Hlavní navigace

Klonování hračkou - Norton Ghost 5.1

Sdílet

Každý, kdo již alespoň jednou instaloval na počítač některý ze současnýchoperačních systémů, ví, že nejde zdaleka o časově zanedbatelnou operaci. Proto zvláště uživatelé, kte...
Každý, kdo již alespoň jednou instaloval na počítač některý ze současných
operačních systémů, ví, že nejde zdaleka o časově zanedbatelnou operaci. Proto
zvláště uživatelé, kteří takovouto činnost vykonávají častěji (správci sítí,
technici, zvídaví uživatelé), hledají nástroj, jenž by jim ušetřil čas. Takovým
může být Symantec Ghost 5.1, který bude předmětem dalších řádků.
Uvedený produkt je dodáván pouze na dvou disketách, z nichž jedna obsahuje
veškeré základní nástroje Ghost Klient a Ghost Server, zatímco druhá pouze
rozšiřující utilitu "Ghostwalk" pro dynamické přidělování SID (Security
Identifiers) ve Windows NT, což dovoluje jeho duplikaci i v sítích, kde je
striktně vyžadován unikátní kód. Nároky na počítač a operační systém jsou
minimální, neboť jde ve většině případů o programy pro MS-DOS. Instalace
samotného nástroje Ghost spočívá pouze v kopírování požadovaných souborů,
přičemž samotný program GHOST.EXE je snadno spustitelný i z diskety.
Jak je již řečeno, slouží Ghost především k vytváření kopií disku, a to nejen
na disk jiný, ale i do speciálního souboru (obrazu disku/oddílu), odkud lze
čerpat následně při kopírování nebo obnovování původního zdroje. Stejně tak
jako s celým diskem, je možné klonování nebo záznam do souboru aplikovat i na
jednotlivé oddíly (partition). Během zadávání cílového disku, který nemusí mít
shodnou velikost jako zdrojový, lze v některých případech přímo upravovat i
velikost cílových oddílů. To jde ale pouze u přímo podporovaných souborových
systémů, jimiž jsou FAT12, FAT16, FAT32 a NTFS. Jinak lze kopírovat pouze
sektor na sektor, což však dovoluje pracovat i s mnoha dalšími operačními
systémy, mezi něž patří DOS, Windows 3.x/9x/NT, UNIX, Linux, OS/2 a NetWare. Ve
všech případech je samozřejmě zachováno i případné použití dlouhých jmen
souborů. Při použití souboru s obrazem zdrojového disku lze využít i
integrovanou kompresi dat a tím snížit nároky na uložení dat, přičemž jejich
korektnost je zajištěna pomocí CRC kódu.
Důležitým parametrem je způsob pro přenos dat jak mezi disky, tak i z disku do
souboru a naopak. Samozřejmě je podporován přímý přenos mezi dvěma disky uvnitř
jediného počítače. Tato forma je také zcela nejrychlejší, neboť například
zklonování operačního systému MS Windows 95 s instalovaným MS Office 95 netrvá
déle než pět minut. Další cesta využívá výměnných médií, z nichž lze uvést
například mechaniky typu ZIP, JAZ, magnetooptiky a další. Kromě nich lze po
zavedení DOS ASPI pro SCSI rozhraní využít i přímý záznam na páskové jednotky.
Zvláště tato poslední forma je zajímavá jako možnost pro kompletní zálohování
serverů, a samozřejmě jejich snadnou obnovitelnost v případě havárie či
napadení. Mezi cílová média patří rovněž při instalaci síťové podpory i
namapované síťové disky na souborovém serveru. Jako velmi zajímavá se bude
mnohým uživatelům jevit schopnost použít produkt jak pro klonování, tak pro
vytváření obrazu, komunikaci po paralelním kabelu nebo pomocí síťového rozhraní
a protokolu NetBIOS. Obě tyto formy jsou založeny na podřízenosti jednoho z
počítačů, ovšem proces lze použít bez demontáže disku z počítače.
Podobně funguje i další forma komunikace, kterou je tzv. Network multicasting.
Ten využívá protokolu TCP/IP a dovoluje pomocí programu s názvem "GHOST
Multicast Server" jenž je k dispozici ve variantě jak pro prostředí Windows,
tak i pro DOS současný přístup k souboru s obrazem disku i z více stanic
současně. Důležité je přitom upozornit na licenční politiku pro program Ghost.
Ta totiž vyžaduje pro každý jeden počítač zvláštní licenci, což platí také v
případě každého pevného disku, na který je klonován obsah vzorové konfigurace,
byť jde o disk umístěný v tomtéž počítači. Cenové
relace jsou rozděleny do pásem, kde 10 až 49 kopií lze získat po 690 Kč za kus,
50 až 74 za 600 Kč, 75 až 99 za 521 Kč a 100 až 249 za 453 Kč (vše bez 5% DPH).
K programu lze z provozních zkušeností uvést ještě několik poznámek. Tak
předně, ačkoli je Ghost vybaven grafickým rozhraním ve stylu Norton Utilit, lze
jej plně ovládat i v dávkovém režimu sadou spouštěcích parametrů. Dále u
stávající verze produktu existuje prozatím omezení z hlediska maximální
velikosti oddílu s FAT 32 na 8 GB. U nejnovější verze 5.1c, která je ve fázi
beta2 testů, je zajištěna i podpora FAT32X, překonávající i tuto hranici. V
případě práce s diskovými poli RAID na hardwarové bázi je funkce zcela shodná
jako se samostatným diskem, ale u polí typu Windows NT je nutné používat
produkt obzvláště opatrně. Jako doplněk lze navíc na WWW stránkách stáhnout
program Ghost-Explorer, který je určen pro Windows 9x a dovoluje prohlížet
vytvořené soubory s obrazy disků a oddílů jako by se jednalo o běžnou
adresářovou strukturu. Navíc dovoluje i extrahovat kterýkoli z uložených
souborů.
Jak je z uvedeného výčtu vlastností patrné, je Symantec Ghost 5.1 velmi silným
nástrojem pro správce sítí a techniky, zabývající se hromadnou instalací
počítačů. Zajímavé možnosti poskytne i zvídavým uživatelům, kteří chtějí svůj
počítač snadno vrátit do výchozího stavu. Na druhou stranu ale nejde o nástroj
vhodný pro každého, protože může způsobit nenapravitelné ztráty dat.

9 0095/OK

Norton Ghost 5.1
+ možnosti přenosu dat
+ práce v síti
+ podpora řady OS
+ přehledné rozhraní

Cena (bez DPH): 690 Kč
za licenci (10 až 49 kopií)

Poskytla firma:
PR agentura Virklis
V Nové čtvrti 386, Praha 10
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).