Hlavní navigace

Knihy

1. 12. 1999

Sdílet

Začínáme s Windows 98Vydavatelství: KOPP, České Budějovice 1999 Počet stran: 253 Doporučená cena: 129 Kč Je s podivem, že mnoho českých autorů manuálů a příruček se domnívá...
Začínáme s Windows 98
Vydavatelství: KOPP,
České Budějovice 1999
Počet stran: 253
Doporučená cena: 129 Kč

Je s podivem, že mnoho českých autorů manuálů a příruček se domnívá, že
nejsnazší je napsat knihu pro začátečníky. Opak bývá samozřejmě pravdou. Kniha
Martina Kořínka není rozhodně pro začátečníky, ale svým vymezením zřejmě nebude
zajímat ani pokročilé, protože se v mnoha směrech opírá o informace Microsoftu,
které nebývají "nejpřesnější".
Když jsem přesunul závěr do úvodu, rád bych svá tvrzení podpořil výběrem faktů,
jež mě při četbě zarazily nejvíce. Především cituplné vyznání se autora v
poděkování ve mě vzbuzuje pocit naprosté neprofesionality knihy, snahu o
uspokojení neznámých ambicí na poli krásné literatury, a vůbec takové
poděkování asi do odborné příručky nepatří. Chybná je samozřejmě "začátečnická"
terminologie, i pojem jako je operační systém může do značné míry znepřístupnit
danou větu. Dále autor, jak již jsem naznačil, přejímá víceméně reklamní údaje
z Microsoftu, aniž by se namáhal ověřit je. Dokonce jeho povrchnost jde tak
daleko, že uvádí vyložené nepravdy (s. 13). Definice pojmů (s. 17) asi spadá do
autorova práva na výklad, ale přeci jenom tvrzení, že "soubor může být
například program (resp. aplikace)...", považuji za přinejmenším zavádějící.
Pochybnou se jeví i struktura výstavby textu. Proč začátečník musí znát všechny
druhy startu a "vybaluje" se na něj bootlog.txt, config.sys a podobně, a to vše
na 23. straně knihy? Proč tedy, když přijmu tuto taktiku psaní či rozvržení
knihy za svou, není na začátku vysvětleno chybové hlášení při zapomenuté
disketě v mechanice? Proč autor vysvětluje etymologii slova ikona? Proč na
ilustračních obrázcích jsou zobrazeny nabídky aktivní po nainstalování MS
Office 97 (kniha by se měla zabývat MS Windows 98)? Jde snad o to, aby se u
každého obrázku mohlo napsat, že tam nepatří? Pokud již Martin Kořínek
vysvětluje ikonu, tak by snad pro vyváženost neškodilo používat termín tilda
místo vlnovka. Mýtus, že formátování zcela destruuje data, byl snad již
dostatečně vysvětlen na stránkách PC WORLDu a nehodlám se k němu vracet.
Všechny parametry jsou vysvětleny, ale když dojde k akci objeví se parametr /B
(s. 106), který je zahalen rouškou tajemství. Klávesa "beckspace" se správně
píše "backspace", kurzorová šipka se nepřepisuje jako +, a i když sítě jsou
důležitou složkou MS Windows 98, tak nevím, zda jsou tyto části vhodné k
osvětlení pro začátečníky.
Programy v posledních letech neskutečně nabyly na objemu, na druhou stranu, čím
více funkcí, tím více manuálů pro začátečníky, které mají desetinásobně menší
kapacitu než přikládané manuály a návody. Trh má prostě nelogické požadavky,
žádá více funkcí od programů a stále levnější učebnice. Napsat pak takovou
knížku bývá tím nejsložitějším a tato činnost rozhodně není jednoduchá.
Bohužel, Martinu Kořínkovi se jeho záměr nezdařil.
JAROSLAV POLÁČEK
9 0719 /FEL o

Skenery a skenování
Autor: Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský
Vydal: Grada Publishing, 1999
Počet stran: 124
Doporučená cena: 99 Kč
Nová publikace bratrů Pecinovských vzbudila v knihkupectvích nebývalý zájem a
dostala se na přední místa několika žebříčků útlá knížečka si zcela jistě svoji
pozornost zaslouží.
Odbornou počítačovou literaturu můžeme v zásadě rozdělit do dvou skupin. Autoři
první skupiny si vyberou produkt, ten popíší ze všech stran, a pokud je jejich
kniha dobrá a přehledná, tak mají naději, že se pro uživatele stane
nepostradatelnou. Druhý přístup spočívá v popisu nikoliv produktu, nýbrž
problému. Existují knihy jako Počítač v kanceláři a podobně problémem těchto
publikací je, že autor musí stejně zvolit určité (nejrozšířenější) produkty, na
kterých se pokusí daný problém vysvětlit. Jádro knihy pak nespočívá v detailním
popisu všech funkcí, například textových editorů, to je záležitost autorů první
skupiny, ale v obecných principech práce, zpracování nebo organizaci dat.
Jinak řečeno, ve Skenerech a skenování se dozvíte, jak se dá využít skener v
domácnosti, ale může se vám stát, že budete používat na úpravu obrázků program,
o kterém v knize nenajdete ani zmínku. Nicméně základní principy (a víc se
samozřejmě na sto dvacet stran nevejde) budou i přes překotný vývoj platné.
Doslova tedy čtenář dnes nemůže brát informace o instalaci, protože autoři
pominuli nástup USB portů. Pro popis jednoho z grafických programů si autoři
vybrali MS Photo Editor, ač sami upozorňují, že tento program není součástí MS
Windows, ale MS Office. Osobně bych považoval za užitečnější popisovat úpravu
obrázků na prográmku Imaging, dodávaného v rámci MS Windows.
Publikace byla napsána pro nejširší vrstvu uživatelů, zejména pro ty, kdo
chtějí využívat skener, ale neznají všechny možnosti jeho využití. Fotoamatéři,
filatelisté, ti, kdož přepisují texty, budovatelé domácího archivu čehokoliv
všichni naleznou v této knize množství nápadů a vylepšení. Počet informací
vzhledem k útlosti recenzované brožury byl příjemným překvapením, a spolu se
standardně dobře čitelným textem hlavním kladem knihy.
Poznámka: V zápalu popisování báječných skenerů "utekl" autorům jeden
nepravdivý tip (str. 111). V okamžiku, kdy začnete skenovat (OCR) článek v
novinách nebo knihu, zjistíte, že jeho přepsání by vám zabralo skutečně méně
času a energie.
JAROSLAV POLÁČEK
9 0719/FEL o

Český Internet a MS IE 5
Podrobný průvodce začínajícího uživatele
Autor: Miroslav Renda
Vydavatelství: Grada Publishing, Praha 1999
Počet stran: 264
Doporučená cena: 179 Kč
Jsou dva druhy knih. Knihy, u kterých autor dosáhl svého cíle, ty označujeme
obecně jako dobré. A pak jsou ty druhé, na nichž se vyřádí recenzent, z autora
udělá polointeligentní opici a ve víru vášně doufá, že svojí nečtenou recenzí
zničí ekonomický profit autora, nakladatelství a ostatních, kteří připustili
publikaci něčeho takového. Jinak řečeno, recenze na "špatné" nebo nepovedené
knihy se píší samy. Já, bohužel, takové štěstí nemám. Kniha Miroslava Rendy
patří mezi ty dobré.
Dokonce tak dobré, že se vážně nemohu věnovat chybám, šotkům a nesmyslům, které
do knihy pronikly, a musím se omezit na pouhé faktografické vyjmenování toho,
co považuji na učebnici za dobré. Tak především obsáhlost knihy (Explorer,
Outlook, Chat, ICQ, český Internet) je vyvážena obsažností daných částí.
Samozřejmě existuje omezení dané počtem stran, ale autor dokázal i vhodnou
volbou obrázků vystihnout základní rysy problému, zodpovědět hlavní otázky, a
to způsobem kultivovaným, inteligentním a vhodným i pro začátečníky. Název
"podrobný průvodce začínajícího uživatele" na mě dělá dojem jisté schizofrenie,
ale na druhou stranu je ve své podstatě výstižný. Jednoduchý svými ilustracemi,
obrázky a postupy, komplikovanější v nárocích na čtenáře ve snaze, aby uživatel
pochopil principy základních operací, které používá, například při psaní
e-mailů. Popisu se nevyhnuly ani základy tvorby WWW stránek, respektive jazyka
HTML. Poněkud jednostrannou orientaci na produkty Microsoftu Miroslav Renda
objasňuje hned na začátku knihy, a konečně při reálném porovnání masově
rozšířených aplikací se mu není co divit.
A přeci jenom si neodpustím rýpnutí. Jedním ze zlepšení MSIE 5 je aplikace MS
Wallet, elektronická peněženka, která v knize figuruje pouze na jednom místě, a
to ve výpočtu součástí MSIE 5. Bližší popis by možná neškodil, zvláště když jde
o inovaci oproti předcházející verzi.
Závěrem lze konstatovat, že pokud jste právě začali používat Internet, stali se
uživateli "Red boxu" nebo některé z jiných nabídek Internetu zadarmo, tak
neváhejte a kupte si tuto knihu. Budete využívat Síť naplno, a přitom i
ušetříte na telefonních poplatcích.JAROSLAV POLÁČEK
9 0719/FEL o