Hlavní navigace

Knihy

1. 1. 2001

Sdílet

Age of Empires Hru Age of Empires znám a musím říci, že i když počítačové hry nehraji, tuto mám rád. Zajímalo mě proto, co může obsahovat knížka, která přichází vlastně rok...
Age of Empires

Hru Age of Empires znám a musím říci, že i když počítačové hry nehraji, tuto
mám rád. Zajímalo mě proto, co může obsahovat knížka, která přichází vlastně
rok po uvedení hry samotné na trh. První, co mě potěšilo, byl poměrně podrobný
popis editoru s dosti rozsáhlou ukázkou komplikovaného scénáře s několika
obraty, na které jsem sám nepřišel. V knize je vyhlášena i soutěž ve tvorbě
scénářů, uvidíme...

Pomohl mi i podrobný popis jednotlivých misí, jež jsou jednou z variant, které
hra nabízí. Popis jednotek a budov je dobrý, přehled klávesových zkratek je
užitečný. Nejvíce jsem byl ale zvědav na popis taktik, postupů a triků, které
kniha slibuje. Některé uváděné postupy patří k základním taktikám, jaké jsou
běžné. V řadě případů ale kniha uvádí postupy, jež tak zcela běžné nejsou lze
je sice objevit na Internetu, ale musíte vědět, kde hledat a následně převést
do mateřského jazyka.

Vhodnou součástí knihy je i přehled herních mapek s rozborem jejich vhodnosti
nebo nevhodnosti pro určité typy civilizací a herní postupy. Je to věc, která
se po přečtení v knížce jeví jako samozřejmá, ale předtím mě to nenapadlo. V
knížce je možné najít i řadu drobných, ale možná o to užitečnějších rad. No
nic, jdu se raději věnovat tvorbě scénáře do vyhlášené soutěže.

Rychle ještě shrnutí: škoda, že knížka přišla až tak pozdě po uvedení hry na
trh. Na přiloženém CD-ROMu je sice i hratelné rozšíření The Conquerors, které
vydal Microsoft letos na podzim ale hlavní zájem o Age of Empires II již asi
opadl. Jinak skutečným hráčům může být kniha v řadě případů užitečná, zejména
část popisu misí a editoru map. Pro začátečníky možná i jako vhodný dárek k
Vánocům, protože na CD je hratelné demo.


Photoshop efekty s texty
Petr Felt

Kniha přináší více než 50 tipů, jak je možno vytvářet efektní texty a nadpisy
ve velmi oblíbeném grafickém editoru Adobe Photoshop. Nabízí vysvětlení
jednotlivých funkcí a příkazů. Efekty jsou připraveny ve Photoshopu 5, ale je
možné je použít ve verzích vyšších a některé i ve verzích nižších.

Když jsem otevřel uvedenou knihu, připadala mi známá, a úvod mi moji domněnku
potvrdil. Jedná se o pozměněné vydání starší publikace o kouzlech s texty ve
Photoshopu od téhož vydavatele. Na rozdíl od prvního vydání byla z knihy
vypuštěna obecná část o práci ve Photoshopu, jinak zůstal obsah stejný. Změnil
se formát z běžného knižního na menší, příručně kapesní. A změnila se i cena,
kupodivu směrem dolů. Vlastní obsah publikace zůstal stejně zajímavý jako u
prvního vydání (Photoshop kouzla s texty). Na řadě příkladů se ukazují
nejrůznější postupy, efekty a použití filtrů, které nabízí Adobe Photoshop.
Některé postupy jsou zajímavé a obtížně byste je objevovali (Mramorový vzhled,
Mozaikové okno a řada dalších), jiné byste určitě zvládli sami i bez rady,
pokud jste s Photoshopem obeznámeni. Cenné je na knize to, že není upovídaná.
Každý efekt je přesně vysvětlen a podrobně v konkrétních krocích ukázán.
Jednotlivé kroky jsou doprovázeny ilustračními obrázky, takže skutečně stačí si
pouze vybrat, nalistovat kapitolu a máte jistotu, že se věc podaří.

Ke knize je dodáváno doprovodné CD, které obsahuje všechny ukázky a některé
produkty, jež můžete využít společně s Photoshopem (zásuvné moduly, připravené
akce, stopy).

Kniha se určitě bude hodit především těm, kdo připravují webové stránky, řada
postupů je ale použitelná i pro jiné účely. Na adresu vydavatele jenom drobnost
takhle něco jiného než efekty s texty by se pro podobnou knížku (a třeba i o
jiném produktu) nenašlo?
Macromedia Flash
Petr Felt

Na knižním trhu se objevila první obsažnější kniha o programu Macromedia FLASH,
který je určen pro vytváření multimediálních interaktivních aplikací, především
pro Internet. V konkurenci ostatních produktů si tento program získává stále
více příznivců, a bylo jen otázkou času, kdy se i na našem trhu objeví
publikace o něm.

Kniha z vydavatelství UNIS Publishing je určena především začínajícím
uživatelům programu FLASH. Zaměřuje se zejména na seznámení se základními
nástroji a postupy.

Přibližně třetina knihy je věnována popisu prostředí a základních nástrojů pro
práci s grafikou a texty. Druhá část pak probírá krok za krokem vytváření
vlastní animace nastavení scény, práce s časovou osou, práce s vrstvami,
vkládání a editace zvuku, podrobně je probrán vlastní řídicí aparát animací
ActionScript. Zpracování událostí, nastavení cílů, práce s proměnnými, definice
akcí a použití funkcí tvoří téměř jednu čtvrtinu publikace.

Zbývající kapitoly jsou věnovány kontrole a testování, možnostem publikování,
začlenění animací do HTML kódu, a nechybí ani několik menších ukázek.

Na autorovi knihy je znát, že je dobrým praktikem s množstvím zkušeností. Tam,
kde se snaží o "počeštění" příkazů nabídek, nástrojů nebo použití českých
odborných termínů vůbec, je jeho pozice slabší. Některé termíny spíše
začátečníka zmatou a možná by bylo vhodnější ponechat originální anglickou
terminologii. Naštěstí odborná úroveň knihy předčí její jazykovou kvalitu.
Škoda je, že ke knize není dodávám CD-ROM, a proto si čtenář musí uvedené
ukázky "přepsat".

Doufejme, že tato kniha o programu FLASH je první z řady a že ji bude možné
brzo srovnávat s publikacemi ostatních vydavatelů.

Přes vyslovené výtky mohu knihu začínajícím uživatelům doporučit, určitě je
možné podle ní s programem začít pracovat a vytvořit své vlastní animace.Skenování, úprava obrázků a tisk
Petr Felt

S hromadným šířením skenerů se v loňském roce na knižních pultech objevilo
několik publikací, zaměřených především na základní informace pro nové majitele
těchto zařízení. Téměř přesně po roce od prvního vydání se dočkala publikace
Velká kniha Skenování z vydavatelství UNIS Publishing svého druhého, upraveného
a doplněného vydání. Název Velká kniha Skenování, úprava obrázků a tisk
naznačuje, kterým směrem se její doplnění a rozšíření ubíralo.

Publikaci je možné rozdělit na tři části: první část se zabývá problematikou
skenování a skenerů v obecné poloze. Vedle rozdělení skenerů podle jejich
provedení a nasazení, vysvětlení základních parametrů skenerů, se čtenář
seznámí se základy počítačové grafiky.

Druhá část je věnována praktickým postupům při skenování, především tomu co a
jak skenovat. Autoři knihy se netají tím, že hlavní předmět jejich zájmu plošné
skenery nejsou všemocné, a proto je zařazena i kapitola věnovaná možnostem
profesionálních grafických studií.

Třetí část se zabývá tím, co následuje po naskenování obrázku, tedy úpravami a
přípravou pro tisk nebo publikování v elektronické podobě. Na konkrétních
příkladech s řadou doprovodných obrázků se ukazují možnosti úprav, retuší,
tónových a barevných korekcí, jejichž účelem je "vylepšit" naskenované předlohy
nebo odstranit nedostatky.

Příprava dokumentů pro tisk a zejména tisk bezproblémový, především na dnes tak
rozšířených barevných inkoustových a laserových tiskárnách, by jistě snesly
více místa, než je jim v knize věnováno. Publikace je sice doplněna barevnou
přílohou, její rozsah by ale mohl být větší. Přesto se jistě jedná o příručku,
která uvede nového majitele skeneru do problematiky skenování, následné úpravy
naskenovaných materiálů, počítačové grafiky a tisku bez zdlouhavého
experimentování.Programovací jazyk C++
Patrik Malina


Pokud patříte mezi "uživatele" programovacího jazyka C++, jistě jste již
alespoň jednou dospěli do chvíle, kdy jste měli na jazyku něco jako: "Teď bych
rád potkal toho chytráka, co to vymyslel...". I když pouze zprostředkovaně, ta
možnost tady samozřejmě je k dispozici je vám kniha pana Stroustrupa, který
skutečně jazyk C++ "spáchal" a snaží se vám vysvětlit, proč tak učinil a k čemu
by měl být jeho výtvor dobrý. I proto mohl začít tento sloupec nadpisem jako
např. " na C++ s Mistrem...".

Na knihu lze pohlížet z několika úhlů. V první řadě ji můžete použít jako velmi
solidní učebnici samotného jazyka C++, v níž autor samozřejmě klade maximální
důraz na typické vlastnosti (kvůli nimž se jako tvůrce tak nadřel) jako je
např. podpora objektově orientovaného návrhu. Zde je nejlépe patrné, že
Stroustrup není jen výborný vědec, ale také precizní a důsledný pedagog. Výklad
je rovnoměrně protkán stručnými a výstižnými příklady, a je psán velmi
srozumitelně a podrobně.

Další rovinou knihy je využití ve formě referenční příručky, čemuž přesně
odpovídá obsah druhé části publikace. Zde najdete v každé těžké chvíli jazyk
C++ pěkně pohromadě, opět včetně typických příkladů. Rád bych také upozornil na
tři kapitoly Návrh... (... a vývoj, ... a C++, ... knihoven), v nichž se autor
podrobně zabývá využitím jazyka při tvorbě rozsáhlých projektů. I když C++
znáte, tyto stati vřele doporučuji. Tím však mnohostrannost titulu rozhodně
nekončí.

Na závěr dodejme, co kniha není obecnou učebnicí programování, učebnicí jazyka
C ani manuálem ke kterékoliv konkrétní implementaci C++ do vývojového nástroje.
Není však náhodou, že pro to, čím je, vyšla tato příručka nejen u nás již v
několika vydáních. Škoda jen, že tento překlad zachycuje podobu originálu z
vydání druhého, přestože existuje třetí edice, která je bezesporu "nejživější".


VBA pro MS Office 2000
Patrik Malina

Poslední verze kancelářského balíku od Microsoftu sice není horkou novinkou,
přesto však ještě řádnou dobu bude představovat platformu pro vývoj aplikací,
jejichž základem budou právě např. Word či Excel. Jazyk VBA (Visual Basic for
Aplications), implementovaný do MS Office, je dnes velmi solidním nástrojem pro
profesionální práci a v této knize můžete nahlédnout do veškerých zákoutí, jež
jeho implementace na pozadí kancelářských aplikací ukrývá.

Kniha obsahuje zhruba dvě základní části. První z nich je samotný výklad
jazyka, jenž se odehrává v rovině "triviální" (neobjektové vlastnosti) a
objektové. Veškerý materiál pro příklady je samozřejmě volen z prostředí
objektových modelů aplikací Office, neboť právě k tomu VBA slouží. Druhou
částí, jež se s předchozí obzvláště ve druhé polovině knihy volně prolíná, je
popis kancelářských aplikací dle objektových charakteristik, s řadou
praktických ukázek. Problematika je vyložena "referenčním" způsobem, takže
kniha také velmi dobře slouží jako příručka pro každodenní práci. Velký důraz
autor kladl na některá klíčová témata, mezi něž patří např. návrh uživatelského
rozhraní, integrace pomocí OLE či přístup k databázím. Určitě nepřehlédněte ani
kapitolu s konkrétními aplikacemi obzvláště doporučuji vyzkoušet programování
Outlooku, neboť ten se dočkal kompletní implementace VBA právě až v Office 2000
a nabízí řadu užitečných možností. Na závěr nechybí přehledné dodatky, v nichž
také např. najdete popis HTML.

Titul není určen úplným začátečníkům předchozí znalost MS Office je prakticky
nezbytná a základy programování či databází jsou žádoucí. Také pokud vám
principy práce s objekty nejsou zcela jasné, nahlédněte do obecnější učebnice.
Jako úvod pro maximální využití potenciálu MS Office či referenční příručka je
však velmi vhodná a určitě ji doporučuji.Active Server Pages 3.0
Patrik Malina

Přestože technologie Active Server Pages pro tvorbu dynamicky generovaných
webových stránek z dílny Microsoftu již zdaleka není novinkou a dosáhla značné
popularity, podrobných titulů v českém jazyce prozatím na trhu nebylo nazbyt.
To vše je minulostí, neboť tato kniha pravděpodobně uspokojí drtivou většinu
skutečných zájemců.

Technologie ASP je v knize rozebrána opravdu velmi důkladně a výklad často
zabíhá hluboko do souvisejících témat. V úvodních kapitolách se autoři zaměřují
na výklad obecných principů, na nichž jsou postaveny webové aplikace, a jejich
implementaci "do podoby" ASP. Seznámíte se s komunikací typu klient server,
protokolem http a jeho vlastnostmi, webovými formuláři či cookies, a samozřejmě
nemůže chybět úvod do objektového modelu. Následuje problematika, jež dává této
technologii hlavní opodstatnění, tedy databáze a jejich implementace v
technologiích Microsoftu. Čtenář se může poměrně podrobně seznámit s ADO a OLE
DB, s jejichž použitím dostane na své stránky opravdu "živá" data.

V další části knihy následují rozšiřující témata pro náročné v základech je
naznačeno využití XML, velmi podrobně je zpracována problematika
distribuovaných aplikací (samozřejmě pomocí technologie COM a COM+), a tvůrci
náročných aplikací se mohou podrobně seznámit např. s transakcemi. Došlo i na
související témata, jako jsou Active Directory (adresářové služby Windows 2000)
a správa a ladění IIS (Internet Information Server). V závěru nechybí přehledné
referenční tabulky.

Kniha je svou podrobností a záběrem dosti vyčerpávající a postihuje ASP velmi
důkladně. Doporučuji ji všem tvůrcům, kteří se pro platformu Microsoftu při
tvorbě webových aplikací definitivně rozhodli, a myslí to smrtelně vážně.
Jste-li začátečník, raději si ji půjčte a nahlédněte, než to rozhodnutí ve vás
dozraje.XML pro každého
Patrik Malina

Pokud se alespoň trochu pohybujete v tvorbě webových stránek a aplikací,
tušíte, že XML je již více než pouze móda či vize. Dobře "zavedený" autor,
jehož můžete znát jak z vlastních internetových stránek, tak např. z kursů v
Computerworldu (titul našeho vydavatelství IDG), se v této publikaci ujal úkolu
zasvětit zájemce do problematiky praktického nasazení této (znovu)nastupující
technologie. Kniha je na první pohled poměrně útlá, což vcelku správně
napovídá, že výklad je přiměřeně stručný a výstižný. Publikaci bych především
označil za úvodní seznámení, jež má ve vás posílit snahu o vlastní
experimentování a získávání dalších rozšiřujících informací.

Výklad je započat kapitolkou, v níž narazíte na možnosti využití technologie
XML a také stručný popis vývoje značkovacích jazyků. Následují stati, jež se
zabývají popisem samotné technologie a syntaxí dokumentů zde naleznete řadu
jednodušších příkladů, pro jejichž vyzkoušení je již vhodné pracovat prakticky.
A právě informaci o editorech či prohlížečích, stejně jako o existujících
standardech, naleznete ve druhé polovině knihy, která je zaměřena ryze
prakticky. Nechybí kritické hodnocení možností dnešního softwaru ve vztahu k
XML, obzvláště v oblasti prohlížečů, či zmínka o standardizované implementaci
XHTML 1.0. Určitě také nepřeskakujte šestou kapitolu o současném využití XML v
praxi, kde naleznete odkazy na řadu reálných projektů.

Přečtení knihy může zájemcům především celou problematiku projasnit a utřídit
dosud kusé informace pokud tápete, co je vlastně CSS, DTD či parser, pak je
kniha přesně pro vás. Dostane se vám jak základního teoretického výkladu, jenž
postačí k tvorbě korektních jednodušších experimentů, tak řady tipů, kde hledat
při profesionálnějším využití této technologie. Především se však po přečtení
můžete ujistit, že XML je technologie, jež má budoucnost a stojí za to se jí
věnovat.Profesionální design v reklamě
Patrik Malina

Název knihy by mohl napovídat, že se mezi "počítačovými" tituly ocitla
nepatřičně. Pokusím se vás přesvědčit, proč stojí za to si ji alespoň
prolistovat. Příval uživatelsky přítulného softwaru do oblasti editace textu,
grafiky a DTP spolu s propagačními hesly autorských firem vytvořily iluzi, že
připravit dobrý leták, katalog či plakát je pro každého hračka. Realita
samozřejmě svědčí o opaku, a tato kniha vám může výrazně pomoci na cestě k
profesionální tiskové prezentaci.

Vydavatel vsadil u jednoho z prvních svých počinů na jistotu a přeložil titul,
jenž se stal v zemi původu již dříve bestsellerem. Autor se nezabývá žádným
konkrétním softwarovým nástrojem, ale zcela obecnou problematikou rozvržení
grafických prvků na tiskových stranách. Výklad obsahuje nejen podrobný popis
jednotlivých prvků stránek (titulky, sloupce, okraje, ilustrace, fotografie),
ale také obecné zásady (pojednání o kontrastu, proporcích, přehlednosti...) pro
tvorbu libovolného dokumentu, jenž bude působit svým vzhledem. Naleznete zde
příklady realizace od firemního katalogu po vkusný dopisní papír, včetně popisu
nejčastějších chyb. Nemusíte být zdaleka zkušenými grafiky, abyste z autorem
předložených příkladů pochopili, jak dosáhl např. větší přehlednosti či
poutavosti dokumentu.

Knihu doporučuji alespoň k nahlédnutí úplně všem, od uživatelů aplikace MS Word
po tvůrce např. profesionálních plakátů. Bezesporu v ní najdete řadu dobrých
nápadů a sadu základních pravidel, při jejichž dodržování budou výsledky vaší
práce znatelně o krok dále. Nenechte se zmást tloušťkou svazku titul obsahuje
krom psaného textu velkou řadu výmluvných příkladů, jež velmi dobře demonstrují
popisované zásady (včetně křídové přílohy s kapitolou o používání barev) a
snadno ve vás vzbudí zájem vše ověřit v praxi. A myslím, že přesně k
experimentování vás chtěl autor přimět.Windows 2000 Podrobný přehled I. a II. díl
Patrik Malina

Vydavatelství, jež uvedlo tuto publikaci na trh, prozatím patří spíše mezi málo
známé. Přestože s knižní produkcí vlastně začíná, tento pokus lze rozhodně
označit za zdařilý. Samozřejmě tomu dopomohla vhodná volba tématu správa
operačního systému Windows 2000 patří mezi velmi "horká" témata, ale sami dobře
víte, že "když dva dělají totéž...".

Přestože autoři v názvu nijak přesně nespecifikují, kterou verzí Windows 2000
se zabývají, již letmé nahlédnutí prozradí, že v překladu je titul zaměřen na
serverovou variantu, navíc v české lokalizaci. V jednotlivých kapitolách
najdete podrobný popis základních součástí operačního systému s poměrně
zdařilými návody na běžné administrátorské operace. Výklad není omezen na
strojový popis kroků nutných k dosažení kýženého nastavení v knize naleznete
rovněž podrobnější výklad související problematiky, ukázkové příklady a také
řadu referencí na doplňující zdroje.

V první části publikace narazíte na tradiční úvodní témata, jimiž jsou
instalace systému, přehled změn oproti verzi NT 4, popis konzole MMC,
konfigurace pomocí Ovládacích panelů, správa tisku či úvod do TCP/IP. Druhý
svazek obsahuje kapitoly s pokročilou tematikou, jako je systém adresářových
služeb (Active Directory), správa různých klíčových serverových aplikací (DNS,
Terminal Services, IIS) či vytváření klastrů.

Kniha samozřejmě zdaleka nemůže do detailu vyčerpat problematiku, jakou je
operační systém Windows 2000. Přesto se dle mého názoru podařilo autorům nalézt
dobrý kompromis mezi útlou neužitečnou brožurou a knihou typu "Resource Kit" na
několika tisících stran. I při srovnání s kvalitními oficiálními studijními
materiály, jež k této problematice připravil Microsoft pro autorizované
školitele, mi publikace připadá velmi zdařilá, a proto ji doporučuji všem
zájemcům, ovšem spíše z řad méně zkušených správců, resp. začátečníků.Microsoft Excel 2000 pro manažery a ekonomy
Jaroslav Poláček

Kniha Microsoft Excel 2000 pro manažery a ekonomy zapadá do specializované řady
publikací o Excelu, k nimž patří například Excel pro vědce a inženýry. Jde o
úzce zaměřenou příručku, která se nesnaží o komplexní výklad všech funkcí
tohoto tabulkového procesoru, ale detailně seznamuje své čtenáře (ekonomy a
manažery) s možnostmi, jež jim je Excel schopen poskytnout pro jejich profesi.
K lepšímu pochopení a využití probíraných příkladů slouží také CD-ROM, který
mimo prohlížeče MS Internet Exploreru 5.5 US obsahuje množství doplňků, Office
Plus (šablony a pod.) a hlavně množství doplňkových nástrojů pro Excel (nové
grafy, analytické nástroje).

Učebnice obsahuje poměrně dlouhý úvod do problematiky (36 stran), který je
důležitý pro zjednodušení dalších uváděných postupů a který operuje s mnohými
termíny, jež jsou vysvětleny dále v knize.

Co bych velmi vyzvedl, to jsou příklady z praxe. Milan Brož dokázal, že Excel
může využít firma zabývající se prodejem počítačů, ale i soukromý zemědělec. Na
příkladech jsou dokumentovány hlavní funkce (12. kapitola) a dostatečně velký
prostor získaly "Komplexní příklady" (13. kapitola), které velmi podrobně
popisují například tvorbu faktury plátců DPH, rozbor mezd nebo akční plán
reprezentantů (včetně využití doplňkového programu MS Map).

Pokud máte Excel nainstalovaný pro účely vaší firmy, neváhejte. Tato kniha je
vhodným doplňkem, jenž vám pomůže využít tak mocný nástroj, jakým Excel 2000
bezesporu je, a navíc možná zjistíte zajímavé věci. Na druhou stranu se u
čtenářů předpokládá ekonomicko-matematické vzdělání, protože autor operuje s
mnoha termíny a funkcemi, které z důvodů omezeného prostoru nemohl vysvětlit.
Kniha vznikala za přispění ekonomů a právě ekonomům (a možná také studentům
ekonomie) bych ji vřele doporučil.Český CorelDRAW 9
Jaroslav Poláček

Přiznám se, že když jsem si bral knihu Český CorelDRAW 9 podrobný průvodce
začínajícího uživatele do ruky, byl jsem velmi skeptický. Grada totiž vydala
učebnici pro grafický program v černobílém provedení v již klasické edici
průvodců pro začínajícího uživatele, tedy s relativně malým procentem grafiky,
což podle mého názoru vede k menší informační hodnotě takto provedeného manuálu.

Nyní musím konstatovat, že moje předtuchy byly příliš černé. Samozřejmě barevná
stránka knize velmi chybí, zejména v kapitolách věnovaným paletám (s. 70-71).
Grada také upravila své zvyklosti. Chybějí piktogramy mračících se obličejů a
"bombiček", i když by se jejich použití na některých místech hodilo. Jinak je
kniha soupisem a stručným vysvětlením většiny funkcí, které CorelDRAW 9
poskytuje. Ten kdo by hledal v textu "lahůdky" pro formátování obrázku, je
zřejmě nenalezne, ale jako úvod do problematiky je kniha velmi příhodná. Místo
v textu (poslední kapitola) dostaly i další aplikace přímo spojené s CorelDRAW;
samozřejmě jde o základní seznámení, protože jinak by publikace měla
několikanásobně více stran. Vzhledem k tomu, že ve dvaceti kapitolách se o
CorelDraw dozvíte takřka všechno, bylo by zbytečné na tomto místě uvádět obsah
knihy. Jediná věc, která mi poněkud komplikovala čtení, byla nepřítomnost
konkrétních odkazů na související kapitoly nebo strany, ale to je věc formy.

Na závěr si dovolím postěžovat. Již na základní škole mne učili, že v jedné
větě by se neměla opakovat dvě stejná slova. Je podivné, že i profesionální
autoři se dopustí takových "chyb" (s. 59). Knihu doporučuji vše těm, kdo chtějí
mít po ruce příručku, která jim umožní základní orientaci v příkazech tak
rozsáhlého programu jako je CorelDRAW 9.

Autor článku

Pod autorským pojmem „Redakce“ se rozumí společná práce redaktorů serveru PCWorld.cz.