Hlavní navigace

Knihy

1. 11. 1999

Sdílet

Mistrovství v MS SQL Serveru 6.5Autor: Ron Soukup Vydavatelství: Computer Press Počet stran: 880 Doporučená cena: 650 Kč (858 Sk) + CD-ROM Přeložil: David Krásenský Ron Soukup není v...
Mistrovství v MS SQL Serveru 6.5
Autor: Ron Soukup
Vydavatelství: Computer Press
Počet stran: 880
Doporučená cena: 650 Kč (858 Sk) + CD-ROM
Přeložil: David Krásenský

Ron Soukup není v oblasti databází žádným nováčkem. Věnoval se jim mnoho let u
firem AT&T a United Airlines, v roce 1989 však nastoupil k Microsoftu a stal se
jedním z členů původní vývojové skupiny pro SQL Server. Jako hlavní manažer
vedl tvorbu SQL Serveru až do roku 1995 (do uvedení verze 6.5), kdy na čas od
Microsoftu odešel a při té příležitosti napsal tuto knihu.
Kniha je značně rozsáhlá a rozhodně se nejedná o úvod do databází. Naopak
předpokládá, že čtenář již základní teorii návrhu a správy databází dobře
rozumí a snaží se ukázat metodiku těchto činností vhodnou pro SQL Server a
jejich případnou další optimalizaci.
Abych alespoň nastínil, co všechno se v této knize můžete dočíst: Velice
zajímavá mi přišla hned první část, autorova osobní zkušenost se vznikem SQL
Serveru a jeho postupný vývoj, kde jsou decentně popsány některé metody
konkurenčního boje firmy Microsoft. Dále už ale exkurze do historie končí,
protože následuje všeobecné seznámení s možnostmi SQL Serveru, verze 6.5. V
dalších kapitolách jsou jednotlivá témata z této části podrobně rozpitvána,
např. detailní popis databázového stroje a jeho spolupráce s operačním systémem
(program je určen výhradně pro MS Windows NT), různých programovacích rozhraní
apod. Samozřejmě nemůže chybět popis instalace (volba znakové sady, pořadí pro
řazení), umisťování databází na jednotlivá zařízení, nejrůznější možné operace
s databázovými tabulkami (vytváření, indexování, omezující podmínky, dočasné
tabulky...) i dotazování na data (práce s hodnotami NULL, spojování tabulek,
pohledy). Důležitou součástí práce s databází je modifikace dat (vkládání,
aktualizace, mazání), včetně vztahu k celkovému výkonu. SQL Server obsahuje
určitým způsobem doplněnou verzi jazyka SQL, k seznámení se s jeho odlišnostmi
je taktéž vyčleněna jedna kapitola a další obsahuje další (složitější) příklady
s příklady praktického použití, které nejsou příliš jednoduché k vymyšlení.
Programování se rovněž týkají kapitoly o transakcích, uložených procedurách,
kurzorových tabulkách apod. Vlastní kapitolu má uzamykání (správa, řešení
uváznutí) i další aspekty např. vliv návrhu dotazu na zatížení a odezvu
databázového systému, případně zatížení sítě. Velice podrobně a do detailu je
rozebráno monitorování a následná rekonfigurace systému i jeho údržba. V
dodatcích pak lze nalézt seznam vestavěných globálních proměnných SQL Serveru s
popisem, seznamy použité i k další četbě doporučené literatury a rejstřík.
Přiložený CD-ROM obsahuje kompletní dokumentaci k SQL Serveru MS SQL Server
Books Online včetně další doplňkové dokumentace, benchmark pro měření výkonu a
vzorové skripty z příkladů v knize.
Za hlavní přínos této knihy považuji to, že ji napsal člověk z vývojového týmu.
Předkládá nám totiž celou škálu podrobností o vnitřních metodách práce
jednotlivých komponent systému, aniž bychom se museli obávat spekulací či
nepřesností. Dokonalé znalosti konkrétního databázového systému pak můžeme lépe
využít pro konkrétní uzpůsobení návrhu ukládání a dalšího obhospodařování naší
datové báze.
Celkové úrovni velmi přispívá povedený překlad, snažící se důsledně využívat
českých výrazů, neopomíná však při prvním výskytu neustáleného výrazu uvést i
anglický ekvivalent. Člověka neznalého dokonale anglický jazyk jistě potěší i
překlad chybových hlášení, která se v knize vyskytují. Bohužel však musím
konstatovat, že počet překlepů není (kromě prvních 40 stránek) zanedbatelný.
Při současných cenových relacích si čtenář snad zaslouží, aby bylo před tiskem
použito nějaké technické řešení pro odstranění překlepů. Ze začátku sem tam
nějakou tu chybku snadno přehlédnete, ale po dalších 200, 300 stránkách už to
začne být příliš nápadné.
Další podivnou věcí je rejstřík. U obsáhlé publikace může velice usnadnit
vyhledávání (je to vlastně index do databáze, že :-), ale odkazy vedou většinou
jen na jednu stránku, která navíc nebývá vždy tou, kde je termín blíže
vysvětlován. Našel jsem též minimálně jeden odkaz jaksi "nikam" (zkratka ISAM)
přestože se na stránce vyskytuje, vysvětlena je jinde!
Jak jistě víte, v současné době již nějakou dobu běží prodej verze 7.0, ale
vnitřní architektura serveru se v podstatě nemění, vývoj se údajně soustřeďuje
spíše na optimalizace a doplňování dalších funkcí, např. replikace atd.
Pominu-li tedy dosti závažnou slabinu ve zpracování rejstříku, mohu říci, že v
češtině je po obsahové stránce tato kniha jedinečná, informace o SQL Serveru
jsou široké a podané dost srozumitelnou formou. Navíc autor na několika místech
doplňuje slabá místa či chyby v originální dokumentaci. Proto může tato kniha
být užitečná vývojářům i správcům databází pod MS SQL Serverem.JAN ŽĎÁREK
9 0666/FEL o

C++ Builder verze 4.0
podrobný průvodce
Autor: Miroslav Virius
Vydavatelství: Grada Publishing
Počet stran: 264
Doporučená cena: 290 Kč + CD-ROM v ceně
Pokud se domníváte, že známý autor bezpočtu článků, knih a skript o jazycích C
a C++ vydal další přírůstek do této řady, pak budete asi zklamáni. Jedná se
totiž o publikaci, kterou bych nejspíše přirovnal k vylepšenému manuálu k
programu C++ Builder 4.0. Dokonce se výrobce Builderu, firma Inprise, uvolila a
ke knize je přiloženo CD s časově omezenou zkušební verzí tohoto produktu.
Proto na na něm nenajdete příklady z knihy, ke stažení jsou dostupné pouze na
Webu.
O čem se tedy v knize píše? Pomocí vytváření jednoduchých i složitějších
aplikací je čtenář proveden celým vývojovým prostředím C++ Builderu. Postupně
se tak má možnost seznámit s jednotlivými hlavními komponentami, které jsou v
Builderu dostupné, zejména tedy klasické vizuální komponenty (tlačítka,
menu...) nebo nevizuální (časovače, vlákna zde použití třídy zapouzdřující
nástroje pro práci s vlákny z Windows API, apod.). Kromě vizuálního návrhu
aplikace je probráno i kreslení do okna, výpočet za použití více vláken,
použití komponenty umožňující práci s databází a dostane se mimo jiné i na
velmi jednoduchý webový prohlížeč. Vynechány jsou ale části, které sice Builder
(nikoliv v trial verzi) také podporuje, ale klidně by zabraly samostatné knihy
aplikace klient-server, vývoj distribuovaných aplikací podle standardu CORBA
apod.
Kromě toho je závěr knihy věnován podrobnému popisu prostředí a nastavování
Builderu. V případě potřeby můžete k hledání v publikaci použít i vcelku dobrý
rejstřík.
Jak jsem již na začátku tohoto článku varoval autor předpokládá, že čtenář má
velmi dobré znalosti C, resp. C++ a způsob programování a fungování programů
pod Windows mu není zcela cizí; v příslušné kapitole se hodí i znalost SQL. Jak
ostatně sám autor podotýká, kniha není učebnicí C++ ani programování pomocí
Windows API. Zásadně jsou používány komponenty, resp. třídy dodávané s
Builderem. Skutečně velmi podrobně je vykládán způsob práce, včetně klávesových
zkratek.
Zdá se mi, že Ing. Viriusovi se tato publikace povedla, jak je jeho dobrým
zvykem, nechybí vtip a nadhled a dobře se čte. Největší užitek kniha přinese
nastávajícím uživatelům Builderu 4.0, pro něž se může stát něčím víc než jen
českým manuálem autor si velmi pečlivě všímá všech podrobností a detailů, které
se mohou při konkrétní práci hodit, a snaží se smysl všech úkonů vysvětlit.
Uživateli verze starší (3.0) může být kniha sice též užitečná (obvykle jsou
uvedeny rozdíly), ale obecně jsou využívány komponenty, jména a způsoby práce
specifické pro verzi 4.0.
JAN ŽĎÁREK
9 0666/FEL o

JavaScript kompletní průvodce
Autor: David Flanagan
Vydavatelství: Computer Press
Počet stran: 732
Doporučená cena: 495 Kč (649 Sk)
Přeložil: Pavel Kelča
Je to již dávno, co jsem na stránkách PC WORLDu recenzoval jinou knížku D.
Flanagana. Jeho styl psaní se mi tenkrát velmi líbil, a proto jsem si s radostí
přečetl v USA dosti známou a populární knihu o JavaScriptu, v originále
JavaScript The Definitive Guide (2nd Edition).
Skriptovací jazyk JavaScript snad není potřeba zvlášť představovat, ale s
rozeznáváním jeho verzí to již může být horší, jak si hned ukážeme. Ačkoliv v
cenících prodejců literatury i na zadní straně knižních desek je uvedeno, že
kniha zpracovává verzi jazyka 1.2, dokonce "velmi podrobně a důkladně", není to
tak docela pravda. Mohu se vší určitostí potvrdit, že knížka skutečně zevrubně
popisuje JavaScript, ovšem jeho verzi 1.0, resp. 1.1, což jsou verze jazyka,
jejichž specifikace byla v době psaní této publikace již úplná. Tyto verze
jazyka se objevily v Netscape Navigatoru 2.0, resp. 3.0 a MS Internet Exploreru
3.0. David Flanagan je v tom ale nevinně, protože vyvinul maximální snahu
zařadit do knížky co možná nejaktuálnější informace. Na konci textu v dodatcích
skutečně jsou čtyři strany o novinkách v Navigatoru 4.0, v němž se objevila
implementace JavaScriptu 1.2. Opět se tedy ukazuje, že vývoj čehokoliv
spojeného se Sítí je natolik dynamický, že žádná tištěná publikace, kterou je
nutné překládat, není schopna ihned tento vývoj zachytit. To ale nijak
neomlouvá autora komentáře na zadní straně desek (jeho jméno je uvedeno v
tiráži, zde ho nechci jmenovat); vždyť stačí konstatovat, že změny jsou v knize
vyjmenovány a jinak vše v ní popsané zůstává v platnosti. Podle poznámky v
publikaci měl být na WWW stránkách amerického vydavatelství O\Reilly dostupný
on-line dodatek s podrobnějším popisem změn, tento tam ale již není, neboť
mezitím vyšla další (již třetí) edice této publikace. K této podporované
poslední verzi jsou k dispozici i zdrojové texty příkladů. Navíc je zajímavé,
že onen výše kritizovaný text pravděpodobně vychází právě z anglického popisu
nového vydání této knihy. Je veliká škoda, že české vydavatelství nenechalo
onen on-line dodatek též přeložit a zařadit do tištěné verze, nebo jej alespoň
uveřejnit na svém Webu.
Autor v tomto díle dbá na maximální korektnost svého textu, popisuje známé
chyby v implementaci jazyka v jednotlivých verzích i na různých platformách.
Proto by pro něho bylo obtížné popisovat verzi jazyka, která se tehdy ještě
nedala podrobně otestovat.
Vraťme se však ke knize samotné. První část rozebírá JavaScript skutečně jako
programovací (spíše tedy "skriptovací") jazyk, tak jak jste to již mohli vidět
v nějaké učebnici jiného programovacího jazyka. Zejména se jedná o lexikální
strukturu, popis datových typů, proměnné, výrazy, operátory atd., tak jak je to
obvyklé. Velice se mi tento přístup líbil, oproti mnoha dalším knížkám se do
těchto pasáží neplete vlastní zakomponování do kódu HTML a výklad je tedy
mnohonásobně srozumitelnější.
Teprve další část, pojednávající o činnosti JavaScriptu na straně klienta (v
prohlížeči), ukazuje, jak pracovat s tímto jazykem v rámci WWW stránek, a to
velice podrobně. Dočtete se tedy mj. o práci s okny, rámci, formuláři a s
cookies, o používání vestavěných objektů prohlížeče i o technikách spolupráce
mezi JavaScriptem a Javou a naopak.
Následujících asi 300 stran obsahuje úplný referenční popis jazyka (verze 1.1).
K této části je třeba dodat, že v charakteristice každého příkazu, metody apod.
lze kromě vlastního popisu najít údaje o dostupnosti v té které verzi
prohlížeče, způsobu použití, a eventuálně i o známých chybách funkčnosti daného
prvku jazyka.
Konci knihy předchází kromě rejstříku též několik dodatků, např. s výčtem
nekompatibilit jazyka v Internet Exploreru 3.0, úplnoná specifikace cookies,
základní přehled metod několika "plug--inů" z Navigatoru i seznam názvů a
číselných kombinací barev, použitelných v HTML.
Překlad se i tentokrát povedl, líbilo se mi, že nedocházelo k překládání všeho
"za každou cenu". Potěšilo mne též zařazení tří osob na provedení jazykových
korektur tato kniha si to jistě zaslouží. Bohužel práce korektorů není ještě
úplně perfektní, prvních 150 stran je téměř bez chyb, pak však počet překlepů i
dalších nepřesností mírně narůstá. Celkový počet nalezených chyb je však
vzhledem k rozsahu v podstatě velmi dobrý.
Domnívám se, že referenčních příruček JavaScriptu je na našem knižním trhu
relativní dostatek, ale asi jen málokterá je takto podrobná. Hlavní výhodou
této knihy ve srovnání s ostatními je jednak velmi pěkný popis jazyka, a pak
také podrobné zdokumentování všech známých chyb a nekompatibilit v
implementacích na všech důležitých platformách. Velmi mě zaujalo, že text se
zaměřuje hlavně na filosofii jazyka a principy řešení některých obtížnějších
problémů, proto považuji tuto knížku za velmi užitečnou pro většinu zejména
profesionálních zájemců o skutečné pochopení JavaScriptu. Pro začátečníky nebo
příležitostné tvůrce, kteří nepotřebují vytvářet důmyslné skripty s dokonalým
zabezpečením funkčnosti na všech platformách a různých verzích jazyka, by to
však mohlo být až příliš obsáhlé a zbytečně podrobné. Pro tyto skupiny je ale
na trhu mnoho dalších publikací, zaměřených více na "běžné" použití tohoto
jazyka, např. k drobným vylepšením WWW stránek.JAN ŽĎÁREK
9 0666/FEL o