Hlavní navigace

Kniha kódů a šifer - dějiny kryptografie

1. 9. 2003

Sdílet

Britský spisovatel Simon Singh není na poli popularizace vědy a technologiížádným nováčkem. Česky už od něj vyšla Velká Fermatova věta, nyní přichází na trh další ojedinělé d
Britský spisovatel Simon Singh není na poli popularizace vědy a technologií
žádným nováčkem. Česky už od něj vyšla Velká Fermatova věta, nyní přichází na
trh další ojedinělé dílo: Kniha kódů a šifer.

Jedná se o velmi čtivě napsaný přehled dějin kryptografie. Začneme ve starověku
u jednoduchých šifer typu "záměna písmenka za písmeno" a projdeme více než dvě
tisíciletí evropských dějin (s jedním zastavením u kryptografie arabské).
Zastavíme se u klíčů vyměňovaných mezi Bobem, Alicí a Evou, svá tajemství nám
odhalí algoritmus RSA, systém PGP a další moderní technologie. Na konci nechybí
výhled do budoucna, do světa kvantových počítačů i kvantové kryptografie.

Autor si podrobně všímá role, kterou šifry sehrály ve zlomových okamžicích
světových dějin samozřejmě během obou světových válek, ale třeba i při odhalení
spiknutí Marie Stuartovny proti britské královně Alžbětě. Osudy šifer se
proplétají s jejich tvůrci i dešifrátory, čtenář se s pomocí šifry může dokonce
vypravit hledat poklad.

Ke knize lze mít pouze několik spíše kosmetických výhrad. Autor je podstatně
více doma v oblasti kryptografie než na poli dějin starověku. Kapitola o
vyluštění lineárního písma B obsahuje i drobné hříšky na straně překladu/
redakce knihy. A zatímco text o kvantové kryptografii je srozumitelný, část o
kvantových počítačích je již srozumitelná podstatně méně, přičemž některé
informace by se daly označit snad až za z fyzikálního hlediska zavádějící. To
jsou ovšem jen drobné kazy na jinak velmi hodnotném a zcela ojedinělém díle.

Tuzemský vydavatel knihy nám část textu dal volně k dispozici rovněž v
elektronické podobě. Nemusíte tedy kupovat zajíce v pytli. Na webové stránce
http://www.scienceworld.cz najdou zájemci kapitoly o prolomení šifry německého
"válečného" stroje Enigma i pojednání o tom, jak se na poli kryptografie
uplatnil Charles Babbage, neúspěšný konstruktér parního počítače z 1. poloviny
19. století.

Autor: Simon Singh
Vydavatelství: Dokořán a Argo, Praha, 2003
Počet stran: 382
Doporučená cena: 350 Kč
Autor článku