Hlavní navigace

Knihy - Jak na aplikace v Accessu

1. 6. 1999

Sdílet

Autor: Timothy M. O\Brien, Steven J. Pogge, Geoffrey E. WhiteVydavatelství: Microsoft Press, Redmond, 1997 (v ČR prodává Computer Press) Počet stran: 596 Doporučená cena: 1 512 Kč Někte
Autor: Timothy M. O\Brien, Steven J. Pogge, Geoffrey E. White
Vydavatelství: Microsoft Press, Redmond, 1997 (v ČR prodává Computer Press)
Počet stran: 596
Doporučená cena: 1 512 Kč

Někteří ostřílení programátoři databází se možná pousmějí nad tématem knihy,
která se zabývá vývojem databází v programu MS Access. Tento program (sou-část
balíku MS Office Professional) však vcelku efektivně řeší problém s uchováváním
a správou dat v menších firmách a organizacích, jež si nemohou dovolit nákup
nákladných databázových systémů. Access tedy nachází solidní uplatnění jak na
poli menších databázových řešení, tak i jako front-end aplikace pro přístup do
rozsáhlejších systémů.
Na českém trhu se objevilo několik knih zabývajících se Accessem, bohužel řada
z nich se zaměřila spíše na osvětlení základních principů relačních databází a
jejich specifik v tomto programu, a o programování v něm se pouze nedostatečně
zmínily, nebo se tomuto tématu zcela vyhnuly. Proto jsem byl velice potěšen,
když se mi do ruky dostala kniha MS Access 97 Developer\s Handbook od
nakladatelství Microsoft Press. Na cca 600 stránkách anglického textu se
opravdu do detailu seznámíte s kompletním vývojem databáze. Ti z vás, kteří
příliš nedůvěřují svým znalostem angličtiny, nemusí mít z předešlé věty strach
autoři naštěstí nepojali tuto knihu jako slohové cvičení, ale jako učebnici a
příručku kladli důraz na jednoduchost a srozumitelnost.
Než začnete uvažovat o koupi této publikace, měli byste zrekapitulovat své
znalosti o Accessu. Autoři počítají s tím, že už máte zvládnutou práci s
tabulkami, dotazy, formuláři, sestavami a makry, tj. kniha se zaměřuje
především na psaní kódu ve Visual Basicu for Aplication. Proto je také poměrně
rozsáhlý úvod věnován základům událostmi řízeného programování a VBA jako
takovému.
Základním mottem knihy je, že člověk se nejlépe něco naučí, když si to také
vyzkouší publikace je přímo nabita příklady s podrobnými komentáři. O tom, že
knihu mohou číst i naprostí programátorští začátečníci ve VBA, svědčí i první
program, který si sami vytvoří a spustí je jím naprostá klasika "Hallo World!".
Všechny příklady naleznete na přiloženém CD-ROMu. Ten se obsluhuje snadno
ovladatelným instalačním programem, který nainstaluje ukázkové databáze na
zvolené místo. Zde bych si však dovolil malé upozornění pokud nenainstalujete
příklady do přednastavené složky, budete muset v některých případech lehce
zasahovat do zdrojového kódu příkladů (nastavení cest) nejedná se však o žádný
zásadní problém.
Autoři ale nevěnovali celý obsah knihy pouze výuce programování VBA, a tak se v
další části dozvíte, jak využít nově nabyté znalosti k zvýšení výkonnosti
vašich formulářů a sestav. Také obdržíte mnoho cenných rad ohledně vývoje
profesionálního uživatelského prostředí.
Autoři se samozřejmě nevyhnuli ani DAO (Data Access Objects) do detailu popsali
hiearchii všech objektů, včetně jejich vlastností a metod. Velkou pozornost
věnovali také vývoji víceuživatelských databází a implementaci zabezpečení v
databázových systémech.
Samostatnou kapitolou je popis technologie ActiveX, díky níž rozšíříte svou
databázovou aplikaci o schopnosti dalších produktů z řady MS Office. V době,
kdy jsou slova Internet a intranet skloňována ve všech pádech, by byla ostuda,
kdyby se autoři alespoň nezmínili o možnostech Accessu na tomto poli. Ani v
tomto ohledu však na vývojáře nezapomněli, a tak pro vás nebude po seznámení s
touto kapitolou problém napojit vaši databázi na Síť sítí.
Kniha též obsahuje několik příloh, jejichž hlavním tématem je používání
dynamických knihoven v prostředí Windows. Abyste splnili obecné představy o
uživatelském komfortu aplikace, musíte ji rozšířit o komplexní nápovědu i v tom
vám bude kniha neocenitelným pomocníkem.
Jak jsem se již dříve zmínil, spolu s publikací obdržíte CD-ROM, na kterém
kromě příkladů z knihy naleznete mj. i DAO syntax builder a příklady
dynamických knihoven.
Celkově bych knihu Access Developer\s Handbook doporučil každému, kdo se chce
dozvědět více o pozadí Accessu, ale i Windows jako takových. Díky informacím z
této knihy budete schopni vyvíjet bez nadsázky plně profesionální produkty.
9 0349