Hlavní navigace

Knižní novinky

Sdílet

Velká kniha základů Windows 98 Autor: Karel Svoboda Vydavatelství: UNIS Publishing Počet stran: 440 Cena: 300 Kč Sleva pro předplatitele časopisů Computerworld, PC WORLD: 25 % z ceny kn...
Velká kniha základů Windows 98

Autor: Karel Svoboda
Vydavatelství: UNIS Publishing
Počet stran: 440
Cena: 300 Kč
Sleva pro předplatitele
časopisů Computerworld, PC WORLD: 25 % z ceny knihy
Pokud patříte mezi běžné uživatele osobních počítačů, kteří se chtějí seznámit
důkladně a od samých základů s Windows 98, nebo se seznámit s novinkami systému
Windows 98 oproti Windows 95, potom vám přijde podle mého názoru vhod dnes
recenzovaný titul. Kniha vám dobře poslouží k základnímu, leč důkladnému a
podrobnému seznámení se systémem Windows 98. Obsahuje krátké, prakticky
zaměřené kapitolky, které zahrnují celou řadu konkrétních postupů a návodů,
doplněných obrázky sejmutých obrazovek. Při čtení a praktických pokusech s
Windows tedy můžete snadno v každém okamžiku zkontrolovat, zda výsledek,
kterého jste dosáhli na obrazovce, odpovídá postupu uvedenému v knize.
Velká kniha základů Windows 98 však není pouhou učebnicí. Pokud se při své
práci s počítačem dostanete do problémů, ať již s tiskárnou, programy pro DOS
apod., stačí v knize nalézt kapitolu zabývající se nejčastějšími problémy a
jejich řešeními. Vzhledem k jejímu rozdělení do deseti sekcí je orientace v ní
snadná a přehledná. Větší pozornost by si ale zasloužila redakční příprava
obrázků. Některé obrázky sejmutých obrazovek jsou zprava a zezdola oříznuté a
neorámované. Obrázek tak není ukončen a působí často velmi nepřirozeně. Přes
tuto výtku je, dle mého názoru, kniha dobrým pomocníkem pro začínajícího, ale i
středně pokročilého uživatele.
A jako lektor počítačových kursů se domnívám, že by kniha neměla chybět v
knihovničce nejenom začátečníka, ale i učitele. Inu, posuďte sami.

Windows 98 a sítě

Vydavatel: UNIS Publishing
Počet stran: 312
Cena: 290 Kč
Sleva pro předplatitele
časopisů Computerworld, PC WORLD: 25 % z ceny knihy
Knihu Windows 98 a sítě vydalo nakladatelství UNIS Publishing v ediční řadě
kompendium. To samo o sobě napovídá, že se nejedná o knihu určenou pro
začátečníky, ale spíše pro odbornější část počítačové veřejnosti. Kdo by tedy
měli být případní zájemci o tuto publikaci? Domnívám se, že správci sítí,
pracovníci technické podpory a návrháři sítí, ale i uživatelé provozující sítě
rovný s rovným na bázi Windows 98
např. v malé kanceláři.
Recenzovaná kniha navazuje na publikaci Windows 95 v sítích, kterou vydalo
nakladatelství UNIS Publishing v roce 1996. Publikace Windows 98 a sítě se
věnuje všemu, co nějakým způsobem ve Windows 98 souvisí se sítěmi.
V první části knihy se čtenář dozví nejen o málo známých možnostech instalace
Windows 98 přes síť a automatizované instalace pomocí dávek, ale i o
aktualizaci systému metodou Pull. V další části jsou uvedeny popisy protokolů a
detailní rozbor jejich nastavení. Nabyté vědomosti můžete dále rozvíjet v
kapitole zabývající se integrací Windows 98 do konkrétních sítí. Najdete zde
všechny potřebné informace pro zprovoznění systému Windows 98 v sítích typu
rovný s rovným i klient/server, stejně tak jako připojení Windows 98 do sítě
pomocí modemu.
Provozování libovolného systému v síti není jen jeho fyzické zapojení a
nakonfigurování síťového softwaru, ale i rozmyšlení filosofie související se
správou systému a bezpečností. O tom, že systém Windows 98 lze udělat relativně
bezpečným, a jak na to, se dočtete v kapitolách věnovaných bezpečnosti systému
Windows 98 v různých typech sítí.
Trochu nepříjemná při popisování rozličných typů sítí je skutečnost, že se
některé pasáže v knize pouze s malými odlišnostmi opakují. Pokud někdo bude
číst knížku od začátku do konce jako román, může mu připadat, že "tuto dějovou
zápletku už přece četl". Otázkou však zůstává, zda je lepší shodné části
vypustit, upozornit pouze na rozdíly a uvést odkaz na první uvedení dané
skutečnosti. Tím by byl ale čtenář nucen často listovat celou publikací.
Domnívám se, že v praxi bude stejně každý potřebovat začlenit systém Windows 98
do konkrétní sítě ve specifických podmínkách. Stačí mu tedy přečíst příslušnou
kapitolu bez listování knížku sem a tam.
No, a jaká by to byla kniha, kdyby se dnes nezabývala otázkou Internetu a
intranetu. V poslední kapitole se dozvíte podrobnosti o klientském a serverovém
vybavení Windows 98 pro připojení na Internet nebo intranet, spolu s
informacemi o zabezpečení.
Zajímavé a užitečné se mi jeví přílohy ke knize, které sestávají z tradičního
slovníčku pojmů a rejstříku, vybraných RFC článků a popisu dnes stále více se
rozšiřujícího protokolu TCP/IP.
Co k tomu dodat? Ať již přicházíte do styku s Windows (a to nejen těch s
označením 98) a sítěmi anebo ne, věřím, že informace obsažené v této knize
mohou být pro vás v brzké době užitečné.

Photoshop 5 Kouzla s texty

Autor: Greg Simsic
Vydavatel: UNIS Publishing
Počet stran: 264
Cena: 290 Kč
Sleva pro předplatitele
časopisů Computerworld,
PC WORLD: 25 % z ceny knihy
Adobe Photoshop patří mezi nejrozšířenější nástroje pro práci s bitmapovými
obrázky. V České republice ho používá více než 75 % grafických pracovišť. Nová,
už pátá verze Photoshopu přináší řadu novinek a vylepšení pro uživatele: jako
příklad uvedu pokročilé možnosti práce s vrstvami efekty vrstvy. Photoshop je
na jedné straně nástrojem, se kterým lze provádět skvělé věci, na straně druhé
ale může uživatel dlouho tápat, než dospěje k postupu, jímž výsledného efektu
konečně dosáhne.
Kniha Grega Simsice nabízí nenásilnou formou možnost vniknout do tajů poslední
verze Photoshopu a bude vítanou pomůckou jak pro začínající uživatele, tak i
pro grafiky, kteří potřebují pouze doplnit svoje znalosti z dřívějších verzí
Photoshopu. Hlavním tématem této knihy jsou sice "kouzla" s texty, ale většinu
postupů lze použít obecně i pro jiné účely než k práci s nimi.
Na 264 stranách a ve 47 kapitolách se naučíte, jak vytvářet texty s různými
obrysy, barevnými přechody, světelnými efekty, filtry nebo texty vytvořené
skládáním částí jiných obrázků a dalšími pracovními postupy, které byste sami
objevovali velmi pomalu a těžce, nebo byste na ně nepřišli vůbec. Postupy
jednotlivých efektů jsou předváděny krok za krokem, jen možná v některých
postupech se tiše předpokládá, že knihu čtete a zkoušíte od začátku.
Český překlad jednotlivých funkcí respektuje názvosloví používané českou verzí
Photoshopu pro PC, obrázky v publikaci jsou částečně původní a vytvořené na
macu, všechny ostatní, hlavně ty, kde jsou nějaké popisy, jsou vytvořeny na PC
verzi Photoshopu.
Původní kniha je celobarevná, a to je asi jediná výtka, která padá na adresu
nakladatele Unis Publishing, protože ten publikaci vydal pouze se šesti
stranami barevné přílohy, ostatní vyobrazení jsou černobílá.
Kniha je doplněna cédéčkem, na němž naleznete soubory stop, nastavení stylů
osvětlení a další doplňky, o kterých jsou v publikaci zmínky.

PageMaker 6.5 CZ. Podrobná uživatelská příručka

Autoři: Pavel Kočička, Zuzana Motyčáková
Vydavatelství: Computer Press, Brno 1998
Počet stran: 272
Doporučená cena: 280 Kč
Pokud někdo z vás, vážených čtenářů, v poslední době zakoupil program firmy
Adobe PageMaker 6.5 CZ a není si úplně jist využíváním všech jeho bohatých
možností, má jedinečnou možnost zdokonalit se pomocí této knihy. Osobně jsem
asi měsíc používal PageMaker starší verze pro lámání regionálních novin, a z
titulu popisu a vysvětlení nejen základních funkcí tohoto programu považuji
učebnici za vhodnou.
Jelikož jde o podrobného průvodce, autoři provedli detailní zasvěcení čtenáře
nejenom do problematiky programu samého, ale i do základní typografické teorie.
Velkou pozornost věnovali především využití PageMakeru pro profesionální
výstupy (barevné korekce, způsoby tisku a podobně).
Úvod a základní kapitoly textu (rozuměj do strany 150) jsou velice přehledné a
každý větší úsek je zakončen cvičením, na kterém si může uživatel krok po kroku
vyzkoušet popsané postupy práce. Také základní definice užívaných pojmů jsou
uvedeny v dostačujícím a zároveň ne přílišném rozsahu. Za poněkud rušivý fakt
při čtení mohou být snad subjektivně pokládány poměrně časté odkazy na
předcházející nebo následující kapitoly. Vzhledem k deklarované podrobnosti to
však nepovažuji za zásadní nedostatek publikace. Klávesové zkratky jsou moudře
uvedeny na okrajích knihy a neruší plynulost textu samotného (podle zásady, že
jakýkoliv vzorec snižuje čtivost knihy na polovinu). Navíc všechny klávesové
zkratky jsou obsaženy v Dodatku A, kde je lze přímo dohledat. Základní (a pro
začátečníka velmi potřebné) údaje o tlačítkách a zvláštních znacích jsou
vytištěny na přední a zadní straně desek knihy, což také považuji za navýsost
praktické.
Kniha je koncipována na základě dvou hlavních příkladů: tvorby akcidenční
tiskoviny a knihy. Tyto příklady ilustrují využití primárních nástrojů
PageMakeru. Své místo dostal i program MS Word a popis postupu spolupráce s
tímto nejrozšířenějším textovým editorem, který by se vyvaroval základních chyb
(dokonce je tu i možnost kopírování stylů).
Několik stran je věnováno i doplňku pro tvorbu Adobe Table 3.0. Kapitoly
následující (přiznám se) pro mě byly již méně "čitelné". V části, která řeší
otázku vazeb, mi chybělo více názorných náhledů nebo jejich lepší volba.
Bohužel jsem nepochopil černobílé obrázky, ilustrující například rozlišení na
str. 218, když je tentýž obrázek vyveden v barvě a větší velikosti v barevné
příloze.
Tiskařský šotek si samozřejmě zařádil i zde, opravte si tedy na str. 56 hodní
za hodí. Poněkud humorně (a nemyslím to jako výtku) může působit i slovní
spojení tisknout netisknutelné na str. 68, toto je však dáno programem samým a
nikoliv autory manuálu.
Vzhledem k dostatečnému množství informací, správného výběru stylizace,
přehlednosti textu, přítomnosti rejstříku, seznamu doporučené literatury a
několika přehledů bych velice rád podrobnou uživatelskou příručku PageMaker 6.5
CZ doporučil všem těm, kteří mají zájem o profesionální využití programu.
JAROSLAV POLÁČEK