a projektu
zároveň pod jménem UnitedLinux. Jak napovídá název, jedná se o aktivitu vedoucí
ke vzniku jednotného linuxového prostředí. Ačkoliv by tento krok jistě
přivítala řada finálních uživatelů či dodavatelů stanic pro běžný koncový trh,
ambice projektu jsou překvapivě jiné spolupracující subjekty se chtějí zaměřit
na řešení pro kritické podnikové aplikace. Přestože této aktivitě vyjádřila
podporu řada hardwarových i softwarových dodavatelů, je s podivem, že právě
sektor trhu, jenž si něco podobného žádá již dlouhou dobu, pravděpodobně přijde
alespoň v první fázi zkrátka.
Odkaz: http://www.unitedlinux.com-PATOracle na druhé vlně

Společnost Oracle, jež představuje předního dodavatele databázového softwaru a
aplikací pro podniková řešení, oznámila v uplynulém měsíci hned dvě zásadní
novinky. Jednou z nich je uvolnění produktu Oracle9i Database Release 2, tedy
samotného databázového stroje, který je "hnacím motorem" řady kritických
aplikací. Tato druhá edice byla připravena zhruba rok pro první a asi největší
novinkou je přítomnost zcela nové nativní XML databáze, jež ukládá principiálně
odlišně strukturovaná data oproti tradičnímu relačnímu modelu. Druhým
produktem, jenž byl uveden na trh, je Oracle9i Developer Suite kompletní balík
nástrojů pro vývoj aplikací, těsně integrovaný s databázovým strojem a
aplikačními servery Oracle. Samozřejmostí je např. implementace vývojových
prostředků pro Javu či XML.
Odkaz: http://www.oracle.com/cz/-PATSolaris 9

Společnost SUN Microsystem, jeden z největších dodavatelů proprietárních řešení
v oblasti náročných serverů a mimo jiné též "výrobce" Javy, oznámila dostupnost
nové verze svého unixového operačního systému Solaris 9. Jedná se o základní
"komponentu" komplexních řešení této firmy, jež zahrnuje mimo jiné hardware či
technologie pro webové služby a provozování náročných webových aplikací. V
souladu se zmíněnou filozofií firmy bude tato nová platforma dodávána především
jako součást větších řešení a o portování na hardware typu "Intel", jež se
dočkalo u verze 8 zajímavé odezvy, se prozatím neuvažuje.
Odkaz: http://www.sun.com/service/about/features/solaris9.html-PATHlídejte svou síť

Společnost GFI je známa svými povedenými programy pro ochranu a správu
počítačových sítí. Nové verze se dočkal nástroj GFI LANguard Secutiry Event Log
Monitor 3.0, jenž slouží k účinnému sledování záznamů událostí, poukazujících
na nekalé aktivity či případné útoky. Program integruje v jediném správcovském
rozhraní dění v celé síti (na serverech s platformou Windows 2000 a XP) a díky
kompletnímu vyhodnocování logovacích souborů je schopen odhalit souvislosti,
jež by při "ručním" prověřování pravděpodobně unikly.
Odkaz: http://www.gfi.com/lanselm/-PATNoví členové rodiny McAfee

Nové produkty z kolekce antivirových programů McAfee představila firma Network
Associates. Jsou jimi řešení Active VirusScan Small Business Edition a Active
Virus Defense Small Business Edition, jejichž hlavní předností je nový řídicí
modul McAfee ePolicy Orchestrator. Právě tato technologie má podle výrobce
zajistit produktům klíčovou výhodu, neboť umožňuje spravovat rozsáhlá síťová
prostředí i se stovkami počítačů. Celý balík tak zahrnuje v prvním případě
klasický Virus Scan pro kontrolu jednotlivých počítačů, NetShield pro ochranu
souborových serverů a zmíněnou konzoli pro správu. Druhá zmíněná varianta je
robustnější k uvedeným komponentám tak přibývají GroupShield pro kontrolu
e-mailů a WebShield pro sledování webových serverů.
Odkaz: http://www.mcafeesecurity.com-PATCleverlance dodá školitele

Dalším významným oceněním kvality týmu společnosti Cleverlance, jednoho z
předních dodavatelů webových služeb na bázi jazyka Java, je spolupráce s
tuzemskou pobočkou firmy Borland. Odborníci firmy Cleverlance budou v budoucnu
jako lektoři zajišťovat odborná školení s tematikou jazyka Java, technologie
XML, operačního systému Linux či řízení vývojových projektů. Veškeré kursy
budou probíhat ve školicím středisku firmy Borland.
Odkaz: http://www.cleverlance.com-PATNejen nový Acrobat

Dva produkty pro zcela jiné cílové skupiny zákazníků představila společnost
Adobe, dodavatel řešení pro publikování bez ohledu na médium. První z nich
zřejmě potěší řadu z vás, neboť se jedná o lokalizovanou edici prohlížeče PDF
souborů Adobe Acrobat Reader 5.05 Cze. Tento velmi populární program se tak
dočkal nejen českého rozhraní, ale také dokáže prohledávat soubory, jež byly
dobře zaindexovány pomocí české verze "plného" Acrobatu, což značně zvyšuje
efektivitu práce. Druhým produktem je pak Adobe Frame Maker 7.0, mířící k
firemní klientele. Jedná se o nástroj pro hromadné zpracování a publikování
dokumentů a pracuje na moderní bázi XML.
Odkaz: http://www.adobeceea.com-PATSledujte "bezdrát" i hlas

Dvě nová řešení představila firma Network Associates, jeden z předních tvůrců
produktů pro správu a sledování sítí. Prvním z nich je aktuální verze Sniffer
Portable Wireless PDA, tedy nástroj pro pokročilé sledování bezdrátových sítí,
jež využívají standardu 802.11b (v současné době zřejmě nejrozšířenější
aplikovaná technologie pro bezdrátové lokální sítě). Pracuje na platformě
Compaq iPaq. Druhé řešení podstatně rozšiřuje možnosti produktu Sniffer
Investigator tím, že do něj implementuje novou technologii pro sledování
přenosu hlasu pomocí IP sítí (Voice over IP, VoIP). I v tomto případě lze
snadno jak on-line sledovat provoz a řešit problémy, tak pořizovat
dlouhodobější záznamy o činnosti do podoby sestav.
Odkaz: http://www.sniffer.com-PAT3COM s dráty i bez

Další postupné kroky při zavádění vlastních inovací oznámila společnost 3COM,
specializující se na sektor koncových uživatelů a malých a středních firem.
Výrobce začal dodávat nový Switch 4060, jímž začíná prakticky realizovat novou
představu výkonných a spolehlivých přepínaných sítí XRN. Dále se připravuje
tzv. Interconnect Kit, jenž bude zajišťovat konektivitu s dalšími aktivními
prvky síťové infrastruktury. Dalším zajímavým produktem je brána Officeconnect
Wireless Cable/DSL Gateway, rovněž určená především pro malé firmy. Slouží pro
sdílení např. DSL širokopásmového připojení v prostředí malé lokální bezdrátové
sítě, jež při komunikaci klientů využívá protokol dle standardu 802.11b
(současný běžně využívaný protokol pro lokální bezdrátové sítě).
Odkaz: http://www.3com.cz-PAT-
Firewally & bezpečnost sítí v praxi

Patrik Malina

Společnost Institute for International Research zaujímá v evropském měřítku
poměrně silnou pozici na poli profesní přípravy. V posledních měsících rovněž
aktivně nabízí řadu školení a intenzivních tréninků v tuzemsku, z nichž některé
jsou zaměřeny na informační technologie. Jeden ze zajímavých kursů, jenž
proběhl během jarních měsíců již dvakrát, nese název Firewally & bezpečnost
sítí v praxi, a protože jsme byli přímo účastni, nabízíme vám podrobnější
informace.

Důležitým faktem je, že školení probíhalo ve dvou dnech. Pokud máte zkušenosti
se vzděláváním tohoto druhu a rovněž jste v problematice IT jako doma, jistě
tušíte, že za takto krátkou dobu nelze plně postihnout tak obsáhlou tematiku.
Oba přednášející (ještě o nich bude řeč) tedy pochopitelně některá témata
zdůraznili a jiná zmínili jen okrajově. K výkladu účastníci obdrželi slušně
připravený tištěný doprovodný materiál, takže sledování "informačního toku" a
zápis poznámek nebyly problémem.

První den kursu byl zaměřen na základní témata, mezi něž patřila architektura
protokolu TCP/IP, vlastnosti nejpoužívanějších aplikačních protokolů pro
služby, jako jsou elektronická pošta či WWW, a také základy kryptografie a PKI.
Velký prostor byl věnován plně v souladu s cílem semináře principům ochrany
počítačových sítí, koncepcím jednotlivých řešení firewallů a moderním trendům v
této oblasti. Účastnící si mohli udělat dobrý obrázek o nebezpečích, jež plynou
z použití některých typických síťových služeb, a jaká úskalí přináší např.
praktická realizace přístupu do internetu pro interní zaměstnance.

Druhý den byl zaměřen oproti předchozímu ryze prakticky a demonstroval na zcela
konkrétních situacích probraná teoretická témata ze dne prvního. Lektor tohoto
kursu se zabýval reálnými hrozbami a komplikovanými situacemi, jež představují
pro správce sítě či firewallu každodenní chléb. Součástí této části semináře
byla řada praktických ukázek, jimiž lektor působivě demonstroval účinnost
některých typů útoků, a velmi cenné byly především věcné rady, jak se různým
nepravostem efektivně bránit.

Vedením kursu byli pověřeni naslovo vzatí odborníci. První, teoretickou část
přednášel Libor Dostálek, dlouholetý bezpečnostní "architekt" firmy PVT a mimo
jiné autor projektu První certifikační autorita. Praktickou část vedl Petr
Břehovský, bezpečnostní inženýr společnosti Český Telecom. Oba přednášející
byli zárukou kvalitního obsahu a především poskytli množství vlastních
zkušeností. O jejich erudici mimo jiné svědčí jejich autorská a překladatelská
aktivita v této oblasti.

Odkaz: http://www.konference.cz