Hlavní navigace

Knihy

1. 8. 1999

Sdílet

JavaScript, tvorba dokonalých WWW stránekPodrobný průvodce začínajícího uživatele Autor: Lee Purcel, Mary Jane Mara Nakladatelství: Grada Publishing Počet stran: 344 Doporučená cena: ...
JavaScript, tvorba dokonalých WWW stránek
Podrobný průvodce začínajícího uživatele
Autor: Lee Purcel, Mary Jane Mara
Nakladatelství: Grada Publishing
Počet stran: 344
Doporučená cena: 390 Kč
Tato knížka o JavaScriptu (v originále "The ABCs of JavaScript") si klade za
cíl seznámit prakticky kohokoliv s tímto populárním skriptovacím jazykem. Jako
předpoklad je nutný pouze zájem, protože autoři mají snahu vysvětlit a naučit
používat tento jazyk i ty tvůrce WWW stránek, kteří se jinak programování
vyhýbají obloukem.
Jak se ale ukázalo, ono to přece jen není tak jednoduché, a tak se vám určité
základy HTML, případně i programování mohou při čtení hodit. Hned v úvodní
kapitole je totiž vyvráceno tvrzení, že JavaScript je jazykem pro ty, kdo
neumějí programovat. Navíc je zde uveden výčet nejdůležitějších odlišností od
jazyka Java. Požadavky na programové vybavení jsou jednoduché prohlížeč, který
JavaScript podporuje. Autoři deklarují, že se snažili, aby skripty fungovaly
všude (PC+Windows, Mac, Unix), na PC ale vzhledem k implementačním odlišnostem
mezi nejznámějšími prohlížeči nakonec zvolili jako základ pro 100% funkčnost
ukázkových skriptů prohlížeče od Netscapu (Navigator 3.0 a výše).
Kniha obsahuje tyto hlavní části po již zmíněném úvodu
je popsán základní mechanismus činnosti skriptů a spolupráce s WWW stránkou,
včetně základů zápisu skriptu a používání příkazů, operátorů, metod objektů.
Tato část mi mnohdy přišla až příliš rozvláčná a nepřehledná. Stejně tak
kapitola o podmíněných příkazech.
Další kapitola je již zajímavější, pojednává o tvorbě dynamických a
interaktivních prvků na WWW stránce. Podrobně je v několika kapitolách
rozebrána tvorba a práce s formuláři (asi nejdůležitější úkol pro JavaScript
pomocí kontroly formuláře na klientském počítači snížit nutnost komunikace s
příslušným serverem, kterému chceme formulář poslat ke zpracování). Následují
kapitoly se věnují práci s cookies, používání JavaScriptu přímo na straně
serveru v prostředí LiveWire, a nakonec ještě například animace grafiky nebo
využívání plug-in modulů (přehrávání MIDI souborů).
V přílohách si pak můžete přečíst srovnání produktů od Netscapu s MS Internet
Explorerem, výběr některých internetových adres se zdrojovými kódy užitečných
skriptů i MIDI souborů s hudbou. Jedna z příloh obsahuje dost podrobný seznam
příkazů JavaScriptu. Na konci knihy je krátký glosář a rejstřík.
Ve výše uvedené příloze o zdrojích na Internetu je i odkaz na stránky se
zdrojovými texty skriptů z této publikace, a navíc je tam umístěno překvapení
celá další kapitola, tentokrát již o trochu
pokročilejších technikách. Je samozřejmě v angličtině, ale s tímto jazykem asi
zájemci o toto téma problém mít nebudou. Osobně si však myslím, že těch asi 40
stran navíc by se do této publikace klidně vešlo.
Zhodnocení nebude tentokrát lehké, protože překlad jednoznačně nebohé knížce
vráží nůž do hřbetu. Jedná se hlavně o vysoký počet překlepů, daleko větší, než
je obvyklý průměr. Horší ale bylo zjištění značného množství chyb ve zdrojových
textech ukázkových skriptů. V mnoha případech byl kompletní výpis skriptu v
pořádku a funkční (neplatí to ale vždy), v okolním vysvětlujícím textu jsou
umístěny jednotlivé úryvky kódu a v nich jsou často chyby. Skutečnou perličku
si tentokrát nenechám pro sebe, cituji: "ve výrazu 6+5*9+2 bude sčítání
předcházet násobení" (str. 76). Teď hádejte pokud si skutečně myslíte, že
sčítání bude předcházet násobení, jste na velkém omylu, neboť násobení bude
předcházet sčítání). Dost už dvojsmyslných vět jak nám už zkušení programátoři
napovídají, skutečně se v JavaScriptu dává větší priorita násobení, proto bude
výsledek tohoto výrazu 53 a nikoliv 121. Pro druhý výsledek by bylo nutné náš
úmysl explicitně vyjádřit, nejlépe pomocí závorek, a to takto: (6+5)* (9+2).
Jsem přesvědčen o tom, že knížky (učebnice) pro začátečníky je nutné psát,
resp. překládat se zvýšenou pečlivostí, což se v tomto případě příliš nepovedlo
(čtenář začátečník bere údaje v textu jako stoprocentní). Přitom publikace jako
taková vůbec není špatná a obsahuje mnoho zajímavých podnětů i pro tvorbu v
JavaScriptu již pokročilejších tvůrců. Novinky typu používání CSS (Cascading
Style Sheets) v ní ale nehledejte.
V době jejího psaní se o tomto spíše mluvilo a uvažovalo, přesto ale v
kapitolce o budoucnosti JavaScriptu jsou i některé z těchto možností zmíněny.

9 0429/