Hlavní navigace

Kdo navštěvuje vaše Funnel Web a Monitor to zjistí webové stránky?

1. 3. 1999

Sdílet

Web se proměnil z původního nástroje pro předávání informací mezi vědeckýmipracovišti v obecné informační médium srovnatelné s tiskem, rozhlasem a televizí. To s sebou samozřejmě...
Web se proměnil z původního nástroje pro předávání informací mezi vědeckými
pracovišti v obecné informační médium srovnatelné s tiskem, rozhlasem a
televizí. To s sebou samozřejmě přineslo komercionalizaci a nástup reklamy,
která je často jediným zdrojem příjmů komerčních médií.
V boji o reklamu je klíčová sledovanost toho kterého média, a ani Web v tom
není výjimkou. Pro správce webových stránek se proto staly nepostradatelné
aplikace pro webový audit, analyzující sledovanost stránek. Vše začalo
používáním jednoduchých počítadel ukazujících počet návštěvníků stránky. Dnes
jsou k dispozici různá řešení, která sledují návštěvy webových stránek on-line,
případně aplikace analyzující log soubory webových serverů a generující
podrobné zprávy o návštěvnosti.
Veškerý software pro webový audit je samozřejmě mířen na uživatele publikující
na Webu. Hlavní použití najde jako zdroj informací pro zadavatele reklam, ale
znalosti o struktuře čtenářů mohou dobře posloužit také pro přizpůsobení obsahu
a formy stránek.

Funnel Web 2
Funnel Web je typickou komerční aplikací pro analýzu sledovanosti webových
stránek z log souborů udržovaných webovými servery. Zpracovávat umí log soubory
mnoha webových serverů a je také schopen tyto soubory sám načítat
prostřednictvím FTP. Vypracování analýzy lze spustit ručně, k dispozici je
ovšem užitečná možnost automatické tvorby analýz podle zadaného rozvrhu ve
zvolených časových intervalech. V takovém případě lze dokonce analýzy
prostřednictvím FTP ukládat na libovolné místo na Internetu, kde jsou dostupné
všem zájemcům. Výsledkem analýzy je totiž sada HTML souborů, popisujících
přístupy na webový server.
To, co bude Funnel Web skutečně analyzovat, záleží na uživateli. Zvolit jde
libovolný časový úsek, zadaný relativně (posledních X dní) nebo absolutně
(od-do). Analyzovat lze údaje vztažené k serveru (počet přístupů, chyb) i
informace o klientech, kteří stránky četli (URL adresy, země, prohlížeče, OS
apod.). Užitečná je možnost aplikovat na data filtr, a vyřadit tak například
zpracování odkazů na GIF obrázky nebo se soustředit pouze na HTML soubory.
Podobně lze filtrovat klienty a sledovat přístupy jen z vybraných adres, nebo
naopak některé adresy ze zpracování vyřadit (třeba vlastní). Uživatel si také
může vybrat, zda ho zajímají počty přístupů či odeslaných bytů, nebo obojí. V
každém případě je třeba mít na paměti, že pokud dané informace log soubor
neobsahuje (u různých serverů se obsah liší), neobjeví se přirozeně ani v
analýze. Uživatel může zvolit tabulkový i grafický výstup a částečně ovlivnit
také formu podání (2D/3D graf, velikost tabulky, záhlaví/pata stránky, jazyk
bohužel bez češtiny). Zajímavostí verze Funnel Web Professional je možnost
zpracovávat několik log souborů dohromady a vytvářet tak reporty za virtuální
servery.
Funnel Web 2 je produktem australské firmy Active Concepts
(www.activeconcepts.com) a dostupný je za 249 USD ve standardní verzi nebo 499
USD ve verzi profesionální. Používat jej lze pod Windows 95/98/NT, na
počítačích Macintosh, a v nejbližší by se měly objevit také verze pro řadu
unixových stanic. Jeho uživatelské rozhraní je jednoduché, což analýzu
usnadňuje. Neškodila by mu ale trochu větší "průhlednost".

Monitor
Zcela jiný přístup k webovému auditu zvolil Monitor, jenž je produktem ryze
české společnosti Acron Communications. Monitor je vlastně webový server
(www.monitor.cz), který průběžně sleduje, kdo přistupuje na vaše webové
stránky. Nemůže to přirozeně činit z vlastního rozhodnutí, nejprve musíte do
kódu sledovaných stránek vložit drobný skript, jenž o přístupu podá zprávu
Monitoru, a samozřejmě se na tomto serveru také registrovat. Vlastní skript
není potřeba nijak programovat, jeho text získáte po registraci.
On-line monitorování stránek funguje podobně jako analýza log souborů, s tím
rozdílem, že databázi přístupů na stránky si vytváří a udržuje Monitor sám na
základě informací ze skriptů vložených do stránek. Analýzy sledovanosti jsou
potom generovány na žádost po přihlášení na server, k čemuž slouží běžný webový
prohlížeč.
Jaké informace tedy Monitor poskytuje? Předně jsou to souhrnné údaje o počtu
hitů, počítačů a osob přistupujících na vaše stránky. Tyto údaje je možné
přehledně zobrazit za poslední den, týden, měsíc či rok nebo za libovolný den,
který si vybere. Číselné údaje jsou doplněny grafy, ze kterých lze snadno
vyčíst vytíženost serveru v průběhu dne i týdne a tyto údaje jsou samozřejmě
hlavním argumentem pro zadavatele reklamy. Monitor ovšem poskytuje spoustu
dalších informací, zajímavých z pohledu tvůrců stránek. Můžete se například
dozvědět zastoupení jednotlivých prohlížečů používaných pro přístup na stránky,
a podle toho používat vlastnosti specifické pro ten který prohlížeč. Užitečný
je i přehled domén, ze kterých lidé přistupují na vaše stránky. Z něj lze
zjistit nejen geografické rozložení čtenářů, ale třeba i to, zda vaše stránky
čtou spíše lidé z firem nebo akademických institucí. Podobně užitečné je také
zobrazení pořadí návštěvnosti stránek, z nějž lze snadno odvodit, o jaké
informace je největší zájem. Novinkou, která se na Monitoru objevila v průběhu
října, je zobrazení seznamu URL adres navštívených těsně před tím, než se
čtenáři vydali na vaše stránky. Z tohoto seznamu například snadno určíte, kde
všude se nacházejí odkazy na vaše stránky.
Monitor je poměrně mladý server, vznikl teprve v červnu tohoto roku, a po
několikaměsíčním zkušebním chodu se vyvinul do podoby placené služby. Jeho
hlavním kladem je přehledné zobrazení aktuálních informací o návštěvnosti
přesně vybraných stránek.

8 0689/JL

Funnel Web
+ komplexnost
+ filtrace
- cena

Monitor
+ přehledný
- nelze uživatelsky nastavit (filtry)