Hlavní navigace

Knihy

1. 2. 2000

Sdílet

Autor: Karanjit S. SiyanVydavatelství: Unis PublishingPočet stran:455Doporučená cena: 400 Kč Na českém trhu není mnoho publikací o technologiích TCP/IP. Většina knih, které byly napsá...
Autor: Karanjit S. SiyanVydavatelství: Unis PublishingPočet stran:
455Doporučená cena: 400 Kč
Na českém trhu není mnoho publikací o technologiích TCP/IP. Většina knih, které
byly napsány se dotýká TCP/IP pouze jako dodatku k platformě Windows NT nebo
Windows 9x. Vzhledem k tomu můžeme být rádi, že se na trhu nabízí kniha Windows
NT TCP/IP.
Tato publikace je jedinečná v několika ohledech. Popisuje rysy TCP/IP ve vztahu
k platformě Windows NT 4, beta x NT 5.0 a Windows 9x. Poskytuje řadu detailů
architektury TCP/IP, jak je implementována na těchto platformách, přičemž je
čerpáno z mnoha různých zdrojů.
Při přípravě knihy a ilustračních obrázků docházelo i k vývoji systému Windows
NT 5.0. Při přípravě obrázků byly k dispozici jiné beta-verze Windows NT než
ty, které měl k dispozici původní autor publikace. Z toho důvodu je možné, že v
některých částech knihy neodpovídá text přesně ilustračnímu obrázku. Jedná se
však pouze o změnu vzhledu dialogových oken, přemístění nebo rozšíření nabídky
v dialogové okně, změna názvu ovládacího prvku v dialogovém okně. Principy,
filosofie a koncepce fungování zůstaly stejné a postupy krok za krokem jsou s
menšími úpravami přímo použitelné. Stejně tak je možné, že na ilustračních
obrázcích nebudou přesně odpovídat sledované údaje, např. IP adresa, počet
přijatých paketů apod., což souvisí se skutečností, že autor původní publikace
pracoval ve zcela jiném prostředí, než jaké jsme pro přípravu obrázků měli u
nás v redakci.
Kniha poskytuje srozumitelné postupy krok za krokem pro vykonávání
administrátorských (správcovských) úloh souvisejících s konfigurací a správou
TCP/IP. Rozhodnutí poskytnout pokyny krok za krokem má přispět k tomu, aby se
tato publikace stala co možná nejúplnější referenční příručkou. Velmi často se
také místo pouhého popisu postupu krok za krokem uvádí vysvětlení pojmů,
koncepce a pozadí daného rozhodnutí. Například v Kapitole 7, "Směrování pomocí
Microsoft TCP/IP", se vysvětluje koncepce oblastí OSPF a vytváření virtuálních
spojení mezi oblastmi OSPF, zatímco se ukazují instrukce krok za krokem pro
konfiguraci směrování OSPF. Tatáž kapitola také naznačuje koncepce
supersíťování, VLSMs (Variable-Length Subnet Masks Maska podsítě s proměnlivou
velikostí) a CIDR (Classless Internet Domain Routing Beztřídové směrování v
internetových doménách), které nejsou obsaženy ve standardní dokumentaci
Microsoftu ani knihách určených k prostudování nebo přípravě na zkoušku MCSE z
TCP/IP.
Kniha popisuje detaily pokročilé konfigurace parametrů TCP/ /IP pomocí
skriptovacího jazyka Perl5. Příklady v jazyku Perl5 jsou uváděny v plném znění,
s komentáři, takže i když vám není Perl5 dobře známý, můžete se tento jazyk
naučit pomocí obsažených příkladů.
Publikace obsahuje také přehled TCP/IP zpráv generovaných při vykonávání
rozličných úloh ve Windows sítích. Tyto zprávy jsou podrobně probírány v
případech celkové havárie v různých oblastech a při různých akcích paketů na
vrstvě Data Link, IP vrstvě, TCP vrstvě, NBT (NetBIOS přes TCP/IP), SMB (Server
Message Block), MSRPC (Microsoft Remote Procedure Call). Tyto generované zprávy
poskytují cenný pohled do hloubi práce v sítích TCP/IP.
Vypalování CD
Autor: Kolektiv autorů
Vydavatelství: Unis Publishing
Počet stran: 200
Doporučená cena: 200 Kč
Není tomu ani rok, co nakladatelství UNIS Publishing uvedlo na trh publikaci
Velká kniha o vypalování. Když se budete dnes pídit po této publikaci, přijdete
na to, že její náklad je beznadějně rozebraný a nepomohou vám ani žádosti přímo
v redakci nakladatelství. Nemusíte ale zoufat. V nové edici Tipy&triky,
připravované ve spolupráci s časopisovým nakladatelstvím IDG, vychází nová
publikace týkající se daného tématu. Co v ní naleznete? Především řešení
praktických problémů a nestandardních situací, které se mohou objevit při
vypalování.
V úvodu publikace se dozvíte základní pojmy a technologie z oblasti vypalování,
jež souvisí se zařízeními a médii CD-R a CD-RW. Následuje část týkající se
nejběžnějších problémů při vypalování. Dále se dozvíte, jak uchovávat na
zapisovatelná média obrázky a video. Asi nejčastější použití médií bude pro
vytváření audio CD. O tom, jak vytvářet kvalitní audio CD z kazet nebo LP
desek, jak si nahrát vlastní skladbu, se dozvíte v další části publikace.
Zvláštní kapitola je věnována vypalování pod systémem Linux. Pokud používáte
tento v poslední době velmi rozrůstající se systém, přijdete si na své. Dozvíte
se, jak nastavit systém Linux, jaké programy a utility budete pro vypalování
potřebovat a kde najdete další velké množství aktuálních informací převážně na
WWW.
V knize nechybí ani podrobná kapitolka o konečné úpravě vypáleného CD, která
může být provedena více či méně profesionálními postupy.
I když by vypalování mohlo na první pohled vypadat jako ryze technická
záležitost, tak tomu určitě není. Při vypalování, respektive přepalování
originálních CD je nutno brát v úvahu také autorský zákon. O základním pohledu
autorského zákona na vypalování CD se čtenář dočte v kapitole Právo a
vypalování.
V závěru knihy jsou umístěny zajímavé přílohy, které umožní orientaci v
základních pojmech včetně jejich vysvětlení. Zajímavá bude pro "paliče" jistě
také příloha dostupných medií, včetně jejich skutečné přesné kapacity a dalších
parametrů.
Pokud již vypalujete nebo se chystáte vypalovačku teprve zakoupit, neměl by ve
vaší knihovničce chybět tento titul, ve kterém se dozvíte celou řadu
teoretických i praktických informací.
Delphi III. a IV. díl
Autor: Steve Teixeira, Xavier Pacheco
Vydavatelství: Unis Publishing
Počet stran: III. díl 256,
IV. díl 288
Doporučená cena: III. díl 290 Kč, IV. díl 290 Kč
Publikace jsou překladem velmi úspěšného titulu Delphi 4 Developer\s Guide od
autorů Steve Teixeiry a Xavier Pacheca. Nakladatelství UNIS Publishing se
rozhodlo uvedenou publikaci vydat v šesti dílech podle jednotlivých tematických
okruhů. V současné době jsou na trhu díly 2, 3, a 4. V této recenzi si řekneme
něco o novinkách, kterými jsou díly třetí a čtvrtý.
Knihu psali velmi zkušení programátoři a vývojáři v systému Delphi, kteří mají
za sebou celou řadu projektů v tomto programovacím nástroji.
Třetí díl publikace se zabývá mechanismem zpráv ve Windows a jejich
zpracováním; strukturou knihoven komponent a jejich hierarchií; tvorbou
vlastních komponent; využitím Open Tools a API, a konečně testováním a laděním.
Čtvrtý díl začíná kapitolou o Win32 API a pokračuje výkladem o multithreadových
aplikacích přes práci se soubory a získávání systémových informací až po
"drsnější" používané techniky.
Publikace je koncipována jako učebnice vývojového nástroje Delphi, s použitím
rejstříku i jako referenční příručka k jednotlivým funkcím. Konkrétní témata
jsou členěna velice přehledně do jednotlivých kapitol, které se vybrané
problematice věnují v plné šíři. K probírané tematice v knize čtenář nalezne
množství praktických příkladů, doporučení a tipů, které pomáhají k lepší
orientaci a zvládnutí dané problematiky.
Ke všem šesti publikacím (znovu podotýkám, že na trhu jsou zatím jen tři díly)
je možno získat zdarma (!) jedno CD, které z nakladatelství zasílají na základě
vyplnění registračního kuponu. Na CD čtenář nalezne ukázkové příklady ve
zdrojovém tvaru a řadu ukázek nabídky softwaru dalších organizací. Není tedy
nutné příklady uváděné v knize pracně přepisovat a je možné je v případě zájmu
ihned zkoumat krokovat, měnit apod.
Je velká škoda, že knihu, která je členy Borland R&D pokládána za průmyslový
standard pro Delphi, nemůžeme získat celou najednou. Nezbývá tedy nic jiného,
než se těšit na další díly uvedené publikace.
Velká kniha o skenování
Autor: Kolektiv autorů
Vydavatelství: Unis Publishing
Počet stran: 180
Doporučená cena: 200 Kč
Skener přibyl do rodiny počítačových periferií poměrně nedávno. Rozvoj osobních
počítačů nastal na počátku 80. let, kdy IBM uvedla na trh svůj první stroj
kategorie PC. Bylo to v srpnu 1981 a vzhledem k tomu, že vystavovaný exemplář
měl celých 64 kB paměti, nemohlo být o zpracování obrázků řeči. Naštěstí šel
vývoj kupředu a po deseti letech už byly poměrně běžné 286 s jedním a více
megabajty paměti, takže obrázky přestaly být utopií.
Kupodivu již v roce 1980 se do některých slovníků dostává i slovo skener
(scanner), jehož výklad zní: "Přístroj, který snímá světelným (případně jiným)
paprskem objekt bod po bodu (nebo řádek po řádku) a získané hodnoty dále
zpracovává."
Uvedená definice platí v nezměněné podobě prakticky dodnes. Pro úplnost
dodávám, že anglické slovo scan znamená původně kriticky zkoušet. Jako většina
ostatních má navíc původ v latině, kde scandere popisuje vyjadřování se
zvláštním přízvukem. V češtině najdete vliv tohoto slova například ve výrazu
"skandovat".
První masovější vlnu zájmu o skenery lze vysledovat kolem roku 1992. Tenkrát se
jednalo především o ruční modely i dnes velmi známé firmy Logitech.
První nadšení bylo většinou zchlazeno minimální efektivitou práce s takovým
zařízením. Snímání bylo takříkajíc na lidský pohon a přinášelo s sebou mnohá
úskalí, počínaje problémy s "hrbolatým" povrchem stolu a roztřesenou rukou
nervózního uživatele konče. Navíc síla tehdejší běžné výpočetní techniky ještě
neumožňovala dnes zcela běžná kouzla a úpravy obrázků v reálném čase.
Mezitím běžel čas a na konci dvacátého století zaznamenáváme opět bouřlivý
pohyb na trhu snímací techniky. V dnešní době se ze skeneru stalo relativně
levné a již dobře použitelné zařízení, jež si může bez problémů pořídit i
jednotlivec domů. V povědomosti uživatelů však nejsou všechny možnosti, které
skener poskytuje.
Jak zpracovat naskenované obrázky a co vše je možné se skenerem dělat, se
dozvíte právě v publikaci, kterou vydalo nakladatelství UNIS Publishing a která
je určena všem laickým zájemcům o práci se skenerem. Texty v knize jsou
zaměřeny především na uživatele pracující doma a v malých firmách, neboli pro
segment trhu označovaný anglickou zkratkou SOHO. Jedná se o "Small Office Home
Office", tedy malé kanceláře a domácí využití. Dozvíte se, nejen jak v tomto
prostředí skener co nejlépe využít, ale bude vám nabídnuta i konkrétní množina
programů a postupů řešících typické úkoly z tohoto prostředí. Tato kniha může
současně posloužit i jako vodítko při výběru skeneru a programového vybavení,
možná právě po jejím přečtení zjistíte, zda skener skutečně potřebujete nebo ne.
Najdete zde praktické rady pro snímání konkrétních typů předloh a práci s
různými pomůckami. Podstatná část této knihy se věnuje následnému zpracování
obrázků, kde z hlediska zpracování je velmi důležitá část popisující práci s
histogramy. Naučíte se upravit tónový a barevný rozsah obrázku, oříznout ho,
zaostřit atd.