Hlavní navigace

Komplexní vývojový nástroj

1. 12. 2007

Sdílet

CodeGear RAD Studio 2007 RAD Studio je konglomerátem tří „nezávislých“ produktů, z nichž dva jsou již něja...


CodeGear RAD Studio 2007


RAD Studio je konglomerátem tří „nezávislých“ produktů, z nichž dva jsou již nějakou dobu k dispozici samostatně: Delphi 2007 for Win32 byly vydány v únoru 2007 (recenzi otiskl PC WORLD v čísle 5/2007) a C++ Builder 2007 v květnu 2007. Studio pak vzniklo doplněním nové verze Delphi for .NET – a na ně se v této recenzi zaměříme především.
Pro úplnost však ve stručnosti zopakujme i novinky „starých známých“. Asi nejzásadnější novinkou bylo programování pro Windows Vista. Z dalších jmenujme alespoň technologii AJAX, novou verzi databázové technologie dbExpress IV (viz dále) a implementaci sestavovacího systému MSBuild. C++ Builder navíc dohnal Delphi implementací testování unit, vylepšenou podporou webových služeb a integrací modelovacího nástroje Together.
Nyní se ale pojďme věnovat novinkám pro svět .NET. Delphi nyní pracují s verzí .NET 2.0, čímž jsou zároveň kompatibilní s verzí 3.0. Jazyk samozřejmě podporuje parametrické typy (tzv. generics), a to i na úrovni editoru kódu. Díky tomu je možné vytvářet mnohem efektivnější a přehlednější kód. Podpora však není dotažena až na úroveň refaktoringu a vyhodnocování obsahu v debuggeru.
Hodně nového se odehrálo také v oblasti databázových aplikací, které vždy patřily k ústředním motivům snažení vývojářů Borland/CodeGear. Součástí balíku je nový relační databázový produkt Blackfish SQL (vývojářská verze), což je vlastně .NET protějšek produktu JDatastore. Touto aktivitou Code¬Gear zjevně sleduje záměr vývoj přiblížit Javě a .NET. Implementována byla nová verze databázové technologie dbExpress (DBX4), známá již z Delphi 2007 for Win32 a určená pro přístup k různým relačním datovým zdrojům. Tato verze je již kompletně napsána v Delphi a je na úrovni zdrojového kódu shodná pro prostředí Win32 i .NET.
Nově se objevuje komponenta ADODBX Client, která představuje implementaci rozhraní ADO.NET 2.0 (nahrazuje BDP.NET provider vytvořený pro ADO.NET 1.1). Komponenta vystavuje jakýkoliv existující ovladač DBX4 jako ADO.NET provider. Příslibem do budoucna je ovladač DBXClient, který má zpřístupnit rozhraní DBX4 pro vzdálený přístup přes různé síťové protokoly. V této verzi funguje pouze přes TCP/IP a pouze vůči Blackfish SQL. Novinkou je rovněž zařazení Active Query Builedru – kvalitního externího nástroje pro vizuální tvorbu SQL dotazů.
Plně je implementována technologie ASP.NET 2.0 a AJAX 1.0, včetně databázového přístupu přes technologii DBX4 a veškerých vymožeností typu správy přístupových práv, rolí a dalších vymožeností poskytovaných ASP.NET 2.0. Webové aplikace tedy mohou vznikat ještě mnohem snáze a mohou být mnohem komplexnější.
Podle očekávání byla implementována podpora vývoje pro Vistu v rámci knihovny vizuálních komponent VCL.NET. Knihovna nyní pracuje v .NET 2.0 a je schopna spolupracovat i se 64bitovými komponentami. Bohužel UNICODE verze knihovny VCL zůstává na úrovni odsouvaných slibů. Prozatím je dodávána pouze „náhražka“ v podobě licencované odlehčené verze knihovny TNT LX. Plně unikódové verze bychom se měli konečně dočkat v příštím vydání Delphi s kódovým jménem Tiburon (začátek 2008), následující verze (2009) pak má přinést i 64bitové prostředí.
Významnou novinkou je další verze technologie ECO – již ve čtvrté generaci. Vývoj opustil dílny CodeGear a byl převeden kompletně do správy společnosti Capable Objects (a vrátil se tak oklikou zpátky do Švédska). Jedním z důvodů je rozšíření technologie mimo produkty CodeGear (například pro Visual Studio). Čtvrtá verze nabízí řadu novinek – jmenujme např. podporu VCL.NET, ASP.NET 2.0 nebo magickou funkci hibernace prostoru ECO (konzervování stavu na disk s možností následné obnovy v původním stavu). Vývojáři nyní dostávají k dispozici kompletní zdrojové kódy modulů ECO.
RAD Studio však nepřináší pouze novinky. Některé technologie byly ukončeny nebo byla výrazně omezena jejich podpora. Jedná se zejména o podporu jazyka C# (včetně souvisejících technologií podpory editace kódu, refaktoringu apod.) a podpora vizuálního vývoje na bázi WinForms v jazyce C# (tu víceméně končí i samotný Microsoft). CodeGear se logicky rozhodl věnovat pouze oblastem, kde nabízí svá původní řešení (jazyky Delphi a C++, VCL.NET atd.). V rámci zachování kompatibility se staršími projekty a moduly však zůstala podpora kompilace jazyků C# a VB.NET.

Verdikt

CodeGear RAD Studio 2007 představuje velmi zajímavou alternativu pro mainstreamové Visual Studio. Navíc je unikátní kombinací vývojových možností pro nativní kód Win32 i pro .NET a v současné době prakticky jediným nástrojem, umožňujícím přístup k novým funkcím grafického rozhraní Windows Vista. Kdo si myslí, že vývoj pro přirozený kód Win32 je ukončenou záležitostí a všechno spasí .NET, měl by si uvědomit, že reálný vývoj většiny produktů samotného Microsoftu stále běží v nativním kódu a téměř veškerý kód Visty nemá s technologií .NET vůbec nic společného.

CodeGear RAD Studio 2007

Systémové požadavky: Procesor Intel Pentium II/M nebo IV 1,4 GHz; 512 MB RAM; systém Windows 2000 a vyšší
Klady: kombinace vývoje pro Win32 a .NET, podpora vývoje pro Windows Vista, podpora ASP.NET 2.0, nové transparentní databázové rozhraní DBX4
Zápory: příliš razantní ukončení podpory C#, nevyřešená podpora UNICODE
K recenzi poskytla firma:
Borland, s. r. o.
www.borland.cz
Cena: verze Pro 27 500?Kč, Enterprise 55 600?Kč, Architect 73 400?Kč (bez DPH)
Hodnocení: 4
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).