Hlavní navigace

Konfigurace směrovačů Cisco

1. 4. 2005

Sdílet

Spolu s pronikáním propracované výukové strategie společnosti Cisco dotuzemského prostředí, jež se mimo jiné projevuje úspěchy projektu CCNA, se v českých překladech na trh rovněž ...
Spolu s pronikáním propracované výukové strategie společnosti Cisco do
tuzemského prostředí, jež se mimo jiné projevuje úspěchy projektu CCNA, se v
českých překladech na trh rovněž dostaly první oficiální učebnice
nakladatelství Cisco Press. Vedle několika obecně síťových pojednání je k
dispozici rovněž tato specializovaná učebnice, zaměřená na klíčovou produktovou
řadu.
Nejen z názvu, ale i z každého nahlédnutí je zřejmé, že kniha je monografií
každým coulem. Byla vytvořena jako obsáhlý referenční materiál, jenž má
posloužit jak studentům, tak stávajícím uživatelům při práci s natolik
komplikovaným zařízením, jakým router bezesporu je. Se základními znalostmi
síťových technologií se zde nikdo nezdržuje, proto má publikace jednoznačně
smysl jen v rukou připravených zájemců. Od počátku se autoři vrhají na
konkrétní kroky praktické implementace a zprovoznění dostupných funkcí
prostřednictvím uživatelského rozhraní.
Veškerá látka je rozdělena do šesti základních oddílů. V první části jsou
popsány základy práce s rozhraním, logika ovládání a především základní kámen -
konfigurace síťových rozhraní. Přes druhý oddíl, věnovaný možnostem druhé
vrstvy OSI modelu, se dostáváme k zásadní problematice, kterou je konfigurace
síťových protokolů. Těžištěm jsou pochopitelně IP sítě, ale nejsou opomenuty
ani další možnosti jako IPX či AppleTalk. Čtvrtá část pojednává o možnostech
zajištění kvality služeb, pátý blok je pak zaměřen na internetovou telefonii a
hlasové služby vůbec. Naprosto nezbytnou je pak část poslední, pojednávající o
zabezpečení: témata jako ochrana před DoS útoky, VPN či AAA jsou dnes naprostou
nezbytností. Samostatná kapitola je též věnována specifickým přístupovým
seznamům a jejich tvorbě.
Kniha bude asi mnohým připadat poměrně suchopárná, což v případě monografie
tohoto typu snad ani nemůže dopadnout jinak. Autoři se od striktních výčtů a
příkladů odchylují k popisum a výkladu jen v místech, kde je to pro udržení
souvislostí nezbytně nutné. Celá publikace je součástí rozsáhlé mozaiky, bez
dalších dílů se tedy neobejdete.

Autor: David Hucaby,Steve McQuerry
Vydavatelství: Computer Press, Brno, 2004
Počet stran: 632
Doporučená cena: 890 Kč