Hlavní navigace

Knihy

1. 12. 2007

Sdílet

První kroky s internetem v rekordním čase Publikační řada s poněkud populistickým podtitulem přináší v jednom...


První kroky s internetem v rekordním čase

Publikační řada s poněkud populistickým podtitulem přináší v jednom z posledních vydání téma, jež by už od počátku nemuselo být znemožněno tradičně zoufalým nedostatkem prostoru cokoliv vysvětlit pořádně. Ačkoliv je internet houštinou hustou a řádně rostlou, první kroky přece jen nemusejí být látkou příliš obsáhlou. Podívejme se, jaké mohou být s touto příručkou.
Autor sloupku se pokusil vžít do kůže potenciálního čtenáře – třeba mírně důchodového věku – a očima tohoto zájemce pátral na stránkách publikace. Pakliže připustíme, že kniha se čte zhruba ve směru od prvních stránek k posledním, pak prvních asi 10 stran by se asi slušelo vytrhnout: jaké následky asi může na někom, kdo má udělat první kroky, způsobit pojednání o síťovém modelu ISO OSI a síťových protokolech? Kdy už konečně vyhyne ona pedagogická premisa tuzemského školství z počátku 90. let, že uživatel PC je především programátor (síťový specialista, či doplňte jinou variantu)?
Dalším problémem příručky je skutečnost, že některým důležitým tématům je věnováno minimum prostoru. Je těžko pochopitelné, proč výmluvně pojmenovaná stať „Co je potřeba ke zprovoznění internetu na vašem PC“ má délku jednoho odstavce, v podobě čtyř poměrně zmatených číslovaných odstavců – ano, látka je dále rozvinuta v dalších kapitolách, ale jako koncepční úvod bez jasné vazby dále je to nepoužitelné.
Podstatnou náplní knihy jsou kapitoly zaměřené na ovládání různých typů aplikací, v souladu s nejběžnějšími službami. Volba látky je tak nasnadě – webové stránky, programy pro rychlé zasílání zpráv, internetové telefonování. Kromě toho též kapitola o fyzickém získání služby připojení k internetu. Bohužel, valná většina textu trpí zásadním problémem zmíněným v úvodu: organizace látky a výkladu je nekoncepční, s různorodou náročností, bez smyslu. Kniha obsahuje řadu informací, jež by začátečník i využil. Jejich uspořádání a podání jsou však k prvním krokům stěží způsobilá.Windows Vista podrobný průvodce

Těžko říci, proč tak málo uživatelů čte nápovědu operačního systému, když je v ní spousta užitečných informací. Jednou z možností je, že uživatel je natolik nezkušený a v daném prostředí bezradný, že i základní koncepce pro pohyb v uživatelském rozhraní si žádají objasnění. Je-li pak zájemce (či tonoucí) vyzbrojen systémem z názvu této knihy, může se mu dostat pomoci.
Příručka by se lépe vyjímala jako základní průvodce, neboť autor začal výklad od pojmů nejzákladnějších, o to více důležitých. Nespoléhá téměř na nic – když od počátku, tak důkladně, a používá-li dále ve svém textu některé zásadní termíny, dostane se čtenáři vstupního objasnění významu. Rozvržení látky je příjemným překvapením – kapitoly nezaplavují zájemce hromadou popisů podivně vybraných rysů operačního systému, ale naopak nabízejí cihlu k cihle, dávající vzniknout solidnímu zdivu později využitelných znalostí.
Kniha pokrývá tematiku od zcela základního pohybu v grafickém uživatelském rozhraní moderních Windows přes logiku a způsob práce se souborovým systémem a běžná nastavení rozhraní k využití sady aplikací dodávaných s OS. Osnova se zdá nepříliš obsáhlá, zvláště vzhledem k počtu stran, ovšem autor zjevně drží vše pevně v rukou – žádný zbytečný spěch, žádné neuvážené zkratky. Každý následující krok musí pevně stát na zkušenosti a dříve získaných znalostech, což ve výsledku dává čtenáři opravdovou znalost a pochopení prováděných postupů.
Jedním ze zajímavých prvků výkladů je rovněž autorovo důsledné využívání možností systému Vista. Vyvaroval se jinak častých (a velmi zavádějících) komentářů a srovnání s dřívějšími verzemi Windows a pracuje s rozhraním Visty tak, jak je máme k dispozici: nezáleží, že některé funkce jsou naprostou novinkou či zásadní inovací, výklad k nim přistupuje tak, jako by to ani nikdy jinak nefungovalo. Po pedagogické stránce jde o zdařilý nejzákladnější kurz práce s poslední verzí Windows. Patrik Malina

Microsoft Outlook 2007 podrobný průvodce

Sada programů MS Office System, do níž Outlook 2007 náleží, sice není laciná, ale na druhou stranu je slušně vybavena, a to i špičkovou nápovědou. V lokalizované verzi se pak jedná o text kompletně přeložený, povětšinou na slušné úrovni.
Kniha zaměřená na aplikaci pro komunikaci a skupinovou spolupráci pokrývá hlavní skupiny témat, jež bychom očekávali: práci s elektronickou poštou, plánování a práci s kalendářem či správu kontaktních informací. Převážná část publikace je tvořena popisy charakteru „krok za krokem“, demonstrující nejběžnější operace v daných oblastech práce s programem. Právě zde se nabízí nejsilnější paralela s jinak kvalitní nápovědou – od knihy by člověk očekával komentáře k jinak dokumentovaným postupům, důkladnější úvody s rozbory koncepce té či oné funkcionality nebo řadu odkazů na různé odchylky či zvláštnosti; všeho zmíněného se nám však dostává pomálu.
Místy se snaha o popis v krocích přibližuje až na hranici samoúčelnosti – příkladem nechť je rozbor možnosti nastavení vlastností elektronické pošty, kdy samotné grafické uživatelské rozhraní nese stopy chaotického vývoje produktu a přímo volá po uspořádání zkušeným autorem. Některým tématům se dostalo pohříchu málo prostoru, jako by potenciální nadbytek výkladu vyvolával obavy z nečitelnosti – na tuto skutečnost doplatila třeba jinak zásadní látka o zabezpečení (digitální podpis, šifrování). Jiným případem nechť je třeba pojednání o profilech aplikace Outlook – s touto koncepcí má řada uživatelů (i správců) často potíže, neboť se jedná o svého druhu oddělenou konfiguraci mimo aplikaci samotnou, ani zde však autor nedošel při pojednání o profilech nikam dále za základní výklad nastavení účtu ve vzorovém prostředí.
Má-li být autor sloupku upřímný, oproti původní dokumentaci ve formě nápovědy nalezl jen skromnou přidanou hodnotu, jež by ospravedlňovala studium tištěného svazku.
Patrik Malina