Hlavní navigace

Když GPRS nestačí

1. 6. 2005

Sdílet

Mobilní operátor, který by svým zákazníkům nenabízel neustále nové a novéslužby (navíc za zajímavé ceny), by na našem trhu uspěl stěží. Časy, kdy se platilo i za příchozí hov...
Mobilní operátor, který by svým zákazníkům nenabízel neustále nové a nové
služby (navíc za zajímavé ceny), by na našem trhu uspěl stěží. Časy, kdy se
platilo i za příchozí hovory - a že to nebyly zrovna malé částky - zná většina
uživatelů již pouze z vyprávění. Nové služby mají opravdu široký záběr a často
již nemají s telekomunikacemi příliš společného, ale důležitá je poptávka,
kterou operátoři velmi bedlivě sledují. Občas se sice najdou služby, které se
tolik nerozšíří, ale většinou kopírují přání zákazníků. Příkladem může být i
nová služba Oskara, určená pro firemní klientelu, BezObav. Zajišťuje zákazníkům
automatický přechod mezi jednotlivými tarify s označením Naplno tak, aby
zákazník neplatil zbytečně vysoký paušál v okamžiku, kdy by stejně volné minuty
neprovolal nebo naopak neplatil vysoké poplatky za hovor v dobách, kdy má velký
počet hovorů. Taková služba může být pro firemní klientelu velmi zajímavá.
Neklade nároky na vlastní síť, ale spíše na podružné systémy, které slouží k
účtování. Změny v síti naopak vyžaduje další Oskarem nedávno spuštěný EDGE.
Implementace této technologie je logickou reakcí Oskara na velký zájem
zákazníků o rychlá mobilní data. Ten je sice hlavně důsledkem stále relativně
drahé alternativy v pevných sítích, ale pro mobilní operátory je rozhodně
zajímavý, protože může uživatele připravit na příchod sítí třetí generace.
EDGE (Enhanced Data for GSM Evolution) je nástupcem GPRS (General Packet Radio
Servise), která je uživatelům, zajímajícím se o datové přenosy, známá již delší
dobu. Zachovává systém přenášení dat jako GPRS, jedná se tedy o paketový
systém. Uživateli je pro přenos dat povoleno využít několika časových pozic
(timeslotů), které by v běžném provozu často zůstávaly nevyužity. Před
příchodem GPRS platilo, že každý zákazník může využívat pouze jednu časovou
pozici. Samotné povolení využívání více časových poloh by ovšem nestačilo,
protože první uživatel, který by se takto připojil, by jich většinu zabral a na
další zákazníky by se již nedostalo. Proto je nezbytné sdílení časových pozic
mezi uživateli. Při přenosu dat totiž - na rozdíl od telefonování - nedochází k
neustálému přenosu informací. Ty jsou většinou přenášeny pouze v krátkých
časových intervalech, což umožní střídání většího množství zákazníků. Jakou
rychlostí bude možné data přenášet, závisí (u GPRS) hlavně na třech faktorech.
Prvním je počet timeslotů, které jsou v konkrétním okamžiku a na určitém místě
dostupné. Dalším faktorem je pak použitý telefon - kolik z těchto dostupných
timeslotů dokáže využít. Tento parametr je u telefonu označován jako GPRS
Class. Současné telefony většinou fungují v Class 10, která nabízí k využití
maximálně 4 + 2 timesloty, ale současně celkem pouze 5. To znamená, že v jenom
okamžiku můžeme (pokud to síť povolí) komunikovat s využitím 4 + 1 nebo 3 + 2
timeslotů. První číslice zde označuje počet časových pozic pro přijímání
informací, druhá pak pro jejich odesílání. Posledním parametrem je pak kódovací
schéma. To udává, jakou přenosovou rychlost je možné využít v jednom timeslotu.
EDGE zachovává myšlenku využívání sítě, kterou přineslo GPRS. Rozdíl je v
použitém kódování, které umožňuje v rámci jednoho timeslotu dosažení vyšších
přenosových rychlostí. U GPRS se maximum blížilo 22 kb/s na jeden timeslot.
EDGE však umožňuje dosažení rychlosti až 59,2 kb/s na timeslot. Tak lze při
stahování teoreticky dosáhnout přenosové rychlosti přesahující 236 kb/s.
Skutečně dosažitelné hodnoty jsou ovšem nižší a mění se v závislosti na
vytížení sítě v místě, z nějž se připojujete, a na kvalitě signálu, která klesá
se zvyšující se vzdáleností od základnové stanice. Při našich orientačních
měřeních se rychlost dokázala vyšplhat i přes 160 kb/s, ale častěji jsme
dosahovali rychlostí okolo 80-100 kb/s.
Nasazením EDGE se Oskar zařadil po bok T-Mobilu, který EDGE ve své síti využívá
také. Abychom mohli porovnat EDGE u obou operátorů, připravujeme pro vás
srovnávací test, který by měl odpovědět na otázky typu kdo nabízí rychlejší
EDGE či výhodnější cenový program. Podle dosavadních zkušeností můžeme
konstatovat, že Oskar svým krokem odstranil handicap vůči některým zákazníkům,
pro než jsou mobilní data důležitou součástí poskytovaných služeb.