Hlavní navigace

KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO SPRÁVU ICT

1. 11. 2007

Sdílet

Balík aplikací MISPA Firmu Micos Software není potřeba pravidelným čtenářům našeho časopisu představovat. R...


Balík aplikací MISPA


Firmu Micos Software není potřeba pravidelným čtenářům našeho časopisu představovat. Recenzi jejího Správce IT totiž mohou najít v předchozích číslech PC WORLDu. MISPA však přináší něco zcela nového. Produkty ze své dílny totiž vývojáři velmi účelně propojili a vytvořili tak komplexní, spolupracující systém pro správu ICT prostředků vaší firmy.
MISPA se skládá ze tří částí: Správce IT, Helpdesku a programu Aktivity. Každá z nich je natolik obsáhlá, že si zaslouží recenzi s vlastním hodnocením. Jednotlivé části lze navíc zakoupit a využít i zcela samostatně. Následující řádky tak budou souborem tří minirecenzí, které v závěru propojíme podobně, jako jsou propojeny právě produkty v balíku MISPA.
MISPA je jednoznačně balíkem určeným do firemní sféry. Z toho pramení i použitá architektura klient- server, z níž plyne ne zrovna triviální způsob instalace, který vyžaduje znalosti administrátora v oblasti databází a počítačových sítí. Na instalačním CD a internetu však najdete dostatek materiálů pro to, abyste byli se zprovozněním všech součástí balíku úspěšní.
Správce IT 9.07
Správce IT má za sebou bohatou historii. Původně se produkt jmenoval Správce PC, v roce 1998 se stal Správcem Office. V té době s sebou program nesl vlastní nepříliš komfortní databázový systém MS Visual Fox Pro. V současnosti využívá Správce IT databázi SQL, konkrétně MS SQL, buď ve volně dostupné verzi SQL EXPRESS, nebo v plně serverové placené verzi SQL Server.
Instalaci programu předchází instalace vlastní instance SQL databáze. Verze EXPRESS 2005 je dostupná na distribučním CD, není však problém využít stávajícího serveru kdekoliv. Poté spustíme samotnou aplikaci, přihlásíme ji k databázovému serveru a vytvoříme prvotní databázovou strukturu. Správce IT je velmi rozsáhlou aplikací pro správu, údržbu a audit veškerého hardwaru a softwaru vaší firmy. Jeho podstata spočívá v získání informací z každé pracovní stanice a jejich uložení do databáze. Tyto informace pak umí porovnat s nastavenými číselníky a vygenerovat hotové dokumenty pro softwarový i hardwarový audit.
Skenování PC lze provádět několika způsoby. Prvním z nich je ruční spuštění daného modulu přímo na PC. V balení dostanete skripty pro operační systém Windows 95 a vyšší, Linux, nebo pro MS-DOS. U síťových stanic lze spustit příslušné moduly automaticky (např. v login skriptu). Ve Windows je poté dostupná i instalace služby, která umožní centrální aplikaci provádět sken na vyžádání a vzdáleně. Výsledkem skenu jsou textové soubory, jež je možné ukládat na společné místo a v určité době automaticky načítat do Správce IT. Soubory lze samozřejmě načíst i ručně přímo do aplikace.
Vzhled samotného Správce IT je standardní. Aplikaci vévodí lišta ikon, představující jednotlivé funkce programu. Vzdálená správa umožňuje načíst administrátorovi všechna PC v síti a provést na nich vzdálenou instalaci klienta pro skenování (PC lze načíst i přímo z Active Directory). Pokud máte počítače v doméně, lze tak učinit i pomocí funkce vzdálené instalace, jinak je k dispozici MSI balíček. Pro ostatní operační systémy využijete vestavěného klienta VNC. Přehled „oskenovaných“ PC vyvoláte ikonou Počítače. Získaná data lze snadno upravit a doplnit např. o inventární číslo nebo o majitele. Jednotlivé stanice můžete třídit do vlastních organizačních jednotek. Zbylá zařízení v síti (aktivní prvky všeho druhu) vám pomůže odhalit vestavěný SNMP sken.
Evidenci a informace o hardwaru a instalovaném softwaru máte pohromadě, nyní je však nutné porovnat ji s číselníky. K dispozici je již od výrobce celá řada hardwarových komponent i typů softwaru. Tyto seznamy máte možnost upravit a doplnit. Ikona Licence pak slouží k zadání vámi nakoupených licencí, včetně evidence daňových dokladů. Výsledným porovnáním pak získáte kompletní audit. Samotnou kapitolou jsou potom výstupy ve formě vyhotovených sestav, kde leckteré odpovídají aktuální legislativě. Vše lze tisknout, exportovat do CSV nebo uložit do souboru. Z dalších funkcí jmenujme podrobnou Statistiku všech možných sledovaných hodnot (procesory, paměti, operační systémy), možnost definice různých práv pro různé uživatelské účty, či kompletní vedení majetkové agendy (objednávky, faktury, evidence).
Správce IT ušel od svého vzniku dlouhou cestu a dnes se jeví jako komplexní a plně funkční systém. Malým omezením je fixace na SQL od Microsoftu, která je však bohatě kompenzovaná množstvím funkcí a celkovou sladěností programu.

Aktivity 2.07

Aktivity jsou v portfoliu Micos Software poměrně novou aplikací, skvěle doplňující Správce IT. Podobně jako on totiž běží na MS SQL 2005 (EXPRESS nebo Server) a stejným způsobem sledují počítače ve vaší firmě.
Podstatou jejich práce je sledování využití hardwaru a softwaru na konkrétním počítači. To se děje instalací rezidentního klienta, podporovány jsou však pouze verze Windows 2000/2003/XP. Informace jsou průběžně ukládány do textového souboru, jenž může být přímo na konkrétní stanici, nebo na síťovém serveru, ze kterého je poté načítán přímo do Aktivit.
Vzhled Aktivit se téměř shoduje se vzhledem Správce IT. Opět jim vévodí řada ikon, kde ta první obsahuje seznam skenovaných počítačů. Informace v databázi lze podobně jako u Správce IT upravit a doplnit, počítače můžete členit do organizačních jednotek. Samostatně instalované Aktivity pak dokáží zobrazit statistiku spouštění jednotlivých aplikací, včetně těch systémových, sledují odeslanou a přijatou poštu (pouze kvantitativně), dokáží evidovat navštívené internetové stránky, vytížení počítače, dobu, kdy je počítač používán a další. Sebrané informace z databáze pak vytisknete v připravených sestavách nebo je uložíte ve formátu CSV. Aktivity jsou víceuživatelské, definice uživatelů je shodná se Správcem IT.

Helpdesk 4.03

Helpdesk, jako poslední v rodině MISPA, se od svých dvou sester poněkud liší. Jde totiž o čistě internetovou aplikaci zpracovanou pomocí PHP a IONCUBE kodéru (abychom se ke zdrojovému kódu nedostali). Tato aplikace, jež je vlastně jen souborem stránek a obrázků, dokáže spolupracovat hned se třemi databázovými systémy. Je to obligátní MS SQL, ale i MySQL a PostgreSQL. V praxi to znamená, že nejste vázaní na Microsoft, ale velmi pohodlně rozběhnete Helpdesk i na Linuxu, případně na jiném OS s portem některé z uvedených databází.
Instalace se nepatrně liší od použité databáze, z internetu je nutné stáhnout ještě téměř jistě chybějící balík IONCUBE loader, který dekóduje skrytý PHP kód. K Helpdesku přistupujete pomocí svého oblíbeného internetového prohlížeče, podporovány jsou kromě IE i Opera a rodina „Mozilla“. Prvním krokem je generování databáze a vyplnění licenčních informací. Helpdesk je dostupný hned ve čtyřech jazykových mutacích (česky, anglicky, slovensky a německy), musíte zvolit jednu z nich jako základní a definovat první účet administrátora.
Systém Helpdesku, neboli uživatelské podpory, spočívá v evidenci a správě procesu řešení problému. V jistém smyslu je to vlastně jednoúčelové workflow, tedy do systému vstoupí problém, který se postupně posouvá v řešení až ke svému konci, kdy je ukončen jako vyřešený a předán do takzvané databáze znalostí. Podstatná je prvotní definice rolí v systému (správce, technik, řešitel, uživatel) a jejich druhu práce s problémy. Následuje určení organizační firemní struktury a kategorizace budoucích problémů (hardware, software atd.). S příchozím požadavkem (problémem) se pak spustí vlastní proces, který začíná předáním problému technikovi. Systém obsahuje hned několik hlídačů (v Linuxu skriptů pro CRON), které obhospodařují právě zasílání e-mailů mezi klientem a technikem, veškerá upozornění na změny a ukládání a posouvání procesu po trase. Technik problém zpracuje a sdělí zadavateli výsledek. To se děje buď pomocí zobrazení přímého řešení, nebo diskuse, kdy si může technik vyžádat od uživatele další informace. Helpdesk umožňuje zpracovávat i takzvané Úkoly, tedy problémy, které postupují opačným směrem, od řešitele k uživateli. Princip je totožný jako v předchozím případě.
Celá aplikace je dobře ovladatelná, webové rozhraní je příjemné a intuitivní, což považuji pro komunikaci mezi uživatelem a technikem za velmi podstatné. Součástí Helpdesku je i možnost vytvářet tiskové sestavy evidující např. frekvenci výskytu problému. Nechybí ani rozsáhlá elektronická nápověda.

MISPA

Nejzajímavější je však propojení výše uvedených součástí dohromady. Aktivity mohou např. sdílet databázové tabulky společně se Správcem IT. V obou pak máte k dispozici seznam počítačů, hardwaru a softwaru, není tedy nutná dvojitá aktualizace. Výhodou je i detekce licencí, kdy vám Aktivity na základě informace ze Správce IT zobrazí legálně a nelegálně spouštěné programy. Se zatížením PC sledovaným v Aktivitách pak lze porovnat databázi hardwaru ze Správce IT a navrhnout např. hardwarový upgrade.
Výhody přináší i propojení Správce IT s Helpdeskem. Každému uživateli Helpdesku přibude možnost prohlížet hardwarovou konfiguraci svého PC, instalovaný software nebo historii oprav a změn prováděných na jeho počítači. Technikovi se naopak budou hodit informace o hardwaru a softwaru počítačů, jejichž majitelé žádají o řešení problému, stejně jako možnost evidence změn v softwaru a hardwaru, jež sami v rámci konkrétního řešení problému provedou.

Verdikt

Evidence IT majetku, spojená s on-line aktualizací hardwaru a softwaru vaší firmy, doplněná sledováním jeho optimálního využívání, se společně s uživatelskou a na platformě nezávislou podporou ve formě Helpdesku postará o vaše firemní IT od A do Z. A to vše v češtině.

Balík aplikací MISPA

Správce IT
• podpora všech
důležitých OS,
vzdálená správa, číselníky a sestavy
• vazba na MS SQL
Cena: 290?Kč (bez DPH) pro 10–50 PC, do 5 PC zdarma
Aktivity
• sdílení databáze se Správcem IT, rozsáhlé možnosti sledování
• vazba na MS SQL, klient pouze pro OS Windows
Cena: 900?Kč (bez DPH) pro 10–30 PC, do 2 PC zdarma
Helpdesk
• nezávislost na platformě, podpora SQL databáze, celkové zpracování, jazykové mutace
• uzavřený PHP kód
Cena: 340?Kč (bez DPH) pro 10–50 PC, do 5 PC zdarma
K recenzi poskytla firma: MiCoS Software, s. r. o.
www.micos-sw.cz
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).