Hlavní navigace

Knihy - Začínáme v Pascalu

1. 10. 1999

Sdílet

Naučte se efektivně programovat Autor: Pavel Satrapa Vydavatelství: Neokortex Počet stran: 253 Doporučená cena: 199 Kč Publikace Začínáme v Pascalu je určena zájemcům o základní ...
Naučte se efektivně programovat

Autor: Pavel Satrapa
Vydavatelství: Neokortex
Počet stran: 253
Doporučená cena: 199 Kč

Publikace Začínáme v Pascalu je určena zájemcům o základní seznámení se
standardem tohoto jazyka a pochopení možností využití všech dostupných
jazykových konstrukcí. Pečlivě je přihlíženo i k rozšířením a odlišnostem
populárního Turbo Pascalu, avšak kniha není a deklaruje, že ani nechce být jeho
kompletní učebnicí.
Autor rozčlenil text na tři základní části. První je jakýsi elementární úvod do
jazyka Pascal (program, jeho struktura a prvky apod.) a seznámení s jeho
jednoduchými datovými typy, jako jsou např. proměnné, příkazy, cykly, atd. Je
zde též přehled běžných i volně šiřitelných překladačů. Následuje popis
strukturovaných datových typů a možnosti jejich praktického využití. Lze se též
dočíst o kompatibilitě typů, realizaci vstupu a výstupu, strukturování řešení
problému, práci se soubory (konečně kniha, kde jsou popsány všechny možnosti
přehledně a správně) a zlehka také ukazatele. Třetí část se zabývá dynamickými
datovými strukturami, některými základními algoritmy řazení (zde nesprávně
uváděné pod vžitým názvem třídění) a obecnými metodami programování, včetně
modulárního a objektového programování. Na závěr nesmím zapomenout uvést ještě
řešení ke cvičením a rejstřík.
Opět musím konstatovat, že i v této knize je několik chybiček (překlepů), ale
naštěstí nikoliv zásadního rázu. Naopak nechybí elektronický kontakt na autora
a on-line dostupné zdrojové příklady z knihy. Nemáte-li ale přístup k
Internetu, nemusíte zoufat naštěstí jsou všechny zdrojové texty v této
publikaci poměrně krátké, takže jejich přepisováním mnoho času neztratíte.
Začátečníci by si tak jako tak měli zpočátku psát co nejvíce sami, neboť to je
jediný způsob, jak se dá programování pochopit.
Mezi velké klady pak patří přehlednost (jak textu samotného, tak i ukázkových
příkladů), srozumitelnost a v rámci probíraného tématu i úplnost, tedy takový
úvod do problematiky, že čtenář by měl být po přečtení schopen studovat již
konkrétní knihu, věnovanou např. čistě jen objektovému programování v Pascalu,
nebo se pokusit o vlastní experimentování.
Stejně jako přispěvatel jistého nejmenovaného konkurenčního časopisu si položme
otázku, zda má v době 32bitových operačních systémů a používání Delphi ještě
smysl číst a učit se klasický Pascal. Dle mého skromného názoru má, a to nejen
z toho důvodu, že mnohé školy i jednotlivci nejsou a ještě dlouho nebudou mít
vybavení odpovídajícím technickým zázemím, ale také proto, že Delphi jsou
vlastně jen Pascal v maskovacím plášti. Není snad nutné zdůrazňovat, že
sestavit grafické rozhraní aplikace dnes není problém, ale bezchybná funkčnost
částí programu vykonávajících něco smysluplného mnohdy a mnohde pokulhává.
Nemyslím si, že by teprve po zvládnutí programování v "jednoduchém" Pascalu
bylo možné pokračovat v hlubším studiu programování objektového (proč nezačít
rovnou v Javě, že ano), ale jistě lze s jistotou tvrdit, že při řešení mnohých
"problémů" představuje použití objektů zbytečnou režii navíc. Koneckonců i v
Delphi lze přece zkompilovat "konzolovou" aplikaci, kde objekty nejsou nezbytně
nutné. Nezapomínejme také na jiné operační systémy, které se přátelí více s
příkazovou řádkou než s myší, pro něž firma Inprise Delphi nevyvíjí, ale přesto
na nich lze díky aktivitám bezpočtu nadšenců kompilovat programy napsané v
jazyce Pascal.
Jako třešničku na závěr bych ještě rád uvedl, že i typografická úprava je
tentokrát na velmi slušné úrovni, a čtení je tudíž příjemné. Publikaci mohu
vřele doporučit zejména úplným začátečníkům, kteří nemají žádné zkušenosti, ale
rádi by se naučili jazyk Pascal používat. Samozřejmě též všem, kdo se s ním již
nějakým způsobem dříve setkali, ale rádi by poznali, jakými dalšími
konstrukcemi lze řešit daný problém. Nečekejte však vyčerpávající příručku k
Turbo Pascalu, tuto publikaci bych spíše přirovnal k odrazovému můstku k
vlastnímu experimentování a jako více než solidní základ dalšího studia.

9 0616/fel