Hlavní navigace

Kdo šetří, má za tři... - Zjednodušte si práci na počítači pomocí našich tipů a triků (CD)

1. 12. 2003

Sdílet

Každodenní procedury, které vy sami na počítači provádíte, se dají v naprostévětšině případů buď zkrátit, anebo přímo zautomatizovat. V našem článku vám ukážeme, jak na to,...
Každodenní procedury, které vy sami na počítači provádíte, se dají v naprosté
většině případů buď zkrátit, anebo přímo zautomatizovat. V našem článku vám
ukážeme, jak na to, a samozřejmě nezapomeneme vám přibalit spoustu užitečných
pomocníků.

Proč neustále klepat myší, když postačí klepnutí jediné? Proč používat
zdlouhavé postupy vedoucí přes okna se seznamem všech prvků pro nastavení, jako
jsou kupříkladu Ovládací panely, když ke stejnému účelu postačí jediné klepnutí
pravým tlačítkem myši? Vyvarujte se takových oklik a používejte zkratky. Vždyť
na pracovní ploše nebo v Průzkumníku Windows potřebujete pro provádění
každodenních operací stále ty samé úkony myší či klávesnicí. A přitom se dá
totéž uskutečnit mnohem rychleji a efektivněji. Máme na mysli spouštění
programů, otevírání souborů, dial-up připojení do internetu, otevření URL
adresy, atd. Prostřednictvím několika triků ušetříte čas a ulevíte své ruce,
neustále manipulující s myší. Několik čas šetřících funkcí je ve Windows již
obsaženo standardně. Naše tipy k jejich využití prakticky nevyžadují žádné
velké předchozí znalosti. Tak můžete například využívat celou řadu často
používaných funkcí prostřednictvím standardně definovaných klávesových zkratek.
To jde vždy rychleji než pomocí myši přes vyvolání patřičného kontextového
menu. Pro zástupce v nabídce Start nebo na pracovní ploše si rovněž sami můžete
vytvořit klávesové zkratky, přes něž pak můžete jednotlivé aplikace pohodlně
spouštět. Přesný postup vám ukážeme v tipu č. 1. Tam, kde Windows žádný vhodný
prostředek nenabízejí, vám poskytneme praktické utility, jež samozřejmě
naleznete . Chtěli byste se např. jedním klepnutím myší připojit k internetu,
spustit internetový prohlížeč a ještě program pro práci s elektronickou poštou?
Pak vám v tipu č. 17 představíme naši utilitku DIAL.BAT.

Upozornění: Není-li v textu uvedeno jinak, platí všechny tipy pro všechny verze
Windows.V grafickém prostředí

Ať se jedná o správce souborů, nabídku Start, dialogové okno Otevřít či
pracovní plochu od Windows 95 je za všechno odpovědný program Průzkumník.
Jestliže si Průzkumníka Windows nastavíte podle svých požadavků, ušetříte
spoustu času a vaše práce se zefektivní. Drobnými změnami se totiž můžete
pohodlně dostat k celé řadě funkcí daleko jednodušeji a hlavně rychleji. A když
se toho přebytečného zbavíte, získáte na svém počítači daleko větší přehled.


1)Nadefinujte si klávesové zkratky pro své programy

Řadu aplikací používáte velmi často. Proto chcete ušetřit ruku, kterou ovládáte
myš, a přitom všechny používané programy spouštět rychleji. Pro ty nejčastěji
používané programy byste si měli nadefinovat klávesové zkratky. K tomu účelu si
danou aplikaci nalezněte v nabídce Start a na její ikonu klepněte pravým
tlačítkem myši. Z kontextového menu zvolte příkaz Vlastnosti. Do pole Klávesová
zkratka pak zadejte vámi zvolenou kombinaci kláves, a to ve tvaru
nebo s písmenem, číslicí či nějakým jiným znakem z klávesnice.
Spouštění aplikací přes klávesovou zkratku Windows podporují pouze tehdy, pokud
jde o zástupce, který se vyskytuje na pracovní ploše, popřípadě v nabídce
Start. V ostatních případech, například pro zástupce, jenž je pouze v panelu
Snadné spuštění, nefunguje. Pokud máte v aktivním okně otevřenou aplikaci a
stisknete klávesovou zkratku, jež má kromě toho, že spustí jiný program, také
nějakou jinou funkci v otevřené aplikaci, počítejte s tím, že přednost má právě
spuštění programu před provedením akce v již otevřené aplikaci. Je tedy při
definování zkratky třeba dávat pozor i na to, aby nedocházelo ke zbytečným
konfliktům mezi aplikacemi.

Ušetříte: Spoustu klepnutí myší a čas.2)Ke spuštění programu stačí pouze jedno klepnutí

Když chcete v internetovém prohlížeči otevřít nějaký odkaz, jednoduše na něj
klepnete. Na pracovní ploše, případně v Průzkumníku Windows však potřebujete na
ikonu, popřípadě na její název, poklepat, aby se daný soubor otevřel nebo
odpovídající aplikace spustila. Výjimkou jsou pouze zástupci v panelu Rychlé
spuštění; tady opět stačí klepnout pouze jednou. Proč tedy vlastně nestačí vždy
jen jedno klepnutí?

Windows můžete přinutit, aby reagovala i na pouhé jedno klepnutí. Otevřete si k
tomu účelu okno libovolné složky na vašem počítači a v menu Nástroje (pro
Windows ME/2000/XP), popřípadě Zobrazit (pro ostatní verze Windows) zvolte
příkaz Možnosti složky. Ve Windows 95/98 je třeba navíc stisknout ještě
tlačítko Nastavení, u jiných verzí Windows to není nutné. Zde umístěte
zatržítko k položce Otevřít položku klepnutím (vybrat ukázáním). Od této chvíle
budou vaše pracovní plocha a Průzkumník reagovat stejně jako váš internetový
prohlížeč, takže nemusíte přemýšlet, zda klepnout jednou či dvakrát. Tímto
nastavením však zároveň dojde ke změně chování při označování souborů.
Jednotlivé soubory se totiž budou označovat pouhým podržením ukazatele myši nad
daným objektem. Pro současné vybírání objektů pak je třeba držet stisknutou
klávesu a postupně přejíždět ukazatelem myši přes soubory. Ušetříte:
Nebudete používat poklepání myší.3)Standardní dialogová okna ve funkci malého Průzkumníka

Chcete si uložit nějaký soubor, ovšem všimnete si, že složka, do které jste jej
chtěli uložit, doposud neexistuje, anebo v ní již je soubor se stejným jménem.
V tomto okamžiku můžete spustit Průzkumníka, abyste kupříkladu mohli vytvořit
složku nebo přejmenovat existující soubor. Tento způsob však je skutečně
plýtváním vaší energií.

Standardní dialogová okna Otevřít nebo Uložit jako v menu souborů jsou ve
skutečnosti takovými Průzkumníky v malém. Znamená to, že akce jako je vytvoření
složky nebo přejmenování souborů v nich můžete provádět přímo, aniž byste
museli zvlášť k tomuto účelu spouštět Průzkumníka. Největším rozdílem oproti
skutečnému Průzkumníku je fakt, že poklepáním na soubor se vždy provede akce,
za jejímž účelem bylo okno otevřeno. Takže v dialogovém okně Otevřít povede
poklepání na soubor k jeho otevření, v okně Uložit jako se poklepáním
existující soubor nahradí tím právě otevřeným. Většina dalších operací se dá
provést pomocí kontextového menu, jež vyvoláte pravým tlačítkem myši. Takže bez
problémů tak můžete vytvořit novou složku, přejmenovat soubor, dále soubor
odstranit či pomocí příkazu Otevřít se podívat na jeho obsah. Prostřednictvím
technologie drag&drop můžete soubory přesunout z libovolné složky do jiné.
Ušetříte: Spuštění Průzkumníka a čas potřebný k nalezení odpovídajícího souboru.4)Současné otevírání dokumentu se spouštěnou aplikací

Chcete nějaký dokument otevřít v textovém procesoru nebo v jiné aplikaci? Mnozí
uživatelé nejprve spustí program, potom z menu Soubor zvolí příkaz Otevřít,
vyhledají z otevřeného dialogového okna odpovídající soubor a stisknou tlačítko
Otevřít. Celou operaci však lze vyřídit daleko elegantněji.

Otevírejte své soubory poklepáním v Průzkumníku. Windows zpravidla vědí, ve
kterém programu otevírat různé typy souborů, a to díky patřičným údajům v
registru Windows. Poklepáním na soubor se tedy vždy otevře odpovídající program
a v něm se otevře vámi požadovaný soubor. Ještě rychlejší způsob spočívá v
otevření položky Dokumenty v nabídce Start. Ta totiž odkazuje přímo do složky
Dokumenty. Ušetříte: Minimálně tři klepnutí.5)Větší pořádek na vaší pracovní ploše

Vaše pracovní plocha je už zase přeplněná a rovněž tak i panel Rychlé spuštění.
Takže pokud chcete otevřít nějaký dokument či spustit nějaký program, zabere
vám to nějakou chvíli, než jej najdete.

Prověřte si, které zástupce na své pracovní ploše skutečně potřebujete, a pouze
ty si tam ponechejte. Pokud jste si tedy zvykli spouštět programy a otevírat
dokumenty přes nabídku Start, pak můžete s klidným svědomím zkonstatovat, že
ikony na pracovní ploše nebo na panelu Snadné spuštění vlastně vůbec
nepotřebujete. Jednoduše je odstraňte, čímž získáte zase nějaké to místo a
hlavně přehled. Co si budete chtít ponechat, je samozřejmě věc vaše. Náš tip:
Vytvořte si na pracovní ploše především zástupce k těm aplikacím, v nichž často
používáte technologii drag&drop, kupříkladu k textovým či tabulkovým
procesorům. Velmi užiteční jsou rovněž zástupci ke složkám, jež obsahují vaše
soubory MP3, dokumenty a jiné soubory. Ukliďte si rovněž ve vašem panelu Snadné
spuštění. Tam patří zástupci k programům, které spouštíte přímo a nikoliv přes
otevírání dokumentů, například hry, programy pro práci s elektronickou poštou
apod. Ušetříte: Čas pro vyhledávání.6)Vyčistěte položku Nový v kontextovém menu

Když klepnete pravým tlačítkem myši na libovolnou složku či na pracovní plochu,
naleznete v kontextovém menu příkazu Nový celou řadu typů souborů. Klepnutím na
některou z nich vytvoříte nový dokument zadaného typu. Vzhledem k tomu, že
prakticky každá nově instalovaná aplikace sem přidává právě ten svůj typ
souboru, stává se toto menu přeplněné a nepřehledné.

Odstraňte ze seznamu ty typy souborů, které nepotřebujete. K tomu účelu
otevřete Editor registru (přes nabídku Start/Spustit a zadání příkazu
REGEDIT.EXE). Označte položku Tento počítač a klávesovou zkratkou
otevřete dialogové okno pro prohledávání registru. Do políčka Najít zadejte
výraz ShellNew a v poli Prohledávat nechte zatrhnuté pouze políčko Klíče, a
taktéž zatrhněte volbu Hledat pouze celý řetězec. Vyhledávání se nyní vždy
zastaví na každé nalezené položce ShellNew. V pravé části okna pak můžete vidět
pod položkou FileName název souboru šablony, která se pro vytvoření nového
souboru použije. Jestliže budete chtít odstranit odkaz z kontextového menu
Nový, jednoduše položku ShellNew smažte stiskem klávesy . Pomocí
klávesy pak vyhledávání opakujte tak dlouho, dokud Editor registru všechny
klíče nenalezne.

Ušetříte: Místo v menu pro ty skutečně potřebné položky.7)Ukliďte v menu Odeslat Průzkumníka Windows

Příkaz Odeslat v kontextovém menu je rovněž velmi často přeplněný, a tedy i
značně nepřehledný. Mnohé položky často vůbec nevyužijete, zato vám tam chybějí
funkce, které byste zrovna akutně potřebovali.

Konfigurace položky Odeslat v kontextovém menu je velmi jednoduchá. Ze všeho
nejdříve je třeba vyhledat složku SendTo. Ve Windows 95/98/ME ji naleznete
přímo ve složce, v níž máte nainstalována Windows, pokud nepoužíváte žádné
uživatelské profily. V opačném přípa-dě se zmíněná složka nachází v adresáři
Profiles\\SendTo. Ve Windows 2000/XP najdete zmiňovanou složku
v adresáři Documents and Settings\\SendTo.
je jméno, pod nímž se do Windows přihlašujete. Všechny položky pro menu Odeslat
se nacházejí právě ve složce SendTo ve formě zástupců. Nepotřebné položky tedy
můžete velmi jednoduše smazat, naopak ty, které vám chybějí, můžete snadno
vytvořit tak, že do složky umístíte zástupce programu, který v položce Odeslat
postrádáte.

Ušetříte: Místo v menu.8)Rozšíření kontextového menu systémových ikon

Pracovní plochu již máte uklizenou. K těm přeživším položkám pracovní plochy
však určitě patří standardní ikony, jako jsou Tento počítač, Místa v síti,
popřípadě Internet Explorer. Tyto ikony se většinou odstranit nedají (nebo
spíše se nedají smazat obvyklým způsobem). Není se co divit, že do popředí se
dostává otázka, jak tyto ikony co nejlépe využít, a to prostřednictvím
rozšíření jejich kontextového menu o položky, které často potřebujeme. Chtěli
bychom tam totiž umístit odkazy na naši osobní složku Dokumenty, dále na
jednoduchý přístup k síťovým diskům či internetovým stránkám.

Rozšíření kontextového menu se dá zařídit prostřednictvím odpovídajících zásahů
do registru Windows. Spusťte proto program Editor registru, představovaný
souborem REGEDIT.EXE. Klíče odpovídajícím jednotlivým ikonám na pracovní ploše
leží v klíči Hkey_Classes_Root\
CLSID pod následujícími identifikačními čísly:

Tento počítač
{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
Místa v síti
{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}
Internet Explorer
{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}

Na obrázku vpravo nahoře vidíte příklad rozšíření kontextového menu pro Místa v
síti. V klíči Shell jsou umístěny podklíče, jejichž název je stejný jako ten,
jenž se objeví v kontextovém menu. V podklíči Command každého podklíče
odpovídajícího položce v kontextovém menu, se pak nachází jako údaj hodnoty
příkaz, který se má v Průzkumníku, popřípadě v Internet Exploreru vykonat,
pokud se na danou položku klepne.

Ušetříte: Několik klepnutí myší v Průzkumníku Windows.V systému

V šikovně nastavených systémových funkcích naleznete spolehlivého pomocníka, s
jehož pomocí se vždy ke svému cíli dostanete rychle a jistě. Určitě se shodneme
na tom, že je poněkud otravné se v Průzkumníku prokousávat strukturou složek
tak dlouho, dokud se nedostaneme k té, co jsme chtěli. Podobně například
chceme-li změnit nastavení nějakého zařízení, třeba tiskárny. Nyní vám ukážeme
možná řešení, jak ušetřit čas a námahu spolehlivým nastavením systémových
parametrů.


9)Položky Ovládacích panelů umístěné přímo v nabídce Start

Potřebujete často některou z funkcí v Ovládacích panelech? Ve Windows
ME/2000/XP stačí klepnout na Hlavní panel, z kontextového menu vybrat příkaz
Vlastnosti a na záložce Nabídka Start přes tlačítko Vlastní umístěte v poli
Upřesnění nastavení nabídky Start zatržítko k volbě Rozbalit Ovládací panely
(uvedený postup se vztahuje ke klasické nabídce Start). Tím se k jednotlivým
položkám Ovládacích panelů dostanete daleko snáze, a hlavně rychleji. Velmi
užitečná by byla tato funkce i u starších verzí Windows.

Stejného účinku dosáhnete i ve Windows 95/98, pokud si otevřete program
Příkazový řádek a do něj zadáte následující příkaz:

md "%windir%\Nabídka Start\Ovládací panely.
{21EC2020-3AEA-1069A2DD-08002B30309D}"

Restartování počítače není nutné, protože provedenou změnu uvidíte v nabídce
Start okamžitě. Ušetříte: Jedno nebo několik klepnutí myší.10)Otevření příkazového řádku včetně nastavené cesty

Na příkazovém řádku se dá spousta záležitostí zvládnout rychleji než v
Průzkumníku. Největším problémem zůstává, jak nastavit, abychom se po spuštění
příkazového řádku nemuseli zdlouhavě dostávat k námi požadované složce použitím
příkazu cd .

Výše zmiňovaný problém se dá snadno vyřešit rozšířením kontextového menu v
Průzkumníku. Je k tomu potřeba pouze několik zásahů do systémového registru
Windows, konkrétně do klíče Hkey_Classes_Root\Directory. Vše potřebné za vás
udělají naše soubory COMMANDZDE.REG (pro Windows 95/98/ME), popřípadě
CMDZDE.REG (pro Windows 2000/XP). Oba soubory nalezete v archivu COMMANDZDE.ZIP
(713 B).

Poklepáním na patřičný soubor se provede import všech potřebných informací do
registru a po klepnutí pravým tlačítkem na složku uvidíte v kontextovém menu
novou položku Nastavit cestu pro Příkazový řádek. Klepnete-li na tuto položku,
otevře se vám příkazový řádek, v němž bude nastavena cesta přímo k vámi
označené složce.

Ušetříte: Minimálně tři klepnutí myší a k tomu čas pro ruční psaní cesty.11)Krátká cesta k vaší oblíbené složce

Soubory na vašem pevném disku máte pečlivě roztříděné. Soukromé dopisy,
služební korespondence, všechno leží v patřičných složkách. Toto rozdělení vám
bezpochyby poskytne velmi dobrý přehled, pro otevírání či ukládání souborů se
ale vždy musíte nejprve do odpovídající složky dostat.

Neustálé klepání myší, jež musíte provozovat vždy, když se chcete dostat k té
správné složce, vám odpadne, když si ke každé z nich přiřadíte písmeno.
Kupříkladu níže uvedeným příkazem přiřadíte složce Dopisy ležící ve složce
Texty, písmeno B:

subst b: c:\texty\dopisy

Tím můžete v Průzkumníku, stejně jako ve všech ostatních aplikacích, ukládat do
složky C:\texty\dopisy jednoduše tak, že budete ukládat na B:

Příkazem

subst b: /d

toto přiřazení opět zrušíte. Prostřednictvím příkazu subst vytvořený virtuální
disk však po restartu Windows zmizí. Aby se vám toto přiřazení objevovalo vždy,
když spustíte Windows, doporučujeme vám vytvořit si dávkový BAT soubor, který
bude obsahovat příkaz subst v patřičném tvaru, a zástupce dávkového souboru pak
umístit do složky Po spuštění.

Ušetříte: Několik klepnutí myší, jejich počet závisí na struktuře složek ve
vašem počítači.12)Ukončení programů: soubory KILL.HTA a KILL.EXE

Aplikace, které zůstanou "viset", se nedají žádným způsobem ukončit, což platí
často zvláště ve Windows 95/98/ME. Ty vám pak znemožní další práci na počítači.
Rovněž dost nemilá situace nastane, pokud provedete několik změn v nastavení
systému, při nichž je nutné provést restart grafického rozhraní představovaného
programem EXPLORER.EXE. Kdybyste jej dokázali ukončit, ušetříte čas potřebný
pro restartování počítače, popřípadě čas nutný pro přihlášení do systému.

Na našem CD naleznete dvě utility, jejichž prostřednictvím můžete ukončit
procesy spuštěné ve Windows. První z nich je program

KILL.EXE, běžící na příkazovém řádku, a druhou je skript KILL.HTA (obě jsou
obsaženy v archivu KILL.ZIP o velikosti 20,7 KB). KILL.EXE běží v každé verzi
Windows a dokáže ukončit i procesy běžící v režimu operačního systému MS-DOS.
KILL.HTA vyžaduje při použití ve Windows 95/98 instalaci tzv. Windows
Management Instrumentation, která je dostupná zdarma ke stažení na internetové
adrese
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/downloads/list/wmi.asp. Její
velikost je přibližně 6,5 MB. Navíc se skript KILL.HTA dá použít pouze pro
ukončení 32bitových aplikací.

Tip: Představte si situaci, kdy jste si složitě nadefinovali nějaké panely
nástrojů. Může se vám přihodit, že si je přesunete někam jinam, nebo je
nedopatřením zavřete. V tomto případě si ušetříte práci s jejich opravou tím,
že jednoduše ukončíte grafické rozhraní, představované souborem EXPLORER.EXE.
Chybná operace, kterou jste před chvílí s panely nástrojů provedli, totiž není
dosud s konečnou platností nikde uložena, proto se vám při novém spuštění
Exploreru objeví vše v neporušeném stavu.

Ušetříte: Podle toho, kdy utility použijete, ušetříte čas strávený čekáním na
ukončení aplikace, nové přihlášení nebo obnovení konfigurace panelů nástrojů.13)Odebírání výměnných zařízení z Windows

Patříte mezi ty lidi, kteří rádi používají externí pevné disky s připojením
přes USB či Firewire, či různá jiná paměťová externí zařízení USB. Pokud takové
zařízení připojíte k počítači, objeví se vám ve Windows 2000 a XP v pravé části
Hlavního panelu ikonka Bezpečně odebrat hardware. Pomocí dialogového okna, jež
poklepáním na tuto ikonku vyvoláte, pak můžete takové zařízení opět v několika
krocích odebrat tak, abyste je následně mohli fyzicky odpojit od počítače. Zdá
se vám však velmi nepohodlné tuto proceduru opakovat neustále dokola.

U většiny výměnných zařízení můžete funkci Windows pro bezpečné odebrání
hardwaru klidně postrádat. Jednoduše takové zařízení v okamžiku, kdy se na něj
nezapisuje, odpojte od počítače. Pro tento vůči Windows trochu bezohledný
postup je nutno deaktivovat paměť cache pro zápis jinak by mohlo dojít ke
ztrátě dat. Zdali máte i vy všechno v pořádku nastaveno, se dozvíte ve Správě
počítače. Ve Správci zařízení si vyberte pod položkou Diskové jednotky vaše
zařízení a stiskněte pravé tlačítko myši. Z kontextového menu zvolte příkaz
Vlastnosti. Na záložce Zásady musíte mít například ve Windows XP mít zvolenou
možnost Optimalizovat pro rychlé odebrání. Jestliže však na výměnné zařízení
často přesouváte hodně malých souborů, měli byste mít spíše povolenou možnost
Optimalizovat pro výkon, čímž ale povolíte používání paměti cache. Touto volbou
totiž urychlíte přenos dat. Upozorňujeme znovu, že v případě optimalizace pro
výkon musíte vždy pro odebrání zařízení použít postup vedoucí přes ikonu
Bezpečně odebrat hardware.

Ušetříte: Tři klepnutí myší a často i více, pokud musíte tento postup opakovat
několikrát za sebou.14)Instalace tiskárny pro tisk v několika odlišných formátech

Tisknete dokumenty střídavě na výšku a na šířku, jednou v barevném, podruhé v
černobílém provedení, a to vše ještě v různých rozlišeních. Před tiskem každého
dokumentu si tedy musíte vždy znovu projít a přenastavit všechny volby tak, aby
vše bylo ve stavu takovém, v jakém to má být.

Vytvořte si v Ovládacích panelech tiskáren několik vždy jednu pro zadaný typ
tisku. U každé z nich si pak nastavte vámi požadovaný typ tisku a podle tohoto
nastavení si ji rovněž pojmenujte, kupříkladu LaserJet -¦tisk na šířku. Při
tisku z nějaké aplikace pak budete dokumenty posílat na tu tiskárnu, která má
nastavený takový způsob tisku, v jakém má být dokument vytištěn.

Ušetříte: Minimálně pět klepnutí myší.V síti a na internetu

I při surfování na internetu se dá ušetřit spousta času, a v tomto případě i
peněz. Většinou se sice jedná o několik sekund nebo pár klepnutí myší, ovšem
když se to všechno sečte, je to docela znát. Proč hledat tu správnou
internetovou adresu v Oblíbených položkách a proč údaje pro přihlášení ke
službám na internetu zdlouhavě ručně vypisovat? Ostatně i při práci v lokální
síti můžete svého cíle dosáhnout pomocí několika triků o něco rychleji.


15)Rychlejší otevírání oblíbených stránek

Zase jedno dlouhotrvající klepání myší. Nejprve musíte nalézt na pracovní ploše
ikonku Internet Exploreru, potom se přesouváte do menu Oblíbené a teprve zde
hledáte ten správný odkaz na vaši oblíbenou stránku. Je to tak zdlouhavé a
nepraktické...

Celý postup urychlíte již od verze Windows 98, pokud si zvyknete na umístění
složky Oblíbené položky v nabídce Start. Ukazují totiž na úplně stejné soubory
jako v menu Oblíbené v Internet Exploreru. Pokud pracujete ve Windows 98 a
vyšších a zároveň upřednostňujete klávesnici, stiskněte jednoduše speciální
klávesu Win a hned nato klávesu . Otevře se vám složka Oblíbené položky.
Nyní stačí stisknout počáteční písmeno názvu vámi požadované stránky, popřípadě
podsložky. Pokud je v seznamu položek se stejným počátečním písmenem několik,
tiskněte tuto klávesu tak dlouho, dokud se k té správné stránce nedostanete, a
nakonec stiskněte klávesu . Určitě budete překvapeni, jak rychle to vše
jde s klávesnicí v porovnání s používáním myši.

Ušetříte: Práci s myší a minimálně čtyři klepnutí.16)Rychlé otevření libovolné stránky

Jestliže se vámi požadovaná internetová stránka nenachází mezi oblíbenými
položkami, pak vám je předchozí tip takříkajíc k ničemu. Musíte totiž spustit
internetový prohlížeč, a internetovou adresu do panelu Adresa zadat ručně.

Rychlejší postup spočívá v zadání internetové adresy do políčka Otevřít v
dialogovém okně Spustit, které naleznete v přímo v nabídce Start. Jestliže k
tomuto úkonu se nechcete namáhat používat myš, vyvoláte zmíněné okno rovněž
pomocí kláves a .

Ušetříte: Tři klepnutí myší a nutnost pracovat s myší.[Windows NT4/2000/XP]

17)Do internetu přes dávkový soubor

Navázání telefonického připojení k internetu, spuštění internetového prohlížeče
a programu pro práci s elektronickou poštou, následně přerušení telefonického
připojení... Chtěli byste ušetřit co možná nejvíce klepnutí myší a dosáhnout co
možná největšího zautomatizování všech těchto úkonů.

V systémech Windows NT4, 2000 a XP můžete k tomuto účelu použít dávkový soubor
DIAL.BAT (137 B), který naleznete . Dříve než soubor použijete poprvé, otevřete
si jej v libovolném textovém editoru a namísto výrazu zadejte
(celkem na dvou místech) název telefonického připojení k vašemu poskytovateli,
tak jak jej máte definováno v Telefonickém připojení sítě ve Windows. Za
příkazem start uveďte spouštěcí soubory aplikací, které se mají automaticky po
navázání připojení otevřít. Jako příklad je zde uvedeno spuštění Internet
Exploreru a Outlook Expressu. Aby se před navázáním připojení neobjevilo žádné
dialogové okno, které by po vás vyžadovalo zadání nějakých údajů, musíte ve
vlastnostech navazovaného připojení na záložce Možnosti deaktivovat volbu Před
vytočením se dotázat na přihlašovací informace.

Vytvořte si na panelu nástrojů Snadné spuštění zástupce ke zmiňovanému
dávkovému souboru. Stačí jedno klepnutí na něj pro připojení a další klepnutí
pro zrušení připojení.

Ušetříte: Minimálně čtyři klepnutí myší.18)Přímá cesta na server a ke sdíleným prostředkům

Ve Windows 2000 a XP je vyhledávání počítačů připojených do počítačové sítě a
sdílených prostředků vůbec přes ikonu Místa v síti velmi pomalé. Na rozdíl od
Windows 95/98 a ME trvá v novějších verzích Windows půl minuty i déle, dokud se
síťové prostředky nezobrazí.

Ke sdíleným prostředkům se dostanete neporovnatelně rychleji, pokud jejich
jméno zadáte přímo do panelu Adresa v Průzkumníkovi Windows. Stačí řádek s
příkazem

\\server\sdileny

a Průzkumník vám zobrazí prostředek sdileny umístěný na serveru s názvem
server. Neznáte přesné jméno sdíleného prostředků? Pak stačí, když zadáte
příkaz \\server\. Průzkumník vám tímto příkazem zobrazí všechny sdílené
prostředky na serveru.

Asi nejrychleji se dostanete k nějakému síťovému prostředku tehdy, pokud jej
máte namapovaný pod nějakým písmenem. Namapování (přidělení písmena síťovému
prostředku) provedete tak, že v Průzkumníkovi se přesunete do menu Nástroje a
vyberete příkaz Připojit síťovou jednotku. Zde si vyberete písmenko, které
budete přiřazovat, a do políčka složka zadáte síťovou cestu ke sdílenému
prostředku přesně ve stejném tvaru, jako jste ji zadávali do panelu Adresa v
Průzkumníku. Standardně se všechna takto vytvořená připojení ukládají. Pokud
tedy chcete mapování provést jen dočasně, musíte deaktivovat položku Znovu
připojit při přihlášení.

Ušetříte: Minimálně pět klepnutí myší.19)Rychle ke sdílení složky prostřednictvím dávkového souboru

Poskytujete ke sdílení ve Windows 2000 nebo XP jistou složku tak, aby do ní
mohli i vaši kolegové. Potom z bezpečnostních důvodů toto sdílení zase
přerušujete. Neustálé opakování činnosti pro poskytnutí a následně pro zrušení
sdílení vám připadá přes kontextové menu Průzkumníka příliš zdlouhavé.

Daleko rychleji jde tato záležitost vyřešit přes použití dávkového souboru. Ten
musí pro nastavení sdílení obsahovat příkaz

net share =

Pro zrušení sdílení pak můžete použít příkaz

net share /d

Ještě více pohodlí vám poskytne náš dávkový soubor SHAREFOLDER.BAT (268 B),
který naleznete . Ze všeho nejdříve si dávkový soubor otevřete v libovolném
textovém editoru a upravte si jej. Na prvním řádku si změňte jméno pro sdílení,
v druhém řádku cestu ke sdílenému prostředku. Při spuštění dávkového souboru se
sdílení vytvoří, při opětném spuštění zase zruší.


Ušetříte: Čtyři klepnutí myší pro nastavení sdílení a k tomu další čtyři pro
zrušení sdílení.20)Kontrola vlastních sdílení

Chtěli byste se čas od času přesvědčit, zda na vašem počítači není nabízeno ke
sdílení nic, co byste si nepřáli. Cesta přes Místa v síti je však poněkud
zdlouhavá.

Ve Windows 2000 a XP použijte příkaz net share, ve Windows 95/98/ME pak příkaz
net view \\ . Pokud libovolný z těchto příkazů zadáte do
dávkového souboru a za něj zadáte příkaz pause, získáte požadovanou informaci
na jedno poklepání myší.

Ušetříte: Tři klepnutí myší a k tomu čas jinak strávený čekáním na odezvu sítě.Základy technologie drag&drop

Pokud držíte stisknuté levé tlačítko myši na označených souborech a chcete je
někam přetáhnout, pak Windows mají pro tuto operaci stanovena přísná pravidla.
Uvnitř stejného disku se soubory přesunují, pokud má být cílem disk jiný, pak
se soubory zkopírují. V případě, že konečnou stanicí je panel Snadné spuštění
či nabídka Start, vytvoří Windows zástupce. Levé tlačítko myši však lze použít
i v kombinacích s klávesami. Pokud při použití technologie drag&drop držíte
stisknutou klávesu , vynutíte si tak přesunutí souborů, zatímco v
případě klávesy se vždy provede zkopírování. Při současném držení obou
kláves se vždy vytvoří zástupce. Nemáte vůbec chuť pamatovat si všechny tyto
kombinace? Pak provádějte všechny akce technologie drag&drop pravým tlačítkem
myši. V cíli se vám tak vždy objeví kontextové menu, jež se vás zeptá, kterou z
výše zmiňovaných variant budete chtít provést.Na jedno klepnutí

[95/98/ME/NT/2000/XP]
Vlastnosti souboru:

Obvyklá cesta pro vyvolání příkazu Vlastnosti pro nějaký objekt či soubor ve
Windows vede přes kontextové menu. Existuje však daleko rychlejší způsob: Držte
stisknutou klávesu a zároveň poklepejte na objekt, jehož vlastnosti
chcete zjistit. Tento způsob funguje úplně všude. Tak například pomocí klávesy
a poklepání na ikonu Tento počítač se dostanete přímo do okna Vlastnosti
systému.[95/98/ME/NT/2000/XP]
Drag&drop:

Jestliže s pomocí technologie drag&drop kopírujete či přesunujete jeden či
několik souborů najednou, může se stát, že si vše najednou rozmyslíte a budete
chtít tuto operaci zrušit. Nesmíte v žádném případě pustit tlačítko myši,
protože byste umístili všechny soubory do složky, nad níž se ukazatel myši
právě vyskytuje. Nejprve stiskněte klávesu a poté můžete tlačítko myši
bez obav pustit.[95/98/ME/NT/2000/XP]
Vytvoření složky přes klávesovou zkratku:

Novou složku můžete rychle vytvořit rovněž klávesovou zkratkou. Pokud máte
klávesnici se speciálními Win klávesami, stiskněte klávesu pro vyvolání
kontextového menu (najdete ji na pravé straně klávesnice mezi klávesami a
) a hned nato postupně klávesy a . V případě klávesnice bez Win
kláves pomůže kombinace kláves následovaná klávesami a .[95/98/ME/NT/2000/XP]
Nové okno:

Průzkumníka Windows si můžete nastavit i tak, že po poklepání na složku se tato
otevře v novém okně ve Windows 98 například přes menu Zobrazit/Možnosti složky/
karta Obecné. Zde stiskněte tlačítko Nastavení a v poli Při procházení složkami
zvolte položku Otevřít každou složku ve vlastním okně. Pokud však výjimečně
chcete občas tu či onu složku otevřít v novém okně, držte při poklepání na
složku stisknutou klávesu .[2000]
Správce zařízení:

Obvyklý způsob, jak se dostat do Správce zařízení, je cesta přes Ovládací
panely/Systém/záložka Hardware. Ten, kdo má častěji co dělat se Správcem
zařízení, si může právě ve Windows 2000 vytvořit k němu zástupce přímo na
pracovní plochu. Do políčka Cíl vytvářeného zástupce totiž stačí zadat řetězec:

%windir%\system32\devmgmt.msc.[98/ME/2000/XP]
Nápověda jako internetový prohlížeč:

Od Windows 98 nahradil starý systém nápovědy systém nový, který je založen na
HTML. Nová nápověda je založena na souborech CHM, což jsou vlastně zkompilované
soubory HTML, a sdílí programové knihovny s Internet Explorerem. Kuriózním
vedlejším efektem tohoto přístupu je to, že nápovědu Windows můžete použít
rovněž jako internetový prohlížeč, i když k tomu není vůbec určen. Zadejte si
na příkazový řádek kupříkladu výraz

hh.exe http://www.pcworld.exe

a surfujte s nápovědou Windows.[95/98/ME/NT/2000/XP]
Neviditelná sdílení:

Sdílené prostředky končící svůj název znakem dolaru ($) se v okně Místa v síti
vůbec nezobrazují. Pokud tedy chcete nějaké sdílené prostředky před ostatními
uživateli skrýt, vložte do jména pro sdílení jako poslední písmeno právě znak
dolaru. Ten, kdo název takto sdíleného prostředku zná, může se na něj bez
problémů dostat přes adresu \\\.[2000/XP]
Příkazový řádek během instalace Windows:

Pokud si během instalace Windows 2000 nebo XP potřebujete spustit příkazový
řádek, je to možné, jakmile se spustí grafické prostředí instalace. K jeho
vyvolání vám poslouží nikde nedokumentovaná klávesová zkratka .[95/98/ME/NT/2000/XP]
Otestování spořiče obrazovky:

Váš nově z internetu stažený šetřič obrazovky nemusíte pro otestování kopírovat
do složky Windows. Klepněte pravým tlačítkem myši na soubor SCR spořiče a z
kontextového menu zvolte příkaz Test.[95/98/ME/NT/2000/XP]
Ikona Internet Exploreru:

Ikona Internet Exploreru na pracovní ploše není žádným normálním zástupcem
programu, nýbrž se jedná o zvláštní objekt, podobně jako ikony Tento počítač či
Místa v síti. Pokud na tento objekt klepnete pravým tlačítkem myši, objeví se
vám jiné kontextové menu než u obyčejného zástupce. Pokud v tomto menu zvolíte
příkaz Vlastnosti, dostanete se přímo do okna pro nastavení internetu.