Hlavní navigace

Knižní novinky

1. 1. 2005

Sdílet

Digitální fotografie ve Photoshop ElementsMóda digitální fotografie udeřila plnou silou, a proto není divu, že tato představovaná kniha na první pohled není žádnou výjimkou, ale spí
Digitální fotografie ve Photoshop Elements
Móda digitální fotografie udeřila plnou silou, a proto není divu, že tato
představovaná kniha na první pohled není žádnou výjimkou, ale spíše dalším
řadovým kusem. Na druhou stranu svým způsobem z řady vybočuje, a to především
díky zvolenému námětu: dosažení mistrovství při editaci a retuši snímků je
demonstrováno na programu, který řada rádoby odborníků řadí mezi nástroje "pro
malé děti".
Autor přitom nemá zapotřebí se zahazovat s nepodstatnými věcmi. Je autorem řady
zdařilých publikací o práci s digitálními fotografiemi, jež jsou právě zaměřeny
na Photoshop jako na pomůcku profesionálů. O to cennější je fakt, že takto
erudovaný tvůrce představuje potenciálním zájemcům aplikaci, jejíž možnosti
dokáže náležitě využít a demonstrovat.
Publikace je postavena na Kelbyho zavedeném schématu, jemuž přesně odpovídá
zvolená forma: stručně by se dalo říci, že bez velkého řečnění přistupujeme
přímo k práci. Text je členěn do zcela konkrétních postupů, jež směřují v
podstatě krok za krokem od výchozího materiálu k cílové, zamýšlené podobě
obrázků. Průměrně zdatný uživatel počítače vše bez obtíží zvládne, neboť
postupy jsou doprovázeny na každém kroku obrázky, které demonstrují prováděné
akce. I způsobem sazby vše připomíná spíše bohatě vymalovaný filmový scénář než
ucelenou učebnici.
Autor průběžně představuje nejdůležitější pracovní postupy, prací se soubory v
prohlížeči počínaje. Postupně přijde řeč na umění správně snímky oříznout, dále
se seznámíme s eliminací šumu a úpravami expozice, opatrně se pokusíme upravit
barevnost a seznámíme se s mocným nástrojem maskou. V další části následují
praktičtěji orientované návody, jako retuš portrétů či lidských postav, ale
nechybí ani ukázka divočejších efektů, odstraňování vad či doostřování.
Kniha je podle našeho názoru přínosná ze dvou důvodů. V první řadě máte opravdu
velkou šanci se mnoho užitečného naučit. A zároveň také titul jasně naznačuje,
že při troše šikovnosti lze nástroj za dostupnou cenu bohatě využít a že
Photoshop Elements tedy nejsou nepoužitelnou hračkou, jak lze často zaslechnout.

Autor: Scott Kelby
Vydavatelství: Computer Press, Brno, 2004
Počet stran: 280
Doporučená cena: 390 Kč

Microsoft Excel 2000, 2002, 2003
Využití makrojazyka pro automatizaci úloh a rozšíření stávajících možností
patří k tradiční problematice, po níž sahají uživatelé, kteří překonali běžně
dostupné nástroje kancelářských aplikací. Jednou z nejlogičtějších voleb pro
realizaci pokročilejších scénářů je tak v Excelu jazyk Visual Basic for
Applications, o němž pojednává tato kniha. Autor sestavil materiál, zachycující
ono rozmezí mezi prvním nesmělým záznamem makra a jeho zkusmou analýzou na
jednom konci a laděním pokročilejších rutin na konci druhém. V první řadě je
potřeba zdůraznit, že sobě ani čtenářům neukrojil zbytečně velký krajíc, ale
jasně se zaměřil na přesně dané téma, díky němuž budete schopni ze "svého"
Excelu dostat více.
Kniha samozřejmě není určena pro začátečníky v oblasti práce s kancelářskými
programy. Opravdu, tuto látku už musíte chtít pochopit, takže bez motivace se
do ní nepouštějte. Skladba kapitol docela dobře sleduje "vývojářské" úsilí
mnoha samouků. Začneme záznamem prvních sekvencí, jež mohou naznačit, jak vše
funguje, následuje základní vysvětlení principů práce s hotovými programovými
komponentami objekty, a další kapitola je již věnována zevrubnému výkladu
jazyka VBA.
Druhá polovina brožury je věnována znatelně praktičtějším postupům. Autor se
zaměřil na oblasti, jež mají v Excelu praktické opodstatnění. Velmi podrobně je
popsána práce s objektem Range, tedy oblastí vyznačených buněk, dále s listy a
sešity Excelu a v závěru dojde i na základy řízení celé aplikace. Z volby
doprovodných příkladů, (či spíše jejich fragmentů), je patrné, že autor
naznačuje především možnosti automatizace pomocí VBA a nepouští se do
rozsáhlejších projektů, jež by uvedly další, velmi pokročilé výpočetní
možnosti. Cílem je skutečně seznámit čtenáře se základy a připravit je na
běžnou práci při zápisu jednoduchého kódu.
Kniha je vhodným průvodcem pro každého, kdo se v Excelu pokusí překročit
uživatelskou hranici. Je na škodu, že místy převažují spíše referenční
informace, ale pozorný zájemce si nad plynulejším výkladem jistě poradí.

Autor: Jaroslav Černý
Vydavatelství: Grada Publishing,
Praha, 2004
Počet stran: 187
Doporučená cena: 189 Kč

Fotografujte profesionálně! Techniky digitální fotografie
Jak jsme již zmínili na jiném místě této knižní dvoustrany, s publikacemi o
digitální fotografii se roztrhl pytel, nově uváděné tituly je potřeba lákavě
odlišit. Bezpochyby i proto nám zde představená kniha naznačuje ambice na
profesionální zvládnutí řemesla fotografie. Ačkoliv by trocha skromnosti
neškodila, jde rozhodně o cestu dobrým směrem. Pokud autorka spojuje pojem
profesionalismu s dobře technicky zvládnutým řemeslem, pak je název zvolen
přiléhavě. Nečekejte tedy nic zásadního o profesionalizaci, jako jsou
záludnosti podnikání, autorské právo či návody, jak se focením uživit. Cílem
publikace je představit postupy a techniky, jež vás posunou o krůček blíže k
řemeslně dobře odvedené práci, za níž se nebudete muset stydět ani v případě,
že do vybavení nehodláte investovat polovinu ročního platu.
První část knihy je zaměřena na základní prostředky pro dosažení digitálního
snímku. I když se jedná spíše o zběžný přehled, mohla si autorka bezesporu
některé pasáže odpustit: tak jako tak nejde o čtení pro úplné začátečníky,
takže proč opakovat věci, jež zájemce jistě načerpal z jiné publikace? V části
druhé pak konečně přichází to, nač zájemci čekají. Fotografka zde zařazuje
typické "komerční" formáty a postupy, jež vedou k jejich zvládnutí. Postupně je
vysvětleno pořizování památečních portrétů, základní reklamní fotografie
spotřebních předmětů, makrofotografie, ale také snímání architektury či tvorba
panoramatických krajinných celků. V závěru nesmí chybět počítačová cesta
obrazu, tedy úpravy barevnosti, tisk či prezentace a distribuce na internetu.
Autorka nám představuje jak postupy běžnější a známé, tak některé zajímavosti,
do nichž jsme se třeba nepustili jen proto, že nám chyběl kousek nápaditosti či
odvahy.
Pokud zůstaneme při zemi, musíme říci, že kniha nepřináší žádné "tajné znalosti
profesionálů", ale slušnou kolekci postupů, jak dobře ovládnout základní
řemeslo. Může vás navést k tomu, jak pracovat s hlavními okolnostmi, díky nimž
snímek získá svůj charakter. Za získanou jistotu to stojí!

Autor: Julie Adair King
Vydavatelství: Grada Publishing,
Praha, 2004
Počet stran: 207
Doporučená cena: 249 Kč

Stavíme si bezdrátovou síť Wi-Fi
Vzhledem k tomu, jak výrazným a rychle se vyvíjejícím fenoménem bezdrátové sítě
jsou, je s podivem, že toto je teprve třetí kniha, jež se věnuje výhradně
tomuto tématu. Po kvalitním dílku Patricka Zandla vsadil nakladatel na překlad
poměrně čerstvé knihy a výsledkem je podrobný průvodce především pro
začátečníky a mírně pokročilé.
Náplň publikace je výrazně prakticky orientována a i množství obrazového
materiálu naznačuje, že cílem je uživatele zbavit zbytečného ostychu ze
zavádění bezdrátových síťových zařízení. Cílem bylo poskytnout v podstatě
podrobný návod to naznačuje i úvodní kapitola pro nedočkavce, s jejíž pomocí
lze vše "rozchodit" poměrně rychle, pokud se něco nezadrhne.
Zbytek knihy je přeci jen podrobnější a čtenář má šanci získat podrobnější
představu o celé technologii. Jedna kapitola je věnována teoretickým základům
Wi-Fi, další rozboru používaného hardwaru, v následujících částech je již
pojednáno o konkrétnějších konfiguracích. Autor začíná modelem propojení dvou
PC, posléze pak představuje sdílení internetové konektivity pomocí lokální
wi-fi sítě. Po jedné stati je také věnováno bezpečnostním nastavením a
pokročilým architekturám s přístupovými body. Samotný závěr knihy popisuje
bezpečný přístup k internetu a síťovým souborovým a tiskovým službám, což s
Wi-Fi v praxi těsně souvisí.
Jak už jsme naznačili, kniha není pro pokročilé a znalce. Nenajdete zde scénáře
pro velké firemní sítě, ani bezpečnostní řešení na bázi protokolu 802.1x, jde
skutečně o kapitoly pro uživatele a tvůrce menších sítí v domácnosti či malé
kanceláři. Nepříjemným důsledkem je místy opravdu drastické zjednodušení, takže
třeba IP adresaci v jedné z prvních kapitol lze čistě na základě četby pochopit
stěží. Na druhou stranu zde najdete detailní postupy při instalacích a
konfiguraci a fotografie a ilustrace jistě pomohou každému začátečníkovi.
Velkým přínosem jistě bude i podrobnější pojednání o míře zabezpečení při
použití technologií WEP a WPA, na druhou stranu celá jedna monotematická
kapitola o bezpečnostním softwaru nejmenovaného výrobce je možná zbytečná.

Autor: Thomas KÖhre
Vydavatelství: Computer Press, Brno, 2004
Počet stran: 295
Doporučená cena: 299 Kč

Linux pro administrátory Windows
Přestože je to na první pohled tak jasné, zřejmé, až do očí bijící, stále to je
spíše výjimkou. Velmi významná část uživatelů a administrátorů operačního
systému Linux se rekrutuje z řad správců Windows, ať již jsou příčiny
jakékoliv, a proto je logickou cestou popsat přechod na novou platformu z
pohledu někoho, kdo udělal stejnou zkušenost. Že by se pravověrní z obou táborů
báli? Minasiho a Yorkova kniha je výjimkou potvrzující pravidlo.
Již z názvu je jasně patrné, že autoři vsadil na výbornou příležitost, jež se
zde nabízí. Obeznámení s Linuxem se v této knize neodehrává na zelené louce,
ale vychází z reálné situace, kdy znalec důvěrných zákoutí Windows chce
zjistit, proč a jak by měl správně využít možností Linuxu. Tvůrci vsadili na co
nejtěsnější analogii: ať již hovoří o uživatelských účtech, souborovém systému,
síťových službách či instalaci, nebrání se přímému porovnávání obou platforem,
ovšem ne s cílem pokořit soupeře či evangelizovat nevědomé, ale prakticky
poradit! Autoři knihy, především Minasi, vložili do textu tradiční scénář umím
Windows a chci se naučit více, pak tedy logicky Linux!
Látka postupně zahrnuje nejběžnější administrátorské úkony. Je zde řeč o
instalaci, provozu s grafickým rozhraním, a bez základní správy uživatelských
účtů a práci s diskovým prostorem. Nechybí samozřejmě základní kapitoly pro
hrubou orientaci a překonání ostychu při práci na konzole, ale ambicí tvůrců je
přimět nás až k základní konfiguraci běžných síťových služeb. Výsledkem
poctivého studia a zkoušení různých postupů je právě onen pocit, že jste sice
přeborníky na servery Windows, ale umíte si půjčit "od sousedů" to, co zvládají
opravdu dobře, a přitom si základní věci nakonfigurujete sami. Autoři se rovněž
důkladně zabývali otázkou, co a jak z obou světů úspěšně propojit lze a co
prozatím ne.
Jde o zajímavou a přínosnou knihu bez předsudků. Nemusíte se bát zavádějících
informací, podělili se o ni znalci obou platforem, kteří mají své zkušenosti a
z nich plynoucí rady pod kontrolou. Zkrátka, proč se nenaučit něco nového?

Autor: Mark Minasi, Dan York
Vydavatelství: Computer Press, Brno, 2004
Počet stran: 504
Doporučená cena: 499 Kč

aawk & sed: příručka pro dávkové zpracování textu
Nepředpokládám, že by po této knize sáhl někdo úplně náhodou. A kdyby přece,
jistě nebude očekávat, že dvě jména s malými písmeny označují třeba domácí
mazlíčky (ačkoliv tak jeden můj kamarád svá zvířátka opravdu pojmenoval).
Dostává se vám možnosti poodhalit místy až démonizovanou sílu nástrojů pro
hromadné zpracování textových vstupů pomocí skriptů. Doporučuji se před startem
zhluboka nadechnout.
"Příkazy" linuxového shellu awk a sed jsou účinnými prostředky, jejichž
zvládnutí ovšem evidentně vyžaduje zvýšené úsilí. Autor knihy vychází z
předpokladu, že váš zájem je opravdu neotřesitelný, neboť jinak si nelze tempo
výkladu vysvětlit: od počátku je nasazen drtivý rytmus, vyžadující výhradní
pozornost a soustředění nad každým řádkem, a to nejen v případě příkladů, ale
též "vysvětlujícího" textu. Tvůrce knihy neúprosně dodržuje některá pravidla:
jednou řečené je považováno za zvládnuté a tedy samozřejmé, jeden dobrý příklad
vydá za stránku zbytečných řečí. Jenže jej musíte pochopit, jinak nemá smysl
pokračovat.
Když pominu úvod, kniha má pouze dvě očekávané části. Program awk je představen
nejdříve formou velmi rychlého přehledu, posléze znovu důkladně vyložen s
dodržením formalit o syntaxi a všech možnostech, následně je ospravedlněno jeho
použití sadou složitějších příkladů. Druhá část, věnovaná sedu, má strukturu
ještě prostší a přímočařejší. Pochopitelně ani zde nechybí sada typických
příkladů nasazení.
Jak jsem naznačil, kniha je určena pokročilejším uživatelům především na
UNIXových platformách. Pokud vám nečiní problémy práce s shellem či psaní
jednoduchých prográmků v C, je to jenom dobře, budete volněji dýchat a snáze
chápat. Ani tak se nejedná vysloveně o čtení do autobusu, neboť autorova snaha
vyjadřovat se místy dosti úsporně vás může přivádět k zoufalství. Velmi cenné
jsou četné ukázky a příklady, od nejjednodušších po celostránkové výpisy
složitějších řešení, nad nimiž strávíte s různorodými pocity dlouhé minuty. Já
často obdivoval ukrytou eleganci nebo nechápavě zíral.
Pokud víte, k čemu to budete potřebovat, kupujte!

Autor: Helmut Herold
Vydavatelství: Computer Press, Brno, 2004
Počet stran: 254
Doporučená cena: 297 Kč