Hlavní navigace

Klíč CodeMeter Stick

1. 12. 2005

Sdílet

CodeMeter nabízí výrobcům softwaru, kteří prodávají a distribuují své výrobkypřes internet, ochranu jejich produktů měřením doby jejich používání a možnost vyúčtování, popř...
CodeMeter nabízí výrobcům softwaru, kteří prodávají a distribuují své výrobky
přes internet, ochranu jejich produktů měřením doby jejich používání a možnost
vyúčtování, popř. automatické generování prodejního obratu. Pro snadnou
implementaci CM do SW aplikací je k dispozici CodeMeter Developers Kit. Jádrem
služby CodeMetru je tzv. CodeMeter-Stick, který si koncový uživatel zakoupí.
Základní aplikací spojenou s tímto USB klíčem je tedy CodeMeter. Toto řešení je
určeno pro výrobce softwaru a umožňuje umístění a správu až tisíce licenčních
klíčů na USB disku. Licence nejsou přímo svázány s počítačem, ale s majitelem
USB klíče. Uživatel si tedy klíč zakoupí či jej obdrží při nákupu softwaru,
následně jej lze využít pro distribucí dalších klíčů či pro obnovu licence.
Komunikace mezi prodejcem a majitelem klíče probíhá přes protokol CM talk.
Uživatel si objedná službu (licenci), provede platbu a poté je mu na USB disk
uploadován klíč. USB flash disk se tak stává v podstatě "hardwarovým" klíčem.
Kromě této hlavní aplikace a využitelnosti je s USB klíčem dodáván i SecuriKey
Lite, který umožňuje používat USB klíč pro řízení přístupu, tedy přesněji
používat USB jako skutečný klíč k počítači. Při instalaci definujete, jaká akce
se spustí po vytažení USB klíče ze slotu. Na výběr je uzamčení počítače,
odhlášení uživatele nebo vypnutí počítače. Pro případ poškození USB tokenu
(klíče) je k dispozici možnost registrovat se na stránkách výrobce softwaru pro
případ, že bude nutné zhotovit náhradu poškozeného USB klíče. Ovšem ani v
případě poškození USB klíče nemusíte zmatkovat. Ve Windows XP se přes toto
"zabezpečení" dostanete nabootováním do nouzového režimu, pro případného
slídila po datech jde tedy pouze o lepší "spořič" obrazovky, uzamykající po
odchodu počítač. Tuto možnost sice lze v nabídce programu následně zakázat,
ovšem podle našeho názoru by měla být aktivní již při instalaci.
Mezi nejpoužívanější prvky bude patřit CM Password Manager, což je v podstatě
aplikace umožňující uložit na USB klíč řadu standardních hesel jako údaje pro
logování do banky, TANy či loginy na webové stránky. Ideální pro většinu
sklerotiků a v době značeného množství hesel a PIN bůhví k čemu skutečně
šikovná pomůcka.
Poslední aplikací je Steganos Safe Lite, který umožní vytvořit na disku
bezpečné úložiště, kdy jsou údaje ukládané do vyhrazené oblasti šifrovány. Lze
rovněž zvolit, zda tento disk bude viditelný v průzkumníku Windows. Jde
samozřejmě pouze o základní šifru, zároveň však pro odstranění dat z disku
můžete použít i následné několikanásobné přepsání oblasti či Guttmanovu metodu,
což je ovšem časově náročnější postup.
V současné chvíli však uživatele k nákupu klíče nic zvláštního netlačí. Hlavní
přednost, distribuce licencí s využitím CodeMeteru, se na našem trhu nevyužívá
- u ostatních aplikací jsou k dispozici konkurenční ekvivalenty, u protějšků
lite verzí nalezneme i freewarové nebo sharewarové varianty.

CodeMeter Stick
Cena: 2 830 Kč
K testu zapůjčila firma: Elbacom, http://www.elbacom.cz