Hlavní navigace

KNIHY

1. 1. 2008

Sdílet

Fotografie a světlo Naučte se techniky fotografického svícení Nástup digitální fotografie s sebou strhl knižní...


Fotografie a světlo
Naučte se techniky fotografického svícení

Nástup digitální fotografie s sebou strhl knižní nakladatele nebývalou silou a zdálo by se, že nové knihy jsou více či méně mlácením už tak dosti zbité slámy. Naštěstí se objevují výjimky, pojednávající o tématech třeba zapomenutých, nebo neslibujících snadný výdělek. Tahle kniha je jedna z nich.
Je s podivem, že téma osvětlení a nasvícení scény pro potřeby fotografie se objevuje na pultech až po dlouhé době. Jde o látku zajímavou, veskrze potřebnou, na internetových fórech žádanou a v tuzemsku knižně zpracovanou před desítkami let. Publikace skutečně po dlouhé době přináší ucelené pojednání o způsobu osvětlení předmětu a výsledném efektu při fotografickém snímání. Tvůrci postupují systematicky, od základních poznatků o světle a jeho charakteristikách. Po vyjasnění výchozích principů čtenář pozvolna přechází k „osahávání“ fotografovaných povrchů a základním schématům umístění světelných zdrojů, a je zajímavé, že i přes současný „boom“ digitální fotografie zde najdeme základní dovednosti jako pořízení „obyčejné“ fotografické reprodukce. Dále pak následují kapitoly o nasvícení obrysů, především pak velmi zajímavé části o práci s kovovými a skleněnými předměty, jež tradičně představují nesnadný úkol. Autoři však nezůstávají pouze u produktové fotografie, v knize najdeme rovněž velmi zajímavé pasáže třeba o portrétu.
Publikace představuje vynikající studijní materiál pro každého fotografa. Obrazový doprovod je výborný a skvěle demonstruje popisované principy a techniky, třeba použití různých typů osvětlení portrétu je velmi názorné. Doprovodné ilustrace pak skvěle doplňují výklad tam, kde by třeba jen popis umístění světelných zdrojů nestačil. Výklad je veden pozvolným tempem, s důrazem na pochopení základních principů a získání zásadních dovedností. Přičteme-li ke všem okolnostem skutečnost, že ucelená kniha na toto téma u nás dlouho nevyšla, jedná se o nezbytnou součást knihovny každého zájemce o fotografii. Patrik Malina

DSLR
Naučte se fotografovat digitální zrcadlovkou

Digitální fotoaparát typu pravé zrcadlovky je stále častější volbou ambiciózních amatérů i fotografických začátečníků, a tak nepřekvapuje orientace autorů a nakladatelů na zkratku „DSLR“. Jak rozpoznat dobrou knihu tohoto zaměření? Jedním z kritérií by mohlo být, zda daná publikace dává odpověď na otázku, proč si vlastně koupit zrcadlovku místo špičkového kompaktu. Představovaná publikace splňuje náš požadavek jen částečně, a podíváme se proč.
Autor nám vlastně nabízí základní příručku pro kompletní proces pořízení a zpracování digitálního snímku. Zaměření na digitální zrcadlovky je patrné v úvodních kapitolách, kde je pojednána volba přístroje, technické vymoženosti, široká škála příslušenství či některé principy ovládání. Přesto i v této části jde často o látku obecnějšího charakteru, na níž zvídavý zájemce zřejmě již narazil jinde. Přišlo by vhod větší vymezení oproti světu kompaktních přístrojů: proč nezdůraznit možnosti reálného použití vyšších hodnot ISO, práci s hloubkou pole ostrosti atd. Samotná zmínka o makrofotografii ještě nijak nenaznačuje, v čem je výhoda použití DSLR. Jde tedy spíše o nepřímé náznaky, což je škoda.
Druhá polovina knihy tento rozpor zdůrazňuje ještě více. Látka zde zahrnutá vlastně naznačuje kompletní proces zpracování digitálních fotografických dat, a spojitost s použitím přístroje typu DSLR je opět odtažitá. Má snad znamenat představení Adobe Photoshopu, že ho uživatel DSLR ke zpracování svého materiálu nutně potřebuje? Nebo naopak, nepoužívám-li Photoshop, je pro mne DSLR zbytečná a nevhodná?
Kniha je především průvodcem i z pohledu způsobu, jak je výklad veden. Nejde o systematicky uspořádanou učebnici, ale o kolekci nezávisle pojednaných témat, často na jednu či dvě dvoustrany. Představovaný svazek je spíše než specializovanou knihou o DSLR jakýmsi základním průvodcem fotografa s ambicemi pokročilejšího zpracování snímků. Patrik Malina

Zoner PhotoStudio 2007
Aplikace pro úpravu fotografií

Nakladatelství Zoner Press podporuje svými tituly aplikace vyvíjené pod stejnou „značkou“ z pochopitelných důvodů, a proto je tato publikace logickým a očekávaným krokem, jenž sleduje uvedení nové verze programu.
V první řadě zdůrazněme, že publikace není jen tištěnou verzí nápovědy programu samotného. Zoner zjevně volí na rozdíl od jiných výrobců cestu jednoduché a základní nápovědy – důvodů může být řada, možná jde o snahu dosáhnout uspokojivého grafického provedení, neboť koneckonců fotografie „patří na papír“. V knize tedy můžeme vidět jakousi nápovědu k programu vyšší úrovně, jež rozšiřuje základní vybavení.
Způsob uspořádání látky je rovněž dobrou zprávou pro uživatele programu. Témata jsou řazena víceméně v logickém sledu tak, jak se předpokládá zpracování fotografií a jak je uspořádáno ovládání programu samotného. Zde je na místě pochválit zvolený formát knihy a způsob sazby, neboť různé nabídky a dialogy jsou uspořádány do formy, která mnohé objasní již na první pohled, na rozdíl od mechanického popisu jednotlivých kroků.
Naštěstí není kniha jen pouhým popisem funkcí PhotoStudia. Nejen začátečníci určitě ocení třeba podrobnější výklad funkce tzv. „křivek“, použití histogramu, přiřazení dat GPS nebo třeba popis způsobu organizace doprovodných informací k fotografiím. Některým tématům na druhou stranu určitě nebyla věnována dostatečná pozornost – řada uživatelů určitě zápolí se změnami velikosti při zachování určitého rozlišení a třeba poměrně nový hromadný filtr by si jistě také zasloužil širší pojednání.
Publikace je kvalitně povedena i po technické stránce. Již jsme zmínili šťastnou volbu formátu, s níž jde ruku v ruce odpovídající sazba, i kvalita papíru je vyhovující. Naznačované jevy jsou v barevném provedení dobře patrné a nijak netrpí ani výběrem ukázkových snímků. Knihu lze označit jako základní učebnici zpracování fotografií v dané aplikaci.