Hlavní navigace

Knihy

1. 11. 2000

Sdílet

Front Page 2000 – Podrobný průvodce začínajícího uživateleJAROSLAV POLÁČEK Dnes vás chci na stránkách recenzí knih seznámit s ediční řadou publikací, jež přibližují softw...
Front Page 2000 – Podrobný průvodce začínajícího uživatele
JAROSLAV POLÁČEK

Dnes vás chci na stránkách recenzí knih seznámit s ediční řadou publikací, jež
přibližují softwarový balík MS Office 2000 těm uživatelům, kteří buďto již
pracovali s jednou z předcházejících verzí Office, nebo se prací se softwarovou
kanceláří hodlají seriózně zabývat.

Příručka Front Page 2000 je pro mnohé uživatele nutností, protože tento program
nebyl dosud lokalizován, ač je součástí jinak české verze Office 2000 Premium.
Autor navíc na několika místech v textu dokázal, že s programem aktivně
pracoval a prověřil kombinace některých i po překladu nic neříkajících příkazů
(s. 130). Celkově lze konstatovat, že se přes komplikovanost tohoto programu
snažil technické téma odlehčit doplňujícími grafikami z dílny své manželky.
Vylepšil se i rejstřík, jemuž bylo věnováno více prostoru, než bývalo zvykem v
podobných učebnicích a který, ač má k dokonalosti ještě daleko, obsahuje
možnost snadného vyhledávání pojmů. Samozřejmě vyhledávání v příručce je
podpořeno podrobným obsahem. Obvyklý nešvar knih o tvoření WWW stránek, totiž
sáhodlouhý úvod o tom, co to je Internet a že jeho využití může být
dalekosáhlé, zde je zastoupen v rozumné míře a nezdržuje od toho, co je cílem
publikace, totiž naučit se pracovat s jedním z nejpropracovanějších WYSIWYG
editorů.

Co tedy učebnice Front Page 2000 čtenáři přináší. V osmi částech se uživatel
seznámí nejenom se základními funkcemi formátování stránek, včetně grafiky a
rámů (kapitola 1-4), ale pozastaví se i nad správou Webu jako takového a
pozornost může věnovat takovým pokročilým záležitostem, jako jsou Java aplety
nebo servery. Knihu Front Page 2000 bych doporučil každému uživateli, který má
základní zkušenosti s Internetem a operačním systémem MS Windows 9x, 2000 a
který chce efektivně vytvářet webové stránky nebo celé weby.
Word 2000 – Podrobný průvodce začínajícího uživatele
JAROSLAV POLÁČEK

Příručka věnující se MS Wordu 2000 zapadá svých rozsahem, úpravou i tematickým
rozpětím do řady podrobných průvodců začínajícího uživatele. Na více než dvou
stech stranách se čtenář seznámí vkostce a přitom dostatečně podrobně snad s
drtivou většinou funkcí, které tento dnes již velmi bohatý program obsahuje.
Nezůstalo však jen u primárních textových funkcí editoru, ale své místo si
nalezly i části, jež doplňují MS Word 2000 a dělají z něj nástroj na tvorbu
dokumentů vybavených nejenom textem. Čtenář se seznámí s MS Wordem 2000 od
možností vlastního nastavení přes formátování textu, odstavců a oddílů až po
zmíněné funkce, které se vztahují k obrázkům, tabulkám a grafům. Celý text je
ve formě oblíbeného rozhovoru dr. Watsona (začínajícího uživatele) a moudrého
Sherlocka. Tento způsob otázek a odpovědí umožňuje jisté odlehčení tématu, jež
je samo o sobě mnohdy velmi náročné na pozornost ze strany čtenářů. Kniha je
díky svému rozsahu vybavena množstvím screenshotů a rejstříkem, jenž vhodně
doplňuje podrobný obsah.

I přes vyjmenované nesporné kvality této knihy bych vytkl několik malých
drobností. Především mi chyběla jakákoliv zmínka o makrovirech, které se
zejména v poslední době velmi rozmohly. U kapitoly, jež se věnuje exportu dat,
bych přivítal větší popisnost. Zmínky o možnostech exportu do HTML, včetně
výrazných nevýhod této činnosti, zcela chybějí a termín WWW stránky je používán
bez bližšího vysvětlení (s. 148). Podobně suverénně zacházejí autoři s termínem
nastavení obrazovky (640 x 480).

Lze jen konstatovat, že Word 2000 Podrobný průvodce začínajícího uživatele je
výbornou publikací, která je v rámci možností velmi "user friendly" a stane se
jistě užitečným pomocníkem pro ty, kdo si nepořídili program jen jako drahý
základní textový editor.
MS Excel – Podrobný průvodce začínajícího uživatele
JAROSLAV POLÁČEK

Josef Pecinovský již v úvodu naznačuje, že jeho kniha bude pojednávat o
základních a nejdůležitějších funkcích Excelu. Nezbývá mi nic jiného, než tuto
charakteristiku přijmout. Zároveň však musím podotknout, že význam těchto slov
je třeba chápat opravdu v jejich základním významu.

Josef Pecinovský se soustředil na základní operace jenom operacím s
formátováním a vkládáním do buněk věnoval takřka polovinu příručky. Základy
jsou jistě důležité, ale rozsah knih nebývá neomezený, takže se kvůli tomuto
zaměření nedostalo na jiné lahůdky, jako jsou kontingenční tabulky a mnohé
další. Konečně jde o příručku pro začátečníky.

Jinak Josef Pecinovský je velmi zkušeným autorem učebnic, takže celý text je
čtivý (na počítačový manuál) a neobsahuje chyby nebo nepřesnosti. Ocenil jsem,
že část kapitoly "Myslete na svá data" byla věnována ukládání souborů včetně
popisu organizační struktury složek na disku. Je zvláštní, že mnoho autorů tuto
důležitou kapitolu vynechá s odkazem na jiné učebnice zabývající se MS Windows
9x (2000), kde se samozřejmě neprobírá s dostatečnou naléhavostí právě onen
vlastní princip organizace dat.

Celá řada, jak již jsem podotkl, se vyznačuje značnou různorodostí jednotlivých
svazků. Zvláště v případě MS Excelu se jedná o publikaci, ve které rozhodně
nenaleznete všechno, a pro skutečně efektivní tvorbu tabulek a grafů zřejmě
budete muset studovat i z jiné knihy. Na druhou stranu, pokud jste právě
vstoupili (nebo byli donuceni vstoupit) do světa tabulek tvořených na počítači,
tak máte opravdu jedinečnou možnost koupit si publikaci, která vám nenáročnou
formou podá veškeré základy a bude vám dlouho užitečná. Navíc tento typ
příruček nevychází často a věřte mi, že existuje skutečně málo knih pro
opravdové zákazníky.
Access 2000 – Podrobný průvodce začínajícího uživatele
JAROSLAV POLÁČEK

Kolektivu autorů se podařilo to nejdůležitější splnit záměr, který si vytyčili,
a to přitom na aplikaci MS Office 2000, jež nepatří k nejjednodušším.

Kniha je rozdělena podle částí samotné databáze. Po teoretickém úvodu se autoři
věnovali úvodu obecnému (Začínáme s...) a přešli k tabulce jako základnímu
stavebnímu kamenu databáze. Další kapitoly se věnují formulářům, sestavám,
dotazům. Autoři nezapomněli ani na Internet a spolupráci Accessu s Webem přes
datové stránky, a samostatných stránek se dočkaly i speciální operace jako je
export, import a propojení databází. Musím podotknout, že jsem shodou okolností
tuto příručku použil při dolaďování mé databáze knih, takže následující řádky
jsou výsledkem vlastních zkušeností.

Kniha je opravdu určena pro začátečníky. Chybí v ní popis mnoha silných
nástrojů Accessu, jako je např. analýza tabulky. Na druhou stranu je věnován
poměrně velký prostor tvorbě dotazů a upravování filtrů. Uživatel pak může
pomocí této knihy na poměrně slušné úrovni pracovat s databází, protože
vytváření různých dotazů s mnoha parametry je základní funkcí jakékoliv
databáze. Domnívám se tedy, že v tomto případě byl důraz položen přesně tam,
kde měl být. Celým textem se vine velmi zdravý a střízlivý tón autorů, kteří
upozorní i na některé na první pohled nejasné záležitosti (viz automatizace v
relacích a křížové mazání záznamů). Abych jenom nechválil popsané procedury s
importem a exportem souborů nepovažuji za zcela vyčerpávající. Osobně mi
nepomohly a další tipy jsem našel až v nápovědě MS Office 2000. Zrovna tak mi
chyběl popis tvorby automatického formuláře (formuláře nabídek) při startu
databáze. Sice jde o nevýznamný prvek, ale velmi efektní, a možná by si i v
této knize zasloužil jednu kapitolu.
Outlook 2000 – Podrobný průvodce začínajícího uživatele
JAROSLAV POLÁČEK

Nejobsáhlejší manuál recenzované řady se nezabývá jenom komunikačním programem
MS Outlook 2000, ale i základy práce s jazykem Visual Basic a VBScript. Snad
díky těmto pěti kapitolám byla v názvu vypuštěna slova "začínajícího uživatele".

Jeho pojetí je odlišné od ostatních manuálů. Američtí autoři zvolili metodu
vzrůstajícího tlaku na uživatele, takže nejdříve provedou čtenáře po základních
funkcích programu, poté přistoupí k detailnějšímu pohledu na vybrané funkce, a
v poslední fázi se velmi podrobně věnují každé z částí tohoto programu. Jejich
výuka končí vlastním nastavením Outlooku, tak aby co nejlépe splnil očekávané
požadavky. I práce s Visual Basicem je popsána pomocí příkladů a není obtížná
na pochopení.

Celá kniha je proložena množstvím příkladů a je napsána tak, aby nebyla pouze
snůškou postupů a seznamů různých sledů kliknutí myší, ale naopak souvislým
textem proloženým množství tipů k efektivní práci. Tipy jsou uváděny naoko
mimoděk, ale při bližším pohledu velmi promyšleně, a navíc čtenář často nalezne
odkazy na další kapitoly v knize. Nechybí ani srovnání s jinými programy
stejného zaměření. Navíc je kniha proložena větším množstvím obrázků, než je v
této řadě obvyklé, a jednotlivé kapitoly jsou relativně krátké, takže nehrozí
ztráta pozornosti. Outlook se v podání autorů stává skutečně univerzálním
nástrojem, v němž lze i spravovat soubory. Jediným nedostatkem publikace je
její překlad, který obsahuje na několika místech pravopisné chyby.

Outlook 2000 Podrobný průvodce je tou knihou, jež se vyplatí i za vyšší cenu.
Bude vám sloužit jako průvodce, který se dá nejenom přečíst, ale dají se v něm
i nalézt snad všechny postupy. To vše proloženo množstvím tipů a rad dává
čtenáři tušit, že byla napsána na základě FAQů, s nimiž se setkáváte i na
stránkách PC WORLDu.
Office 2000 Professional – Podrobný průvodce začínajícího uživatele
JAROSLAV POLÁČEK

Na tuto knihu lze pohlížet ze dvou úhlů. Buďto jde o úvod do problematiky, nebo
o shrnutí nejdůležitějších faktů. Můj názor je, že Grada využila potencionálu,
jenž se skrýval v několika tisících stranách manuálů věnovaných jednotlivým
produktům, a nechala udělat autory "výcuc". Otázka je, pro koho jsou tyto
informace určeny. Vzhledem k současné ceně knih se domnívám, že je tato
varianta příliš drahým seznámením s problematikou. Z hlediska výběru informací
však jde o velmi zajímavý experiment

Pokud jde o chyby, v knize se vyskytují pouze "kosmetické" nedostatky. Na
straně 38 se dozvíte tip na zavírání všech otevřených souborů, který tak docela
nefunguje nebo je nepřesný. Vzhledem k zavedeným konvencím Grady mě velmi
překvapilo, že návod na smazání souboru bez návratu (nikoliv přesunutí do koše)
není označen bombou. Jde o poměrně závažný zásah a vždy byl výrazně označen
jako případné nebezpečí. U označování celých vět v MS Wordu není uvedena
definice věty. Věta totiž podle konvencí počítače, respektive softwaru končí
interpunkčním znaménkem (. ! ?), takže pokud máte ve větě například zkratku
zakončenou tečkou, Word ukončí větu na tomto místě. Když už se autoři rozhodli
omezit informace o integraci Office do Internetu a uvedli pouze informaci o
možném uložení ve formátu HTML, tak považuji za závažný nedostatek neupozornit
čtenáře na podobu tohoto HTML kódu, který generuje například MS Word. Někteří
uživatelé by mohli být nepříjemně překvapeni.

Pokud budete v knize hledat informace, zabývající se jednotlivými užitečnými
drobnostmi MS Office, naleznete je v deváté kapitole knihy. Toto upozornění
pokládám za důležité, protože jednou z oněch "drobností" je speciální schránka
MS Office 2000, kterou by čtenáři mohli využívat dříve, než po přečtení celé
publikace.