Hlavní navigace

Knihy

1. 9. 1999

Sdílet

Hudba a zvuk na počítačiAutor: Richard Grace Vydavatelství: Grada Publishing, Praha, 1999 Překlad: Daniel Forró Počet stran: 290 Doporučená cena: 350 Kč Vydavatelství Grada se ve svýc...
Hudba a zvuk na počítači
Autor: Richard Grace
Vydavatelství: Grada Publishing, Praha, 1999
Překlad: Daniel Forró
Počet stran: 290
Doporučená cena: 350 Kč
Vydavatelství Grada se ve svých knihách tématu syntézy světa počítačů a hudby
věnuje již poměrně dlouhou dobu. Shodou okolností stál u zrodu a celého průběhu
knižní řady Musitronika tentýž autor, který se tentokrát ujal úkolu přeložit
publikaci amerického tvůrce (nepletu-li se, jedná se o vůbec první knihu
zahraničního autora v hájenství této rubriky). O kompetentnosti autora svědčí
tedy nejen autorství většiny knih s obdobnou tematikou (Svět MIDI, Domácí
nahrávací studio, Počítače a hudba...), ale i přezdívka Dr. Midi, s níž
vytvořil řadu rubrik do odborného hudebního měsíčníku Muzikus (problematika
Midi, sekvencerů, hudební teorie). Jinak je absolventem konzervatoře,
koncertním umělcem na klávesové nástroje a prakticky největším odborníkem a
přímým spolupracovníkem firmy Yamaha pro Evropu na východ od Německa. A fandové
kapely Progress 2 jej jistě znají z krátkodobého působení, ještě pod jeho
občanským jménem Karel Horký...
O své opravdové erudici vás překladatel přesvědčí již ve své předmluvě. Pokud
tuto část knihy nikdy nečtete, učiňte tentokráte výjimku a nebudete litovat.
Dr. Midi zde, stručně řečeno, vysvětluje, že originál publikace byl zpracován
mírně řečeno lajdácky, bohužel místy až diletantsky. Buďme tedy rádi, že před
českým vydáním prošel tento text rukama jednoho z nejpovolanějších, a tím
vznikla kniha s očekávanou odbornou úrovní. Pokud byly chyby opravdu tak
závažné, jak překladatel uvádí, tak americkým čtenářům není co závidět.
Sled kapitol je vystavěn poměrně logicky, tak aby neseznámený čtenář do
problematiky postupně pronikal. V první části se tedy seznámíme se způsoby
reprezentace zvuku a hudby ve světě výpočetní techniky a rovněž lehce
nahlédneme do problematiky MIDI standardu. Stať zakončuje (jako i ty
následující) přehledný slovníček nejpoužívanějších pojmů. Ve druhé kapitole
přechází autor do praxe a podává výklad o výběru zvukové karty. Seznámí čtenáře
se základními pojmy, technologií a nabídkou na trhu. V této kapitole se velmi
příznivě projevil vliv překladatele, jenž výběr zvukových karet rozšířil a
přizpůsobil českým poměrům. Ve třetí části následuje seznámení se základními
typy softwaru, který je používán pro práci se soubory zvuku a MIDI dat. Na řadu
též v tuto chvíli přijde přiložený CD-ROM, jenž obsahuje potřebný software pro
experimentování. Čtvrtá kapitola pak demonstruje možnosti vybavení operačního
systému Windows pro práci se zvukem, obzvláště pro záznam zvukových vzorků.
V následující části knihy (kapitoly pět až osm) přechází autor k vážnější
práci. Od náročnější editace vzorků přes práci se sekvencerem a MIDI funkcemi
se tak čtenář dostane až k přípravě profesionální notové partitury. Vše je
demonstrováno na programech špičkové úrovně (CoolEdit, Cakewalk, Encore), jež
jsou, jak jsem zmínil výše, umístěny na doprovodném CD. Závěrečná devátá
kapitola již pojednává o profesionální práci při nahrávání hudby. Obsahuje
přehled studiových zařízení, základy HDR (hard disk recording, záznam na pevný
disk) a přehled možností publikování výsledků na Internetu. Závěr knihy tvoří
dodatky. Stať o základech hudební teorie byla zcela nově vytvořena
překladatelem, neboť původní znění bylo dle jeho slov
zcela nepoužitelné. Následuje
kapitola o připojení MIDI zařízení k počítači, jež obsahuje řadu praktických
informací a obrázků. V dalších částech jsou k dispozici přehledy informačních
zdrojů (dosti důležité), technologické standardy a normy a terminologický
slovníček.
Celkově považuji vydání této knihy za velmi důležité, jelikož poslední
komplexní pojednání tohoto druhu (z dílny samotného překladatele) již poněkud
zastaralo, a obdobná publikace na trhu určitě chyběla. Také přiložený CD-ROM
zvyšuje celkovou kvalitu, neboť začátečník není nucen krkolomně shánět potřebné
programové vybavení. A o tom, jakým požehnáním pro celé dílo byla osoba
překladatele, již byla řeč. Takže pokud koupíte, určitě neprohloupíte.

9 0569

Autor článku